Változnak az étkezési térítési díjak 2022. november 1. napjától

A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi térítési díjtételek

  Intézményi térítési díjak bruttó árai
Óvoda egész napos: 480.-
ebből tízórai: 95.-
            ebéd: 290.-
            uzsonna: 95.-
Általános Iskola
7-10 éves korosztály 525.-
ebből tízórai: 100.-
            ebéd: 325.-
            uzsonna: 100.-
11-14 éves korosztály 550.-
ebből tízórai: 105.-
            ebéd: 340.-
            uzsonna: 105.-
Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): 815.-
                    ebből ebéd: 370.-
Szociális étkeztetés (ebéd): 725.-
Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással: 1.355.-
Személyzeti étkezők (ebéd): 725.-

Könyvbemutató

Nagy érdeklődés kísérte a Művelődési Központban Hoffman Pál Tököl a történelemben című könyvének bemutatóját. Az eseményt kulturális élménnyé emelte Molnár László a Ráckevei Ady Endre Gimnázium igazgatójának értékelő ajánlása, s Ráckevei Anna művésznő közreműködése. Sok meglepetéssel szolgált a 188 oldalas könyvből Cseperkáló Kamilla által készített, vetített képes bemutató, mely alatt Hoffman Pál a fejezetekből emelt ki részleteket. A Ráckevei Anna által idézett oklevelek, határleírások, irodalmi, művészeti élményt jelentettek. Az este során sokan vásároltak a könyvből, melyeket Hoffman Pál dedikált.

Kompinformáció

A Tököl-Százhalombatta közötti kompot üzemeltető cég tájékoztatása szerint szerdán, azaz 2022. 09.28-án válik biztossá, hogy eltud-e indulni ismét a nagy-dunai kompjárat. AZ indulás feltétele, hogy a jelzett időpontig gyakorlott hajóvezető álljon rendelkezésre.

Tököl Városi Programok

Tököli Sportpálya (2316 Tököl, Sport utca)

2022. szeptember 24. (szombat) 16,00 óra:

Tököl VSK–UFC Gyömrő felnőtt férfi labdarúgás

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2022. szeptember 23. (péntek) 17,30 óra:

VSK Tököl – Hort SE U17 női kézilabda

2022. szeptember 24. (szombat) 11,00 óra:

VSK Tököl – XVI.ker KMSE U19 női kézilabda

2022. szeptember 24. (szombat) 13,00 óra:

VSK Tököl – Vecsés SE U20 férfi kézilabda

2022.szeptember 24. (szombat) 16,00 óra:

VSK Tököl – Mogyoródi KSK felnőtt női kézilabda

2022.szeptember 24. (szombat) 16,00 óra:

VSK Tököl – Mogyoródi KSK felnőtt női kézilabda

2022.szeptember 25. (vasárnap) 12,00 – 18,00 óra:

Fiú U14 kézilabda gyermekbajnokság

Felmérés barnakőszén iránti lakossági igényről

Tisztelt Lakosság!

A Belügyminisztérium az önkormányzatok bevonásával felmérést készít a barnakőszén iránti lakossági igényről, hogy a lakosság téli fűtéséhez biztosítható legyen a szükséges tüzelőanyag.
Kérjük a településen élő barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosokat, hogy a 2022-2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan szíveskedjenek bejelenteni a várható felhasználandó barnakőszén mennyiségét az Önkormányzat felé.

Ennek határideje: 2022. szeptember 29. 12.00 óra  

A Belügyminisztérium által meghatározott, lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
háztartás alatta szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

A bejelentéshez szükséges adatok:

  • bejelentő neve, címe (e-mail címe), telefonszáma
  • a fűtési szezonban felhasználandó barnakőszén mennyisége mázsában kifejezve

A kitöltött adatlap benyújtható elektronikus úton a hivatal@tokol.hu e-mail címen vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán található gyűjtődobozba történő elhelyezéssel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felmérésben való részvétel egyúttal hozzájárulást is jelent az érintettek személyes adatainak kezelésére.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tököl, 2022. szeptember 20.

Hoffman Pál sk.
polgármester

Az igényléshez szükséges adatlap ITT  érhető el!

Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány

Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, kiegészítette azt a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekkel.

A kormányrendelet szerint ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője  kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Hivatalunkban a kérelmek fogadásával és elbírálásával a Műszaki Iroda foglalkozik.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében összeállított kérelem nyomtatványt ide kattintva érhetik el.

Tisztelettel:

Gaál Ágnes sk.
jegyző

Minden gyermeket fel tudnak venni a bölcsődébe. Folyamatos a beszoktatás

Elindult az élet a nevelési intézményekben is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt a kivételes helyzetet, amely a tököli családok számára természetes, más településeken viszont nem.

Tökölön minden gyermeket fel tudunk venni iskolába, óvodába és bölcsődébe is. Hoffman Pál polgármester erről szóló összehasonlításában kiemelte, hogy a környezetünkben a települések magánóvodákban, bölcsődékben vásárolnak férőhelyeket havi 30-40 eFt/hó összegért, gyermekenként.

A beszoktatás szakmai szabályai lassítják ugyan a folyamatot, de év végére teljessé válik a férőhely kihasználás.

A Polgármesteri Hivatal vezetése a helyzet javulása érdekében, s a szülők pontosabb igénymeghatározása miatt új beiratkozási rend kialakítását is lehetségesnek, szükségesnek tartja. Ennek kidolgozása folyamatban van. A kérelmeket a jövőben is 30 napon belül elbírálja a Malaczkó István által vezetett Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Tököl Városi Programok

Tököli Sportpálya (2316 Tököl, Sport utca

2022. szeptember 10. (szombat) 10,00 óra:

Tököl – Ócsa VSE U15 fiú labdarúgás

2022. szeptember 10-11. (szombat-vasárnap)

Mária napi búcsú

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.

2022. szeptember 9. (péntek) 17,30 óra:

VSK Tököl – FTC U17 lány kézilabda

2022. szeptember 10. (szombat) 12,00 óra:

VSK Tököl – Körte HVSE fiú U20 kézilabda

2022.szeptember 10. (szombat) 14,00 óra:

VSK Tököl – Százhalombattai KE U19 lány kézilabda

2022. szeptember 10. (szombat) 16,00 óra:

VSK Tököl – Dunavarsányi TE női felnőtt kézilabda

2022. szeptember 10. (szombat) 18,00 óra:

VSK Tököl – Szigetszentmiklósi KSK U23 férfi felnőtt kézilabda

 

Együttműködés a tököliek biztonságáért

Bemutatkozó látogatáson fogadta Hoffman Pál polgármester Novák Sándor r.alezredest, az újonnan kinevezett Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányt.

A korábban már évekig a területen dolgozó vezető mellett Üveges Csaba őrsparancsnok is részt vett a megbeszélésen, amely során az aktuális ügyeket vették végig.

Megnyugtatónak tartották a város közbiztonságát, de megállapították, hogy a helyzet megtartásához mindkét részről további erőfeszítések szükségesek.

Az együttműködés néhány részletére kitérve rögzítették, hogy a rendőri többletidő finanszírozása biztosított, az önkormányzat által az őrs számára átadott jármű elhasználódása miatt új gépjárműre van szükség.

Hoffman Pál polgármester jelezte, hogy a költségvetésben biztosított 5 mFt felhasználását akár idén, akár a jövő évben biztosítják.

A megbeszélésen szóba került a Polgárőrséggel kialakított együttműködés és a rendőrség helyiségeinek festése is.

 


SAJTÓKÖZLEMÉNY


Gépjárműadó egyszerűen, mobilappon 

Csaknem 1,5 millióan kapnak levelet elektronikus tárhelyükre a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadó második részletéről, illetve korábbi elmaradásukról. Az adó már a NAV mobilappjában is befizethető pár koppintással vagy közvetlenül a levélben található linkről.

A gépjárműadó második részletét szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

Az adó rendezésére idén már két új lehetőség is van: a NAV-Mobil új fejlesztésű Gépjárműadó-menüpontjában, amivel pillanatok alatt, mobilról is befizethető a gépjárműadó.

Ha valaki átutalással fizet, a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, nem a rendszámot. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késve tudja a befizetőt azonosítani.

Júliusban elindult a NAV új ügyintéző felülete, az Ügyfélportál (ÜPO) is. Itt belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét. Ha például valakinek gépjárműadó-tartozása van, akkor azt az adószámlája lekérdezése után azonnal rendezheti is elektronikusan. Ha szeptember 15. előtt ellenőrzi az adatokat, a lekérdezési időszakot át kell állítani szeptember 15. utánra, mert a gépjárműadó második részletének összege csak így lesz látható az adószámla 410-es adónemén.

Videó: https://youtu.be/-Jb3SJ9hjKk

 

II. féléves adófizetési kötelezettség

Tisztelt Adózóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az I. félévre postázott egyenlegértesítő küldemény a II. féléves építményadó, kommunális adó, iparűzési adó fizetési kötelezettséget tartalmazó készpénz-átutalási megbízásokat („csekk”) is tartalmazta. Emiatt a II. félévi kötelezettségekről újabb értesítőt, készpénz-átutalási megbízást nem küldünk.

Amennyiben az eltelt időszakban adókötelezettséget érintő változás történt, úgy az érintett adózók részére az újabb határozatokhoz mellékeltünk készpénz-átutalási megbízást („csekket”), melyen fizetési kötelezettségüknek eleget tudnak tenni.

Természetesen adózóinknak továbbra is lehetőségük van adófizetési kötelezettségeiket banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján, valamint az EFER elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül teljesíteni.

Adóbeszedési számlaszámaink:

Építményadó beszedési számla: 11742252-15393290-02440000

Kommunális adó beszedési számla: 11742252-15393290-02820000

Iparűzési adó beszedési számla: 11742252-15393290-03540000

A második félévben esedékes helyi adók befizetési határideje 2022. szeptember 15. (csütörtök).

Tököl, 2022. augusztus 30.

 

Gaál Ágnes s.k.                                                                                                                                jegyző