Kút létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési ügyek és nyomtatványai

Tisztelt Kérelmezők!

A kutak engedélyezésének kiadása szempontjából Tököl területe három részre tagolódik:

 1. Kompátkelőhöz vezető út (Plébánia oldal) – Fő utca (páros oldal) – Kossuth L utca (páratlan oldal)– Ledina dűlő – Hunyadi utca – Vince tanya – Ágics tanya vonalától a délre eső terület B” hidrogeológiai védőövezethez tartozik. Az idetartozó utcák az alábbiak:
Ady E. utca Kertész utca
Alkotmány utca Klapka utca
Alma utca Kodály Z. utca
Álmos utca Kolozsvári utca
Aradi utca Kölcsey F. utca
Arany J. utca Kun utca
Attila köz Ledina dűlő (Kossuth-Csépi)
Bartók B. utca Ledina utca
Betlehem köz Lehár F. utca
Csépi út Móra F. utca
Csokonai utca Nefelejcs utca
Dobó Katalin utca Pálya utca
Dr. Papp K. tér Petőfi köz
Eötvös L. utca Petőfi utca
Erkel F. utca Ráckevei út
Fő utca (Kossuth L. u. – Ráckevei út között) Sport köz
Gárdonyi utca Sport utca
Gyöngyvirág utca Szadova köz
Határ út Szadova köz
Huba utca Szadova utca
Huszka J. utca Szent Erzsébet utca
Ibolya utca Szent Imre utca
Iskola köz Szent István utca
Iskola utca Szent László utca
Jókai utca Szent Margit utca
József Attila utca (Kossuth L. u. – Határ út között) Toldi köz
Kálmán I. utca Vasút utca
Kapisztrán János u.
 1. Csordalejáró – Fő utca (páros oldal) – Pesti út – Barackos utca (szántóföld felöli oldal végig) – 06 j. út (Szentmiklós út folytatása) vonalától északra eső terület szintén a „B” hidrogeológiai védőövezethez tartozik. Az ide tartozó utcák a következőek:
Csordalejáró utca (páratlan oldal) Mátyás király utca
Duna utca Nagy I. utca
Fő utca-Pesti út (Cseresznyés utca-Barackos utca között páros oldalon) Pesti út Kisfaludy S. utca
Karinthy F. utca Pongrácz G. utca
Klein Rönnau utca Szilágyi utca
Maléter P. utca Vásár tér
Máltai utca Vásártér utca
Mansfeld P. utca

Az 1. és 2 felsorolt utcákban található kutak létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához kell fordulni.

 1. A fenti felsorolásban nem szereplő utcák ingatlanán lévő kutak engedélyezése a Polgármesteri hivatalban történik.

Tököl Jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

Az a) pontban megjelölt kút engedélyezésének feltétele

   • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
   • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint
   • a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút az a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A jegyző az ab) pontjában meghatározott közműpótló létesítmény megvalósítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá az a) pontban megjelölt létesítmény átalakítását, megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.

A megjelölt feltételek hiányában az ott meghatározott létesítmények megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges.

Tököl, 2023. március 30.

Tisztelettel:

Gaál Ágnes sk.
jegyző

A szükséges nyomtatványok az alábbi linkeken érhetők el:

Kérelem üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

Kérelem megszüntetési engedélyezési eljáráshoz

Kérelem létesítési engedélyezési eljáráshoz

Adatkezelési tájékoztató

…az élhető kisváros

akadálymentes