szerkesztoseg összes bejegyzése

Megtakarításokkal a költségnövekedés ellen

Nagy izgalmakkal indult az ősznek az uszoda és a város vezetése.

Sok helyen azonnali létesítmény bezárásokkal reagálták le az energiaárak emelkedését. A tököli Városi Uszoda működési költségei eddig is alacsonyabbak voltak, még a tanuszodai költségekhez viszonyítva is.

2022 szeptemberében jegy és bérletár emelésről döntött a képviselő-testület, melynek célja az energiaköltségek ellensúlyozása volt.

Komoly mérlegelés után a 2023. évre egyelőre újabb emelésről nem született döntés. A hatékonyabb energiafelhasználással kívánjuk elérni, hogy a városi uszoda fenntartási költségei a korábbi évek szintjén maradjon, s a vendégek által dicsért és elismert sportlétesítmény a jövőben is az úszásra vágyó idősek és fiatalok rendelkezésére álljon.

Alacsonyak maradtak a céges és a lakossági adóterhek

Jogosan tartjuk eredményesnek azt a beruházás vonzó képességet, amely a költségvetési lehetőségeinket meghatározó helyi adóbevételeinket eredményezi. A 2003-tól készített táblázat számai dinamikus növekedést mutatnak, ami elsősorban az iparűzési adó bevételeinknek köszönhető. A 2%-os mérték a bevezetése óta kiszámíthatóságot biztosít a vállalkozásoknak. A vállalkozás célú építményadó esetében a város belső területein 600 Ft/m2 mértéket határoztunk meg, 700 Ft/m2 a mérték az északi kereskedelmi területen.

Mivel a helyi adóemelésről évközben nem lehet dönteni, ezért az északi területre vonatkozó döntést az évvégén hoztuk meg. Az új mérték 1000 Ft/m2. Nagy eredmény, hogy a lakosságot kizárólag a kommunális adó terheli, amelynek mértéke nem változott 12eFt/év, azaz 1000 Ft/hó. Ennek felhasználása is ismert, a pályázatok, a beruházások saját forrását biztosítja. Nem könnyű a biztonságos működéshez szükséges bevételek előteremtése, de célunk, hogy a helyi adóterheinknél fenntartsuk az érintettek számára előnyös, a maximális adómértékhez viszonyított 30-40%-os arányt.

Változatlan hitelkeretek

Korábban kialakított gyakorlatot folytat a képviselő-testület a két hitelkeret biztosításával. A folyószámla és hitelkeret erősíti a gazdálkodási biztonságot. Jobb években nem kellett igénybe vennünk, így csupán a rendelkezésre tartás néhány százezer forintos költségével kellett számolnunk. Tavaly az iparűzési adó későbbi, év végi kompenzálása miatt szükség volt a keretek felhasználására, de év végén az igénybe vett összegeket visszafizettük. Az idei év az energiaárak növekedése miatt még nehezebb lesz, ezért az 50 millió Ft, illetve a 17 millió Ft-os keretek növelése is felmerült (sok településen 90-100 millió Ft-ra nyitottak), mi bízunk abban, hogy a bevételek ütemezett érkezése fenntartja a költségvetési egyensúlyt.

Egészségügyi rezsitámogatás

Teljesítette a képviselő-testület a tököli egészségügyben dolgozó orvosok kérését, mely a 2022. évi rezsiköltségeik kiegészítésére vonatkozott. Az európai körülmények között működő betegellátást a képviselő-testület eddig is segítette, főként azzal, hogy az orvosoknak csupán a rendelő rezsi költségeit kellett fizetniük, az épület fűtése, vízellátása, s a várótermek takarítása az önkormányzat költsége. A mostani döntés csupán néhány százezer Ft, de nyilvánvaló szándékot mutat a 2023-as évre is.

Folytatódik a tököli nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré nyilvánítási eljárása

Az építési és közlekedési miniszter a 2014. augusztus 14. napján hivatalból indult  Tököl nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérré történő megismételt átminősítési eljárásban úgy döntött  a 2018-ban, majd 2022. júliusában felfüggesztett eljárását 2023. január18. napjával folytatja. Az erről szóló hirdetményt az alábbi link megnyitásával  olvashatják:

Hirdetmény és végzés

Marad az iskolai felvételi körzethatár

Véleményezték, s elfogadták a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ tervezetét a 2023/2024 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárokra.  A Képviselő-testület és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság sikeresnek ítéli a korábban elért, teljes településre szóló döntést. Giczi Miklós igazgató úr azonban jelezte, hogy ez a gyakorlat egy-egy évben nehezíti az elsős évfolyamok arányos kialakulását.

Bérmegtakarításból jutalom

Az önkormányzati kereteken az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban az év folyamán, átmenetileg be nem töltött álláshelyek megtakarításaiból jelentős összeg képződött. Miután a költségvetés jutalom keretet nem tartalmazott, a megtakarítás adott lehetőséget jutalom kifizetésére. Egy munkavállaló státuszra 186 eFt jut, de a munkahelyi vezetők a kereteikből differenciálhatták munkatársaikat. Az összegek kifizetésére az év végén sor került.

Továbbra is a Gyertyaláng Kft üzemelteti a temetőt

A Képviselő-testület megtárgyalta, s elfogadta a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft beszámolóját a temető üzemeltetéssel összefüggő tevékenységéről. Az aktuálissá vált Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés hosszabbításánál kitértek a ravatalozó felújítási feladataira is.

A Képviselő-testület fontosnak tartotta a jelenlegi gyakorlatot, mely a temetőben más szolgáltató cégek számára is lehetőséget biztosít, ezért kizárólagosságot a Gyertyaláng Kft számára sem biztosított.

Ennek figyelembevételével a felújítási munkákra a Kft. 4 mFt biztosítását vállalta. A Képviselő-testület a szolgáltatási szerződést 2027. december 31-ig meghosszabbította.

Képviselő-testületi döntések támogatásokról, kérelmekről

Támogatták Burlovics Attila kérelmét, mely a 2244/1 hrsz. alatti névtelen utca elnevezést Szirka közre kérte változtatni.

100 eFt-tal támogatták a Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány kérelmét, mellyel az egykori igazgató asszony emlékét ápolva, a Szakorvosi Rendelő kiemelkedően dolgozó munkatársát ismernék el.

Elfogadták a 2021. évi közösségi támogatások elszámolására benyújtott pénzügyi elszámolásokat és beszámolókat.

Felülvizsgálták a bölcsődei étkezési díjakat is. A Bölcsőde 2022. februárjáig saját konyhán állította elő a napi ellátáshoz szükséges ételt. Azóta a Szigethalom által fenntartott Nebuló Közétkeztetési Intézménytől vásároljuk a szolgáltatást. A szerződés lehetőségei szerint a cég a kialakított ár korrekcióját kérte. A bizottságok és a testület elfogadta a nettó 1.670 Ft/adag + 27 % ÁFA díjat, s a kiszállítás 8.000 Ft/nap + 27 % ÁFA összegét. A napirend során megvitatták az óvodákban és az iskolában kialakult minőségromlást, s a lehetséges változtatási döntéseket.

Döntöttek négy fő 16 évet betöltött fogyatékkal élő személy nappali ellátásáról a Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézményben. Az ellátáshoz szükséges kiegészítés 33.360.-Ft/ nap/ 4fő költségét a 2023. évi költségvetésben biztosítják.

Tájékoztatások, ajánlatok a képviselő-testület előtt

A megüresedett, volt DIGI iroda helyiségének kihasználására a képviselő-testület verseny ajánlati hirdetményt tett közzé. Határidőre egy ajánlat érkezett. Az épületben már évek óta bérlőként működő Hoffman Logistics Kft. ajánlatát a képviselő-testület elfogadta.

Ugyancsak elfogadták a Napsugár és Horvát Óvodák akadálymentes weboldalának készítésére érkezett ajánlatot, melyre 350 eFt áll rendelkezésre.

Tudomásul vették az ÉTH Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatását, mely Százhalombatta társulásból történő kilépéséről szól. A társulási megállapodást módosították.

Tájékoztatás

Az elmúlt napokban lehullott csapadékvíz a városban a folyamatos vízszippantás ellenére sok helyen okoz problémát.

Az önkormányzat a Fővárosi Vízművek célgépének igénybevételével folyamatosan törekszik a különböző területeken összegyűlt csapadékvíz elszállítására.

A munka természetesen időigényes, azokat sürgősségi sorrend alapján végzik.

Az érintettek türelmét kérjük a probléma megoldásáig.

Új orvos a 2. számú háziorvosi körzetben

Dr. Balla Mária nyugdíjba vonulását követően – akinek áldozatos munkáját ezúttal is köszönjük – a körzet betegeinek ellátását dr. Békássy Szabolcs és kollégái, a Co-Medi-Catus Kft. segítségével oldottuk meg.

A képviselő-testület döntése alapján amennyiben Dr. Zámbó Mónika Magdolna a praxisjogot megkapja, s praxisengedélyhez jut, a doktornővel feladatellátási szerződést kíván kötni. A képviselő-testület felhatalmazta Hoffman Pál polgármestert az előszerződés és feladatellátási tervezetek összehangolására és aláírására.

Amennyiben a folyamat problémamentesen alakul, legkésőbb 2023. április 1-től munkába lép az egyébként belgyógyász szakvizsgával rendelkező doktornő.

Hosszabbítás a DunaMédiával

A várható költségvetési többletterhek miatt néhány lejárt szerződésnél csak 2-3 hónapos kötelezettséget vállalt a képviselő-testület. Ilyen a DunaMédia Televízióval kötött megállapodás is. A tájékoztatást továbbra is fontosnak tartják, de az új határidőre történő kötelezettségvállalást a 2023. évi költségvetési helyzettől teszik függővé.

A hosszabbításról szóló döntés 2023. február 28-ig érvényes.

Kötelezettségvállalás szúnyoggyérítésre

Az elmúlt években kiválóan megoldotta a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szúnyoggyérítési feladatokat. Szigetszentmiklós gesztorságával folytatódik idén is az együttműködés. A közös szúnyoggyérítésre a képviselő-testület br. 3,1 mFt-ot biztosít. Hoffman Pál polgármester elmondta, hogy csakúgy mint a korábbi években, ha a helyzet indokolttá teszi, saját forrásból többlet akciókat is biztosítanak.

XXIII. Doni-hősök emléktúra

2023. január 13-án a Pest Megye Csepel-sziget, 7. Csepel menetszázad a vitéz Mikecz Kálmán Huszár Bandérium és a Magyar Honvédség Ludovika zászlóalj, valamint a Vitézi Rend hagyományőrző Törzskapitánysága emléktúrát szervezett a Doni hősök emlékére.

Az emléktúra a Csepeli, Szigetújfalui, Szigetszentmártoni emlékhelyeken történő megemlékezést követően megérkezett Tökölre, a Hősök terére, ahol Hoffman Pál polgármester úrral a világháborús emlékműnél elhelyezték Tököl Város Önkormányzat koszorúját.

A koszorúzást követően Hoffman Pál polgármester a Polgármesteri Hivatalban vendégül látta a résztvevőket.

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása a város ivóvízszolgáltatását átmenetileg befolyásoló munkálatokról

Tisztelt Jegyző Asszony!

Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk: a Fővárosi Vízművek Zrt. januárban két, a város ivóvíz-szolgáltatását átmenetileg befolyásoló munkát végez.

2023. január 21-én 8.00 és 13.00 óra között az ivóvízellátásban meghatározó szerepet betöltő vezeték tovább nem halasztható hibajavítása idején a városban esetlegesen víznyomáscsökkenést tapasztalhatnak. A Pesti úti lakótelepen, a felsőbb szinteken rövidebb ideig vízhiány is előfordulhat.

2023. január 24-én 9.00 és 14.30 között a tököli gépház elektromos szerelvényeinek karbantartása okozhat víznyomáscsökkenést, vízzavarosodást. A gépház üzemzavarmentes működését biztosító munkák elvégzése a feltétele annak, hogy hosszú időre fenn tudjuk tartani a város lakosai számára a megbízható és kiváló minőségű vízszolgáltatást.

A munkálatok idején és azt követően esetlegesen érzékelhető vízzavarosodás természetes kísérő jelenség, amely nem befolyásolja az ivóvíz minőségét, az néhány perces ülepítés után nyugodtan fogyasztható.

Tököl város lakói számára a Fővárosi Vízművek honlapján és Facebook-oldalán helyezünk el tájékoztatást.

Kérjük, hogy tájékoztatásunkat – lehetőség szerint – az Önkormányzat kommunikációs csatornáin keresztül is szíveskedjenek közzé tenni.

Szíves együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

 

 

Fővárosi Vízművek Zrt.
1134 Budapest, Váci út 23-27.
Vízvonal: +36-1 247 7777
Hibabejelentés: +36-80 247 247
www.vizmuvek.hu