1 Ft hiány sincs a 2024. évi költségvetésben – Tököl hitelterhe a legalacsonyabb a környező településekkel összevetve!

Az interneten továbbra is valótlan állítások jelennek meg az Önkormányzat hiteléről és a városi költségvetés megismerhetőségéről.

  • Tény, hogy a város 2024-ben fennálló hiteltartozása 193 mFt,
  • Tény, hogy ez minden képviselő előtt ismert,
  • Tény, hogy ennek ellenére a nyilvánosságban mást mondanak,
  • Tény, hogy ugyanezt tették öt éve is, de nem tudták félrevezetni a tökölieket.

Tényekről szól az alábbi, a 2024. évi költségvetésről szóló rendelettervezet vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés is.

„Összegzés

A könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy a tervezett előirányzatok a jelenlegi adatok alapján alátámasztottak, mind a bevételi oldalon, mint pedig a kiadási oldalon.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerültek a jelenleg ismert jogszabályi változások, a 2023. évi várható teljesítési adatok, illetve a szakirodák és intézmények számításai, elemzései, indoklásai.

A kiadások tervezése az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez hasonlóan szintén a szakirodák, az intézmények támogatásával, figyelembe véve a források biztosította lehetőségeket.

Jelen időpontban és állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított, amennyiben év közben a teljesíthetőség bármilyen (külső, vagy belső) okból változik, úgy költségvetési rendeletmódosítást szükséges végrehajtani, figyelemmel a rendeletben rögzített hatásköri és eljárási szabályokra is.

A könyvvizsgáló a fentiekben leírtakat figyelembe véve, a könyvvizsgálói jelentésben részletezettek szerint a rendelettervezetet vitára és rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.”

 Tény, hogy a valótlan hitelszám mellett 800 millió Ft – 1 milliárd Ft költségvetési hiányról is írnak, miközben tudják, hogy csak egyensúlyban lévő költségvetést lehet elfogadni. Nem számítanak szakmai indokok, nem számít a Könyvvizsgálói jelentés, terjesztik a valótlanságot.

A zavarkeltés mellett céljuk könnyen átlátható: nem akarják, hogy a tököliek a sikeres öt év több, mint 2 mdFt-os fejlesztéseiről beszéljenek.

Szerintük nem épült meg a Minibölcsőde, nem valósult meg a sittlerakó rekultiváció, nem újították fel a Sportcsarnokot, Sportklubházat sem. Nem létezik nekik csapadékvíz elvezetés, a kerékpárút építés, de járdák és utak építése sem.  Az írások a pénzügyi felkészültség teljes hiányát mutatják.

A látványtervek és a megvalósult beruházások képei, a valóság mégis mindig meggyőzte a tökölieket. Most is egyértelmű a város fejlődése.

Nemhogy 1 mdFt hiány nincs, 1 Ft sem hiányzik a költségvetési egyensúlyhoz.