A takarékosság az alap, de az újra tervezés elkerülhetetlen

Olyan időket élünk, amikor az energiaáremelkedés és infláció folyamatos alkalmazkodást, újratervezést igényel. A takarékosságra törekvést azonban nem a mostani helyzet kényszeríti ki belőlünk. A hosszútávú, holisztikus, teljességre törekvő gondolkodás a mindennapjaink része. Ennek köszönhető hogy már 2018-ban elkészítettük az Ecorisk Kft-vel a városi intézmények komplett energiatakarékossági programját.

Ehhez kapcsolódott a közvilágítás korszerűsítési, bővítési programunk. A 238 mFt-os beruházás során 1080 elavult lámpatestet cseréltünk korszerű LED-es lámpákra, s 500 db-os bővítésre is sor került. Az eredeti mennyiség cseréjét a megtakarítás fedezte s csupán az új fények és fogyasztásuk jelentettek többlet igényt. Megelégedésünkre szolgált, hogy más települések is igényelték tapasztalatainkat. Hasonló helyzet alakult ki a Sportcsarnokban, ahol a belső világítás LED-es korszerűsítése városi hozzájárulás nélkül a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően valósult meg.

Az intézményi megtakarításokat sok elemű program keretében értük el. Az iskolákban, Művelődési Központban, Sportcsarnokban, Szivárvány és Napsugár Óvodákban kazánokat cseréltünk, s a fűtérendszert korszerűsítettük. A Bölcsődében s a Minibölcsődében eleve modern, energiatakarékos fűtést alakítottunk ki. Jelentős előrelépés, hogy ezeken az intézményeken műanyagnyílászárókra cseréltük a régi ajtókat, ablakokat, s hogy sok került a homlokzatok és tetők szigetelésére is.

Hangsúlyos törekvéseink a minél nagyobb arányú alternatív energia felhasználás is. Az általános iskolában, bölcsődében, a városi uszodában és sportcsarnokban napelemeket helyeztünk el, sőt a nagy vízmelegítési igényt napkollektorok is biztosítják. Az Ecorisk Kft. által 2018-ban javasolt megtakarítási intézkedéseket 2021-ben áttekintettük, s most a még lehetséges lépéseket vizsgáljuk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pontosítás és tájékoztató

Címzés nélküli aláírásokkal fogalmazódott meg megkeresés a Polgármesteri Hivatal felé.

Az észrevételek sajnálatos módon komoly tájékozatlanságot mutatnak a konkrét helyzettel, azaz a Kölcsey úti ABC hasznosítási lehetőségeivel kapcsolatban.

Hangsúlyozni kívánom, hogy a tulajdonos és a korábbi bérlők közötti egyeztetés és a lakossági megkeresések folyamatos feladatot jelentettek számunkra. Sajnálatos módon az üzleti veszteség, illetve a változó bérleti díj a felek közötti a kapcsolat megszakadásához vezetett. Miután az épület magántulajdon (korábban sem az önkormányzat volt az eladó), a hasznosítás, bérbeadás vagy értékesítés teljes mértékben a tulajdonos döntése. Közvetítő megbeszéléseimmel természetesen a lakossági ellátás visszaállítására törekedtem. Aktuális információim szerint az épület értékesítésre kerül, az új tulajdonos hasznosítási elképzeléseit nem ismerjük. A bejelentések tököli lakosságszámra és a más települések üzleti ellátására vonatkozó észrevételei szintén pontatlanok. Az elmúlt évtizedekben sikeres erőfeszítéseket tettünk a tököli családok biztonságos, kényelmes kereskedelmi ellátására. A mellékletben bemutatom a város területén működő (kiemelve a Kölcsey úti ABC-hez közeli) üzletek hálózatát. Természetesen mindent megteszünk, hogy a jelenlegiek mellett más üzletláncok is jó üzleti lehetőséget lássanak tököli üzletnyitásban, azonban a vásárlóerő, a Covid járvány, a háborús infláció, s az energia és Térkép termékár emelkedés az élelmiszer kereskedésben sem segíti a kockázatos új befektetéseket.

 

Változnak az étkezési térítési díjak 2022. november 1. napjától

A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi térítési díjtételek

  Intézményi térítési díjak bruttó árai
Óvoda egész napos: 480.-
ebből tízórai: 95.-
            ebéd: 290.-
            uzsonna: 95.-
Általános Iskola
7-10 éves korosztály 525.-
ebből tízórai: 100.-
            ebéd: 325.-
            uzsonna: 100.-
11-14 éves korosztály 550.-
ebből tízórai: 105.-
            ebéd: 340.-
            uzsonna: 105.-
Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): 815.-
                    ebből ebéd: 370.-
Szociális étkeztetés (ebéd): 725.-
Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással: 1.355.-
Személyzeti étkezők (ebéd): 725.-

Könyvbemutató

Nagy érdeklődés kísérte a Művelődési Központban Hoffman Pál Tököl a történelemben című könyvének bemutatóját. Az eseményt kulturális élménnyé emelte Molnár László a Ráckevei Ady Endre Gimnázium igazgatójának értékelő ajánlása, s Ráckevei Anna művésznő közreműködése. Sok meglepetéssel szolgált a 188 oldalas könyvből Cseperkáló Kamilla által készített, vetített képes bemutató, mely alatt Hoffman Pál a fejezetekből emelt ki részleteket. A Ráckevei Anna által idézett oklevelek, határleírások, irodalmi, művészeti élményt jelentettek. Az este során sokan vásároltak a könyvből, melyeket Hoffman Pál dedikált.

Kompinformáció

A Tököl-Százhalombatta közötti kompot üzemeltető cég tájékoztatása szerint szerdán, azaz 2022. 09.28-án válik biztossá, hogy eltud-e indulni ismét a nagy-dunai kompjárat. AZ indulás feltétele, hogy a jelzett időpontig gyakorlott hajóvezető álljon rendelkezésre.

Tököl Városi Programok

Tököli Sportpálya (2316 Tököl, Sport utca)

2022. szeptember 24. (szombat) 16,00 óra:

Tököl VSK–UFC Gyömrő felnőtt férfi labdarúgás

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2022. szeptember 23. (péntek) 17,30 óra:

VSK Tököl – Hort SE U17 női kézilabda

2022. szeptember 24. (szombat) 11,00 óra:

VSK Tököl – XVI.ker KMSE U19 női kézilabda

2022. szeptember 24. (szombat) 13,00 óra:

VSK Tököl – Vecsés SE U20 férfi kézilabda

2022.szeptember 24. (szombat) 16,00 óra:

VSK Tököl – Mogyoródi KSK felnőtt női kézilabda

2022.szeptember 24. (szombat) 16,00 óra:

VSK Tököl – Mogyoródi KSK felnőtt női kézilabda

2022.szeptember 25. (vasárnap) 12,00 – 18,00 óra:

Fiú U14 kézilabda gyermekbajnokság

Felmérés barnakőszén iránti lakossági igényről

Tisztelt Lakosság!

A Belügyminisztérium az önkormányzatok bevonásával felmérést készít a barnakőszén iránti lakossági igényről, hogy a lakosság téli fűtéséhez biztosítható legyen a szükséges tüzelőanyag.
Kérjük a településen élő barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosokat, hogy a 2022-2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan szíveskedjenek bejelenteni a várható felhasználandó barnakőszén mennyiségét az Önkormányzat felé.

Ennek határideje: 2022. szeptember 29. 12.00 óra  

A Belügyminisztérium által meghatározott, lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
háztartás alatta szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

A bejelentéshez szükséges adatok:

  • bejelentő neve, címe (e-mail címe), telefonszáma
  • a fűtési szezonban felhasználandó barnakőszén mennyisége mázsában kifejezve

A kitöltött adatlap benyújtható elektronikus úton a hivatal@tokol.hu e-mail címen vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán található gyűjtődobozba történő elhelyezéssel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felmérésben való részvétel egyúttal hozzájárulást is jelent az érintettek személyes adatainak kezelésére.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tököl, 2022. szeptember 20.

Hoffman Pál sk.
polgármester

Az igényléshez szükséges adatlap ITT  érhető el!

Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány

Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, kiegészítette azt a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekkel.

A kormányrendelet szerint ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője  kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Hivatalunkban a kérelmek fogadásával és elbírálásával a Műszaki Iroda foglalkozik.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében összeállított kérelem nyomtatványt ide kattintva érhetik el.

Tisztelettel:

Gaál Ágnes sk.
jegyző

Minden gyermeket fel tudnak venni a bölcsődébe. Folyamatos a beszoktatás

Elindult az élet a nevelési intézményekben is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt a kivételes helyzetet, amely a tököli családok számára természetes, más településeken viszont nem.

Tökölön minden gyermeket fel tudunk venni iskolába, óvodába és bölcsődébe is. Hoffman Pál polgármester erről szóló összehasonlításában kiemelte, hogy a környezetünkben a települések magánóvodákban, bölcsődékben vásárolnak férőhelyeket havi 30-40 eFt/hó összegért, gyermekenként.

A beszoktatás szakmai szabályai lassítják ugyan a folyamatot, de év végére teljessé válik a férőhely kihasználás.

A Polgármesteri Hivatal vezetése a helyzet javulása érdekében, s a szülők pontosabb igénymeghatározása miatt új beiratkozási rend kialakítását is lehetségesnek, szükségesnek tartja. Ennek kidolgozása folyamatban van. A kérelmeket a jövőben is 30 napon belül elbírálja a Malaczkó István által vezetett Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Tököl Városi Programok

Tököli Sportpálya (2316 Tököl, Sport utca

2022. szeptember 10. (szombat) 10,00 óra:

Tököl – Ócsa VSE U15 fiú labdarúgás

2022. szeptember 10-11. (szombat-vasárnap)

Mária napi búcsú

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.

2022. szeptember 9. (péntek) 17,30 óra:

VSK Tököl – FTC U17 lány kézilabda

2022. szeptember 10. (szombat) 12,00 óra:

VSK Tököl – Körte HVSE fiú U20 kézilabda

2022.szeptember 10. (szombat) 14,00 óra:

VSK Tököl – Százhalombattai KE U19 lány kézilabda

2022. szeptember 10. (szombat) 16,00 óra:

VSK Tököl – Dunavarsányi TE női felnőtt kézilabda

2022. szeptember 10. (szombat) 18,00 óra:

VSK Tököl – Szigetszentmiklósi KSK U23 férfi felnőtt kézilabda

 

…az élhető kisváros

akadálymentes