PM_ÓVODAFEJLESZTÉS_2017/10 (Szivárvány óvoda)

Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására pályázatot nyújtott be a Tököl, Csépi út 57. sz. 1853 hrsz. alatt található Szivárvány Óvoda felújítása érdekében. A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján 150.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Ehhez az összeghez az önkormányzat 15% saját forrást, azaz br. 26.480.000 Ft-ot biztosított. A támogatási szerződés megkötése 2018 júniusában megtörtént. A Képviselő-testület az építési beruházás megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indított, öt társaság meghívására került sor. A Képviselő-testület – a bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi döntést hozta: A Kisép-Generál Kft. és az ArculatImmo Kft. ajánlattevők ajánlatai érvényesek. A nyertes ajánlattevő az értékelés alapján legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Kisép-Generál Kft. A Képviselő-testület a bruttó 217.791.788 Ft ajánlati ár fedezetét, bruttó 163.770.960 Ft erejéig a pályázat elszámolható költségei terhére, bruttó 51.714.482 Ft erejéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú hitelkeret terhére és bruttó 2.306.346 Ft erejéig a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. A felújítás során az épület emeleti tornaszobát és orvosi szobát, alacsony hajlásszögű tetőt, homlokzati hőszigetelést, új teraszt kap, teljes egészében megújul a hőközpont, új kondenzációs kazánokat építenek be, valamint az udvar komplett rekonstrukción esik át. Az óvodában hosszú előkészítő munka után valósulhat meg a várva várt komplex fejlesztés. A munkák elkészültével az intézmény komfortosabbá válik a gyermekek és a nevelők számára, ezzel együtt egy újabb tököli középület lesz látványosan szép része a városnak.

A projekt azonosítószáma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/10
A beruházás megvalósítási helye: Tököl, Csépi út 57.
A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A támogatás összege: 150 000 000 Ft
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

2. hír:
„Ez egy gyönyörű új óvoda” Hangzott el 2019. május 9-én a Csépi úton lévő Szivárvány Óvoda ünnepélyes átadásán. Az eseményen megjelent a térség országgyűlési képviselője Bóna Zoltán úr is. Az óvodás gyerekek vidám műsorral köszöntötték a megjelenteket. Hoffman Pál polgármester úr beszédében a jelenlévők köszöntését követően, átadta az intézmény dolgozóinak és a gyermekeknek a megújult létesítményt, az országgyűlési képviselővel közösen átvágták a nemzeti színű szalagot. A gyermekek birtokba vehették a felújított csoportszobákat, az előtte lévő fedett új burkolt teraszokkal, a tetőtérben kialakított új tornaszobát és az új játszóeszközökkel felszerelt udvart. Az épület fűtési rendszerének korszerűsítése is megtörtént. Az új kazánok beépítése jelentős energia és költségmegtakarítást eredményez. A beruházás, a Pénzügyminisztérium 150 M Ft-os támogatásával és az Önkormányzat 81,7 M Ft-os önrész biztosításával valósult meg.

           

PM_OVODAFEJLESZTES_2017/10-Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda korszerűsítése

A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A kedvezményezett neve: Tököl Város Önkormányzata
A projekt címe: Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda korszerűsítése Tököl városban
A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 150 millió forint

A projekt tartalmának bemutatása: A Csépi út 57. 1853 hrsz alatti Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda rekonstrukciója valósul meg a beruházás során. Az intézmény a 70-es években épült a kor technikai színvonalának megfelelően. A lapostető vízszigetelésének problémái a födémáttörést jelentő bevilágító gúlák miatt minden évben beázást okoznak, ezért egy kishajlásszögű nyeregtető kerül megépítésre. Megújul az épület gépészeti, elektromos, vízelvezetési rendszere. A tető kialakításával létrejövő térbe egy tornaszoba és egy orvosi szoba kerül.
A projekt befejezési dátuma: 2019.05.16

Előkészület: 

XXVIII. évfolyam 1. szám

1.oldal

http://tokol.hu/dokumentumok/Tokoli_Tukor/Tokoli%20Tukor%202017-1%20junius.pdf
A és B terv a Szivárvány Óvoda felújítására A Szivárvány Óvoda felújítására, magastető kialakítására irányuló, korábban benyújtott pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. Az igényelt támogatás bruttó 174 millió forint. Amennyiben a pályázat nem jár sikerrel, 80 millió forinttal tervezzük a felújítás megkezdését.

  1. oldal

Várjuk a döntést a Szivárvány óvodáról. A 180 m Ft-os felújításra beadott pályázat sikerében évek óta reménykedünk. Egy lezárult több mint 30 m Ft-os korszerűsítést eredményező pályázatról is beszámolhatunk melynek eredményeképp a Napsugár óvoda tetőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, s konyha átépítése történt meg. Ugyanitt a gyerekek már használják a műfüves mini focipályát melyhez hasonlóra pályáztunk a Hagyományőrző óvoda udvarára is.

XXVIII. évfolyam 2. szám 2. oldal

http://tokol.hu/dokumentumok/Tokoli_Tukor/Tokoli%20Tukor%202017-2.pdf
Szivárvány Óvoda felújítása A Szivárvány Óvoda, a 40 éves épület felújítása folyamatosan napirenden van. Főleg a lapos tetők állapota problémás, így A és B terv van az óvoda felújítására, mert lassan vis major helyzet alakul ki az esőzések idején. A B tervünk arról szól, hogy saját forrásból részleteiben elkezdjük a rekonstrukciót, de továbbra is pályázunk a teljes felújítás megvalósítására. A saját forrás jelenleg azt jelenti, hogy a kormányhoz fordultunk egy hitelengedélyezési kérelemmel. Ez egy 400 milliós program lenne, amiből 200 millió forint útépítésre, főleg járdaépítésre fordítódik. 110 millió forint menne az iskola rekonstrukció folytatására: vizesblokkok, burkolatok cseréjére kerül sor, 80 millió forinttal pedig elkezdenénk a Szivárvány Óvoda rekonstrukcióját. A Társasági adó pályázatoknál sikeres a város, mert a Sportkör kapcsán tudunk olyan forrásokhoz jutni, amelyek önkormányzati intézmények rekonstrukcióját eredményezik, Sportcsarnok, klubház újul meg, sportpályák épülnek. A Sportcsarnok esetében a világítás korszerűsítésre, a Sportklubházzal a homlokzat felújítására kerül sor. A feladat összetett. Összességében a 2016-os pályázat teljesítése több mint 20 mFt felújítási értéket, vagyis önkormányzati vagyon gyarapodást jelent.

Az indulásról:

XXVIII. évfolyam 4. szám

  1. oldal

http://tokol.hu/dokumentumok/Tokoli_Tukor/Tokoli%20Tukor%202017-4.pdf
176 millió Ft-os felújítás a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében Több sikertelen pályázat, több éves munka után komplex fejlesztés valósul meg hamarosan a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében. A támogatási döntés értelmében Tököl Város Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázaton 150 millió Ft támogatásban részesült. Az önkormányzati, nagyságrendileg 26 millió Ft önrésszel kiegészülve összességében 176 millió Ft-ból magastető építés, külső homlokzatszigetelés, fűtésrendszer rekonstrukció, tornaszoba és mozgássérült mosdó kialakítás, valamint az óvodaudvar teljes felújítása valósul meg.

  1. oldal

Szivárvány Óvoda A Csépi úti épületben időszerűvé vált a régi lámpatestek cseréje egy csoportszobában, folyosókon és egyes kiszolgálóhelyiségekben. Összességében 570 000 Ft-ból LED-es fénycsőarmatúrákat és fénycsöveket szereltünk fel. A világítási költség a felújításnak köszönhetően közel felére esik vissza ugyanazon fényerő biztosítása mellett.

XXIX. évfolyam 1. szám 1. oldal

http://tokol.hu/dokumentumok/Tokoli_Tukor/Tokoli%20Tukor%202018-1.pdf
Komplex fejlesztés kezdődik a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében A város önkormányzata 150 millió forint támogatásban részesült az önkormányzati tulajdonú, Óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében nevű pályázaton. Az önkormányzat további 26 millió forinttal egészíti ki ezt az összeget. A 176 millió forintból magastető építésre, külső homlokzatszigetelésre, fűtésrendszer rekonstrukcióra, tornaszoba és mozgássérült mosdó kialakítására, valamint az óvodaudvar teljes felújítására kerülhet sor.

  1. oldal

150 millió Ft-os támogatás a Szivárvány Óvoda Csépi úti épülete felújításához Több sikertelen pályázat, több éves munka után komplex fejlesztés valósul meg hamarosan a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében. A támogatási döntés értelmében Tököl Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében pályázaton 150 millió Ft támogatásban részesült. Az önkormányzati, nagyságrendileg 60mFt önrésszel kiegészülve, összességében 210mFt-ból tetőtérbeépítés, külső homlokzatszigetelés, fűtésrendszer-rekonstrukció, tornaszoba és mozgássérült mosdó kialakítás, valamint az óvodaudvar teljes felújítása valósul meg. A felújítás után az intézmény komfortosabbá válik a gyermekek és a nevelők számára, ezzel együtt egy újabb tököli középület kap minden igényt kielégítő, modern külsőt. Nagy örömöt váltott ki a kormánydöntés, mert így az épület nemcsak szebb és barátságosabb, hanem energiatakarékosabb is lesz. Az óvodában dolgozók és a szülők öröme is természetes, hiszen a tetőszerkezet beázása korábban sok gondot okozott. Megnyugtató az őszinte öröm, s a bizalom a beruházás sikeres lebonyolítása iránt. A bölcsőde építés és az iskolarekonstrukció összességében félmilliárdos felújítása, valamint a városközpont egymilliárdos korszerűsítése során szerzett tapasztalatokkal felvértezve ezt is sikeresen fogjuk megoldani. Már folyik a műszaki tartalom pontosítása, s a munkavégzésből adódóan a csoportos áttelepítés. Természetesen törekszünk arra, hogy a gyermekek óvodai élete rendezett maradjon, meg fogjuk oldani a csoportok átmeneti elhelyezését is.

XXIX. évfolyam 2. szám 2018. október 3. oldal

http://tokol.hu/dokumentumok/Tokoli_Tukor/Tokoli%20Tukor%202018-2.pdf
Megkezdődött a kivitelezés a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében A Képviselő-testület a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívására pályázatot nyújtott be a Tököl, Csépi út 57. sz. 1853 hrsz. alatt található Szivárvány Óvoda felújítása érdekében. A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján 150.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Ehhez az összeghez az önkormányzat 15% saját forrást, azaz bruttó 26.480.000 Ft-ot biztosított. A támogatási szerződés megkötése 2018 júniusában megtörtént. A Képviselő-testület az építési beruházás megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indított, öt társaság meghívására került sor. A Képviselő-testület – a bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi döntést hozta: A Kisép-Generál Kft. és az ArculatImmo Kft. ajánlattevők ajánlatai érvényesek. A nyertes ajánlattevő az értékelés alapján legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Kisép-Generál Kft. A Képviselő-testület a bruttó 217.791.788 Ft ajánlati ár fedezetét, bruttó 163.770.960 Ft erejéig a pályázat elszámolható költségei terhére, bruttó 51.714.482 Ft erejéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú hitelkeret terhére és bruttó 2.306.346 Ft erejéig a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. A felújítás során az épület emeleti tornaszobát és orvosi szobát, alacsony hajlásszögű tetőt, homlokzati hőszigetelést, új teraszt kap, teljes egészében megújul a hőközpont, új kondenzációs kazánokat építenek be, valamint az udvar komplett rekonstrukción esik át. Az óvodában hosszú előkészítő munka után valósulhat meg a várva várt komplex fejlesztés. A munkák elkészültével az intézmény komfortosabbá válik a gyermekek és a nevelők számára, ezzel együtt egy újabb tököli középület lesz látványosan szép része a városnak.

Átadás, Sajtóközlemény a végéről: XXX. évfolyam 2019. 2. szám 1-2 oldal

http://tokol.hu/dokumentumok/Tokoli_Tukor/Tokoli%20Tukor%202019-2.pdf
Ez egy gyönyörű új óvoda – Hangzott el 2019. május 9-én a Csépi úton lévő Szivárvány Óvoda ünnepélyes átadásán. Az eseményen megjelent a térség országgyűlési képviselője Bóna Zoltán úr is. Az óvodás gyerekek vidám műsorral köszöntötték a megjelenteket. Hoffman Pál polgármester úr beszédében a jelenlévők köszöntését követően, átadta az intézmény dolgozóinak és a gyermekeknek a megújult létesítményt, az országgyűlési képviselővel közösen átvágták a nemzeti színű szalagot. A gyermekek birtokba vehették a felújított csoportszobákat, az előtte lévő fedett új burkolt teraszokkal, a tetőtérben kialakított új tornaszobát és az új játszóeszközökkel felszerelt udvart. Az épület fűtési rendszerének korszerűsítése is megtörtént. Az új kazánok beépítése jelentős energia és költségmegtakarítást eredményez. A beruházás, a Pénzügyminisztérium 150 M Ft-os támogatásával és az Önkormányzat 81,7 M Ft-os önrész biztosításával valósult meg.
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, bizottságok tagjait, intézmények vezetőit, az óvoda munkavállalóit, a kivitelező cég tulajdonosát. A kivitelező cég képviselőjét Kiss Rudolfot, a város főépítészét Sipiczki Zoltánt, gyerekeket, szülőket. Külön köszöntöm Bóna Zoltán országgyűlési képviselő urat. Képviselő úrral mindennapos a kapcsolat, de vannak alkalmak, amikor külön örömet jelent ittléte. A mostani látogatás is ilyen, Tököl gyarapodását mutatja. Az elmúlt 5 év jelentős fejlesztéseket hozott: út-, járdaépítési programban vagyunk, most mégis egy másik beruházási sorozatról kell szólnom. Ez pedig a gyerekek érdekében megvalósított bölcsődei, iskolai, óvodai fejlesztési program. Ez a fantasztikus felsorolás és látvány játszóterekkel, sportpályákkal bizonyítja, hogy tudjuk, Tököl jövőjét a gyerekeink jelentik. Az óvoda-beruházás 150 M Ft kormánytámogatással készült, 75 M Ft költségvetési forrást tettünk hozzá és 210 M Ft fölötti önkormányzati vagyonnövekedést értünk el. Az épület, a helyszín nagy öröm, és önmagáért beszél. Jó hallani az elismerést: – ez egy új óvoda! – Bizonyítja, hogy jól döntöttünk Sipiczki Zoltán építész tervező megbízásáról, és akkor is, amikor Kiss Rudolf cégét, a Kisép-Generált választottuk kivitelezőnek. Köszönetet mondok még a polgármesteri hivatal munkatársainak, Ércesné Beck Anikónak, Kéméndi Zsoltnak, Szummer Józsefnének. Külön köszönet jár az óvoda munkatársainak és a szülőknek az átmeneti időszak kellemetlenségeinek türelmes elviseléséért, és az új helyszín rendbetételéért, odaadó munkájukért. Kiss Tibornét és Schleerné Szegedi Annát külön köszöntöm: Terike kitartó küzdelmét a felújításért, Ancsának azt a lelkes, odaadó munkát amit ebben a fél évben tett, s amivel hosszú, óvodai, óvodavezetői pályafutását méltó módon, emlékezetesen zárja.

http://tokol.hu/dokumentumok/Tokoli_Tukor/Tokoli%20Tukor%202019-3.pdf
2-3. oldal

 

…az élhető kisváros

akadálymentes