Hulladéklerakó rekultivációja Tököl városában

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00003

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TÖKÖLI HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJÁRÓL

2023.09.25.

Tököl Város Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP_Plusz-1.2.1. „Élhető települések” című pályázati felhívás keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Csépi úti felhagyott hulladéklerakó rekultivációjára.  A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány 299,91 millió Ft vissza nem térítendő 100%-os támogatásban részesítette. A fejlesztés eredményeként a közel 6,5 hektárnyi területen elhelyezett 200 000 m3 hulladék környezetterhelő hatása jelentősen csökken. A hulladéklerakó felszín alatti vizekre és földtan közegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére a felszín alatti víz állapotának nyomon követése céljából 3 db talajvíz megfigyelő kút létesül. A hulladéklerakó környezetének rendezése, tereprendezés, felszínalakítás, tájba illesztés és növényesítés munkálatainak megvalósulása után megszűnik a gondozatlan környezeti állapot. A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival együttműködve az önkormányzat különös gondot fordít a területen található védett és fokozottan védett növényekre. A rekultivált terület jövőbeni hasznosítása érdekében a képviselő-testület lehatárolt egy 3 ha-s területet iparfejlesztés  céljára valamit a leendő napelempark szabályozási körülményeiről is döntést hoztak.

Sajtóközlemény
Elkezdődik a hulladéklerakó rekultivációja Tökölön
2022. október 18.

Lead:
Tököl Város Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP_Plusz-1.2.1. „Élhető települések” című pályázati felhívás keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a hulladéklerakó rekultivációjára.  A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány 299,91 millió Ft vissza nem térítendő 100%-os támogatásban részesítette.
A 299,91 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló rekultiváció során a Csépi úti felhagyott hulladéklerakó rekultivációja valósul meg. A fejlesztés eredményeként a közel 6,5 hektárnyi területen elhelyezett 200 000 m3 hulladék környezetterhelő hatása jelentősen csökken. A hulladéklerakó felszín alatti vizekre és földtan közegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére a felszín alatti víz állapotának nyomon követése céljából 3 db talajvíz megfigyelő kút létesül. A hulladéklerakó környezetének rendezése, tereprendezés, felszínalakítás, tájba illesztés és növényesítés munkálatainak megvalósulása után megszűnik a gondozatlan környezeti állapot.
További információ kérhető: hivatal@tokol.hu

Meghívó nyitó rendezvény – 2023. szeptember 29.

Lezajlott a műszaki átadás-átvétel a Csépi úti egykori sittlerakó munkálatainak végeztével

A Polgármesteri Hivatal vezetői, a Pest Vármegyei Kormányhivatal munkatársai elfogadták a Globe Aqua Kft. képviselőjének, s a megbízott műszaki ellenőrnek a tájékoztatóját a szerződés szerinti teljesítésről. A megbeszélést követően a résztvevők megtekintették a monumentális beruházás helyszínét is. Hoffman Pál polgármester elégedetten rögzítette, hogy a munkálatok a szerződés és a szakhatósági elvárások szerint valósultak meg.

Meghívó Projekt záró – 2024. február 29.

 

…az élhető kisváros

akadálymentes