Felújítási munkák a Sportcsarnokban

Az intézményi és városgondozási felújítási munkák mellett a költségvetési helyzet lehetővé teszi néhány fontos kisebb beruházási, felújítási feladat teljesítését is. A Képviselő-testület döntése alapján a 3 ajánlat közül kiválasztott Nakama-Team Kft. már végzi a Sportcsarnok villámvédelmének kiépítését. A bruttó 5,8 mFt-os látványos, épületen végzett munka elkészültének határideje szeptember 20-a.

Külső és belső helyszínen valósul meg a Sportcsarnok világító ablakai tartószerkezetének megerősítése, illetve az öltözői folyosó tetőszerkezetének felújítása. A 3 ajánlattevő közül legelőnyösebb együttműködést kínáló Kisép-Generál Kft.-vel kötöttünk szerződést, melynek összege a tartószerkezet megerősítésére bruttó 1,8 mFt, a folyosó tetőszerkezetének felújítására vonatkozóan pedig bruttó 2,5 mFt.

Megkezdődött a ravatalozó faszerkezetének megerősítése

Alvállalkozóként a Koncsár Bt végzi a Csépi úti temető ravatalozóján szükséges javítási munkákat. Ez a vállalkozás működött közre az esztétikus, egykor megyeszerte elismerést kiváltó épület megépítésénél is.

A munkálatok költségére a Képviselő-testület bruttó 15,9 mFt-ot biztosított, s a Gyertyaláng Kft. 4 mFt-tal járul hozzá a rekonstrukciós munkához.

A Polgármesteri Hivatalhoz érkező bejelentések alapján vizsgáljuk a nyomós kutak kiváltásának lehetőségét is, azonban a távolabbi területeken még nincs elektromos áram.

Az odavezetés költségeinek felmérése folyamatban van.