Tájékoztatás a kompról

Tájékoztatjuk a tisztelt tökölieket, hogy a kompot üzemeltető társaság vezetőjének tájékoztatása szerint a Tököl-Százhalombatta között közlekedő kompjárat 2022. november 11-én műszaki okok miatt nem közlekedik.

A közlekedés helyreállítása várhatóan a délután folyamán megoldódik.

Tököl Városi Programok

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2022.november 12. (szombat) 10,30 óra:

Tököl VSK–Kőrösi KDSE Érd fiú U20 kézilabda

2022.november 12. (szombat) 16,00 óra:

Tököl VSK–TFSE felnőtt férfi kézilabda

2022.november 12. (szombat) 18,00 óra:

SZISE–Kispest NKK női kézilabda

 

Tököli Sportpálya (2316 Tököl, Sport utca)

2022.november 13. (vasárnap) 13,00 óra:

VSK Tököl – Ráckeve VAFC II. férfi labdarúgás IV.osztály

Módosul a 2. számú háziorvosi körzet rendelési ideje

Tisztelt Pácienseink!

A 2. számú körzet rendelése 2022. 11.11-én (pénteken) és 2022. 11.15-én (kedden) a következőképpen alakul:

11.11. (péntek): 10-12 óra között történik a rendelés

11.15. (kedd): 11-13 óra közötti időben dr. Sárcsevity Rea (3. számú körzet) látja el a rendelést

Megértésüket köszönjük!

  1. számú Háziorvosi körzet

Repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölése

A Légügyi Kockázatértékelési Hatóság Főosztálya 2022. november 02-án kelt levelében megkereste az Önkormányzatot Tököl repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölése tárgyban.

Hoffman Pál polgármester 2022. november 10-én csütörtökre rendkívüli ülést hívott össze, hogy a 15 napos válaszadási határidőn belül a tököli álláspont megküldhető legyen.

Hoffman Pál polgármester felhívta Szigethalom és Halásztelek vezetőinek is a figyelmét az eljárásra. Tököl álláspontja évtizedek óta egyértelmű. Olyan fejlesztések nem támogathatók, amelyek a repülőtér környezetében élők nyugalmát zavarják.

SONY DSC

2022. november 10-én rendkívüli ülést tart a Képviselő-testület

A Légügyi Kockázatértékelési Hatóság Főosztálya 2022. november 2-án kelt levelében megkereste Hivatalunkat a Tököli Repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölése tárgyban.

A légiközlekedési hatóságként eljáró technológiai és ipari miniszternél 2022. június 3. napján közigazgatási hatósági eljárás indult a Tököl Airport Zrt. tulajdonában álló Tököli Repülőtér zajgátló védőövezet kijelölése tárgyában.

A Hatóság 2022. november 2-án kelt végzésében a zajgátló védőövezet számítási tervdokumentációját záradékolta.

A Hatóság a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésének megfelelően – zajgátló védőövezet határait a település belterületén és egyéb beépítésre szánt területén kialakult beépítési vonalakhoz, illetve telekhatárokhoz történő igazításáról, amely telekhatárokhoz történő igazítás során a számított határvonalhoz képest a legközelebbi utca tengelyvonaláig terjedhet – kéri a Képviselő testület véleményét.

A Dokumentáció ide kattintva elérhető.

Maléter Pál Emlékünnepség

Takács Tamás ezredes úr beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A korabeli fotók és tudósítások képeit nézegetve kedves, megnyerő arcú, sugárzó tekintetű, magabiztos férfi volt Maléter Pál. A kortársak elbeszéléseiből az is kiderül, hogy a szimpatikus külső mögött egyenes, tiszta jellem lakozott. Rá emlékezünk ma, az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik vértanújára, a harmadik Nagy Imre- kormány honvédelmi miniszterére.

Maléter Pál a Felvidékről származott, orvosi egyetemre járt, majd a Ludovika Akadémiára. Harcolt a második világháborúban, ahol szovjet hadifogságba esett. A háború után a Magyar Néphadseregben teljesített szolgálatot, itt érte 1956. október 23-a, amikor tömegek lázadtak fel az elnyomók ellen és követeltek változást. Malétert felettesei a Kilián laktanyában tartózkodó egyik egységének segítségére küldték, ahol a civilekkel tárgyalva döbbent rá: a felkelők nem ellenforradalmárok, hanem ugyanazt akarják, mint Ő. Október 28-án csatlakozott a felkelőkhöz, a vezető beosztású katonatisztek közül elsőként. Számára a “magyar szocialista demokrácia” a belső rend, nyugalom, biztonság helyreállítását jelentette, a kül- és belpolitikai semlegességet, a hadsereg és a rendőrség újjászervezését, valamint a magyar állampolgárok törvény előtti egyenlőségét, sajtó-, szólás- és gyülekezési szabadságot. Nagy Imre miniszterelnök november 2-án vezérőrnagyi rendfokozatban honvédelmi miniszterré nevezte ki és utasítására megkezdte a szovjet csapatok kivonásáról szóló tárgyalások előkészítését. Így érkezett el 1956. november 3-a, amikor ide, Tökölre indult. Nem csak tiszttársai figyelmeztették a veszélyre, hanem felesége is. Gyenes Judith visszaemlékezéséből tudjuk, hogy Malétert az asszony könyörgése sem tántorította el szándékától: „értsd meg, itt most nem számít se feleség, se család, nekem ki kell oda mennem az életem árán is, mert az ország várja a segítséget.” – mondta.

Dr. Gosztonyi Péter ezredes, hadtörténész, az egykori tiszttárs, harcostárs így emlékezett rá: „November 3-án feltették Maléternek a kérdést: nem tart-e attól, hogy a szovjetek tőrbe csalják? Maléter azt mondta, tudja, volt már erre példa, de ennek ellenére is menni kell, a magyar fél nem adhat okot a távollétével a tárgyalások megszakítására. Maléter tudatosan vállalta, hogy csapdába is kerülhet. Nem önmagáért tette: 1956 kiharcolt vívmányaiért, a Nagy Imre-kormány presztízséért, a magyar haza érdekében.”

Tisztelt Emlékezők!

És ez valóban így volt, hiszen egy ország várta, hogy megszűnjön az önkényuralom! Egy ország várta, hogy levegőhöz jusson. Egy ország akarta, hogy legyen vége a kommunista diktatúrának, a szovjet katonai megszállásnak, az ÁVH teljhatalmának, a kisajátításoknak és koncepciós pereknek. A folytatást sajnos jól ismerjük: Maléter Pál, a tehetséges katona és jó hazafi, Tökölre érkezése után már soha többé nem lett szabad ember. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntettének vádjával halálra ítélték és 1958. június 16-án felakasztották. Golyót sem kaphatott, ami egy tisztnek kijárt volna. Holttestét a börtön udvarán ásták el, majd átvitték a 301-es parcella jeltelen sírjába. Ünnepélyes újratemetése csak a rendszerváltás küszöbén, 1989. június 16-án, sok tízezer ember jelenlétében történt meg. 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság felmentette a törvénysértő vád alól. 1990. július 5-én vezérezredessé léptették elő.

Maléter Pál egy volt azok közül, akiknek köszönhetően 66 éve Magyarországra az egész világ csodálattal tekintett, hiszen az akkori egyik legnagyobb katonai hatalommal helyezkedett szembe. A megtorlás nem maradt el. A társadalom megtörése, az elrettentés volt a cél. Az új kormány ellenforradalomnak minősítette a történteket, a Magyar Honvédséget leépítette. Kádár konszolidációja alatt közel 500 embert ítéltek halálra és mintegy 10 ezret börtönbüntetésre. Másoknak bitó, hosszú börtönbüntetés vagy szerencsésebb esetben az emigráció jutott osztályrészül. A túlélőkre a szabadon bocsátásuk után keserű és megbélyegzett sors várt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc számos hőse felé még napjainkban is van mit törleszteni. Sajnos többek nevét, emlékezetét nem őrzi, nem ápolja méltóképpen az utókor.  Erkölcsi kötelességünk ébren tartani 1956 szellemiségét, újra és újra felidézni a mártírok alakját, tetteit. Évtizedek ferdítése, elhallgatása után immár szabadon, részrehajlás nélkül tehetjük ezt és olyan országban, amely maga dönt a sorsáról.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nevében köszönöm Önöknek, Tököl város polgárainak és a tevékenységben élen járó Hoffmann Pál polgármester úrnak, hogy e tragikus, golgotai pillanatot és helyszínt két és fél évtized alatt valódi befogadói közeggé, tisztelgő hangulatúvá és emlékhellyé alakították!

Tisztelet 1956 hőseinek és tisztelet Maléter Pál vezérezredesnek!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tököl, 2022. november 3.

Maléter Pál Emlékünnepség

Hoffman Pál ünnepi beszéde

Tisztelettel köszöntöm a megemlékezés résztvevőit.

Külön köszöntöm Takács Tamás ezredes urat!

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő urat s polgármester barátaimat.

33 éve itt vagyunk és emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, mártírjaira. Kivételes figyelemmel Maléter Pálra.

Mi idősebbek gyerekkorunk személyes élményeivel és szüleink történeteivel éljük meg a történelmet. Számunkra így 56 világos igazodási pont. Tudjuk ki állt a rossz, s ki a jó oldalon. Ma már azt is tudjuk Maléter Pál és társai elfogásában nemcsak Szerov orosz tábornok játszott dicstelen történelmi szerepet. A tőrbecsalt magyar küldöttség foglyul ejtésénél a tököli repülőtérre menekült, akkor már feloszlatott ÁVH – Állam Védelmi Hatóság magyar emberei is részt vettek.

A novemberi véres napok, s a levéltárak titkainak feltárása után most a nemzedékről nemzedékre szálló történet mesélés, az igazság továbbadása a dolgunk. Tököli identitásunk, önazonosságunk alapkövévé vált 56 öröksége, a helyi forradalmi események résztvevőinek és Maléter Pálnak helytállása.

Maléter Pált a sorsdöntő napok felemelték csak úgy, mint Kádár Jánost, aztán Kádár a történelem süllyesztőjébe került, Maléter Pál pedig mártíromságával kivételes legendává vált.

A szabadságharc hősei, mint a mártír honvédelmi miniszter, világos tanítást hagytak ránk.

Élünk egy világjárvány, egy energiaválság, egy háború veszélyében, s erősít bennünket 56 és Maléter Pál példája: Helytállásra, küzdelemre van ma is szükség és szükség van az emlékezésre is. Hogy ne lehessen felejteni. Ne lehessen a forradalmat ellenforradalomnak hazudni s hogy megmaradhassunk 1956 büszke örököseiként.

És hogy rólunk is elmondhassák a tököliek, utódainknak, hogy a jó oldalon, a jó oldalán álltunk.

Köszönöm Takács Tamás ezredes úrnak, hogy megtisztel bennünket a megemlékező beszéd megtartásával.

Köszönöm minden megjelentnek, hogy együtt emlékezünk.

Tököl, 2022. november 3. 

Október 23-a egyértelmű nemzeti ünnep

Az idősebbek személyes élményeik alapján, a fiatalabbak szüleik, nagyszüleik elbeszélései alapján ismerhetik meg, hogy az ’56-os forradalom és szabadságharc idején ki volt a jó és ki a rossz oldalon. Tökölön is tudjuk kik álltak ki a magyar függetlenségért, s a kommunista terror ellen fellépők mellett.  Tudjuk kik hívták be a felkelők ellen a repülőtérről a tankokat, s kik jelentették fel az őket megvédőket. Nem kellett hozzá történelmi kutatómunka, mert szájról-szájra járt ez a tudás a meghurcolt családokban. Ők sosem nevezték ellenforradalomnak ezeket a tiszta, gyönyörű, reményt hozó napokat. A családi emlékezetben 1990 előtt suttogva, azóta nyíltan nemzedékről-nemzedékre szállnak a történetek. Így maradt fenn Tökölön is a különleges, sőt történelmi napok valós története.

Ismerjük a Hősök terén tartott tüntetés részleteit. A Nemzetőrségben szolgálatot vállalók bátorságát. A falu nyugalmának megőrzéséért tett intézkedéseket. A rettegett kommunista párttitkár életének megmentését, melynek a Csillagdöntés szoborral állítottunk emléket. Ismerjük a megtorlás következményeit viselő családok élettörténeteit is.

Voltak, akiknek menekülniük kellett, volt, aki köpönyeget váltott. Ma is van, aki azóta is operetthangulatúnak tartja a családok sorsát megváltoztató  forradalmi eseményeket. És még mindig vannak, akik gyűlöletet keltve harsogják ellenforradalmi elméleteiket.

1990-ben dolgunknak éreztük a méltánytalanságok helyreállítását. Azóta is törekvésünk, hogy ne lehessen felejteni, ne lehessen hazugságokkal átírni sem az ’56-os, sem az 1989-90-es tököli  történelmet.

Helytállásra és küzdelemre van ma is szükség, hogy megmaradjunk járvány és háborús hangulat idején, hogy büszkén lehessünk ’56 tököli hőseinek örökösei, s hogy mi is elmondhassuk: megtesszük azt, amit a történelmi idő tőlünk megkövetel.

Hálás szívvel vettünk részt, és köszönjük az általános iskola vezetésének, tanárainak és diákjainak a felemelő október 23-i ünnepi megemlékezést, s büszkeséggel helyeztük el a Baller család koszorúja mellé a város háláját jelképező koszorút.

A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola közössége méltó leretek között emlékezett meg az 1956-os forradalom 56. évfordulójáról. Az ünnepi műsort a 7.a és 7.b osztályok tanulói adták elő. Felkészítő pedagógusok az osztályfőnökök, Bálint Hildegárd, és Pálosné Kádas Tímea voltak, míg a koreográfiát Földes Lilla tanárnő tanította be a gyerekeknek.

Módosul Dr. Medveczky Sándor rendelése

Tisztelt Betegeink!

Dr. Medveczky Sándor rendelése 2022. november 7-től 2022. november 18-ig a következők szerint alakul:

Hétfő: 10-12 óráig

Kedd: 11-13 óráig

Szerda: 10-12 óráig

Csütörtök: 14-16 óráig

Péntek: 8-10 óráig

A rendelést Dr. Sárcsevity Rea látja el.

Telefon: 06(24) 737-420

Megértésüket köszönjük!

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Kistérségi Konferencia

Tököl is képviseltette magát a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Kistérségi Konferenciáján.

A települési tapasztalatok mellett a kapitányság vezetői nyitottságot mutattak az újító jellegű változtatásokra is.

Gergics Illés alpolgármester elismeréssel adózott a rendőri munka hatékonysága iránt, s a Kis-Dunán, a Parkerdőben bevált lovasrendőri szolgálat kiterjesztésére tett javaslatot. Véleménye szerint ez a járőrszolgálat segítené a Nagy-Dunapart melletti, különösen a komp melletti, illetve az Urbanicza-szigeti természeti területek megóvását.

A kapitányság vezetése a javaslatot továbbításra érdemesnek találta.

„Nemcsak hagyományt ápolnak, Tököl jóhírét is viszik”

A Tököli Sváb Énekkar 30 éves jubileuma

Megalakulásának több, mint három évtizedes jubileumát ünnepelte a Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület. A Covid-járvány miatt nem az aktuális időpontban, de mégis megünnepelték az évfordulót. Hoffman Pál polgármester köszöntőjében felidézte a kezdeteket, a Tököli Kultúr Egyesület megalapítását, Guth László és Guthné Schneider Mária, Lerner Péter, s a Szakmári család alapító vezetők érdemeit. Jókívánságokkal köszönte meg a kórustagok tevékenységét, mellyel visszahoztak Tökölre egy már elhaltnak tartott hagyományt, a tököli svábok ének és zeneszeretetét. Sokat köszönhet Tököl ennek a generációnak, mert nem csak hagyományt ápoltak, keltettek életre, hanem fellépéseikkel Tököl jóhírét vitték országszerte.

Az élet úgy hozta, hogy műsorukkal nemcsak a magyarországi hallgatóikat, nézőiket varázsolták el, hanem németországi, ausztriai sikereket is arattak. A mindenkori képviselő-testület és személyesen Hoffman Pál polgármester kezdetektől támogatták az énekkart és az egyesületet. Új lendületet adott a közösség életének a Tököli Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakulása, és Tököl és a németországi Klein Rönnau közötti testvérvárosikapcsolat kiépülése. Igazi lokálpatriótaként nagy szerepük volt a városok közötti barátság 25 éven át tartó virágzásban. A 10 éves jubileumi kiállítás képei sokat bővültek, de az idő múlása a kórus összetételében is változásokat hozott.

Magret Schlüter, Horst Bredemeyer német részről, Lerner Péter, a Guth és a Hoffman család és a többiek számos emlékezetes programot, kirándulást, ünnepi alkalmat szerveztek, melyek során mind a Klein Rönnau, mind a tököli közönségnek sok-sok emlékezetes órát szereztek. Nyitott, jó hangulatú közönségként szeretettel várják az új tagokat, akikkel ma is összetartó, befogadó, vidám közösséget alkotnak. A három évtized során az alapítók, s az egyesületi vezetők, kórusvezetők Bodor Ferencné, Borbély Lászlóné, Lerner Ferencné, Lerner Péter, Plausin Jánosné, Rimóczi Lászlóné, Rozgics Antalné és Szakmári Lászlóné mellett ki kell emelni a legmagasabb szintű szakmai, zenei munkát, amelyet az alapítástól 2012-ig Hufnágel Aladárnak és feleségének köszönhetünk, s amit azóta Dósa Attila művészeti vezetőnek is hálásan köszönünk. Fontos említeni még, hogy a kórustagokra számítani lehetett a magyarországi németség programjain, a választásokon, s a Tököli Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájában is. Minden elismerést megérdemel Firnigel Jánosné, aki odaadó munkával tartja össze, vezeti a jelenlegi kórust.

Hoffman Pál polgármester kiemelte, nagyra értékeli a közösség létét, mert mint mondta, egy közösséget megalakítani is nehéz feladat, működtetni különösen ebben a nehéz járvánnyal veszélyekkel nehezült helyzetben óriási teljesítmény. A siker titka, hogy mindig voltak vezetők, szervező személyiségek, akik időt, energiát nem kímélve dolgoztak a próbák, együttlétek, fellépések megvalósításán.

Hoffman Pál polgármester, a képviselő-testület és a tököliek nevében elismerését és köszönetét fejezte ki, a közösség vezetőinek, tagjainak. Jó egészséget, sikerekkel és eseményekkel teli éveket kívánt. Biztosította mind a Tököli Német Önkormányzat, mind az Egyesület vezetőit, tagjait személyes és a városvezetés támogatásáról.

Tököl Városi Programok

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2022. október 29. (szombat) 16,00 óra:

Tököl VSK–Kistext fiú U20 kézilabda

2022. október 29. (szombat) 18,00 óra:

Tököl VSK–Kistext felnőtt férfi kézilabda

Dr. Turopoli Éva fogorvosi rendelési idejének változása

Tisztelt Betegeink!

Dr. Turopoli Éva fogorvos rendelése

2022. október 28-tól (péntek) november 4-ig (péntek) szünetel.

Első rendelési nap: 2022. november 7. (hétfő) 14 órától

Telefonos időpontegyeztetés szükséges!
06-24/406-886

Helyettesítés:
Dr. Részegh-Staufer Norbert saját rendelési idejében
06-24/406-997

Fogászati ügyelet:
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 40.

Városi uszoda: „December 31-ig biztosan nem húzzuk le a rolót.”

Nagy eredmény, hogy 2023. január 1-ig vállalta a Képviselő-testület az uszoda működtetését. Az üzemeltetési költségek így a tavalyihoz képest megduplázódnak.

Az uszoda vezetője Szabadi György munkatársaival számos megtakarítási intézkedést vezetett be, s az is szerencsés, hogy még most októberben is vannak szép napsütéses időszakok, működnek a napelemek.

Folynak a számítások a jövő évi költségek felmérésére itt is csakúgy, mint a többi intézmény esetében. A számítások alapján ez akár négy-hatszoros is lehet. Az uszoda esetében ugyan 2023. szeptember 30-ig előnyösnek látszó szerződéses árral rendelkezünk, de így is sok a bizonytalanság. Levélben kerestem meg Dr. Wladár Sándort, a Magyar Úszó Szövetség elnökét, melyben jeleztem, hogy a céljaink változatlanok, résztvevői kívánunk maradni az Úszó Nemzet Programnak.

Csakúgy, mint eddig, várjuk a környező települések diákjait is. Nem erősíti a helyzetet, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ arról adott tájékoztatást, hogy a diákok úszásoktatási programját nincs módjukban támogatni.

A helyzet tehát a jövő évet illetően képlékeny. A célunk egyértelmű, megtakarításokkal, bevételnöveléssel az uszoda költségeit a finanszírozhatóság szintjén kívánjuk tartani, de nyilván csak „addig nyújtózunk, amíg a takarónk ér”.

Lakások, hatósági bizonyítványok

Hatósági bizonyítványok kiadása aktuális téma. Többgenerációs családok számára a jogszerűen megépített lakások esetében kormányrendelet teszi lehetővé, hogy a kedvezményes energiaárakon hozzájussanak a gázhoz a családok, akik a kedvezményt igénylik. Az energia szolgáltató állapítja meg, hogy jogosan, vagy jogosulatlanul veszik-e igénybe a családok a kedvezményt.

A Polgármesteri Hivatal a hatósági bizonyítvány előtt a helyszínen ellenőrzi az épületek jogszabálynak való megfelelését. Bízom benne, hogy azok igénylik a kedvezményt, akik jogosultak rá.

Tököl 2010-ben hozta meg azt a szabályt, hogy egy telekre egy lakás építhető. Ez a döntés a lakosságszám növekedést befolyásolja. A volt orosz lakótelep felújítása során beköltözők számát kezelte az önkormányzat. 2001 óta, a várossá válást követő húsz évben ez az ütemezett lakosságszám növekedés valósult meg.

2000-ben 10 ezer fő körül volt a lakosságszám, jelenleg 10.600 fő. A város túlépítését a szabályokkal megelőztük. A családtámogatási rendszer felgyorsította a tököli telkek iránti érdeklődést és felgyorsultak a beépítések. Tehát a 10-15 évre tervezett telekbeépítések akár öt éven belül is megvalósulhatnak.

A szabálytalanul épített vagy nem lakás céljára épített, de lakásként használt épületek legalizálásához ez a hatósági bizonyítvány nem használható. A belső tömbfeltárások esetében jogszabályok, melyek a nyeles telek kialakítását teszik lehetővé azért, hogy a tököli fiataloknak ne kelljen elmenniük, máshol telket vásárolniuk. Sajnálatos módon vannak, akik ezt „kiskapunak” tekintik, s ezekre a nyelekre tömbfeltárási igények jelentkeztek. Tömbfeltárások lehetségesek, de csak a szabályozásoknak megfelelően, a kötelező út csatlakozási lehetőségekkel.

…az élhető kisváros

akadálymentes