Út, járda, parkoló

Összefoglalás és tervek 5 részben

4.rész

Hosszútávú terveink alapján a jövőben megvalósítandó út, járda, kerékpárút és parkoló beruházásoknál a költségvetési források szűkössége határozza meg az építések ütemét.

Útépítéseknél a még kavicsos, murvás útalapú utak aszfaltozása a feladat, ezek több százmillió Ft-os költsége pályázatokból, illetve hitelből finanszírozhatók. Ebbe a programba tartoznak a Kis-Duna melletti közök, s a Dunasor, Tököl belső területén a Szent Erzsébet utca, Barackos út, Szent Margit utca, Határ út, Gyöngyvirág utca, a Pesti úti lakótelep belső útjai, s a lakótelepről a Vásártér mellett a Fő utcára vezető út.

A járdaépítési program évente a költségvetési lehetőségek, illetve a pályázati sikerek függvényében 50-100 mFt-os beruházást jelent. Napjainkban a Csépi úti járdaépítés folyik, ez az első ütemben a Fő út és a Kolozsvári út között készült el. Ennek befejezése 100 mFt-os forrásigényt jelent.

Kerékpárút építésnél a szomszédos településekkel lehetséges együttműködésen dolgozunk. Mind a turisztikai célú fejlesztésre, ami Szigetcsép, Szigethalom, Tököl összefogását igényli, mind a repülőtér melletti kerékpárútra kiemelt figyelmet fordítunk. Cél, hogy kész tervekkel rendelkezzünk egy-egy új pályázati kiírásra.

Pakolóépítésnél is folytatjuk az előre mutató felkészülést. A H6-os HÉV fejlesztések az adott területen teljesen új helyzetet teremtenek. A P+R parkoláshoz az esetleges önkormányzati területek kihasználását biztosítottuk. A városközpontban a Református templom, illetve „Spar” parkolónál lévő homokos dombfelület átalakításával bővülhet a parkolók száma. A Pesti úti lakótelepen az uszodánál lévő és a játszótér melletti parkoló bővítésére van igény és lehetőség. Felgyorsítható a társasházak közötti parkolóhelyek lakókkal közös korszerűsítése, bővítése esetlegesen egy jól előkészített parkolóbérlési rendszer létrehozásával.

A teljes programban természetesen gondolunk a külterületi utak szilárd burkolattal való ellátására, valamint a Csépi úti temető belső földútjainak aszfaltozására is.

Az új építések mellett gondoskodnunk kell az elhasználódott, helyenként megsüllyedt, alámosódott utak és járdák felújításáról, s a rendszeres kátyúzásról is.

Folytatjuk az építési tevékenységek során eddig is érvényesített gyakorlatot, s az út, de különösen a járdaépítéseknél biztosítjuk a városképhez illeszkedő aszfalt vagy térkőburkolat kihelyezését, s új buszmegállók vásárlását.

Korábbi programunk folytatásával törekszünk a baleseti veszélyforrást jelentő helyzetek megszüntetésére. Jó példa erre az Iskola utca, Petőfi utca, s a Mester utca, Pozsonyi utca sarokkereszteződéseknél korábban megvásárolt ingatlanok lebontása, a veszélyhelyzet megszüntetése. A baleseti veszélyforrást jelentő, a párhuzamos közlekedést akadályozó 40 tonnás tehergépkocsik közutakról való leterelése szintén megoldandó, sajnos komoly költségigényű feladat a jövőben.

Út, járda, parkoló

Összefoglalás és tervek 5 részben

3.rész

A kerékpárút építési igények és a lehetőségek nem fedik egymást. A Pesti úti lakótelep átadásának idejétől felmerülő igény egy repülőtér melletti kerékpárút létesítése a Hermina úton lévő üzletközpontig. Ezen kívül a Dunai ártéren lévő védőgát felhasználása merült fel kerékpárút építésre egy Halásztelekkel, Szigetszentmiklóssal közös projekt keretében. Tököl közlekedésében új helyzetet hozott, hogy a városon keresztül halad az Eurovelo 6-os kerékpárút. A Százhalombatta-Tököl kompjárattól a Szigethalomra átvezető Fő utca-Kossuth L. u.-Mester utcai szakaszokon át a Taksony-vezér hídhoz vezet a fenti utakon lejelölt kerékpárútsáv.

Az első két terv megvalósítása csak a szomszédos települések összefogásával és jelenleg kizárólag települési forrásokból lenne megvalósítható. Az ellentétes érdekek, a különböző tulajdonviszonyok, s az egymilliárd forintnál is nagyobb költségigény, ezeket a terveket időben kitolták.

A Pest Megye területére kiírt pályázat kihasználásával új lehetőség adódott kerékpárút létesítésére Tököl képviselő-testülete a turisztikai fejlesztési célú pályázathoz kizárólag egy új, az Eurovelo 6-os kerékpárúthoz csatlakozó fejlesztési javaslattal kapcsolódhatott. A szűk határidőre is sikerült elkészíteni egy önkormányzati tulajdonú komplett 3 ütemre tervezett turisztikai célú fejlesztés tököli szakaszának terveit, s a pályázati dokumentációt. Az Eurovelo 6-os út Mester utcai szakaszától kiinduló nyomvonal a Ledina dűlő, Ledina út, Kapisztrán út, Széchenyi út közötti szakaszon készült el. A beruházás 161 mFt+66 mFt támogatást kapott. A határidőre, jó minőségben, s a közbeszerzés alapján leszerződött áron elkészült beruházás első ütemként kiváló alapot jelent a folytatásra. Az első ütem költsége bruttó 219,596 eFt volt.

A második ütemet a Csépi úton a Szigetcsépi strandig kiépíthető szakasz jelenti.

Harmadik ütemben a Kis-Dunapart mellett a Parkerdőn át a Taksony-vezér hídról az Eurovelo 6 kerékpárúthoz visszacsatlakozó szakasz készíthető el.

A város vezetése nyitott a lakossági megkeresésekre. Mint korábban jeleztük, ezek leginkább a forgalom lassítására irányulnak. A forgalomlassítók és zebrák felfestése mellett több belső út esetében forgalmi rend változtatásokat tartunk szükségesnek. A hirdetményeinken megjelölt utakra jelentős számú lakossági javaslat érkezett. Ezek feldolgozása folyik. Az egyértelmű és egyszerű változtatási javaslatokat, mint az Eötvös utca-Csépi út-Gárdonyi G. út közötti szakasza, s az Árpád köznek az egyirányúsítása, a képviselő-testület már jóvá is hagyta.

Az utakra, járdákra, parkolókra, kerékpárútra, forgalomtechnikai változtatásokra vonatkozó javaslatok, előterjesztések széles körben kerülnek meghirdetésre és megvitatásra. A város Facebook oldalán, a városi honlapon, a Duna-média Televízióban és a Lakihegy Rádióban folyamatosan tájékoztatja a tökölieket a tervekről, megoldási javaslatokról.

Az interneten és médiában biztosított információhoz jutás mellett a lakosság a nyilvános közmeghallgatásokon, képviselő-testületi és bizottsági üléseken, s az Életünk, Értékeink című előadássorozat keretében személyesen is tájékoztatást kaphat, illetve kifejtheti véleményét.

 

Út, járda, parkoló

Összefoglalás és tervek 5 részben

2.rész

 A város vezetése a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos parkolóépítést is hangsúlyosan kezeli.

A Képviselő-testület és a szakemberek célja a zsúfoltság megelőzése volt. A 15 helyszínen megépített közel 700 parkolóhely kialakításával ez sikeresen megvalósult. A parkolók többsége szilárd aszfalt vagy viacolor burkolatú, néhány kevésbé jelentős helyszínen murvás kialakítás történt. A HÉV-állomás környékén a városközpontban, a Polgármesteri Hivatalnál, a katolikus és református templom, a Piac tér helyszínein, a Kossuth Lajos utcában, a Mester utcában, a Kormányablak épülete előtt, s a gátfelhajtó mellett a parkolókat a sikeres Városközpont fejlesztési projekt keretében építettük meg. A városi intézményekhez óvódákhoz, iskolákhoz, orvosi rendelőhöz, sportcsarnokhoz épített parkolókat úgy alakítottuk ki, hogy azok nyitottak, normál közlekedési helyzetekben is igénybe vehetők.

A város vezetése a helyi vállalkozások segítése szándékával az üzletek előtt kialakított, a működéshez szükséges parkolókat is a városi költségvetésből, illetve pályázati forrásból finanszírozta. Az jelenlegi helyzetben a forrás biztosításához várhatóan a vállalkozások bevonása is szükséges lesz. Fontos tény a parkolóépítési program megvalósításánál, hogy a mozgássérültek számára szükséges parkoló mennyiséget minden helyszínen biztosítottuk. 

A lakossági igényeket a város vezetése maximálisan figyelembe veszi.

A költségvetési korlátok fontossági szempontok kialakítását követelik meg. Ezek alapján kiválasztott projektekben, pályázati forrás nélkül csak kisebb léptékű fejlesztésekre, korszerűsítésekre lehet számítani. A jelenlegi igények elsősorban járdaépítésre vonatkoznak, de gyakori a gyorshajtás megelőzésére forgalomlassító küszöbök építésének, elhelyezésének kérése, s a gyalogátkelőhelyek felfestésének szorgalmazása. Tököl ezen a területen is előre lépett, a Fő utcán, Kossuth L. utcán, Csépi úton a gyalogátkelőhelyek figyelem felhívó felfestése megtörtént, s az általános iskolások biztonságának növelése érdekében az Aradi utcában forgalomlassítókat is építettünk.

Sajnálatos tapasztalat a lakossági rongálások számának növekedése. Összetört tükrök, ellopott közlekedési táblák, megrongált buszmegállók jelentenek folyamatos helyreállítási feladatot, a táblák hiánya közlekedési veszélyhelyzetet is.

Tököl közvilágításának korszerűsítési programja a város közlekedési útjainak használhatóságát, a biztonságos közlekedést erősíti.

A Tököl teljes területén megvalósított közvilágítási rekonstrukció és bővítés során nemcsak a korábban működő 1080 lámpatest, LED világítótestekre történő cseréje valósult meg, hanem újabb 500 szintén LED-es lámpa került kihelyezésre. A korszerűsítés az úttest erősebb megvilágítását teszi lehetővé, s eddig el nem látott területeken is nagyobb biztonságot ad. A fejlesztés komoly pénzügyi megtakarítást is eredményezett, a teljes költsége 224 mFt volt.

Néhány gyűjtőúton nagyobb esőzések idején közlekedési problémát jelentett az úttesten tartósan megmaradó vízfelület. A legproblémásabb helyszínen Tököl északi városrészében 450 mFt-os csapadékvíz elvezetési programot valósítottunk meg, mely a jelzett problémát a területen megszüntette.

Út, járda, parkoló

Összefoglalás és tervek 5 részben

1.rész

Tököl város vezetése az elmúlt évtizedekben tudatosközlekedésfejlesztési politikát folytatott. A feladatok meghatározása szakmai felméréseken és a lakossági észrevételek figyelembevételével történt. A program során nagyléptékű, stratégiai jelentőségű változásokat alakítottunk ki a korábbi nagyközség, s a mai város közlekedésében.

A közlekedési beruházásokat nemcsak a település természetes változásai indukálták, hanem történelmi változások is. Az általánosnak mondható települési igények mellett óriási feladatot jelentett a szovjet csapatok távozása után a város kezelésébe került több, mint 1000 lakásos lakótelep közlekedési feltételeinek megteremtése. Miután a korábban használt út a repülőtér használatába került kulcskérdés volt a terület bekötése a magyar közúti hálózatba. Ez a Duna utcai kialakításával és a szilárd burkolat megépítésével, a Pesti útba csatlakozásával megtörtént. Természetesen fontos volt mindkét irányba a buszmegállóhelyek kialakítása is.

Ezzel párhuzamosan a Fő utca közlekedési terheinek csökkentése érdekében megtörtént a Ledina út közúti forgalomra alakítása. Sikeres pályázat nyomán a Csépi úttól a Halomi útig megtörtént az út aszfaltozása. A Tökölön Ráckeve-Szigetcsép felől jövő forgalom egy része így elkerüli Tököl városközpontját. A Csépi és a Fő utca forgalma jelentősen csökkent.

Jelentős változás volt a Mester utca, Akácos út aszfaltozása is, melyek a településközi és a belső forgalom javulásához is hozzájárultak. A szilárd burkolatú utak emelték a Tökölre beruházni szándékozó cégek számát, növelték a város gazdasági erejét, versenyképességét, költségvetési bevételeit.

Fontos előrelépés volt az országos forgalmi jelentőségű Tököl-Százhalombatta között közlekedő komphoz vezető út szilárd burkolattal való ellátása is.

A következő lépésben a város gyűjtőútjai kaptak szilárd burkolatot, mostanra a kisebb forgalmú utak is aszfaltozottak. A város úthálózata 56,5 km, ebből szilárd burkolattal rendelkezik 53 km.

Nehéz közlekedéspolitikai döntés volt, hogy a lakossági igényeket a kedvezőbb árú, de gyengébb minőségű szórt makadám szerkezetű utak építésével, vagy a drágább, de hosszabb élettartamú aszfalt burkolattal elégítsük ki. Szerencsésen alakult, hogy bár az egyszerűbb, de több lakóingatlant érintő megoldást választottuk, sikeres pályázatokkal a szórt makadám szerkezetű utak aszfaltozása is gyors ütemben valósult meg.

A szilárd burkolatú utak kialakítását befolyásolta Tököl víz- és szennyvízhálózatának kiépítése. A végleges burkolatok egy-egy útszakasz kiépítettsége a végleges burkolatok kialakítása, víziközmű munkálatok után történt.

A közútfejlesztési program követte a település szabályozási terveinek változásait is, így sor került az üdülőövezetből lakóövezetté minősített Kis-Dunai településrész gyűjtőútjának, a Dunasornak az aszfaltozására is.

Az úthálózat korszerű kialakítása mellett komoly igény jelentkezett az ingatlanok előtti járdaszakasz kialakítására is. Kezdetben sikeres volt a lakosság bevonása ebbe a programba oly módon, hogy az önkormányzat biztosította a járdához szükséges építőanyagot, s a jelentkező ingatlantulajdonosok szakember segítségével saját maguk építették meg az ingatlanuk előtti járdákat.

Járdaépítés 2019. előtt

Járdaépítés 2019.évtőlEz a lehetőség ma is fennáll, de már nincs komoly érdeklődés erre a programra. Az ingatlantulajdonosok a város vezetésétől várják a jó minőségű, viacolor burkolatú járdák megépítését is. Erre alapot ad az ingatlanokra kivetett kommunális adó, melynek mértéke 12 eFt/év. A reális helyzet megítéléséhez azonban ismerni kell a jelenlegi építőipari árakat is. A jelenlegi 20 eFt/m2 építési árból kiszámítható, hogy az átlagos 16 méteres ingatlan előtti 1,30 cm széles járda megépítése 350-400 ezer forintba kerül. Tehát kb. 30 évi kommunális adóbefizetésből valósítható meg. Ezzel szemben pályázati forrásból 8,6 km (12.891 m2) burkolt viacolor felületű járda épült az elmúlt években. A városban megvalósított járdaépítési program forrását csakúgy, mint az útépítési, aszfaltozási munkákat főként sikeres pályázati tevékenységgel biztosítjuk.

Sokat jelent a városi közlekedés megfelelő színvonalának biztosításában, hogy a Magyar Közút jelentős fejlesztési forrásokból korábban a Kossuth L. és Csépi út, a közelmúltban a Pesti út-Fő út-Ráckevei utakat jó minőségű aszfalt felületekkel látta el.

Összegezhető tehát, hogy a város valamennyi jelentős forgalmat lebonyolító útja, s a gyűjtőutak, valamint a kisebb belső utak is szilárd burkolatot kaptak. A Tökölön végrehajtott önkormányzati fejlesztések során az úthálózat értéke 1,8 mdFt-ra, nettó 950 mFt-ra nőtt. Ebben nem szerepelnek az állami utak, így a Pesti út-Fő utca sem, amely 1,1 mdFt-os beruházással készült el.

Bírósági ülnök választás 2023.

Tisztelt jelölésben érintett személyek és szervezetek!

PEST VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE megkeresésére az alábbiakról értesítem Önöket:

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A Köztársasági Elnök 39/2023. (III.6.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2023. március 7. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott, a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24/2023. (11.15.) OBHE határozatban foglaltak szerint Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök megválasztására kapott felkérést.

Az ülnökké választás feltételei:

A Bjt. 212. § (1) és 220. § (1) d) pontjában rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem éró’ magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag a) pedagógus, b) pszichológus, vagy c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnökök jelölése:

A Bjt. 213, § (1) bekezdése alapján az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési­-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdése alapján a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Az ülnökök választásáról és a jelölés szabályairól mellékelem az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatóját, a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatót, valamint a bírósági ülnöki jelölés és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatok formanyomtatványait.

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2023. április 12-ig kell megküldeni a következő címre: 1052 Budapest, Városház u. 7. Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és email címen lehet érdeklődni: dr. Takács Mária, 06-1/233-6813, takacsm@pestmegye.hu.

Tisztelettel:

Hoffman Pál
polgármester

Letölthető mellékletek:

1_melleklet_tajekoztato_2023_0
3_melleklet_a_birosagi_ulnok_jogai_es_kotelezettsegei 4b_melleklet_jeloles_minta_-_fk_ulnok_2023 4c_melleklet_jeloles_minta_-_munkaugyi_ulnok_2023 5_melleklet_jelolest_elfogado_nyilatkozat_2023_1 (1)

Sikeres váltás a közétkeztetésben

Az elmúlt hónapokban az óvodák, iskolák részéről folyamatos kifogások érkeztek a P.Dussman Kft. által nyújtott közétkeztetési szolgáltatással kapcsolatosan. A Képviselő-testület zárt üléseken tárgyalta a változtatás szükségességét s döntésük alapján Hoffman Pál polgármester felmondta a szolgáltatásra vonatkozó szerződést. A Kft kezdeményezésére a képviselő-testület végül támogatta a Gaál Ágnes jegyzővel, dr. Koczka Gábor ügyvéd úrral és a Nedwed Ügyvédi Irodával egyeztetve előkészített közös megegyezéses szerződésbontást. Ennek eredményeként tekintettel a több éves együttműködésre a korábbi szolgáltató 3 mFt támogatást vállalt az Alapítvány Tököl Szociálpolitikájának Fejlesztéséért tevékenységének segítésére. Az előkészítő munka kiterjedt a közétkeztetés új szolgáltatóval történő biztosítására is. A többfordulós, sikeres egyeztetést követően 2023.03.20-án már a Junior Prizma Zrt. szállította az ebédet s reggelit a tököli gyerekeknek. A város vezetése természetesen számol a megemelkedett költségekkel is. Végleges helyzet a következő hónapokban lefolytatandó új közbeszerzés után alakul ki. Bízunk benne, hogy a folyamat összetettségének ismertetése eloszlatja a Képviselő-testületi döntés zárt ülésen történt megszületése körüli dilettáns hangulatkeltést, ugyanis a zárt ülések határozatai természetesen nyilvánosak, a részletek pedig egy esetleges hosszadalmas bírósági eljárásban fontos érvek lehetnek a vitás felek számára. Az első napról Giczi Miklós igazgató úr pozitívan nyilatkozott, bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad.

Szorosabbá váló együttműködés

Hoffman Pál polgármester a Polgármesteri Hivatalban fogadta Salgó László bv. ezredes urat a Tököli Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, és dr. Somogyi Bernadett bv. őrnagyot, az Intézet titkárság vezetőjét.

A találkozó túlmutatott a protokoll látogatások tartalmán, miután a résztvevők fontosnak tartják a város és az Intézet közötti együttműködés szorosabbá tételét.

A tárgyalás során Hoffman Pál polgármester segítséget ígért az Intézet munkaerő toborzásához, s örömmel vette a fogvatartotti munkáltatás tököli helyszínekre kiterjesztésének lehetőségét. Ez Tökölön elsősorban a Csépi úti régi temető rendezését jelenthetné.

Az Intézet részéről felmerült esetlegesen szolgálati lakások bérlési igénye is. A felek a részletek kidolgozását a következő hetekre vállalták.

Tájékoztatás a lakossági barnakőszén megrendelésének lehetőségéről

Az orosz ukrán fegyveres konfliktus jelentősen megváltoztatta az európai emberek és közöttük a magyar emberek életét. Az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika nyomán kialakult engergiakrízis okozta nehézségek áthidalása érdekében indította el a kormány a magyaroszági barnakőszén-programot lehetőséget adva a lakosságnak hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához.

A lakossági megrendelések teljesítésére az állami tulajdonban lévő Ormosszén Zrt. felkészült.

A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a https://hazaiszen.hu weboldalon, ahol a lakossági megrendeléseket ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban.

Azon lakosok részére, aki nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét sem tudják igénybe venni a barnakőszén megrendelés lebonyolításához a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben kaphatnak segítséget a megrendelőlap elküldésben. Fontos hangsúlyozni, hogy a hivatal ügyintézője csak közvetítői feladatot lát el a megrendelés továbbításában, a megrendelt szép kiszállításában és áru ellenértéknek kifizetésében nincs szerepe.

Hulladékgyűjtés összefogással

Idén is megrendezte nagyszabású akcióját a Tököli Gazdák Vadásztársasága. A Polgármesteri Hivatal biztosította számukra a szükséges konténereket. Ugyanezen a napon a Szigetmajorban élők is takarítottak környezetükben.

Köszönjük a hulladékgyűjtésben részt vevők munkáját.

Cél a lakossági elégedettség elérése

Hoffman Pál polgármester bemutatkozó látogatáson fogadta Mathisz Zsoltot a DS MOL Termelési vezetőjét. A megbeszélésen végig vették a Százhalombattai Finomítóval kapcsolatos kérdéseket. Hoffman Pál polgármester felvetésére válaszolva Mathisz Zsolt elmondta, hogy minden településsel korrekt kapcsolatra törekszenek. A korábbi időszakhoz hasonlóan biztosítják a működésük környezeti következményével összefüggő teljes nyilvánosságot. Ez a fejlesztésekre vonatkozóan is érvényes. Hoffman Pál polgármester szaghatásra vonatkozó észrevételezésére válaszolva elmondta, hogy már eddig is tettek műszaki lépéseket a szaghatás csökkentésére, azonban jelentős változás a medencefelületet záró lemezfedés után várható. Reményei szerint ebben az évben megteremtődik erre a forrás. Hoffman Pál a pontos tájékozódás miatt fontosnak tartja, hogy az elmúlt évek műszaki fejlesztéseiről, azok környezetre gyakorolt hatásáról s a következő időszak terveiről összefoglaló tájékoztatást kapjunk. Ez s a műszaki fejlesztések jó alapot jelenthetnek a lakossági elégedettség eléréséhez.

Radnics Levente ünnepi megemlékezése, 2023. március 15.

1848 üzenete: össze kell tartanunk, s a végsőkig kell küzdenünk.

Mit üzen nekünk 1848 március 15-e? Mi az a hagyaték, amit még ma is szem előtt tartunk, mit is tanulhatunk belőle. Mert igenis, van mit tanulnunk belőle, hisz nem egyszer bebizonyosodott, hogy igaz az a mondás: „Aki nem ismeri a történelmet, az újra és újra elköveti ugyanazt a hibát.” Ezért is fontos az, hogy tudjuk mi 1848 öröksége, és hogy tanuljunk belőle.

Mindnyájan tudjuk, hogy az 1848-49-es szabadságharc és forradalom egy hosszú folyamat eredménye volt, aminek fő gondolatával az egész nemzet egyetértett. Amit mi szabadságharc és forradalomként emlegetünk, az nem 1848.  március 15-én kezdődött el. Az első változással kapcsolatos gondolatok már az 1805-ben kezdődő pozsonyi országgyűlésen felvetődtek. Igaz, ekkor még rengeteg nézeteltéréssel, egyet nem értéssel, vitákkal tarkítva, de a gondolat már ekkor felmerült. Széchenyi 1830-as Hitel című műve is jól példázza azt, hogy a reformok iránti igény nem csak egy szűkebb rétegtől származott, nem csak az alsóbb rétegekben fogalmazódott meg, hanem a nemesi körökben is.

1848. március 15-ére már az ország színe- java, kezdve a Dessewffy Emil fémjelezte Konzervatívokkal, a Kossuth és Batthyány által fémjelzett Ellenzéki Párton keresztül, a Petőfi, Jókai, Vasvári és Táncsics alkotta Fiatal Magyarországig, mind egyetértettek abban, hogy az akkori helyzeten változtatni kell. Bár meglehet, hogy a változás mikéntjéről különböztek a vélemények, de a változtatás igényében összhang volt köztük.

Bár 1848-ban Európa szerte több nagyobb városban is volt forradalom Párizsban, Bécsben és Berlinben is, azonban olyan jelentőségű egyik sem volt, mint a magyarországi. Ugyanis nálunk később a forradalom szabadságharccá alakult. Nem csak Pesten zajlott, hanem az egész ország területén. Mindenki részt vett benne a maga szintjén. Ez is az egyetértést, a kitartást, és az akaraterőt mutatja. Elmondhatjuk, hogy a forradalom rövidtávon sikeres volt, ugyanis kicsikarta az uralkodóból az áprilisi törvényeket, a Habsburgok még V. Ferdinándot is kénytelenek voltak lecserélni ’48 decemberében annak alkalmatlansága miatt. Mondhatjuk tehát, hogy a forradalom erősen felkavarta az állóvizet. Jobban, mint bármely másik Európában.

A szabadságharcot leverték, a tábornokokat kivégezték, Magyarországot a Bach-korszakban megpróbálták teljesen beolvasztani a birodalomba, azonban a Deák által vezetett passzív ellenállással nem tudtak mit kezdeni. 1867-ben kénytelenek voltak kiegyezni. Hosszú időbe tellett, de végül teljesült a magyarok akarata. Megérte a szenvedés.

Láthatjuk tehát, hogy van mire büszkének lennünk. Nem minden nép mondhatja el magáról, hogy ennyi levert forradalom, elvesztett háború után, még mindig itt van Európa szívében. Erre kell, hogy büszkék legyünk. Tiszteljük, és emlékezzünk a hőseinkre, mert ők csak nekünk fontosak. Másoknak nem lesz fontos az ő emlékezetük, másokat nem érdekelnek a tetteik, ezért kell nekünk megőriznünk. Soha nem fordulhat elő az, hogy mások sajnálatát előbbre helyezzük, mint a saját hőseink tiszteletét. Az ő tettükhöz ugyanis semmi sem érhet fel. Érdemes megnézni, ha a világ más táján történik bármilyen sajnálatos esemény, amely során civilek sérülnek meg, vagy vesztik életüket, rögtön mindenki a sajnálatukra siet, lecseréli a közösségi médián a profilképét, és leírja, hogy milyen súlyos tragédia történt.

Ez is fontos, ki kell fejeznünk a sajnálatunkat mások felé. De azt is szem előtt kell tartanunk, hogy felénk senki nem fejezi ki a sajnálatát, tiszteletét. 1848-49-ben egész Európa abban volt érdekelt, hogy a forradalom és szabadságharc ne járjon sikerrel. Minden esetben tehát, amikor más népek tragédiája felé tekintünk, tartsuk azt szem előtt, hogy a történelem folyamán, amikor igazán nagy volt a baj, csak és kizárólag saját magunkra számíthattunk. Nekünk senki sem küldött csapatokat. Az ’56-ban beígért segítség azóta is érkezik, de még csak a sajnálatát sem fejezte ki senki. Ahogy ’56-ban a Szuezi válság, úgy ’48-ban a Habsburg Birodalom fennmaradása volt fontosabb a mi szabadságunknál. Velünk senki nem törődött. A szabadságharcban résztvevők, vagy később a megtorlások során a hazájukért életüket adók érdemelnek annyit, hogy ezen a napon, csak rájuk emlékezzünk. Nem kell párhuzamot vonni az ő tetteik, és a jelenkorban a világ más táján történtek között. Fontosak ők annyira, mint a világ bármely más országának volt, vagy jelenkori hősei.

’48 üzenete tehát az, hogy bármilyen is legyen a körülöttünk lévő helyzet, nekünk magyaroknak mindig a végsőkig kell küzdenünk. Össze kell tartanunk.  Soha nem szabad feladnunk, hisz aki feladja, az biztosan veszít! Elődeink is azzal érték el a kiegyezést, hogy nem adták fel. Az összetartás, és a közös nevezőre jutás pedig azért fontos, mert ha baj van, csak egymásra számíthatunk.

Ne azt keressük a másikban, hogy mi az, amiben különbözünk, hanem azt, hogy mi bennünk a közös. Mert bár lehet, hogy sok dologban mást gondolunk, azt azonban soha ne feledjük, hogy mindannyian elsősorban magyarok vagyunk. Ha anno azt nézték volna, hogy miben nem értenek egyet, akkor ez a forradalom el sem kezdődik, és most nem állnánk itt. Ez a két dolog a nehéz időkben a fennmaradásunk kulcsa. Ezt hagyták ránk a ’48-as hősök.

Tiszteljük hát meg azzal őket, hogy ma rájuk emlékezünk, és ami talán a legfontosabb, hőstettüket méltó módon adjuk tovább az utókornak. Emlékezetük csak így maradhat fenn, s ez csak rajtunk múlik.

Tisztelet a Hősöknek! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hoffman Pál polgármester ünnepi köszöntője

1828. március 15. „Forradalom vér nélkül”

Sokan vagyunk, akinek a legemlékezetesebb ünnepi élményei 1848. március 15-dikéhez kötődnek. Petőfi napja, mondta Jókai Mór és Vajda János.

Örökké emlékezetes nap, írta maga Petőfi Sándor.

Egész nap esett az eső, de a költő azt mondta: „A lelkesedés olyan, mint a görögtűz, a víz nem olthatja el.”

A rákosi vásárt viszont elmosta, így a parasztok, mesterlegények bejöttek a városba „lelkesedni”!

A bécsi, pozsonyi forradalom szikrái nem gyújtották volna lángra a várost, ha a József napi vásárra érkező vidékieknek köszönhetően néhány napra nem vált volna a magyarság fővárosává az akkor még német nyelvű Pest és Buda.

Petőfi szándéka már előző éjjel megfogalmazódott, feleségének mondta: „holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot és ha lelövöldöznek, Isten neki ki várhat ennél szebb halált”.

A bécsi udvar gyorsan meghátrált, a magyar országgyűlés minden kérését elfogadták.

Ezért írhatta március 19-én Jókai cikke címében: „Forradalom vér nélkül”.

Nem telt el sok idő, s a Habsburgok semmibe vették saját ígéreteiket. A magyar szabadság ellen támadtak.

Vérbe fojthatták idegen fegyverekkel a szabadságharcot, de a szellemével már nem bírtak.

1848. március 15-e szent példává nemesedett, mindig ugyanazzal az üzenettel: Nincs fontosabb, mint a szabadság, a nemzet, magyarságunk, hazaszeretetünk.

1848 követelései 140 évvel később, a kommunizmus évei alatt is időszerűek voltak, s van, ami ma is aktuális.

Egy idézet a 12 pontból: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre.”

Napjainkban is megéljük március 15-e örökségét, hagyományait, ezért vannak, akik nincsenek kibékülve velünk. Mi csak azértis fontosnak tartjuk magyarságunkat, kereszténységünket, ilyenkor kitűzzük a kokárdát, s minden sort átélve énekeljük a Himnuszt és a Szózatot.

És nem csak mi teszünk így, így tett tegnap 800 iskolás diák is a Sportcsarnokban, és ezzel az érzéssel tűzték ki piros-fehér-zöld zászlócskáikat az óvodásaink ide az emlékmű köré tegnap.

Tudjuk, a nemzeti érzés és a kereszténység, mint alapvető közös értékek erősen hozzájárultak a nemzeti egység kialakulásához.

Emlékezünk, s egyben erősítjük, segítjük azokat, akik a nemzeti érdekeket képviselik, s nemcsak idegenek által irányított helytartók akarnak lenni.

Köszönöm, hogy együtt emlékezünk!

2023. március 15.

Tököl Város Képviselő-testülete 2023. március 15-én, szerdán az 1848-49-es forradalom és   szabadságharc évfordulójára megemlékezést tartott a Zászlóparkban.

Bosnyák Simonné, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagja köszöntötte a megemlékezés résztvevőit. A Himnusz közös eléneklését követően Hoffman Pál polgármester mondott köszöntőt. Ünnepi szónok Radnics Levente, az ELTE Gazdálkodás Tudományi Karának hallgatója volt.

A megemlékezést követően a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola és a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola, majd a Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyüttes műsora következett.

A népi ének tanszak diákjai a szabadságharc népzenei emlékei közül Székelyföldi Kossuth-nótákat énekeltek. A Kiskoszorú csoport nagyszerű táncának címe:” Lóra csikós, lóra!” volt. Őket Busch Ildikó és Kakuk Pál tanárok készítették fel. Az ünnepi műsort Pelsőczy László színművész fellépése zárta.

A megemlékezés koszorúzással fejeződött be. Tököl Város nevében Hoffman Pál polgármester és Gergics Illés alpolgármester koszorúzott. Bóna Zoltán országgyűlési képviselő is koszorú elhelyezésével emlékezett. A Tököli Református Misszió Egyházközség nevében Horváth Dániel és Kálmánné Krémó Csilla, a Fidesz Tököli Szervezete nevében Moór Tibor és Szilágyi Dezsőné, a Tököli Gazdakör nevében ifj. Gabara János helyezett el koszorút.

Díszőrséget a Tököli Mikecz Kálmán Huszárbandérium és a Halászteleki Bocskai István Szakközépiskola Rendészeti Tagozatának hallgatói adtak. 

Tököl Városi Programok

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2023. március 17. (péntek) 17,30 órától:

VSK Tököl – Cegléd lány U19 kézilabda

2023. március 18. (szombat) 09,00-16,00 óráig:

Fiú U14 kézilabda mérkőzések

2023. március 18. (szombat) 18,00 órától:

VSK Tököl – Budai Farkasok Rév U23 férfi kézilabda

 

Gratulálunk Nagyváradi Erzsébet kitüntetéséhez

Tököliek százai gratuláltak, s fejezték ki örömüket Nagyváradi Erzsébet színésznő Jászai Mari Díjjal történt kitüntetése kapcsán.

A művésznővel, aki büszkén beszél gyökereiről, s a családi, baráti kötelék erejéről, a tököliek a közeljövőben személyesen is találkozhatnak. Hoffman Pál polgármester gratulációja során ugyanis felkérte a művésznőt, hogy az „Agyigó” című Szabó Magdát bemutató önálló estjét mutassa be Tökölön is. A program időpontjának egyeztetése folyik, várhatóan áprilisban kerül rá sor.

A képen Nagyváradi Erzsébet művésznő és édesanyja a kitüntetés átvételét követően.

Tököl Képviselő-testülete és a város polgárai nevében is gratulálunk!

A városok tervei s a térség jövője

A Közép-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért folyó előkészítő munka során kifejtettem álláspontomat Láng Zsolt kormánybiztos megkeresésére. Hosszú ideje az a véleményem, s ebben a képviselő-testület többségét is magam mögött tudom, hogy a Csepel-szigetre is vonatkozó fejlesztési dokumentumokban meg kellene határozni azokat a határokat, amelyek a térség jövőjét elsősorban az itt élő családok érdekeinek megfelelően biztosítanák.

Polgármesteri munkám során a Tökölt érintő döntéseknél ezeket a szempontokat figyelembe vettem, s érvényre juttatásukra is azt az álláspontot képviseltem, hogy Szigetszentmiklóst és vonzáskörzetét nem lehet egymástól független, különálló tényezőként kezelni. Ugyanakkor el kell fogadni, hogy az önkormányzati törvény által biztosított települési önállóság térségi jelentőségű döntéseket is eredményez. Kényszer nem alkalmazható.

Tökölön elkötelezettek vagyunk a települési és térségi fejlesztések mellett, ezt minél élhetőbb környezet kialakításával, a természeti táj védelmével, a szolgáltatási és közlekedési körülmények javításával tartom csak lehetségesnek.

Álláspontomat a Közép-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztoshoz, Láng Zsolt úrhoz, s rajta keresztül Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úrhoz is eljuttattam. Bízom benne, hogy az előttünk álló hónapokban minden meghatározó témakörben lesz alkalmunk polgármesterként egyeztetni, s az egyes települési és térségi szempontokat mérlegelni.

…az élhető kisváros

akadálymentes