PM_CSAPVIZGAZD_2018/37 (Csapadékvíz-elvezetés II. ütem)

Tököl Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázatra.
A pályázati kiírás célja a megye területén a települések infrastrukturális ellátottságának javítása, a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztése, és a települési csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítésének támogatása. A fejlesztések megakadályozzák az utóbbi 10 évben bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát.
A Pénzügyminisztérium 2019. 09. 2-i döntése alapján Tököl Város Önkormányzata 100.000.000 Ft támogatási összeget nyert, melynek felhasználásával – 50  059 922 Ft önkormányzati forrás biztosítása mellett- megvalósul a Madách utca, Kis utca és Akácos út csapadékvíz elvezetése. Jelen projekt a már korábban megvalósult csapadékvíz elvezetési beruházás második üteme. Az első ütemben a Bodza utca, a Fürtös utca és a Diófa sor teljes- valamint az Akácos út, a Mester utca és az Árnyas utca egyes szakaszainak csapadékvíz-elvezetése valósult meg. A projekt elszámolható összköltsége így 150 059 922 Ft.
A csapadékvíz elvezető csatornák fejlesztésével az első ütemben megépített tározómedencébe kerül továbbításra a csapadékvíz, ahol megtörténik a szikkasztása.

A projekt kezdésének időpontja 2020.06.16.,
a kivitelezés tervezett befejezése pedig 2020.12.16.
A kivitelezési munkákat a VITÉP ’95 Kft. végzi.
A projekt azonosítószáma: PM_CSAPVIZGAZD_2018/37.
A beruházás megvalósítási helyei: 845/1 hrsz, 845/2 hrsz, Madách utca, Kis utca, Akácos út
A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A támogatás összege: 100 000 000 Ft
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

        

…az élhető kisváros

akadálymentes