szerkesztoseg összes bejegyzése

Egyeztetés a hóeltakarításról

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen a télen is a BCH Hungária Kft végzi Tökölön a hóeltakarítást és síkosságmentesítést.

Az utcák megtisztításának fontossági sorrendjére kiemelt figyelmet fordítanak. Természetesen rendelkeznek a szükséges ütemtervvel, mely szerint először a fő és gyűjtőutak, intézmények környéke kerül megtisztításra, s ezt követően a kisebb utcákra is sor kerül. A város teljes területét kb. (a hó mennyiségétől és intenzitásától függően) 3-5 óra alatt képesek megtisztítani.

Bízunk benne, hogy az előkészületek biztosítják a feladat megfelelő teljesítését. A Polgármesteri hivatal és a cég munkatársai egyeztették a felkészülés feladatait.

Szükség esetén a 06/30 211-5465 számot lehet hívni.

Újabb közösségek kaptak támogatást

A Képviselő-testület egyedi támogatási kérelmeket is tárgyalt legutóbbi ülésén. Miután a költségvetési helyzet lehetővé tette, 4,5 mFt nagyságrendű támogatásról döntöttek a képviselők.

A támogatásban az alábbi szervezetek részesültek:

 • a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségét tűzoltó laktanya épületének javítási, felújítási, beruházási munkálataira000.000.-Ft,
 • a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézetet műszer és eszközbeszerzésre 1.000.000.-Ft,
 • a Pilisi Parkerdő Zrt.-t faültetés költségeire, játszótéri eszközök vásárlására 1.000.000 Ft,
 • a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért szervezetet a szülőjüket vírusfertőzés miatt elvesztő gyermekek támogatására 500.000 Ft,
 • a Tököli Art Fitness Sportegyesületet a 2023. november 9-12 között megrendezett Európa Kupa költségeire 200.000 Ft,
 • a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot a gyermekek szakszerű ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére 200.000 Ft,
 • a Sono-Dental Bt.-t fogászati anyagok, eszközök beszerzésére 150.000 Ft,
 • Részegh-Stauffer Norbert Tibort fogászati anyagok, eszközök beszerzésére 150.000 Ft,
 • a „Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai részére” nevű alapítványt a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet dolgozóinak 2024. évi jutalmazására 100.000.- Ft
 • Római Katolikus Egyházközséget gyermek és ifjúsági közösségeinek támogatására 230.000.-Ft.

A jövőben az önkormányzat biztosítja a lakótelepi kisposta működését

A Pesti úti lakótelepen Posta partneri program keretében működik jelenleg a Kisfaludy Sándor utca 1/7. szám alatti postapont.

A Magyar Posta céljai között szerepel a digitalizáció, a manuális posták informatikai rendszerbe történő bekapcsolása. Ez a változás érinti a jelenleg manuális technológiát alkalmazó Tököl – Pesti úti lakótelep postapartnert is.

A jelenlegi postapartner részére a Magyar Posta felajánlotta az új postapartneri, informatikai rendszerrel támogatott konstrukció szerinti együttműködést, melyet a partner nem vállalt, így az ő postapartner szerződése 2023. december 13-án megszűnik.

Annak érdekében, hogy a Pesti úti lakótelepen élőknek ne kelljen nélkülöznie a szolgáltatást, Tököl Város Önkormányzata Posta partneri szerződés keretében 2024. január 17. napjától biztosítja a fix posta pont működtetését a lakótelepen, a közreműködői tevékenység keretében Alap termékcsomaggal:

o             levél- és csomagküldemények felvétele, kézbesítésének elősegítése

o             csekk- és utalványbefizetés

o             postai forgalomban használatos kereskedelmi áruk értékesítése (pl. boríték)

o             egyéb tevékenység (POS-en keresztül történő pénzfelvétel; stb.)

2024. január 17. napjától a Pesti úti lakótelepi posta nyitva tartása:

Hétfőtől csütörtökig 15-17 óráig, pénteken 8-10 óráig. Szombat és vasárnap ZÁRVA

A változás, a technikai átállás miatt a lakótelepi posta 2023. december 14 – 2024. január 16. között nem üzemel. Postai szolgáltatást ez idő alatt a Tököl, Kossuth L. u. 2/A. szám alatti posta látja el az alábbi időpontokban:

hétfő                    8:00–18:00

kedd                     8:00–16:00

szerda                  8:00–16:00

csütörtök            8:00–16:00

péntek                 8:00–16:00

szombat és vasárnap      Zárva

Nosztalgikus ünnepség keretében köszöntötték a 95 éves Póth Sándornét

Hoffman Pál polgármester a Nyírfaliget Idősotthonban köszöntötte Póth Sándornét 95. születésnapja alkalmából.

A kiváló egészségi állapotnak örvendő Katica néni barátnője és unokaöccse társaságában szeretettel fogadta a vendégeket. Hoffman Pál polgármester átadta részére a város ajándékait és az emléklapot, melyen Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte az ünnepeltet. A köszöntés az ünnepelt régi és közelmúltbeli élményeinek felelevenítésével zárult.

Isten éltesse Katica nénit!

EB összeírás – Ismételt felhívás kötelező adatszolgáltatásra

EB összeírás

-Felhívás kötelező adatszolgáltatásra-

 Tököl Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat igazgatási területén az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel

2023. március 1-től – december 31-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott kutyák ebösszeírását végzi.

Az összeírás célja:

 • A kutyák adatainak, tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása
 • Az állatok tulajdonosai, tartói és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása.

Az adatszolgáltatási kötelezettségét az ebtulajdonos az ebösszeíró adatlap kitöltésével teljesítheti.

Az adatlap letölthető honlapunkról, illetve átvehető a Tököli Polgármesteri Hivatal (2316 Tököl, Fő u. 117.) ügyfélszolgálatán, valamint a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (2316 Tököl, Fő u 117.)

A kitöltött adatlapot az ebtulajdonosok az alábbi módon tudják eljuttatni az összeírást végző részére:

 • Személyesen a Tököli Polgármesteri Hivatalban (2316 Tököl, Fő u 117. ügyfélszolgálat, műszaki iroda)
 • Postai úton (2316 Tököl, Fő u 117.)
 • Elektronikus úton (az adatlapot aláírás után beszkennelve) az alábbi címre: hivatal@tokol.hu
 • Ügyfélkapun keresztül https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok (ügyindítás, űrlapok menüpont, „ebnyilvántartás” elnevezésű űrlap)

Figyelem! Több eb tartása esetén az adatlapot külön-külön ebenként szükséges kitölteni. Az adatlap a szükséges számban sokszorosítható.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy az adatszolgáltatás kötelező, a teljesítés elmaradása esetén, 30.000 Ft összegű állatvédelmi bírság szabható ki.

Az adatszolgáltatás teljesítésének végső határideje:

2023. december 31.

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy az eb adataiban az összeírás után bekövetkező változásokat az adatlap kitöltésével jelezzék a nyilvántartás aktualizálása érdekében.

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

                                                                                               Gaál Ágnes sk.
jegyző

Érdemi munka, a 2024-es év előkészítése

Nem változnak az adóterhek

2023. november 23-án ülést tartott a város képviselő-testülete, az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.

Részt vett 10 képviselő: Hoffman Pál, Ágics Antal, Füle Zoltán, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté.
Bejelentéssel távol 2 képviselő:
Csurcsia István, Karászi László.

Napirend Szavazások
1.)    Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött „költségmegosztási és ingyenes használati szerződés” módosítása 10 egyhangú igen
2.)    Csollák Mihály festőművész kiadványának támogatása 10 egyhangú igen
3.)    Fővárosi Vízművek tűzcsapok és ipari vízépítési berendezések hulladékainak értékesítése 10 egyhangú igen
4.)    Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10 egyhangú igen
5.)    Óvodák alapító okiratainak módosítása 10 egyhangú igen
6.)    Helyi adórendelet felülvizsgálata 10 egyhangú igen
7.)    Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet módosítása 10 egyhangú igen
8.)    2024. évi belső ellenőri ütemterv 10 egyhangú igen
9.)    Folyószámla-hitelkeret felülvizsgálata, és munkabér-hitelkeret igénylése 8 igen, 2 tartózkodás
10.) 2024. I. féléves munkaterv 9 igen, 1 nem
11.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata 10 egyhangú igen
12.) Álláshely létesítéséhez hozzájárulás kérése 10 egyhangú igen
13.) Javaslat 2023. évi bérmegtakarítás felhasználására 10 egyhangú igen
14.) Az óvodák és a Bölcsőde téli ügyeleti rendjének módosítása 10 egyhangú igen
15.) Időskorúak 2023. évi évvégi támogatása 10 egyhangú igen
16.) Egyedi támogatási kérelmek 10 egyhangú igen
17.) Tököl Városi Uszoda nyitva-tartásának megállapítása 10 egyhangú igen
18.) Duna-Média Televízió műsoridő vásárlási szerződés hosszabbítása 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
19.) Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése 10 egyhangú igen
20.) Beszámoló a 2022. évi támogatások elszámolásáról 10 egyhangú igen
21.) Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó javaslatok 10 egyhangú igen
22.) Kötelezettség vállalás a 2024. évi szúnyoggyérítés költségeire 10 egyhangú igen
23.) Javaslat a TOP Plusz-3.1.3-23 pályázaton való indulásra 10 egyhangú igen
24.) 2024. I. félévi rendezvénytervhez előzetes javaslatok 9 igen, 1 tartózkodás
25.) A Napsugár Óvoda és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése – aktuális feladatai 10 egyhangú igen
26.) Létszámstop feloldási kérelem 10 egyhangú igen
27.) „Szép Város, Rendezett Környezet” 2023. verseny 10 egyhangú igen
28.) Sportcsarnok büfé bérleti szerződése 10 egyhangú igen
29.) Tájékoztató az aktuális közlekedés-biztonsági fejlesztésekről 10 egyhangú igen
30.) Dr. Turopoli Éva fogorvosnő magánrendeléssel kapcsolatos kérelme 10 egyhangú igen

Módosul az 1. számú háziorvosi körzet rendelési ideje

Tájékoztatjuk Önöket, 2023. december 1. napjától az 1. számú háziorvosi körzet (korábban Medveczky Doktor Úr körzete) feladatainak ellátása az Önkormányzathoz kerül.

A háziorvosi teendőket a Co-Medi Catus Kft-vel kötött – helyettesítési – szerződés útján biztosítjuk.

A háziorvosi rendelő új telefonszáma december 1. napjától: 06(24)737-020, email címe: tokolrendelo1@gmail.com

A rendelési idő ide kattintva érhető el.

Pogány Józsefnét a Tököli Református Egyház vezetői társaságában köszöntötte Hoffman Pál polgármeste

Hoffman Pál polgármester a Nyírfaliget Idősotthonban köszöntötte Pogány József Dezsőnét 90. születésnapja alkalmából.
A kiváló egészségi állapotnak örvendő Margit néni szeretettel fogadta a vendégeket. Hoffman Pál polgármester átadta részére a város ajándékait és az emléklapot, melyen Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte az ünnepeltet.

Isten éltesse Margit nénit!

Tököl Városi Programok

Sportpálya (Tököl, Sport utca)

2023. november 18. (szombat) 10,00 órától:

VSK Tököl – Gyáli BKSE U19 labdarúgás

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2023. november 17. (péntek) 17,30 órától:

Tököl – Üllői Kézilabda Sportegyesületlány U17 kézilabda

2023. november 18. (szombat) 08,00 órától 18,00 óráig

Kakusei karate verseny

 2023. november 19. (vasárnap) 14,00 órától:

Tököl – Százhalombattai KE férfi felnőtt kézilabda

2023. november 19. (vasárnap) 16,00 órától:

Tököl – Budapesti Honvéd Sportegyesület II. férfi U20 kézilabda

2023. november 19. (vasárnap) 18,00 órától:

SZISE – Tempo KSE felnőtt női kézilabda

 

Bronzérmes a Tököli Darts Klub csapata a 2023-as I. osztályú csapatbajnokságon!

November 11-én került sor az Országos Darts Csapatbajnokság rájátszására, ahol a tököli dartsosok is érdekelve voltak. Az egész éves alapszakasz küzdelmek során sikerült kiharcolni a végső helyezésekről döntő rájátszásban való részvétel jogát.

Itt valóban az ország legjobb csapatai és játékosai küzdöttek. A tököli fiúk a negyeddöntőben a dömsödi DÖ-MIK DC csapatát győzték le, majd az elődöntőben a végső győztes Győrtől a lehető legkisebb különbséggel kaptak ki. Így a bronz meccsel folytatódott a verseny, ahol az előző párharc csalódottságát feledve, egy rendkívül szoros mérkőzésen sikerült nyerni a Pestújhely ellen, ezzel megszerezve a 3. helyet!

Az élvonal újoncaként ez hatalmas eredmény még úgy is, hogy nem volt elérhetetlen a még fényesebb érem sem. Azonban a mutatott játék, a csapategység, valamint a csapattagok sikeréhsége a garancia arra, hogy jövőre újra megcélozzuk a csúcsokat!

Hajrá Tököli Darts!

Eon Hálózati tájékoztató az áramkimaradásokról

Tököl város vezetése személyes intézményi és lakossági tapasztalatok, hibajelzések alapján megkereste az áramszolgáltatót a gyakori áramkimaradások megszüntetését kérve.

Mellékeljük a szolgáltató válaszát, illetve az általuk küldött gallyazásra vonatkozó felhívást.

Jelezni kívánjuk, hogy az Eon Hálózat által elvégzett gallyazási munkák esetén a Városgondozási csoport munkatársai lehetőség szerint eddig is megoldották az elszállítást, vagy a darálást.

A város vezetése továbbra is az együttműködés erősítésével kíván a problémás helyzeten javítani.

Hagyománnyá vált a Márton-napi lámpás felvonulás

Néhány éve az általános iskola német tagozatos tanulói, s tanáraik kezdeményezésére új eseményként szerveztek felvonulást Márton nap alkalmából az iskolától a Piac térig.

A szülők figyelmességének köszönhetően a gyerekeket, s kísérőiket forró teával és zsíros kenyérrel várták a Szülői Munkaközösség tagjai. Idén november 9-én az óvodások vonultak kislámpácskáikkal a város utcáin. A végcél nekik is a Piac tér volt, ahol kedves műsort mutattak be szüleiknek, s az érdeklődőknek. A Szivárvány Óvoda csemetéi az esti hűvös időben is kiválóan érezték magukat. A Napsugár és Horvát Óvoda gyermekei a csoportszobákban tartották a lámpás felvonulást. A lakótelepi Szivárvány Óvodások a Nyírfaliget idősotthont látogatták meg, ahol az idősek kedves vendéglátásban részesítették a gyerekeket.

Az általános iskolásokhoz másnap már nem volt ilyen kegyes az időjárás, az esti órákban az erős esőzés miatt a Márton-napi felvonulást az iskola belső területein tartották meg. A hangulatot azonban ez sem rontotta el, a gyerekek kiválóan érezték magukat.

Fővárosi Vízművek tájékoztatása átmeneti vízhiányról, illetve nyomáscsökkenésről

A Fővárosi Vízművek Zrt.

2023. november 14-én 8.30 és 13.00 között

egy épület vízbekötésének cseréjét végzi.
A munka sajnos csak egy közcsőszakasz kizárásával oldható meg, ami a város egy részében átmeneti vízhiányt, illetve nyomáscsökkenést okoz.

Az érintett terület: József Attila utca – Határ út – Vasút utca – Dobó Katalin utca által határolt terület.


Megértésüket köszönjük!

Civil Fórum a tököli humán fejlesztésekkel, elsősorban a TOP_Plusz-3.1.3-23 pályázattal kapcsolatban

2023. november 8-án Hoffman Pál polgármester Civil fórumot hívott össze a közösségek vezetői részére.

A fórum napirendjén szerepelt a Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló tájékoztató is.

A mellékelt összefoglalóban ismertetjük lényeges elveinket és partnereinket. A rendszeres tevékenységek erősítésére alkalmas TOP-Plusz pályázatot is ismertettek.

A pályázat keretében lehetőség van helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat megvalósítására, valamint az időseket, fiatalokat, támogatásra szorulókat célzó tevékenységek megvalósítására.

A közösségek vezetői nagy érdeklődést mutattak a pályázat keretében megvalósítható események, rendezvények iránt.

Hoffman Pál polgármester jelezte, hogy ismerve az egyesületek, szervezetek tevékenységét, a város vezetése hasznosnak tartja a közösségi megújulást eredményező munkát, s örömmel kezdeményezi, s koordinálja a programot.

 

 

 

 

 

Tököl Városi Programok

Sportpálya (Tököl, Sport utca)

2023. november 11. (szombat) 10,00 órától:

VSK Tököl – Gyáli BKSE U19 labdarúgás

2023. november 11. (szombat) 13,00 órától:

VSK Tököl – Újlengyeli DSE felnőtt labdarúgás

2023. november 12. (vasárnap) 10,00 órától:

VSK Tököl – Darazsak SE U13 labdarúgás

 

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2023. november 11. (szombat) 09,00 órától:

VSK Tököl – Budai Farkasok-Rév fiú U14 kézilabda

 2023. november 11. (szombat) 16,00 órától:

VSK Tököl – NOVA Kézisuli Kft. lány U19 kézilabda

2023. november 11. (szombat) 18,00 órától:

VSK Tököl – Műegyetemi Atlétikai és Football Club felnőtt férfi kézilabda

2023. november 12. (vasárnap) 18,00 órától:

VSK Tököl – TFSE felnőtt női kézilabda