Gyengénlátóknak
       
                 
 Főoldal/Hírek 
       Kulcstémák 
   Tököl története 
       Önkormányzat 
  Ügyfélinformáció  
            E-ügyintézés 
 Adatvédelem/GDPR 
     Közérdekű adatok 
                    Térképek 
   Település-rendezés 
                Közösségek 
          Városfejlesztés 
  Közpénzek felhaszn. 
 2021 évi programok 
Tököli Tükör (újság) 
      Képek (galéria) 
       TDM szervezet 
    Hirdetmények 
  Közbeszerzés 
     Pályázatok 
      Választás 
Dunamédia 
               
          
       
     
   
  
 


2021. évi közösségi pályázati kiírás
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.

A pályázaton részt vehetnek:
- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyeknek működési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban: bejegyzett szervezet),
- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi, gyermek és / vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi személyiséggel rendelkező szervek, vagyis háttér szervezetek segítségével végzik (pl. önkormányzati költségvetési szervek), (továbbiakban: közösségek).

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthető a www.tokol.hu internetes oldalról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A pályázathoz csatolni kell:
- a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója,
- a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes költséget feladatonként – részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb támogatásokat),
- a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött megállapodást, melyben a háttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel. A pályázat beküldési határideje: 2021. november 30.

A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatalba (2316 Tököl, Fő út 117.) kell eljuttatni. A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.

A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidő lejártától számított 30 napon belül, az elbírálásról, a támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodás megkötéséről a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája, a megállapodás aláírását követő 30 napon belüli átutalásról pedig a Tököli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt összeggel minden esetben el kell számolni. A 2021. évi támogatás pénzügyi elszámolási, valamint beszámolási határideje: 2022. május 31. napja. Az elszámolás 2021. december 1– 2022.május 31. között kelt, a Támogatott nevére szóló, záradékolt és hitelesített számlamásolatok benyújtásával történhet. Átutalással teljesített kiadások esetében a kapcsolódó záradékolt és hitelesített bankszámlakivonat csatolása is szükséges. Az el nem számolt összeget vissza kell téríteni! Azok a közösségek, melyek elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidőre nem tesznek eleget a 2022 évi támogatási lehetőségekből kizárják magukat. Bővebb felvilágosítást a 24/520-900-as telefonszámon, Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezetőtől lehet kérni.