Környezetvédelmi program 2023-2028

Környezetvédelmi Program lakossági véleményezése

Tisztelt Lakosság!

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. január 25-iki ülésén elfogadta Tököl Város 2023-2028. időszakra szóló környezetvédelmi programjának véleményezési változatát.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/F. § (1) bekezdésében előírt kötelező véleményezések mellett a képviselő-testület szükségesnek találta, hogy a programtervet Tököl Város lakossága is véleményezhesse.

A program az alábbi linken elérhető!

04_01_Környezetvédelmi program 2023_2028

Tisztelettel kérjük a kedves lakosságot, amennyiben véleménye van a programtervvel kapcsolatban, úgy véleményét juttassa el Önkormányzatunkhoz írásban a hivatal@tokol.hu e-mail címre, vagy nyújtsa be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, vagy postai utón (cím: 2316. Tököl, Fő u. 117.) 2024.február 29-ig.

A véleményeket a program végleges változatának elfogadásában figyelembe fogjuk venni.

Segítő közreműködést előre is köszönjük!

Tisztelettel:

 Hoffman Pál sk.
polgármester

…az élhető kisváros

akadálymentes