Tököl jó híre erősödött

Köszönjük Bóna Zoltán képviselő úrnak a lehetőséget, hogy a Magyar Televízió „Magyarország ma” c. műsorába bekerülhetett Tököl, ahol Hosszúhetény, Parád, Téglás mellett a műsor készítői korrekt képet adtak helyzetünkről. Örömteli az a kedvező visszhang, amivel a műsort követően találkoztunk, nemcsak tököli, hanem máshonnan érkezett vélemények is kiemelték a hangulatos városképet, a szép épületeket és azt a kivételes helyzetet, hogy Tökölön minden bölcsődés, óvodás és iskolás gyereknek férőhelyet tudunk biztosítani.

Köszönöm a műsorban résztvevőknek, Forray Mónika bölcsőde vezetőnek, Schleerné Szegedi Anna óvoda vezetőnek, Vejmola István képviselőnek a közreműködését és külön köszönöm Bóna Zoltán képviselő úrnak a városfejlesztési munkánk során kialakított sikeres együttműködést.

A városról készült videó itt található:

“Magyarország ma” 2023.01.17-i adás

90 éves születésnapi köszöntések

Kühn Andrásné Erzsike néni a Szent Miklós Idős Otthonban Prodán Gábor intézményvezetővel fogadta Hoffman Pál polgármester úr köszöntését 90. születésnapja alkalmából.

Hoffman Pál polgármester úr a köszöntést követően átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját és a város ajándékait.

90 éves születésnapi köszöntések

Hollósi Istvánné Marika néni „szűk” családi körben fogadta Hoffman Pál polgármester úr köszöntését, 90. születésnapja alkalmából. Marika néninek 6 gyermeke, 19 unokája,24 dédunokája, 1 ükunokája van, akik közül többen személyesen is részt vettek az ünnepségen. A baráti beszélgetést megalapozta a fantasztikus családi készülődés. Sütemények, üdítők oldották a hangulatot, s segítették a „Mama”, „Nagymama” visszaemlékezését fiatal korára.

A szeretetteljes családi körben Hoffman Pál Polgármester úr átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját és a város ajándékát.

Koszorúzás az emléknapokon

Hoffman Pál polgármester a Hősök terén lévő II. világháborús emlékhelyen is koszorút helyezett el a Holokauszt áldozatainak emléknapján. Az 1991-ben Csurcsia Imre által készített emlékoszlopon ezúttal a Tökölről elhurcolt zsidó családokról emlékeztek kegyelettel.

 

Jóváhagyták a tököli nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré történő minősítését

Az Építési és Közlekedési Minisztérium értesítést küldött arról, hogy a Miniszter Úr  Tököl nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré történő minősítését jóváhagyta.  Az erről szóló hirdetményt és határozatot az alábbi link megnyitásával olvashatják:

HIRDETMÉNY- Nem nyilvános fel_ és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré minősítés

HATÁROZAT – Nem nyilvános fel_ és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré minősítés

Koszorúzás az emléknapokon

A Tököl Város Képviselő-testülete nevében Hoffman Pál polgármester és a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Hoffmann József helyezett el koszorút a szomorú emlékű Fő utcai Marlyn pince bejáratánál lévő emléktáblánál.

Furcsa egybeesés 1944. január 19. és 1946. január 19. között. A háború idején még éppen csak a Tököl szovjet elfoglalását követő napokban kényszerítettek tökölieket szovjet kényszertáborokba. A Novi Dombaszi bányák gyakran -30-40 fokos hidegében elsősorban sváb származású férfiakat és nőket dolgoztattak háborús jóvátételként „malenkij roboton” a három-öt évig tartó kényszermunkán a legújabb kutatások szerint nem két, hanem negyvenkettő tökölit tartottak fogva. A listán lévő nevekből kiderül, hogy személyes bosszúból nemcsak sváb, hanem rác és magyar embereket is elvitettek a helyi kommunista vezetők. Többen közülük sosem tértek vissza, és a hazajutottak is örökre megbélyegeztettek maradtak.

Tisztelettel őrizzük emléküket.

Megtakarításokkal a költségnövekedés ellen

Nagy izgalmakkal indult az ősznek az uszoda és a város vezetése. Sok helyen azonnali létesítmény bezárásokkal reagálták le az energiaárak emelkedését. A tököli Városi Uszoda működési költségei eddig is alacsonyabbak voltak még a tanuszodai költségekhez viszonyítva is. 2022 szeptemberében jegy és bérletár emelésről döntött a képviselő-testület, melynek célja az energiaköltségek ellensúlyozása volt. Komoly mérlegelés után a 2023. évre egyelőre újabb emelésről nem született döntés. A hatékonyabb energiafelhasználással kívánjuk elérni, hogy a városi uszoda fenntartási költségei a korábbi évek szintjén maradjon, s a vendégek által dicsért és elismert sportlétesítmény a jövőben is az úszásra vágyó idősek és fiatalok rendelkezésére álljon.

Alacsonyak maradtak a céges és a lakossági adóterhek

Jogosan tartjuk eredményesnek azt a beruházás vonzó képességet, amely a költségvetési lehetőségeinket meghatározó helyi adóbevételeinket eredményezi. A 2003-tól készített táblázat számai dinamikus növekedést mutatnak, ami elsősorban az iparűzési adó bevételeinknek köszönhető. A 2%-os mérték a bevezetése óta kiszámíthatóságot biztosít a vállalkozásoknak. A vállalkozás célú építményadó esetében a város belső területein 600 Ft/m2 mértéket határoztunk meg, 700 Ft/m2 a mérték az északi kereskedelmi területen.

Mivel a helyi adóemelésről évközben nem lehet dönteni, ezért az északi területre vonatkozó döntést az évvégén hoztuk meg. Az új mérték 1000 Ft/m2. Nagy eredmény, hogy a lakosságot kizárólag a kommunális adó terheli, amelynek mértéke nem változott 12eFt/év, azaz 1000 Ft/hó. Ennek felhasználása is ismert, a pályázatok, a beruházások saját forrását biztosítja. Nem könnyű a biztonságos működéshez szükséges bevételek előteremtése, de célunk, hogy a helyi adóterheinknél fenntartsuk az érintettek számára előnyös, a maximális adómértékhez viszonyított 30-40%-os arányt.

Változatlan hitelkeretek

Korábban kialakított gyakorlatot folytat a képviselő-testület a két hitelkeret biztosításával. A folyószámla és hitelkeret erősíti a gazdálkodási biztonságot. Jobb években nem kellett igénybe vennünk, így csupán a rendelkezésre tartás néhány százezer forintos költségével kellett számolnunk. Tavaly az iparűzési adó későbbi, év végi kompenzálása miatt szükség volt a keretek felhasználására, de év végén az igénybe vett összegeket visszafizettük. Az idei év az energiaárak növekedése miatt még nehezebb lesz, ezért az 50 millió Ft, illetve a 17 millió Ft-os keretek növelése is felmerült (sok településen 90-100 millió Ft-ra nyitottak), mi bízunk abban, hogy a bevételek ütemezett érkezése fenntartja a költségvetési egyensúlyt.

Egészségügyi rezsitámogatás

Teljesítette a képviselő-testület a tököli egészségügyben dolgozó orvosok kérését, mely a 2022. évi rezsiköltségeik kiegészítésére vonatkozott. Az európai körülmények között működő betegellátást a képviselő-testület eddig is segítette, főként azzal, hogy az orvosoknak csupán a rendelő rezsi költségeit kellett fizetniük az épület fűtése, vízellátása, s a várótermek takarítása az önkormányzat költsége. A mostani döntés csupán néhány százezer Ft, de nyilvánvaló szándékot mutat a 2023-as évre is.

Folytatódik a tököli nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré nyilvánítási eljárása

Az építési és közlekedési miniszter a 2014. augusztus 14. napján hivatalból indult  Tököl nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré történő megismételt átminősítési eljárásban úgy döntött  a 2018-ban, majd 2022. júliusában felfüggesztett eljárását 2023. január18. napjával folytatja. Az erről szóló hirdetményt az alábbi link megnyitásával  olvashatják:

Hirdetmény és végzés

Marad az iskolai felvételi körzethatár

Véleményezték, s elfogadták a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ tervezetét a 2023/2024 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárokra.  A Képviselő-testület és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság sikeresnek ítéli a korábban elért, teljes településre szóló döntést. Giczi Miklós igazgató úr azonban jelezte, hogy ez a gyakorlat egy-egy évben nehezíti az elsős évfolyamok arányos kialakulását.

Bérmegtakarításból jutalom

Az önkormányzati kereteken intézményekben, Polgármesteri Hivatalban az év folyamán átmenetileg be nem töltött álláshelyek megtakarításaiból jelentős összeg képződött. Miután a költségvetés jutalom keretet nem tartalmazott, a megtakarítás adott lehetőséget jutalom kifizetésére. Egy munkavállaló státuszra 186 eFt jut, de a munkahelyi vezetők a kereteikből differenciálhatták munkatársaikat. Az összegek kifizetésére az év végén sor került.

Továbbra is a Gyertyaláng Kft üzemelteti a temetőt

A képviselő-testület megtárgyalta, s elfogadta a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft beszámolóját a temető üzemeltetéssel összefüggő tevékenységéről. Az aktuálissá vált Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés hosszabbításánál kitértek a ravatalozó felújítási feladataira is. A képviselő-testület fontosnak tartotta a jelenlegi gyakorlatot, mely a temetőben más szolgáltató cégek számára is lehetőséget biztosít, ezért kizárólagosságot a Gyertyaláng Kft számára sem biztosított. Ennek figyelembevételével a felújítási munkákra a KFT 4 mFt biztosítását vállalta.

A képviselő-testület a szolgáltatási szerződést 2027. december 31-ig meghosszabbította.

Képviselő-testületi döntések támogatásokról, kérelmekről

Támogatták Burlovics Attila kérelmét, mely a 2244/1 hrsz. alatti névtelen utca elnevezést Szirka közre kérte változtatni.

100 eFt-tal támogatták a Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány kérelmét, mellyel egykori Igazgató asszony emlékét ápolva a Szakorvosi Rendelő kiemelkedően dolgozó munkatársát ismernék el.

Elfogadták a 2021. évi közösségi támogatások elszámolására benyújtott pénzügyi elszámolásokat és beszámolókat.

Felülvizsgálták a bölcsődei étkezési díjakat is. A Bölcsőde 2022. februárjáig saját konyhán állította elő a napi ellátáshoz szükséges ételt. Azóta a Szigethalom által fenntartott Nebuló Közétkeztetési Intézménytől vásároljuk a szolgáltatást. A szerződés lehetőségei szerint a cég a kialakított ár korrekcióját kérte. A bizottságok és a testület elfogadta a nettó 1.670 Ft/adag + 27 % ÁFA díjat, s a kiszállítás 8.000 Ft/nap + 27 % ÁFA összegét. A napirend során megvitatták az óvodákban és az iskolában kialakult minőségromlást, s a lehetséges változtatási döntéseket.

Döntöttek négy fő 16 évet betöltött fogyatékkal élő személy nappali ellátásáról a Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézményben. Az ellátáshoz szükséges kiegészítés 33.360.-Ft/ nap/ 4fő költségét a 2023. évi költségvetésben biztosítják.

…az élhető kisváros

akadálymentes