Új térfigyelő kamerák

Több hete meghozta a Képviselő-testület a döntést új térfigyelőkamerák elhelyezéséről. Erről a városi honlapon és a Tököl: Tények, közügyek facebook oldalon, s a Tököli Tükörben is tájékoztatást adtunk.

Hat helyszínen 11 térfigyelőkamera kerül elhelyezésre a tököli illegális hulladékelhelyezési problémák megelőzésére. Bízunk benne, hogy a közel 7mFt-os beruházás jelentős változást eredményez a szabálytalanságokat elkövetők távoltartásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kamerák segítségével a rendőrségi intézkedések is sikeresebbek.

Jelentős visszatartó ereje van az így kiszabható 50eFt-os bírságnak is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kamerák rövid időn belül működésbe lépnek és aki mégis illegális hulladékot helyez el a komoly bírság mellett a szemét elszállítására is kötelezve lesz.

A feladat teljesítéséhez Elmű-s egyeztetés szükséges oszlopok állítása miatt, valamint minden helyszínen biztosítani kell az internet elérést. A szerződés aláírására várhatóan a jövő héten kerül sor.

Jó tempóban folyik a rekultiváció

Megtartottuk a Polgármesteri Hivatalban az aktuális kooperációs egyeztetést. A helyszíni munkálatok napi követése mellett a megbeszélésen új információk nem hangzottak el.

Miután a Globe Aqua Kft. megfelelő tempóban végzi a munkát a 25%-os teljesítés kiegyenlítése is megtörtént. Már megkezdődött a depónia kialakítása, ahová feltúrással, illetve szállítással kerül a hulladék. Ez természetesen célszerűségi szempontok alapján dől el. Jó hír, hogy veszélyes hulladékos elemek, tartályok nincsenek a területen.

A szervezett munkának köszönhetően a december végi határidő biztosan tartható, reméljük hosszabb esős idő nem akadályozza majd a munkát.

A munkafolyamatban október második felében megkezdődhet a visszatakarás, s megtörténik a vizsgálati kutak kialakítása is.