Műszaki ellenőr, tulajdonjog átadás, kerékpárút tervkészítés

  • Újabb lépés történt a Napsugár és Horvát Óvoda felújítása és bővítése projekt megvalósulása érdekében. A felkért ajánlattevők közül az építési beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására a HÁZ-Plusz KFT-t bízták meg. A vállalási ár 4.850 mFt+ÁFA, ami a pályázat költségvetésében elszámolható.

 

  • A Magyar Állam javára történő ingyenes területátadásról is döntött a képviselő-testület. A Ráckevei út Csépi út Hősök tere körüli szakasza állami vagyonkörbe, a Magyar Közút vagyonkezelésébe térítésmentesen átadta.

 

  • Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. megbízásából a Cívis Komplex Mérnök Kft. végzi a „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” feladat kapcsán, azon belül a Tököl várost, Szigetújfalu és Szigetcsép községeket érintő „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” című projekt tervezési feladatait.

A tervező Kft. ügyvezetője tájékoztatott arról, hogy a tervezési szerződése tartalmazza feladatként az építési engedélyek megszerzését, azonban a Cívis Komplex Mérnök Kft nem lehet közúti beruházó, így az építési engedély sem szólhat a nevére. Emiatt megkeresték az érintett önkormányzatokat azzal, hogy vállalnák-e, hogy az építési engedélyek – mint építtető – Tököl Város Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata és Szigetcsép Község Önkormányzata nevére szóljanak.

A Képviselő-testület:

  1. Meghatalmazza a Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaságot mint Tervezőt, hogy a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” feladat teljesítése során az egyedi vizsgálati eljárás lefolytatása során Tököl Város Önkormányzata, mint Építtető helyett és nevében eljárjon, azzal a feltétellel, hogy az eljárás során felmerülő eljárási díjak és szakhatósági díjak költségviselője a megrendelő, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

 

  1. egyetért a Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Tervező meghatalmazásával annak érdekében, hogy a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” feladat teljesítése során az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó kezelői és üzemeltetői egyeztetések során, az adatszolgáltatások, jóváhagyások beszerzése ügyében; továbbá az útépítési és műtárgy építési engedélyezési; a vízjogi létesítési engedélyezési; közművezetékekkel kapcsolatos kiváltási vezetékjogi, bányakapitányi és szolgalmi jogi; erdészeti, ingatlanügyi és építésügyi hatósági eljárásokban, továbbá földhivatali és egyéb engedélyek megszerzése ügyében Tököl Város Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata és Szigetcsép Község Önkormányzata mint Építtetők helyett és nevében eljárjon azzal a feltétellel, ha az Tököl Város Önkormányzata számára a későbbi megvalósítás során sem jár költségvetési forrás biztosítással.

Közbeszerzések,- gáz ár,- közétkeztetés

  • Sikeresen lezárult a Jászberény Városi Önkormányzat által gesztorált a 2023. október 1-kezdődő, Tököl esetében két évre szóló gázidőszaki energiabeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás, ahol mind a fedezeti értékekhez, mind az önkormányzatok által egyénileg elérhető piaci árakhoz képest kedvező árat sikerült elérni.

Jó időben történt az eljárás lefolytatása, mivel a tavalyi csúcsárakhoz viszonyítva idén folyamatos csökkenést (70-80%) mutattak az energiatőzsdei árak, amelyek hozzájárultak a kedvezőbb energiaárakhoz.

A Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett tenderre kettő ajánlat érkezett.

A legjobb ajánlatot a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tette: nettó 370,68 HUF/m3 egység-áron.

  • Felülvizsgálták az étkezési térítési díjakat. A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak 2023. október 2-ig érvényesek. Ezt követően tárgyalták a Tököl közétkeztetés biztosítása közbeszerzésre érkezett ajánlatokat. Megállapították, hogy bár öt ajánlat érkezett, érvényesnek, értékelhetőnek a Bíráló Bizottság a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt ajánlatát tartotta. A Képviselő-testület felhatalmazta Hoffman Pál polgármestert a szerződés aláírására.