Városfejlesztés – lakosságszám növekedés II.

30 év alatt közel megduplázódott Tököl s a környékbeli városok lakossága

Kiemelt téma napjainkban a környezetünkben lévő városok így Tököl népességszámának változása.

Tököl vezetését s személyesen engem is évtizedek óta foglalkoztat a téma. Miután ma is érvényes célunk Tököl európai szintű kertvárossá emelése érdemes végig tekinteni a folyamaton. Kiindulásként rögzítem, hogy elfogadhatatlannak tartom azt az álláspontot, amely szerint a spontán változások olyan erejűek, hogy megváltoztatásukra nincs lehetősége az adott város vezetésének. Bizony a helyi szabályozási dokumentumokban mi, a választók bizalmával kitűntetett vezetők kezdeményezzük s a szakhatósági egyeztetések után véglegesítjük szülőföldünk beépíthető területeinek nagyságát, a beépíthető telekméreteket, s az adott telekre építhető ingatlanok számát. Így tehát a mi felelősségünk az építési, kereskedelmi és ipari területek lehatárolása s az építési telkek felhasznná. Ezeket a szabályokat 8-10 évente szükséges felülvizsgálni, azaz az új jogszabályokhoz és igényekhez igazítani.

A tököli folyamat elemzéséhez pontosítanunk kell az alaphelyzetet:

1990-ben a statisztika 6300 tököli lakost mutat, de meg kell említeni, hogy a repülőtér melletti szovjet bázison még legalább 6000 szovjet katona is tartózkodott.

1991-es távozásuk után megkezdődött az ottani lakóingatlanok felújítása és értékesítése, ami a tököli nem túl erős családiház építési hullámnak nagyszámú lakótelepi társasházi ingatlant, illetve a nagyközséghez kapcsolódó üresen álló területen mintegy negyven családiházat eredményezett.

1993-tól 2010-ig a felújított lakások száma meghaladta az 1000-et, ami jelentős lakosságszám növekedést hozott.

2001-ben a városi cím elnyerésének idején Tököl lakosságának száma 8638 fő volt. Tehát a növekedés 10 év alatt 2334 új lakót jelentett.

2009-ig a népességgyarapodás még mindig a Pesti úti lakótelepi bejelentkezések miatt 1526 fővel nőtt, s tízezer fölé került. Pontosan 10.164-en laktak ekkor Tökölön. Ebben az időben elérte Tökölt a Csepel-sziget északi részén Szigetszentmiklóson, Halásztelken és Szigethalmon már korábban komoly változásokat hozó lakásépítési beruházási hullám. Azzal szembesültünk, hogy egy hét alatt negyven építési engedélykérelem érkezett a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához. Azonnali intézkedést javasoltam, s a Képviselő-testület szigorított a korábbi beépítési szabályokon. A szabályos méretű telkeken amelyeket a táblázat mutatja egy, azaz egy lakóingatlan építését engedélyeztük. Mint a grafikonon is látható ez a döntés hosszú évekig lassú, kiegyensúlyozott lakás- és lakosságszám növekedést hozott.

2019-ben Tököl népessége 10.235 fő volt, ami alig 70 fős gyarapodás 10 év alatt. Ez példanélküli az agglomerációban. 2018 óta a magyar kormány családtámogatási döntései Tökölön is felgyorsítottak folyamatokat. A beépítési szabályaink alapján a megosztott un. „nyeles telkek”, valamint a társasházépítésre kiszabályozott területek gyorsabb beépítése miatt a 15 évre ütemezett2000 fős lakosságszám emelkedés három év alatt 474 fős növekedés teljesült. Ezt a számot nem csupán az új beépítések okozták, növekedést okozott a nagyszámú belterületi, többségében 1-2 idős által lakott családiházak értékesítése is, melyekbe fiatal 2 gyermekes családok érkeztek.

2023. 01.01-én Tököl lakosságszáma még mindig nem érte el a 11 ezret. Fontos tény, hogy a jelenlegi létszámra a város vezetése felkészült. A 4 háziorvos, 2 gyermekorvos, 2 fogorvos s a 4 védőnői körzet megfelelő egészségügyi ellátást biztosít.

A város vezetése a helyi bölcsődében, óvodákban és az iskolában a szülői igényeket teljes mértékben kielégíti. Minden gyermeket fel tudunk venni tököli önkormányzati intézménybe!

Fontos tudnivaló, hogy az állandó lakosságszám emelkedésbenmintegy 200 fővel szerepe van a két időközben elindult idősotthonnak is.

Tököl esetében a volt szovjet lakótelep egy elkerülhetetlenkényszerhelyzet volt. A volt szovjet lakások átadása után a tököli beépítések is a szigorú helyi szabályok alapján alakultak. A Pesti úti lakások egyszeri növekedést hozó átadása után a növekedést alacsony szinten tartjuk. Tanulságos tehát a szomszédos települések lakosságszám növekedésének értékelése. Erre a következő elemzésben térek majd ki.

Teljes volt az egyetértés a 2023. augusztus 24-ei képviselő-testületi ülésen

2023. augusztus 24-én ülést tartott a város képviselő-testülete, az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit. A későbbiekben a tárgyalt témákról részletes tájékoztatást adunk.

Részt vett 9 képviselő: Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vejmola István, Vukov Máté.

Bejelentéssel távol 2 képviselő: Farkas Zsuzsanna, Karászi László, Vaslaki Judit.

Napirend Szavazások
1.)    3. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása 9 egyhangú igen
2.)    A Tököl-Szigetújfalú kerékpárút építtetői feladatainak vállalása 9 egyhangú igen
3.)    Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 9 egyhangú igen
4.)    A Képviselő-testület 2023. II. félévi munkaterve 9 egyhangú igen
5.)    Beszámoló az óvodák működéséről (2022/2023. nevelési év) 9 egyhangú igen
6.)    Közösségi támogatások 9 egyhangú igen
7.)    Az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló kiegészítése 9 egyhangú igen
8.)    Tököl 2200 hrsz-ú ingatlan (Hősök tere) terület- és tulajdonjogi rendezése 9 egyhangú igen
9.)    Védőnői Szolgálat épületrészének átadása 9 egyhangú igen
10.) Útkarbantartási ajánlatok elbírálása 9 egyhangú igen
11.) A tököli 1408/4 hrsz-ú ingatlan (korábbi Rencs-féle ház) értékesítése árverés útján 9 egyhangú igen
12.) A tököli 0109/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek (volt hulladéklerakó) megosztása 9 egyhangú igen
13.) Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok átalakulásáról 9 egyhangú igen
14.) Tököl Városi Uszoda nyitva tartása 9 egyhangú igen
15.) Napsugár és Horvát Óvoda felújítása és bővítése projektjének műszaki ellenőr kiválasztása 9 egyhangú igen
16.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 9 egyhangú igen
17.) Helyi önkormányzati rendeletek technikai deregulációja 9 egyhangú igen
18.) Létszámstop feloldási kérelmek 9 egyhangú igen
19.) Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2023/2024. nevelési évre 9 egyhangú igen
20.) Tájékoztató a 2023-2025. évi földgáz energia beszerzés közbeszerzési eljárás eredményéről 9 egyhangú igen
21.) Tököl, Aradi utca 56. szám alatt található Városi Sportcsarnok villámvédelmi hálózatának kiépítési munkáira a nyertes ajánlattevő kiválasztása 9 egyhangú igen
22.) A városi térfigyelő kamerarendszer beszerzésére, hálózatának kiépítési munkáira és a rendszer üzemeltetésére a nyertes ajánlattevő kiválasztása 9 egyhangú igen
23.) Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 (Beruházási terv, Felújítási és pótlási terv) jóváhagyása 9 egyhangú igen
24.) Tököl, Fő utca 92. és a Fő utca 117. mögötti központi WC, valamint az Árpád köz burkolat szélesítése és az Alkotmány utca forgalomcsillapításával kapcsolatos tervek megvalósítása 9 egyhangú igen

Nagy erőkkel folyik a rekultiváció

Mint arról korábban hírt adtunk, a bruttó 314 MFt nagyságrendű szerződés aláírását követően a munkaterület átadása is megtörtént az egykori hulladékgyűjtő helyszínén. A napokban Hoffman Pál polgármester, s az önkormányzat munkatársainak részvételével helyszíni szemlét tartottak. A Környezetvédelmi Hatóság munkatársaival, a projektmenedzserrel és a műszaki ellenőrrel közösen lefolytatott egyeztetést jegyzőkönyvben rögzítették. Ennek lényege, hogy az önkormányzat eltekint a depónia magasságmódosítási tervétől, miután az engedély módosítást igényelne, s így időveszteséget okozna. Tisztázódtak a depónia alaprajzi adatai, a vízelvezetés és a fasorültetés területigénye is. A kivitelező Globe Aqua Kft. vezetői szerint a munkálatokkal a tervezett ütemben haladnak.

Nem okozott gondot a Duna vízmagassága

Megijesztette a Duna-parti településeket a Nagy-Duna emelkedő vízmagassága. Néhány szakaszon védekezést is elrendeltek, szerencsére mire Tökölre ért a hullám, nem kellett veszélyes magassággal számolnunk. A hírek előhívták a tíz évvel ezelőtti időszak képeit, amikor bizony Tökölön is veszélyhelyzet volt. Mint a korabeli képeken látható, a bajban azonnal megmutatkozott az összefogás, az ügyeleti rendszer, a homokzsákok rakodása, a töltőanyag beszerzése, a zsákok kihelyezése a gátra: profi módon valósult meg. Megnyugtató helyzetet konstatált az Országos Műszaki Irányító Törzs akkor tököli ülésén Orbán Viktor miniszterelnök úr is. Azóta a helyzet még biztonságosabbá vált, mert a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság több tízmilliós fejlesztéssel tovább emelte a tököli védőgát magasságát.

A mostani árvíznél nem voltak védekezési feladataink. A helyzet azonban alkalom volt a tíz évvel korábbi tapasztalatok áttekintésére.

10 éve történt….

Szeptember végén újraindul a komp

Újabb egyeztetésre hívtam Kővári Ferencet, a Ferry Révhajózási Kft. tulajdonosát, a tököli kompjárat üzemeltetőjét. Természetesen a kompjárat újraindítása mellett, a környezet rendezésének szükségességére is felhívtam a figyelmet. Véleményt cseréltünk egy partmenti vendéglátó egység létrehozásáról is.

A témákat sorba rendezve, összegezhető a helyzet.

 1. Miután országos problémát okozva megszűnt a hajóvezető-képzés, a budapesti idegenforgalom, és a külföldi munkavégzés nagyobb bérlehetősége elszívja a munkatársakat.
 2. A Szigetújfalusi munkatársak Tökölre irányítása kétórásra alakított menetrenddel az ottani komp dolgozóinak elvesztését eredményezte volna.
 3. A régi büfé engedélye megszűnt. Az új engedélyezés új tervek alapján történhet. Építkezés a vízügy területén nem lehetséges, a nyári gáthoz tartozó önkormányzati területre vonatkozó igény megfogalmazódott. A terv elkészülte után a Képviselő-testület elé kerül.
 4. A komp melletti szakaszon kikötőpontonok elhelyezését is tervezik, mely hajófogadásra is alkalmas lesz.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy a terület kiemelt jelentőségű számunkra, s amennyiben a szerződés betartása hosszabb időre problémás, az önkormányzat keresni fogja a más típusú működtetés iránt érdeklődő partnereket.

Kővári Ferenc bizakodóan nyilatkozott a közeljövőről. A hamarosan újra induló hajóvezető és matrózképzés véleménye szerint megoldja a személyi problémákat. Ígérete szerint a Tököl-Százhalombatta közötti kompjárat 2023. szeptember 30-val újraindul.

Vállalkozása a szerződésben és pályázatban vállalt kötelezettségeit teljesíti. A kieső időben az önkormányzatok havi támogatása természetesen nem kerül átutalásra.

Bíztató tárgyalás a Pilisi Parkerdő ZRT erdészetvezetőjével Tóth Péterrel és a kommunikációs vezetőjével Vígh Andreával

A beszélgetés széleskörűen fogta át az együttműködési lehetőségeket. Környezetvédelmi szempontból örömhírrel szolgáltam, mert arról adtam tájékoztatást, hogy a térfigyelő kamera rendszerkiépítés során a Kis-Dunaparti, s a Parkerdei illegális hulladék elhelyezés megakadályozására is gondoltunk.

A Pilisi Parkerdő Zrt eddig is sokat tett az erdészház melletti rét fejlesztéséért. A játszótéri kialakításához magánszemélyektől is jelentős támogatást kaptak. Jeleztem, hogy mi is nyitottak vagyunk az együttműködésre. Ez kezdésnek az erdei út rendbetételét jelentheti, később a játszótérbővítés, vagy szabadtéri pavilon építése is szóba jöhet.

Véleményt cseréltünk az erdei rendezvényekről is. Jeleztem, hogy értékeljük a pihenésre érkező látogatók kiszolgálására törekvést, azonban tekintettel kell az ott élő családok nyugalmának biztosítására is.

Tóth Péter erdészetvezető úr tájékoztatást igért a környezetünkben elérhető Erdei Kalandparkok kialakításának és működtetésének tapasztalatairól, egy ilyen fejlesztés feltételeiről. Szó esett arról is, hogy az úttal párhuzamos pihenő park használata az eredeti céloktól eltérően alakult, s arról is, hogy nehézségeket okoznak a motorsport szerelmesei. A látogatószám növekedése miatt eltérő útvonalak kijelölése szükséges a lovas, kerékpáros, futó vendégeknek.

Summerfest-Hoffman Pál polgármester köszöntője

Tisztelettel köszöntöm a Szent István napi megemlékezés minden résztvevőjét!

Augusztus 20-a fényes csillag a nemzeti ünnepeink között. A legrégebbi és legváltozatosabb ünnepnapunk. Nálunk Tökölön is több, mint 750 éves történet.

Szent István napjának ünneplését 1090-ben rendelte el Szent László király. Az ünnepet Tököl és Bagamér falu lakói valószínűleg már az 1200-as évek közepén megtartották. Még a török uralom idején is tisztelegtek a szent király előtt, aki létrehozta a magyar királyságot, megteremtette és összekötötte Európával a keresztény Magyarországot.

Az Árpád-házi királyok idejéből származó tököli katolikus templom és kápolna nekünk az, ami Magyarországnak a Szent Korona. Jelképe annak, ami már elmúlt, és annak, ami velünk születik, velünk történik.

Annak, hogy a Szent István-i kereszténység által térben és időben összetartozunk.

Augusztus 20-a, Szent István napja egyszerre szent és világi ünnep. Ezen a napon emlékezünk Szent István életművére, a vármegyerendszer kialakítására, az első törvények elfogadására, s a kereszténység elfogadtatására.

Számba vesszük a megtett utat. Látjuk, ahogy egységesítette az országot, ahogy egyensúlyt teremtett, ahogy bekapcsolta a magyar királyságot az európai életbe.

Látjuk a Nagy Lajos és a Hunyadiak utáni időket. A török uralmat, a Habsburg fennhatóságot, a XX. század háborúiban elveszett nemzedékeket és a kommunista korszak diktatúráját. Látjuk mindezt és megdöbbenünk.

Csoda, hogy itt vagyunk! Itt vagyunk augusztus 20-án, mint a szent király népe, miközben mi itt Tökölön sokan nem is vagyunk vérségi leszármazottai azoknak, akiket Szent István kormányzott.

Vállalt magyarságunkkal és keresztény hitünkkel örökösei vagyunk mégis.

Tökölön élő magyar elődeink a keresztény hitet védték 1242-ben, 1526-ban, sorsfordító időkben és már nem is csodálkozunk, hogy az európai segítség akkor is elmaradt.

Rác, sváb őseink az 1770-es években a Mária Terézia által a templomnak ajándékozott vörös márvány oltár előtt, már Mária Terézia 1771-es rendelete alapján emlékeztek Szent Istvánra.

A Jóisten minden embernek, minden kornak megszabja a feladatait. Szerencsére nekünk időt és erőt is adott hozzájuk.  Eddig 33 évet kaptunk, hogy megújítsuk hagyományainkat, erősítsük magyarságunkat, összetartozásunkat, hogy tanúságtevőként a kereszténységünket támadó világban tovább adjuk hitünket.

1990-ben, 33 éve alig néhányan kezdtük meg a küzdelmet Tökölön a történelmi folyamatosság visszaállításáért. Új korszakot akartunk nyitni. A tököliek bizalma, együttműködése lelki és gazdasági alapot teremtett a változtatásokhoz.

A rendszerváltoztatás óta saját utunkat járjuk.

Magyarságunk, tököliségünk erősítésére felélesztettük régi nemzeti ünnepeinket. Sokszínű közösségi életet teremtettünk. Felelős magyarként külső és belső ellenfelek ellen vívunk szellemi csatákat. Nagy erők akarják felszámolni értéktudatunkat, életünk többszáz éves rendjét.

A Tököli Fundamentumokban megfogalmaztuk azokat az elveket, amelyek sajátossá tesznek bennünket. A munkánk ezért, bár évről-évre új feladatokat jelent, értékeiben nem változik.

Kereszténységünket nem tekintjük magánügynek.

Feladatokat vállalunk erősítéséért.  Ötvenmillió forinttal kívül-belül felújítottuk a katolikus templomot és környezetét. Nagyban segítettük a református templom megépítését. Közben látjuk a szentmisék, körmenetek apadó létszámát, de a reformátusok biztató gyarapodását is.

Nem várható el, hogy mindenki higgyen Istenben, hogy ugyanazt gondolja családról, hazáról, mint mi, de nem engedhetjük meg, hogy a másképp gondolkodók félelmet keltsenek, fenyegetőzzenek.

Aki elutasítja a kereszténységet, és értéktelennek, idejét múltnak tartja a magyarságunkhoz való ragaszkodást, az a Szent István-i értékek folyamatosságát szakítja meg.

33 év már történelmi távlat, egy korszak, amire minden tököli büszkén tekinthet vissza. Látható, hogy a szovjet megszállás után a lakótelep felújítása, a tsz világ után a földek visszajuttatása az eredeti tököli tulajdonosoknak, új s felújított épületeink, a bölcsődék, a Sportcsarnok, a Sportklubház, az Uszoda, a Kormányablak, az óvodák, iskolák, a Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatal, a korszerű szolgáltatások egy jobb, európaibb Tökölt mutatnak.

Magyarországot, s benne Tökölt a saját hagyományai alapján kell vezetni. Szent István örökségét nemcsak az ünnepen, a hétköznapokban is őrizni, megélni kell. Életünk, munkánk célja a magyar nemzet, s Tököl közösségi megmaradásának biztosítása.

El kell utasítanunk a természet törvényei elleni támadásokat.

El kell érnünk a közösségért végzett munka tiszteletét, erősíteni kell a szabálykövetést!

Ismerjük az előttünk álló feladatokat, s bizonyítottuk, váratlan, nehéz helyzetekben is helyt tudunk állni. A jövőben is teljesítenünk kell és teljesíteni is fogjuk feladatainkat, hogy méltók legyünk a Szent István-i örökséghez, elődeinkhez, s hogy támaszt, reményt nyújtsunk a velünk élőknek!

Isten éltesse Magyarországot, Isten áldása legyen rajtunk!

 

A Csepel-sziget legszebb tűzijátékában gyönyörködhettünk

Óriási érdeklődés kísérte idén is a tököli Szent István napi tűzijátékot. Bár a „Tökölön minden rossz” buborékban előzetesen megpróbáltak hangulatot kelteni a hagyományos program ellen, nagyon sokan várták a Művelődési Központ körüli területeken az attrakciót. A nyári programok fénypontját jelentő tűzijáték show rendkívül látványos és élményt adóan hosszú volt.

A tököli tűzijátékot minden évben nagy várakozás előzi meg külön is tekintettel arra, hogy sok helyen évek óta elmarad ez a látványosság. A program végét követően az érdeklődés látszott is a Tökölről sokfelé hosszú sorokban kihajtó autósorokon.

A felnőtteket és gyerekeket egyaránt bámulatba ejtő „csillageső” különleges élményként zárta a Szent István Napot.

 

Felemelő élmény volt a „Tököli Nap” a Summerfesten

A vasárnapi záróprogramok előtt Hoffman Pál polgármester köszönetét fejezte ki a Summerfest létrehozásában, szervezésében, s a napi feladatok ellátásában résztvevőknek.

Mint elmondta, sok ember megfeszített munkáját igényli ez a rendezvény, mely a Képviselő-testület által a költségvetésben biztosított összeg mellett Halász László sikeres pályázati és szponzorszerzési tevékenységének köszönheti megmaradását. A polgármester kiemelte, hogy a héten életre szóló élményekkel lettünk gazdagabbak.

Beszélt Rost Andrea koncertjéről, a teltházas délutáni gyermekprogramokról, a kézműves foglalkozások, koncertek és a kisvasút sikerességéről, a táncolni vágyókat kielégítő Benetton Band és Kerekes Band és Kolo Zenekarokról.

Külön kiemelte azt az elképesztő érdeklődést és hangulatot, mely a „Tököli Napot” jellemezte. A Tököli Délszláv Együttes vendégfellépői táncaira és a tököli énekkarok dalaira erősítettek rá a tököli tánccsoportok bemutatói. A Kakukk Pál, Halász László, Rodekné Blahó Márta és Busch Ildikó vezette együttesekben különböző korú fiatalok mutatták meg, hogy Tökölön milyen erős a tánc szeretete. Délszláv és magyar bemutatóikat a hozzáértő közönség ovációval, lelkes tapssal jutalmazta.

Mint az est legidősebb nézője a 95 éves Vukov Istvánné megfogalmazta, büszke lehet Tököl, hogy fiataljai ilyen élményt adó bemutatót tartottak. A fellépőkkel azonos hullámhosszon lévő 600-700 néző nagy rokonszenvvel és elismeréssel fogadta a Tököli Délszláv Tánccsoport szerbiai testvérkapcsolatainak, a Paja Zarić és a Milomir Petrović Néptáncegyüttesek táncosait is.

A lélekemelő ének és táncprogramok után nem csoda, hogy a Benetton buli, a „rác bál” és az utcabál is hajnalig tartó mulatsággá vált.

Festői helyszín, nosztalgikus sváb zene

Nem kedvezett az idő a Tököli Német Önkormányzat Zenés Nyári Esték keretében szervezett sváb estnek. Az eső miatt elmaradt koncert azonban nem maradt el véglegesen. Augusztus 11-én az eredetileg meghívott Takser Spatzen Sváb Zenekar helyett a Schorokscharer Burschen együttes lépett fel a templom-kormányhivatal-polgármesteri hivatal által körbezárt festői hangulatú helyszínen.

A zenekart már harmadszor hívták meg a német önkormányzat vezetői. Kaszai Rita elnök, Hoffmann József és Bodor Ferencné tagok nemcsak szervezői és finanszírozói voltak a fellépésnek, igazi házigazdaként pogácsával, borral, üdítővel kínálták a szép számú vendégsereget.

A nyári este most is kellemes, szórakoztató programmá vált. Szívet melengető volt látni a polkára perdülő tököli sváb családok tagjait, a 90 éves Plausin Zsuzsi nénit lányával és Lerner Péterrel táncolni, akik hosszú ideje a Tököli Német Önkormányzat életének segítői. Lerner Péter évekig vezette elnökként a német önkormányzatot, Zsuzsi néni pedig még napjainkban is elmaradhatatlan tagja a Tököli Sváb Énekegyüttes próbáinak, fellépésének.

Hangoló – Megkezdődtek a Summerfest programjai

A kultúra tiszteletben tartja, megtartja a helyi hagyományokat. A mai technológia szintjén már nemcsak a családokon, a helyi közösségeken múlik mi jut el a fiatalokhoz. A közösségi médiából tájékozódnak. Éppen ezért kellenek a fesztiválok közösségi élményei. Ezt várjuk a Summerfest eseményeitől. A sokszínű tököli hagyományt igyekszik Halász László ötvözni a szórakozás iránti vággyal. Nem mindenki vágya teljesülhet ebben az egy hétben, de akik a valóságban élnek tudják, az is nagy dolog, hogy az eseménysorozat még létezik. Sokak munkája, önzetlensége, forrásszerzési képessége volt az elmúlt évek sikeres rendezvényeinek az alapja. A város és a Művelődési Központ vezetése most is mindent megtesz, hogy a programok minden egyes érdeklődőnek és Tököl közösségének is javára váljanak.

Párizs, London, Prága, Tököl – Ave Maria Rost Andreával Nagyboldogasszony ünnepén

Varázslatos élményben volt részük azoknak a tökölieknek, akik hallhatták Rost Andrea színművésznő és Lukács Miklós cimbalomművész Summerfest esti koncertjét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A művésznő az „Elindultam szép hazámból” című dallal indította magyar és nemzetközi népzenei összeállítását, mely a program első szakasza volt. A percekig tartó vastaps mutatta, hogy nem akármilyen élmény vár a hallgatóságra. Melinda áriája a Bánk bánból, a különleges cimbalom kísérettel nehéz énekesi feladat volt, s természetesen óriási élmény. Különleges atmoszférát jelentettek a művészek frappáns összekötő szövegei, s a hangszeres szólók is.

Az est csúcspontja az Ave Maria volt, mely így Nagyboldogasszony ünnepén sorsszerű jelentést is hordozott. Lukács Miklós saját szerzeménye az Aura és a zárásként elhangzó „A csitári hegyek alatt” című népdal méltó módon keretezte az emlékezetes élményt adó dalestet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint a fesztivál eseményeiről készült képek mutatják, a vidámság, a gyermekzsivaj mellett a legváltozatosabb zenei és családi programok is igen sikeresek.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Tökölön az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül

2023. augusztus 23. napján,

a napnyugta utáni órákban földi kémiai védekezésre kerül sor.

 Rossz idő esetén a védekezés 2023. augusztus 24-25. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

 

A méhészek kiértesítése közvetlenül, egyenként megtörtént.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

FUSSUNK NEKI MÉG EGYSZER

Az előző testületi ülést követően tájékoztatást adtam a költségvetés módosításáról és a Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció elfogadásáról. Sajnálatos módon nyilván csak szövegértési problémák miatt témává vált az 1000 lakás a lakótelepen, az idősellátás, s a rendezvények költsége.

A félreértések, félretájékoztatás miatt ismételten megjelentetjük az érintett dokumentumokat.

Időközben a módosított költségvetésben biztosított összegből megvásároltunk 20 db 36 literes és 8 db 80 literes hulladékgyűjtő edényt. Megkötöttük a szerződést a térfigyelő kamerarendszer telepítésére, s a felsorolásban is olvasható rendezvényi költségkeretből finanszíroztuk a nyári eseményeinket.

Bízom benne, hogy az ismétlés rendezte a félreértéseket.

 

 

 

 

 

Megnövekedett források, újabb vállalások – Nyolc igen a 2023. évi költségvetés módosítására

Májusban megtörtént a költségvetés idei első módosítása, mely szerint a költségvetés főösszege 2,848 M Ft-ról 3,016 M Ft-ra módosult.

A költségvetési bevételek 86 M Ft-tal emelkedtek. A két legnagyobb tétel a 2023. évi bérintézkedés finanszírozására kapott 57 M Ft, valamint 25,4 M Ft a Napsugár Óvoda pályázat előlegen felüli része.

A finanszírozási bevételek 81,5 M Ft-tal emelkedtek, melyből a folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevétele 76,5 M Ft, valamint a 2022. évi maradvány további 5 M Ft-tal emelkedett.

A költségvetési kiadások 91,4 M Ft-tal emelkedtek, melyből néhányat felsorolok:

 • orvosi ügyeleti ellátás költsége 2,9 M Ft,
 • könyvvizsgálói díj 1,1 M Ft,
 • Media-Technology 2,5 M Ft,
 • Lakihegy Rádió 1,3 M Ft,
 • épületkarbantartás 3,9 M Ft,
 • kamerarendszer vásárlás és beüzemelés 6,7 M Ft,
 • csapadékvíz rendezés 2,5 M Ft,
 • a szennyvíztisztító telep véderdő karbantartási költsége 1 M Ft,
 • érintés- és villámvédelem 2,5 M Ft,
 • óvodai kerítések építése 1,8 M Ft,
 • rendezvényi kiadások 2 M Ft,
 • Bölcsőde klimatizálása 3,1 M Ft,
 • új buszmegálló beszerzése 1,5 M Ft,
 • a Pesti úti lakótelepen társasházi igény alapján kukatárolók alapozása 2 M Ft,
 • köztéri hulladékgyűjtők beszerzésére 2,8 M Ft,
 • a Család- és Gyermekjóléti Központ működési támogatásának kiegészítése 6,4 M Ft,
 • a VSK Tököl Egyesület II. félévi működési támogatása 10,5 M Ft,
 • a Szigetszentmiklós-Tököl SE II. félévi működési támogatása 1,5 M Ft,
 • a Tököli Polgárőr Egyesület II. félévi működési támogatása 1,5 M Ft,
 • Urbanicza-szigeti területvásárlás 2 M Ft,
 • a 2022. évi állami támogatás visszafizetése az igényelt, de fel nem használt intézményi létszámok miatt 16,9 M Ft.

A felhalmozási céltartalékba 10 M Ft-ot helyeztünk, melyet a testületi ülésen a ravatalozó felújításra átvezettünk.

A finanszírozási kiadások 76,5 M Ft-tal emelkedtek, mely a folyószámlahitel és munkabérhitel visszafizetése.

A rendeletmódosításhoz természetesen van támogató könyvvizsgáló vélemény is, az előterjesztést rendeletalkotásra alkalmasnak ítélték.

A 2023. évi költségvetés módosítását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén  Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

16 igen, két nem és két tartózkodás mellett elfogadták a Helyi esélyegyenlőségi programot és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót

Az Esélyegyenlőségi Program és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció jóváhagyását javasolta Hoffman Pál polgármester és a bizottságok is. Előző testületi ülésen már tárgyalták, írásbeli kiegészítés, új javaslat nem érkezett, így többségi támogatása egyértelmű volt.

A részletes és mély elemzés erősségét a számok, grafikonok adják Értékes a térségi, társulási kapcsolatok bemutatása és a szolgálat által ellátott négy terület: a jelzőrendszeri működés, a családban történő nevelés elősegítése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása is. Az esélyegyenlőség kulcselemei a foglalkoztatottság és a munkavégzés. Megismerhető az anyagból az esélyteremtő városfejlesztés folyamata.

Három eleme hangsúlyos ezek közül:

 • 1000 lakás – Magyarország legkedvezőbb áru lakásvásárlási lehetősége a Pesti úti lakótelepen,
 • 1000 munkahely a munkahelyteremtő szabályozási döntéseink alapján: ipari parkok, kereskedelmi övezetek a város északi és déli övezetében,
 • 1000 gyermek számára biztosított korszerű oktatási, nevelési szociális intézmények, európai színvonalú iskola, óvodai, bölcsődei ellátás.

Két idősotthonban 250 férőhely, széles körű, piaci alapú és a jogszabályoknak is megfelelő önkormányzati szociális ellátás.

Különleges tököli támogatás az idősek karácsonya, a születési támogatás, a díjmentes bölcsődei ellátás, a Bursa ösztöndíj, a speciális ellátást igénylők utazási és ellátási támogatása, a teljes körű egészségügyi ellátás, a mindenki számára elérhető alacsony díjú közszolgáltatások.

A kormány rezsi csökkentési döntéseinek köszönhetően szegregációs terület nincs, de a Szigetmajorban élő családok helyzetének figyelemmel kísérése, javítása fontos feladat. A támogatást igénylő családok segítése a szociális ellátás keretében folyamatos. Nagy léptékű változást pályázati forrásból lehet csak elérni. Az óvodás korúak fejlesztő és rehabilitációs ellátása is megoldott, fenntartunk helyeket az óvodákban az integráltan nevelhető gyerekek számára. Az SNI-s gyermekek ellátását is biztosítjuk a Narancsliget Óvodával, a Beszélj Velem Alapítvánnyal kötött szerződéseinkkel. A fogyatékkal élő felnőttek igényeit a szigethalmi intézménnyel kialakított együttműködés keretében támogatjuk. Szerződéssel személyes gondoskodást nyújtó ellátásról is gondoskodunk a Nyírfaliget Idősotthonban. Ebbe a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, és átmeneti ellátás tartozik bele.

A dokumentum precízen mutatja be a tököli gyermekek kiváló helyzetét, az óvodai, iskolai ellátást, a közétkeztetést, de a védőnők, a gyermekorvosok munkáját, s a fiatalok sport és kulturális lehetőségeit is. A helyi fejlesztő csoport kialakításának lehetőségét is vizsgálja a város vezetése. Célok, fejlesztési lehetőségek: a fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítése, járdák, zöldterületek, játszóterek akadálymentesítése, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása az önkormányzati városgondozási munkák keretében. Térfigyelőrendszer kiterjesztése, a közlekedésbiztonság javítása, forgalom lassítás, átszervezés, járdaépítés-felújítás, korszerű zebrák kialakítása is a feladatok közé tartozik.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz Farkas Zsuzsanna két módosító javaslatot fogalmazott meg, melyek a képviselő-testület 8 nem, 2 igen szavazatával nem kaptak többségi támogatást.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

 

 

Hoffman Pál polgármester bíztató kezdeményezése, tárgyalások a Nemzeti Múzeum és a Pilisi Parkerdő vezetésével

Öröm számunkra, hogy L. Simon László a Nemzeti Múzeum igazgatója kedvezően állt a gyűjteményükben lévő tököli relikviák közkinccsé tételéhez. Tájékoztatása szerint az 1448-as miseruha jelenleg nincs kiállítható állapotban, de szeptemberre tervezett látogatásom során az időszámítás előtt 2800 körül Tökölön talált edényekkel együtt megtekinthettem. Bízom benne, hogy ezeket tököli kiállításra is megkaphatjuk, s abban is, hogy akár tököli segítséggel, de az egyházi tárgyak is rendbehozhatók.

Hasonlóan bizakodásra ad okot a Pilisi Parkerdő képviselőjével Tóth Péterrel folytatott egyeztetés is. Megkeresésemben a tököli parkerdőben két fejlesztés gondolatát vetettem fel. Az egyik a pihenőrész játszótéri eszközökkel való kiegészítése, a másik nagyobb szabású, egy erdei kalandpark kiépítése. A közeljövőben személyes bejáráson mérjük fel a lehetőségeket. A képek kedvcsináló illusztrációk.

 

 

 

A Kolo Együttes a Zenés Nyári Esték sorozatban

Petőfi versek tamburára, harmonikára és furulyára

Halász László a Kolo Együttes vezetője régóta készült arra, hogy zenekara művészi színvonalát egy koncert keretében is bemutassa a tököli közönségnek. A kedvelt zenekar már számtalan bál és előadás alkalmával kápráztatta el a közönséget, de ez az est valóban különleges volt. A baljós időjárás miatt a Művelődési Házban rendezett produkció a tököli Milkovics „Mijo” zenekar 1954-es archív felvételével kezdődött, majd ugyanazt a számot a Kolo is eljátszotta. Az est folyamán ez többször is megvalósult, de később a népzene felcsendülése apropoul szolgált Petőfi Sándor népdalokká vált költészetének bemutatásához is.

A „Petőfi 200” emlékév keretében Halász László felkérésére Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész, Tököl díszpolgára a Falu végén kurta kocsma című vers, s a Petőfi és Arany barátságáról szóló Gyulai Pál-írás előadásával percek alatt elvarázsolta a közönséget. Az est folyamán  megzenésített Petőfi verseket, és más népdalokat is hallhattunk Juhász Katalin gyönyörű előadásában. A dalok mellett irodalmi gondolatokat is közvetítettek az előadók. Petőfi és Arany barátságát példaként állították a mai fiatalság elé, a közönség felé, akik a Befordultam a konyhába dalnál kórussá alakultak. A közös éneklés felemelő hatást váltott ki.

Az est záró része is szolgált meglepetéssel, mert a Kolo együttes a délszláv – tudatosan, arányosan választott szerb és horvát – dallamok mellett szlovén feldolgozásokat is játszott. A koncert zenei színvonala megerősítette bennünk azt, ami eddig is tudtunk. A Kolo együttes zenészei fantasztikus muzsikusok, mesterei hangszereiknek. Halász László harmonikával, Szabó Zoltán sokoldalúságával, különleges furulya- és dudaszólóival, György Mihály, Rodek Krisztián és Gajárszky László gitár- és tamburajátékával kápráztatta el a lelkes közönséget. Balogh Zoltán és a bőgős Bokros György játéka a legkényesebb ízlést is kielégítette. Gyönyörű hangjával Sofia Giovantsi, az együttes új énekesnője a korábbiaknál is érdekesebbé tette a Kolo együttes zenei hangzásvilágát.

Felemelő volt megtapasztalni, hogy az egyébként könnyen táncra, kólózásra hajló közönség milyen lelkesedéssel köszönte meg ezt a rendhagyó, különleges előadást.

40 éves kick-boksz jubileum

Örömteli találkozások

2023. július 29. szombaton a Művelődési Központban rendezte a Tököli Kick-boksz Egyesület megalakulásának 40. évfordulóját ünneplő gála programját. Gnyálin István az egyesület alapítója köszöntötte a régi és új versenyzőket s meghívott vendégeket. A vendégek között volt Hoffman Pál Tököl polgármestere, Dunaharaszti képviseletében Gerber Ferenc képviselő s szponzoraik közül Sebő Gyula a Julius K9 tulajdonosa is. Gnyálin István bemutatta a klubról írt Emlékkönyvet és az erre az alkalomra készített „Dokumentumfilm” gyűjteményt. Ez egy 214 részből álló 30 órás anyag, ami 1983-tól öleli fel az egyesület életét. Az ünnepséget álló fogadás és kvízműsor követte, majd kisorsolták a tombola nyereményeket. Gnyálin István megfogalmazása szerint a „rendezvény kiváló időutazás volt. Öröm volt látni a sok boldog embert, akik a kick-boksz sportban eltöltött 40 évének részesei voltak”. Tanítványok, akik közül sokan külföldön élnek, s a nagy távolság ellenére is eljöttek. Régi versenyzőtársak, a sportág legjobbjai, közöttük több régi világbajnok. Köszönet jár a sok hasonló értékrendű résztvevőnek, hogy a 40. év évforduló megünneplésének részesei voltak. Gnyálin István külön köszönetét fejezte ki a rendezvény költségeit támogatók felé, s kiemelte G. Németh Irén, Kócs Ildikó, Nagy Gábor, Misinszky Gábor és Jakab Sára rendezésben nyújtott önzetlen munkáját.

A város vezetése és a tököliek nevében is gratulálunk a kiváló közösségnek a jubileumhoz. Köszönjük valamennyiüknek, s kiemelten Gnyálin Istvánnak, hogy magas színvonalú munkájukkal, eredményeikkel évtizedek óta erősítik Tököl jóhírét.

További sikeres éveket kívánunk!