Tisztelt Betegeink!

dr.  Turopoli Éva rendelése 2023. június 30. és július 3. között szabadság miatt szünetel.

Helyettesíti: dr. Részegh-Staufer Norbert a saját rendelési idejében.

Telefonos bejelentkezés szükséges: 06-24/406-997

Fogászati ügyelet: Budapest VIII., Szentkirályi u. 40.

Megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ez úton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja:

2023.július 3. napján, napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén a védekezés 2023. július 4. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV vagy Deltasect Plus 2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tájékoztatás

Hoffman Pál polgármester tárgyalást folytatott Csefkó Annával, a Széchenyi Programiroda Nemzeti Programok Igazgatóságának tanácsadójával.

A beszélgetés célja a különböző ágazati pályázatok megismerésében, sikeres pályázat esetén lebonyolításában való együttműködés előkészítése válik, de szóba került a szervezetfejlesztési lehetőségek kihasználása is.

Hoffman Pál polgármester jelezte, hogy Tökölnek az út és járdaépítés, s az energiahatékonyság területén vannak előkészítés alatt dokumentációi.

Helyszíni bejárással zárult Hoffman Pál polgármester és a Demanding Kft képviselője megbeszélése, melyen Tökölre telepítendő elektromos autótöltő állomás lehetőségeiről tárgyaltak.

A városközpontban két-három helyszínt is alkalmasnak talált a cég képviselője a beruházásra. Írásbeli ajánlatuk döntésre a Képviselő-testület elé kerül.

Közvilágítás helyreállítás

Köszönjük a jelzéseket a József Attila utcai közvilágítás problémájával kapcsolatban.

Az ELMÜ tájékoztatása szerint a jelzett utcában lévő közvilágítási probléma helyreállítása folyamatban van. Az ezen a szakaszon lévő lámpák nappali működése átmeneti, a helyreállításig szükséges.

Kérdezni mindig érdemes

Köszönjük azok érdeklődését, akik egy-egy témában megkeresik a Polgármesteri Hivatalt mielőtt nyilvánosan véleményt alkotnak. Az elmúlt napokban két ilyen megkeresés érkezett a közösségi támogatásokkal, illetve a buszmegállókkal kapcsolatban.

  • Korábban többször adtunk tájékoztatást arról, hogy Tökölön két típusú közösségi támogatási formában 60 mFt körül költségvetési támogatásban részesülnek a nemzetiségek, az egyházak, s a sport és kulturális közösségek. Ez messze meghaladja a környező, hozzánk hasonló lehetőségekkel rendelkező települések támogatási kereteit. A nagyobbakat év elején a költségvetésben, a kisebbeket évközi pályázat útján támogatjuk. Ebben az évben a mostani költségvetés módosításnál a pályázó közösségek támogatását is javasoljuk beemelni a költségvetésbe. Ezek között új közösségek is vannak, mint például a Tököl Népművészetéért Egyesület. Az egyesület támogatása a gyermekcsoport marokkói útjára is fordítható.
  • A másik kérdés a buszmegállók felújítására vonatkozott. Természetesen tudomásul vesszük, hogy mindenki a saját maga által használt helyszínről alkot véleményt, azonban ez nem általánosítható. A pontos helyzet a következő. Tökölön 15 helyszínen 27 db buszmegálló található, ebből 19 buszmegállóban van pavilon, 8 buszmegállóban pedig peron található. A Fő utcán és a Kossuth Lajos utcán újabb típusúak, a Csépi úton a régebbi típusúak találhatók. Az elmúlt hetekben felújítottuk a Művelődési Központ előtti buszmegállót, az Alkotmány téri buszfordulónál lévőt, valamint a Csépi úti Szivárvány Óvoda előtti pavilont. Ezek kompletten a védőplexi felületekkel lesznek készen. A régebbi pavilonok felújítása az év folyamán megtörténik úgy, hogy a régi állomásépület előttit új típusúra cseréljük. Hosszabb ideje folyik egyeztetés cégekkel, melyek a reklámfelületek ellenében helyeznének ki pavilonokat, de a felület méretek meghaladják a helyi lehetőségeket, s egyeztetést igényel a reklámfelületek lehetséges témáinak és felhasználásának köre.

Örülünk, hogy a kérdéseknek köszönhetően be tudjuk mutatni azt a tervszerűséget, amellyel a Városüzemeltetési, városgondozási csoport dolgozik. A következő időszakban bemutatjuk a fentiekhez hasonlóan végig vitt játszótér felújítási programot, s az intézményeknél végzett tervszerű, megelőző és felújító tevékenységet és a már megrendelt közterületi hulladékgyűjtő edények és elhasználódott térképek cseréjét.

A fentiek a feladatok fizikai megvalósításáról szólnak, egy másik körben a kapcsolódó kiadások költségvetési besorolhatóságát is bemutatjuk.

Várjuk további kérdéseiket.

Hagyomány és gasztronómia

Kellemes időben, kiváló hangulatban töltötte a szombat délutánt az a többszáz néző és résztvevő, aki kilátogatott a Művelődési Központ rendezvényére.

Nemzetiségi önkormányzatok, civil egyesületek várták programjaikkal, főztjükkel a tökölieket és a vendégeket.

A helyszín és a kiválóan szervezett esemény sokkal nagyobb látogatottságot is elbírna. Bízunk benne, hogy a színvonalas tököli eseményeket kedvelők jövőre még nagyobb érdeklődést mutatnak a tököli múlt, s hagyományaink iránt.

 

Sugár Timi kapustábor tizedszer

Elstartolt a várva várt jubileumi tábor, ahol a tehetséges kapusok egész héten folyamatos fejlődésre es izgalmas kihívásokra számíthatnak.

Az FTC sokszoros magyar bajnok és válogatott kapusa, az Európabajnok Sugár Tímea a kezdetektől otthonra talált a Tököli Sportcsarnokban. Nyári kapustábora igen népszerű a fiatalok között. Segítői idén is több mint negyven kapuspalántát ismertetnek meg a védés technikáival. Minden évben öröm, hogy tököli kapusok is vannak a táborban, akikben ez alatt a hét alatt is erősödik az elköteleződés.  Kézilabdázónak lenni jó!

Tájékoztatás igazgatási szünet elrendeléséről

A Tököli Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján:

2023. július 17 – augusztus 18. között igazgatási szünetet tart

Az igazgatási szünet időtartama alatti ügyfélfogadási rend (csökkentett ügyfélfogadási idővel) az alábbi:

hétfő és szerda: 8 -16 óráig

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap:

2023. augusztus 21. (hétfő)

 Gaál Ágnes s.k

jegyző

Folyamatos a szúnyoggyérítés Tökölön

Mint az elmúlt hetekben tapasztalható volt Tököl város területén folyamatos földi szúnyoggyérítés történik.

Az eddigiek során az alábbi időpontban volt szúnyoggyérítés:

2023. 05. 26. (önkormányzati forrásból)

2023. 06. 02. (OKF központi keretből)

2023. 06. 14. (OKF központi keretből)

2023. 06. 21. (OKF központi keretből)

Júniusra tervezett újabb időpontok:

2023.06.28. (OKF keretből)

2023.07.03. (önkormányzati forrásból)

Jelenleg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéthetente tervezi a szúnyoggyérítést az alábbi időpontokban:

Időpontok:

2023.07.12. (OKF központi keretből)

a két időpont között amennyiben szükséges további gyérítés – önkormányzati forrásból

2023.07.26. (OKF központi keretből)

a két időpont között amennyiben szükséges további gyérítés – önkormányzati forrásból

2023.08.09. (OKF központi keretből)

a két időpont között amennyiben szükséges további gyérítés – önkormányzati forrásból

2023.08.23. (OKF központi keretből)

A fentiek alapján látható, hogy a város vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a tököli helyzetet és amennyiben szükséges, a központi gyérítésen felül, saját költségvetési keretéből, további szúnyoggyérítést rendel el.

Ezen felül több esetben történt lokális szúnyoggyérítés a korábban felmért lárvatenyésző helyeken.

A gyérítési munkák kivitelezésére csak földi eljárások állnak rendelkezésre, mivel a kémiai anyagok károsíthatják az élővizet, ezért a vízparttól a 45 m-es védőtávolságot meg kell tartani.

Az írtószerek légi kijuttatása nincs engedélyezve.

Az általános védekezési eljárások mellett fontos az egyéni védekezési lehetőségek kihasználása is.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.

A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyűjtőket.

Hirdetmény

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

A hirdetmény ide kattintva érhető el

Tájékoztatás

Mint az elmúlt években, a Polgármesteri Hivatal tekintettel a magas hőmérsékletre, a nyári kánikulára, idén is felállította a párakapukat. A hűsölésre a HÉV állomásnál, a Piac téren és a Református templomnál van lehetőség.

Felemelő hangulatban zárták az iskolások az évet

Az iskolai évzáróra hagyományosan a Sportcsarnokban került sor. Megjelent az eseményen dr. Pálos Annamária a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vezetője és Hoffman Pál Tököl város polgármestere is. A profi módon levezetett esemény hangulatát meghatározta a 700 ünneplőbe öltözött gyermek, a meghatottan várakozók s fellépő osztályok remek műsora. Különleges eseményként dr. Pálos Annamária is köszöntötte a tököli gyerekeket s sokak meglepetésére ajándékkal kedveskedett Giczi Miklós igazgató úrnak. Köszöntőjében nagyra értékelte Giczi Miklós 20 éves igazgatói tevékenységét és sajnálatát fejezte ki, hogy megbízásának lejártát követően a vezetői tevékenységtől visszavonul. A programban köszöntötték az iskola kitűnő tanulóit s azokat, akik a közösségi, nemzetiségi élet, a művelődés és sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A legnagyobb taps és ováció Giczi Miklós, tanévet bezáró mondatát követte. Megható volt az ünnepségnek keretet adó Himnusz és Szózat közös éneklése is.

Hoffman Pál polgármester tájékoztatása szerint Giczi Miklós két évtizedes munkáját a tököliek nevében a képviselő-testület 2023. június 29-i ülésén köszönik meg.

Rekultiváció, iparterület fejlesztés, védett virágok, napelempark, cross motorozás

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a tököli volt hulladéklerakó rekultivációja kapcsán tájékoztatta a város vezetését, a területen található védett és fokozottan védett növények adataival, lokalizációjával kapcsolatban.
Fontosnak tartják a terület botanikai felmérését, a talajmozgatással járó tevékenységek lehatárolását és a területhasználat hosszútávú szabályozását.

A helyszínt amatőr botanikusok is látogatják, akik különleges fajtagazdagságot jeleztek. A védetté nyilvánítás és a rekultiváció, valamint a rekultivált területen esetlegesen a technikai sportos használat komoly vizsgálatot, ütemezettséget igényel.

Az iparterületi fejlesztés a foglalkoztatás és a költségvetési bevétel miatt elsőbbséget élvez. Az ipari park létesítés fontos szempont. Ennek első lépései már meg is történtek. A Képviselő-testület egyelőre egy 3 HA-os területet határolt le iparfejlesztési célra, s döntés született a tervezett napelempark szabályozási körülményeiről is.

Pontatlan információk forognak a facebook nyilvánosságban a volt hulladéklerakó területén kialakult cross motorozással kapcsolatban. A területen nincs engedélyezve pálya, senkinek sincs üzemeltetésre jogosultsága. A közeljövőben meginduló rekultivációs munkák, a terület lehatárolások, fejlesztések új helyzetet teremtenek.

A terület végleges használatának kialakítása során figyelembe vesszük a motocross sport szerelmeseinek igényeit is, de terület bérbeadására, pálya létesítésre csak minden szempont figyelembevételével kerülhet sor.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Tökölön az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül

2023. június 28. napján,

a napnyugta utáni órákban földi kémiai védekezésre kerül sor. 

Rossz idő esetén a védekezés 2023. június 29-30. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A méhészek kiértesítése közvetlenül, egyenként megtörtént.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

Intézkedések a szaghatás csökkentésére

Mathisz Zsolt, a DS Termelés MOL vezetője a Hoffman Pál polgármesterrel folytatott egyeztetésnek megfelelően tájékoztatást adott a MOL Nyrt Dunai Finomítóban történt ütemezett, időszakos karbantartási munkákról. A biztonságos üzemmenetet és élettartamot növelő munkálatokat sikerült úgy megoldaniuk, hogy nem zavarták a finomító környékén élőket, így a tökölieket sem.

A tájékoztatás részletesen kitér a szaghatás csökkentése érdekében tett intézkedésekre. Külön munkacsoportot hoztak létre a szaghatás lehetséges forrásának feltérképezésére, s a megszüntetéshez kapcsolódó feladatok koordinálására.

Intézkedési tervük alapján

  • megtisztították a szennyvíztisztító rendszer műtárgyait
  • az alsó tisztítótelepi tó felét kitakarították, iszapmentesítést végeztek
  • felszámolták a nyitott iszapágyakat
  • fölöző rendszert telepítettek a kiegyenlítő medencére
  • automata víztelenítőket telepítettek
  • zárttá tették a nyitott elvezető rendszereket
  • és az AV3 üzemhez új sómentesítőt építettek.

Az ügyfélkapcsolati rendszert erősítve monitoring rendszert alakítottak ki. Szagmérők, mozgáskövetés és a kevesebb szennyvízbe jutó szénhidrogén segíti a szaghatás csökkentését.

Hoffman Pál polgármester megköszönte a megtett intézkedéseket, a tájékoztatást, s kifejezte bizakodását a javuló helyzet miatt.