Közös múlt – közös jövő

Tököl város is képviseltette magát a szigethalmi Kereszténydemokrata Néppárt és a város által szervezett Nemzeti Összetartozás napi eseményen, melynek ünnepi szónoka Simicskó István a KDNP frakcióvezetője, országgyűlési képviselő, volt honvédelmi miniszter.

A megjelenteket Tóth József, a szigethalmi KDNP elnöke köszöntötte. Az ünnepi műsorban a szigethalmi általános iskolások emlékeztek a százhárom évvel ezelőtti eseményekre és mutatták be a békediktátum elfogadhatatlan következményeit. A Halom Színház művésze Bor Viktor énekelt és Ady Endre Intés az őrzőkhöz című versét mondta el.

Simicskó István beszédében nem csak a tragikus múltra emlékezett, hanem nagy hangsúlyt fektetett, azokra a 2010 óta zajló törekvésre, amelyeket az Orbán Viktor vezette magyar kormány a külhoni magyarok érdekében tesz.

A megemlékezést koszorúzással zárták, melyen Tököl város nevében Hoffman Pál polgármester és Vaslaki Judit képviselő asszony helyezett el koszorút.

Nyitottan a változásra

Félreértés kíséri a 2023-as évben költségvetésből támogatott egyesületek vezetői számára tartott fogadást és a Támogatói Okiratok átadását.

Természetesen a személyes figyelem azokra a közösségekre is kiterjed, amelyek a most kiírt civil közösségi pályázaton támogatást kapnak. A velük való találkozásra pályázataik elbírálását követően kerül sor.

Köszönöm a hozzám érkezett észrevételeket, valóban megfontolandó, hogy a már több éve működő szervezetek, amelyek munkájukkal bizonyítottak, ebből a körből átkerüljenek a költségvetésben közvetlenül támogatottak közé.

Ismét egységes többségi döntések

220 igen, 4 nem, 4 tartózkodás

2023. május 30-én ülést tartott a város képviselő-testülete, az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit. A későbbiekben a tárgyalt témákról részletes tájékoztatást adunk.

Részt vett 10 képviselő: Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté.

Bejelentéssel távol 2 képviselő: Füle Zoltán, Karászi László

Képviselő-testületi döntések – 2023. május 30.

Napirend Szavazások
1.)    Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10 egyhangú igen
2.)    Belső ellenőri jelentés, összefoglaló a 2022. évben végzett ellenőrzésekről 10 egyhangú igen
3.)    Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.) 10 egyhangú igen
4.)    Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 10 egyhangú igen
5.)    2022. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás és maradvány elszámolás 8 igen, 2 tartózkodás
6.)    2023. évi költségvetési rendelet módosítása 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
7.)    Könyvvizsgáló kiválasztása 10 egyhangú igen
8.)    Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői gyámhatóság) 10 egyhangú igen
9.)    Bölcsődei gondozási díj felülvizsgálata 10 egyhangú igen
10.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
11.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció jóváhagyása 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
12.) Fogorvosok szerződés-módosítási és bérbevételi kérelmei 10 egyhangú igen
13.) Guth László belterületbe csatolásra irányuló kérelme 10 egyhangú igen
14.) Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2022. évi munkájáról 10 egyhangú igen
15.) Beszámoló a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi munkájáról 10 egyhangú igen
16.) „Szép város, rendezett környezet” 2023. verseny 10 egyhangú igen
17.) Csatlakozás az Országgyűlés békepárti határozatához 9 igen, 1 tartózkodás
18.) Megállapodás a Pesti úti lakótelepen létesítendő társasházi kukatároló részére átadandó földterület használatáról 10 egyhangú igen
19.) Duna-Média Televízió műsoridő vásárlási szerződés hosszabbítása 9 igen, 1 nem
20.) Tököl, Csépi úti temető (095 hrsz.) ravatalozójának tetőfelújítási munkáira a nyertes ajánlattevő kiválasztása 10 egyhangú igen
21.) Tököl, Fő utca 92. (588 hrsz.) szám alatt található üzletháznál létesítendő központi WC építési munkáira a nyertes ajánlattevő kiválasztása 10 egyhangú igen
22.) Tököli hulladéklerakó rekultivációja tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 10 egyhangú igen
23.) Tököl, 2640/65 hrsz-on létesített Mini Bölcsőde ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetése 10 egyhangú igen
24.) Szent Imre utcai víziközművek térítésmentes felajánlása az önkormányzat részére 10 egyhangú igen
25.) Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2022. évi munkájáról 10 egyhangú igen

Tisztújító taggyűlést tartott a Tököli Polgárőrség

A Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott eseményen több mint harmincan vettek részt. A jelenlévők között köszöntötték a korábbi elnököket, Ágics Pétert, Ráckevei Károlyt, s Szabó Károlyt is. Szabó Károly korábbi elnököt választotta meg levezető elnöknek a tagság.

Ecsedi Beáta kezdeményezésére 1 perces néma felállással adóztak a nemrégiben elhunyt Juhász Tibor elnök munkásságának, emlékének.

A napirendek között az éves beszámoló, tisztújítás, és alapszabály módosítás szerepeltek. Az ismert események miatt új elnök, alelnök választása és a Felügyelő Bizottság kiegészítése is szükségessé vált. Ecsedi Beáta írásban és szóban is bemutatta elképzeléseit a jövőt illetően. Mindenekelőtt a tagok aktivizálását, fiatalok toborzását és az adminisztráció rendezését jelölte meg feladatként.

Hoffman Pál polgármester megköszönte a Polgárőr Egyesület tevékenységét, s ismertette, hogy az első féléves működési támogatást már elutalta a Polgármesteri Hivatal, és a Képviselő-testület a hét elején döntött a második féléves támogatásról is.

A tagság egy tartózkodással Ecsedi Beátát választotta meg elnöknek, s Ruckel Zsolt lett az egyesület alelnöke. A Felügyelő Bizottságban Marics László, Cseri Eszter, s Dragovics András kapott feladatot.  A titkári teendőket Tisza Károly látja el.

A hozzászólások közül a tapasztalataikat átadó Ágics Péter és Zimonyi András értékes útravalót adott az új vezetésnek. Laczkovics András az aktuális feladatokról érdeklődött. Ecsedi Beáta megköszönte a Képviselő-testület és Hoffman Pál polgármester támogatását, a korábbi vezetők tanácsait, egyben jelezte, hogy öt embernek vasárnap délelőtt szolgálatot kell adnia. Kifejtette, hogy a Tököli Polgárőrség megtiszteltetésnek veszi, s köszöni a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökének, a tököli származású Dr. Bilisics Péter úrnak, hogy Tökölt választották a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség közgyűlésének helyszínéül.

A találkozó baráti beszélgetésekkel zárult.