szerkesztoseg összes bejegyzése

22 napirendet tárgyalt a képviselő-testület, két napirend esetében új szavazásra kerül sor

2024. április 25-én ülést tartott a város képviselő-testülete. Az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.

Részt vett 8 képviselő: Hoffman Pál, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Kiss László, Gergics Illés, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté. Bejelentéssel távol 3 képviselő: Ágics Antal, Füle Zoltán, Malaczkó István. Bejelentés nélkül távol: Karászi László.

Napirend Szavazások
1.)    Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 8 egyhangú igen
2.)    Összefoglaló a 2023. évben végzett ellenőrzésekről 8 egyhangú igen
3.)    Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.) 8 egyhangú igen
4.)    Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 8 egyhangú igen
5.)    2023. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás, valamint a 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása 6 igen, 2 tartózkodó szavazattal nem fogadták el
6.)    2024. évi költségvetési rendelet módosítása 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal nem fogadták el
7.)    Állásfoglalás a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” tárgyban kezdeményezett termőföld végleges más célú hasznosítás iránti kérelem ügyében 8 egyhangú igen
8.)    Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői gyámhatóság) 8 egyhangú igen
9.)    Beszámoló a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának 2023. évi munkájáról 8 egyhangú igen
10.) Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2023. évi munkájáról 8 egyhangú igen
11.) Rendőrségi gépjármű használati és üzemeltetési módjának módosítása 8 egyhangú igen
12.) Tököl Város útjainak szilárd burkolattal történő kiépítéséhez közbeszerzési eljárás megindítása 8 egyhangú igen
13.)  Útkarbantartási, árok és padkarendezési ajánlatok elbírálása 8 egyhangú igen
14.) Tököli Motocross és Enduro Sportegyesület Tököl név használatára vonatkozó kérelme 8 egyhangú igen
15.) „Szép város, rendezett környezet” 2024. verseny kiírása 8 egyhangú igen
16.) Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 Felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása 8 egyhangú igen
17.) Ivóvíz és szennyvíz vezetékek térítésmentes felajánlása az önkormányzat részére 8 egyhangú igen
18.) Tököl, Mester utca 1. szám, 587 hrsz. alatti iroda és raktárra leadott ajánlatok elbírálása 8 egyhangú igen
19.) Megállapodás a Pesti úti lakótelepen létesítendő társasházi kukatároló részére átadandó földterület használatáról – Duna utca 3., Mátyás király utca 7. és Duna utca 14. 8 egyhangú igen
20.) Akácos úton található 421/20 hrsz. alatti ingatlan értékesítése árverés útján 8 egyhangú igen
21.) A Pesti út baloldalán telepítendő platánsor előkészítési földmunkájára a nyertes ajánlattevő kiválasztása 8 egyhangú igen
22.) Közösségi támogatás elszámolási határideje módosítására vonatkozó kérelem 8 egyhangú igen

 

Meghívó a Képviselő-testület 2024. május 6-ai rendkívüli ülésére

Stokol.pmh.24050208010

 

 

 

Meghívó

 

Tököl Város Képviselő-testülete

2024. május 6-án (hétfőn) 8,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő u. 117.)

 

Javaslat a napirendi pontokra:
1.)    2023. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás, valamint a 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása
2.)    2024. évi költségvetési rendelet módosítása
3.)    Bizottsági tag megválasztása
4.)    Tököl, Fő utca 92. és a Fő utca 117. mögötti központi WC létesítésével kapcsolatos tervek megvalósítása
5.)    Egyebek

Tököl, 2024. április 30.

Hoffman Pál sk.

Polgármester

 

Újra láthatók a Csepel-szigeti címerek

A Városközpont kedves helyszíne a Piac pavilon. Az esztétikus épület az elmúlt években elhasználódott és sajnos a Csepel-szigeti települési címerekről készült összeállítást is megrongálták.

A Báder Design által elkészített címerek megtekintése képet ad a szigeti települések történelméről, s arról, hogy mit tartanak fontosnak címereikben megjeleníteni.

Bízunk benne, hogy a helyszínt használó fiatalok is segítenek épségben megőrizni az alkotásokat. A rongálások megelőzését segítik az ezen a helyszínen is rendszerbe állított térfigyelő kamerák.

Egyelőre a helyreállításra kért a Polgármesteri Hivatal ajánlatot

A Képviselő-testület ülésén, illetve bizottsági ülésen is téma volt az Urbanicza-szigeti kishíd helyreállítása.

A kialakult álláspont szerint pillanatnyilag a meghibásodott szakasz balesetmentessé tétele a fontos.

A Dányi Beton Kft. felajánlása miatt ez nem jelent nagyobb költséget. A 2024. évi költségvetésben 3 mFt szerepel a hídra fordítható forrásként. Ez a tervezett átfolyást biztosító gyűrűk elhelyezésének költsége. Jelenleg a munka műszaki tartalmának meghatározása folyik.  Az átfolyást biztosító betongyűrűk elhelyezése később várható.

HVB tájékoztató

A Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette a FIDESZ-KDNP tököli szervezete polgármester és képviselőjelöltjeit, valamint kompenzációs listáját, továbbá a német nemzetiségi önkormányzat három jelöltjét. A nyilvántartási döntés 2024. április 26-án jogerőre emelkedett.

A FIDESZ-KDNP polgármester jelöltje Dr. Vass Lucia

Képviselőjelöltjei:

TEVK: 01 Jelölt neve: Moór Tibor

TEVK: 02 Jelölt neve: Csurcsia István

TEVK: 03 Jelölt neve: Held Gábor

TEVK: 04 Jelölt neve: Kiss László

TEVK: 05 Jelölt neve: Vászin Attila

TEVK: 06 Jelölt neve: Mészáros Zsolt

TEVK: 07 Jelölt neve: Hamar István Zoltán

TEVK: 08 Jelölt neve: Vejmola István

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás jelöltjei

Nemzetiség: Német

Jelölt neve: Bodor Ferencné

Jelölt neve: Hercze Ágnes

Jelölt neve: Kaszai Rita Zsóka

Listás jelölés(ek):

Települési kompenzációs listás választás

Település: Tököl

Listát állító szervezet(ek): FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Tények és valóság

2024. április 27-én, szombaton 22,28 órakor este e-mailt küldtek a Polgármesteri Hivatalba egy idős néni elesését jelezve, s a lehetséges önkormányzati ellátások iránt érdeklődve.

Miután ez még abban az időpontban felkerült a facebookra, a valóságtól teljesen elrugaszkodott rágalomhadjárat indult az ügyet felhasználva.

Jelen tájékoztatóm a széles közvélemény számára készült.

Az érintett idős néni 2009. óta szociális étkeztetésben részesül. A szociális étkeztetést kiszállító munkatársunkkal napi kapcsolatban van. 2021-től heti egy alkalommal, pénteki napokon házi segítségnyújtásban részesül a Nyírfaliget Idősek Otthona által. Korábban kérte átmeneti elhelyezését a Nyírfaliget Idősek Otthonába, a tényleges beköltözés előtt azonban meggondolta magát, és nem vette igénybe a férőhelyet.

2022-ben a Család-, és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálata, melyet Szigetszentmiklóssal közösen működtetünk, elindította a néni idősotthoni elhelyezését a Pest Vármegyei Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény Ráckevei Otthonába. A kérelmet 2023-ban nyilvántartásba vették a Kiskunlacházi telephelyre, s arról adtak tájékoztatást, hogy a várakozási idő kb. 1 év.

A Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény Ráckevei Otthon vezetésétől tapasztalt segítőkészség alapján kijelenthető, hogy az idős hölgy végleges elhelyezése is megtörténik a közeljövőben. Addig a Nyírfaliget Idős Otthoni férőhely igénybevétele bármikor lehetséges.

Mint látható, a kommentek semmilyen összefüggésben nincsenek a valósággal. Az idősellátás jogszabályban meghatározott feltételei Tökölön biztosítottak. Erre példa ez a konkrét ügy is.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai, s a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálata gondoskodnak az idős hölgy ellátásáról.

Lakossági Tájékoztatás a MOL Nyrt. Dunai finomítóban történő karbantartási munkákról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Dunai Finomító bizonyos üzemeiben előre ütemezett, időszakos karbantartást végzünk.

Mikor várható a karbantartás?

Az érintett üzemeink leállása április 20. és június 24. között szakaszosan történik, majd a karbantartás elvégzése után a várható visszaindítás is szakaszosan valósul meg, várhatóan június utolsó hetében fejeződik be.

Az időszakos karbantartás a finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét és élettartam növelését szolgálja. Szakembereink mindent megtesznek azért, hogy tevékenységünk ne zavarja a környéken élő szomszédaink mindennapjait.

Jelen levelünkben a lakosság részére szeretnénk részletes tájékoztatást adni.

Miért van szükség a finomítóban ütemezett karbantartásra?

Az időszakos karbantartás az üzemeink biztonságos üzemmenetét szolgálja, annak érdekében, hogy az ország számára stratégiai fontossággal bíró üzemanyag ellátást a Dunai Finomító a jövőben is folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja, az év 365 napján. További haszna, hogy a leállások alatti technológiai fejlesztéseink révén hatékonyabban, biztonságosabban és fenntarthatóbban tudunk működni. A karbantartási időszak alatt üzemeinkben javításokra, felújításokra, cserékre kerül sor, melyet az adott üzem irányított és felügyelt leállása mellett végzünk el, egészséget, környezetet, biztonságot nem veszélyeztető körülmények között.

A lakosság számára mi érzékelhető Százhalombattán és a környező településeken a leállás idején?

A leállással járó munkálatok a finomító környezetében elsősorban a leállásra való felkészülés és a visszaindulás idején okozhatnak a szokásostól eltérő jelenséget. Az üzemek leállásra történő előkészítése 3-6 napig, valamint a javítást követően az üzemek újraindítása 2-3 napig tart, amely időszak alatt több olyan technológiai tevékenységet hajtunk végre, amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat, mint például fokozott zajhatás, látványos fáklyázás, kellemetlen szaghatás.

A Dunai Finomítóval kapcsolatos további aktuális hírek a HELLO DUFI mobilapplikációban is elérhetőek, ahogy arról korábban tájékoztattuk Önöket. Kövessék híreinket!

 Üdvözlettel,

 

Mathisz Zsolt                                                                         Csáti Viktória

DS Termelés MOL igazgató                                                    DS Termelés MOL EBK vezető

Hétvégi programok

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2024. április 28. (vasárnap) 14,00 óra:

SZISE – Nagyatád NB-II. női kézilabda mérkőzés

2024. április 28. (vasárnap) 18,00 óra:

Tököl – Dunaújváros NB-II. női kézilabda mérkőzés

 

 

 

 

 

 

Tököl Focipálya (2316 Tököl Sport u.)

2024. április 27. (szombat) 16,30 óra:

Tököl – Pereg felnőtt labdarúgó mérkőzés

 2024. április 28. (vasárnap) 10,00 óra:

Tököl – Darazsak (Szigethalom) U13 labdarúgó mérkőzés

Defibrillátor használata és újraélesztési tanfolyamok

Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, Tökölön már az ötödik defibrillátort helyezte ki az önkormányzat. Az újraélesztő-készülékek az Egészségházban, a Művelődési Házban, a Sportcsarnokban, a Városi Uszodában és a Polgármesteri Hivatalban vannak elhelyezve.

Két tanfolyamot szerveztünk azoknak a munkatársaknak, akik a Művelődési Központban, a Sportcsarnokban, a Városi Uszodában és a Polgármesteri Hivatalban dolgoznak. Az oktatás során lehetőséget biztosítottunk az automata defibrillátor készülékekkel történő újraélesztés magabiztos elsajátításához.

A közeljövőben megkezdődik az Urbanicza-szigeti híd rendbetétele

Mint azt már korábban hírül adtuk, a képviselő-testület a 2024-es év költségvetésében 3 mFt-ot biztosított az önkormányzati tulajdonban lévő Urbanicza-szigetre vezető kishíd felújítására.

Egyelőre látványos, több tízmillió forintos új híd építésére nincs forrás, de az új ötéves időszakban akár nagyot is lehet álmodni, vagyis egy, az átfolyást is biztosító tököli látványossággá váló híd megépítésére is sor kerülhet.

Örömteli, hogy a feladathoz magánszemélyek, cégek adakozása is társul.

Köszönjük a Dányi Beton tulajdonosának, Dányi Józsefnek, hogy a munkához térítésmentesen 5 m3 betont biztosít.

Weöres Sándor területi vers- és prózamondó verseny, rajzverseny

A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola hagyományai közé tartozik, hogy évente, a Weöres Sándor-nap keretében megrendezünk egy területi vers- és prózamondó versenyt és versillusztrációs versenyt. Idén 2024. 03. 27-én, 9 órától került erre sor.

A rajzok már korábban beérkeztek, 6 környékbeli iskolából több, mint 96 munkát kellett korcsoportok szerint értékelnie a zsűrinek. A legjobb művekből kiállítást tekinthettek meg a látogatók a Tököli Művelődési Központ és Könyvtárban, ahol a vers- és prózamondó versenyt is megrendeztük. A Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskolával és a művelődési központtal évek óta együttműködik az iskola annak érdekében, hogy ez a területi rendezvény igazán színvonalas legyen.

A pályázók a szerelem, szeretet, barátság témakörből válogathatták ki az előadandó műveket.

A megnyitó ünnepségen a művészeti Iskola és intézményünk tanulói, tanárai megzenésített verseket adtak elő. Solymosi Nikolett igazgató asszony megnyitó beszédét követően két helyszínen négy korcsoportban versenyeztek az előadók. A zsűrikben iskolánk jelenlegi és nyugdíjas tanárai értékelték a produkciókat.

A kistérség 7 iskolájából érkezett versenyzők és kísérőik felfrissíthették magukat a vendéglátás során, amíg a zsűri tagjai döntöttek a helyezésekről. Az ünnepélyes eredményhirdetésre már a rajzverseny győztesei is megérkeztek. Hoffman Pál polgármester úr segítségével osztottuk ki a díjakat.

Nagy népszerűségnek örvendő, színvonalas versenyen vehettünk részt. Köszönjük minden szervező tanár és tanuló munkáját!


 

Hétvégi programok

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2024. április 20. (szombat) 16,00 óra: Tököl-NEKA felnőtt férfi kézilabda mérkőzés

2024. április 20. (szombat) 18,00 óra: SZISE-Szeged NBI/B. női felnőtt kézilabda mérkőzés

Tököli Művelődési Központ és Könyvtár (2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.)

2024. április 19. (péntek) 19,00 óra: Délszláv Táncház – horvát, szerb, makedon táncokat tanít Rodekné Blahó Márti
Táncház a Kolo Zenekarral

2024. április 20. (szombat) 16,00 óra: Cselló koncert – Regenhart Anna Blanka, Bató Anna Laura. Zongorán közreműködik Alexa Júlia

Sikeres szezont zár az NB-II-es férfi kézilabda csapat

Szép eredményként az alap bajnokság felsőházában végeztek, így a rájátszásban az előkelő helyek elérése a cél.

Ezen az úton mutatott komoly erényeket a csapat szombaton, amikor legyőzte a remek fiatalokból álló pécsi egyetemista csapatot. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, négy gólos előnyt is szereztek, de a tököliek feljavult játékkal a második félidőben a maguk javára fordították a mérkőzést.

Kedves színfoltként félidőben a Sziget Ritmikus Gimnasztika Egyesület fiataljainak tánca szórakoztatta a közönséget.

Krichenbaum Tibor edző elégedett az eredménnyel, viszont sajnálattal említette, hogy Szentivánszky György és Bakos Tamás sérülések miatt a következő mérkőzésekről hiányozni fognak.

Hitben erősödve

Emelkedett hangulatú koncertet adott Mészáros János Elek, a Csillag születik verseny győztese a tököli református templomban.

A gyönyörű dallamok közötti bibliára épülő összekötő szöveg szinte prédikátori elkötelezettséget mutatott.

Az estet meghallgatta Hoffman Pál polgármester és Dr. Vass Lucia alpolgármester asszony is, akik köszönetüket fejezték ki az élményért Horváth Dániel lelkész úrnak, s a presbitereknek.