EB összeírás – Ismételt felhívás kötelező adatszolgáltatásra

EB összeírás

-Felhívás kötelező adatszolgáltatásra-

 Tököl Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat igazgatási területén az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel

2023. március 1-től – december 31-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott kutyák ebösszeírását végzi.

Az összeírás célja:

  • A kutyák adatainak, tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása
  • Az állatok tulajdonosai, tartói és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása.

Az adatszolgáltatási kötelezettségét az ebtulajdonos az ebösszeíró adatlap kitöltésével teljesítheti.

Az adatlap letölthető honlapunkról, illetve átvehető a Tököli Polgármesteri Hivatal (2316 Tököl, Fő u. 117.) ügyfélszolgálatán, valamint a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (2316 Tököl, Fő u 117.)

A kitöltött adatlapot az ebtulajdonosok az alábbi módon tudják eljuttatni az összeírást végző részére:

  • Személyesen a Tököli Polgármesteri Hivatalban (2316 Tököl, Fő u 117. ügyfélszolgálat, műszaki iroda)
  • Postai úton (2316 Tököl, Fő u 117.)
  • Elektronikus úton (az adatlapot aláírás után beszkennelve) az alábbi címre: hivatal@tokol.hu
  • Ügyfélkapun keresztül https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok (ügyindítás, űrlapok menüpont, „ebnyilvántartás” elnevezésű űrlap)

Figyelem! Több eb tartása esetén az adatlapot külön-külön ebenként szükséges kitölteni. Az adatlap a szükséges számban sokszorosítható.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy az adatszolgáltatás kötelező, a teljesítés elmaradása esetén, 30.000 Ft összegű állatvédelmi bírság szabható ki.

Az adatszolgáltatás teljesítésének végső határideje:

2023. december 31.

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy az eb adataiban az összeírás után bekövetkező változásokat az adatlap kitöltésével jelezzék a nyilvántartás aktualizálása érdekében.

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

                                                                                               Gaál Ágnes sk.
jegyző

Érdemi munka, a 2024-es év előkészítése

Nem változnak az adóterhek

2023. november 23-án ülést tartott a város képviselő-testülete, az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.

Részt vett 10 képviselő: Hoffman Pál, Ágics Antal, Füle Zoltán, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté.
Bejelentéssel távol 2 képviselő:
Csurcsia István, Karászi László.

Napirend Szavazások
1.)    Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött „költségmegosztási és ingyenes használati szerződés” módosítása 10 egyhangú igen
2.)    Csollák Mihály festőművész kiadványának támogatása 10 egyhangú igen
3.)    Fővárosi Vízművek tűzcsapok és ipari vízépítési berendezések hulladékainak értékesítése 10 egyhangú igen
4.)    Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10 egyhangú igen
5.)    Óvodák alapító okiratainak módosítása 10 egyhangú igen
6.)    Helyi adórendelet felülvizsgálata 10 egyhangú igen
7.)    Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet módosítása 10 egyhangú igen
8.)    2024. évi belső ellenőri ütemterv 10 egyhangú igen
9.)    Folyószámla-hitelkeret felülvizsgálata, és munkabér-hitelkeret igénylése 8 igen, 2 tartózkodás
10.) 2024. I. féléves munkaterv 9 igen, 1 nem
11.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata 10 egyhangú igen
12.) Álláshely létesítéséhez hozzájárulás kérése 10 egyhangú igen
13.) Javaslat 2023. évi bérmegtakarítás felhasználására 10 egyhangú igen
14.) Az óvodák és a Bölcsőde téli ügyeleti rendjének módosítása 10 egyhangú igen
15.) Időskorúak 2023. évi évvégi támogatása 10 egyhangú igen
16.) Egyedi támogatási kérelmek 10 egyhangú igen
17.) Tököl Városi Uszoda nyitva-tartásának megállapítása 10 egyhangú igen
18.) Duna-Média Televízió műsoridő vásárlási szerződés hosszabbítása 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
19.) Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése 10 egyhangú igen
20.) Beszámoló a 2022. évi támogatások elszámolásáról 10 egyhangú igen
21.) Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó javaslatok 10 egyhangú igen
22.) Kötelezettség vállalás a 2024. évi szúnyoggyérítés költségeire 10 egyhangú igen
23.) Javaslat a TOP Plusz-3.1.3-23 pályázaton való indulásra 10 egyhangú igen
24.) 2024. I. félévi rendezvénytervhez előzetes javaslatok 9 igen, 1 tartózkodás
25.) A Napsugár Óvoda és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése – aktuális feladatai 10 egyhangú igen
26.) Létszámstop feloldási kérelem 10 egyhangú igen
27.) „Szép Város, Rendezett Környezet” 2023. verseny 10 egyhangú igen
28.) Sportcsarnok büfé bérleti szerződése 10 egyhangú igen
29.) Tájékoztató az aktuális közlekedés-biztonsági fejlesztésekről 10 egyhangú igen
30.) Dr. Turopoli Éva fogorvosnő magánrendeléssel kapcsolatos kérelme 10 egyhangú igen