22 napirendet tárgyalt a képviselő-testület, két napirend esetében új szavazásra kerül sor

2024. április 25-én ülést tartott a város képviselő-testülete. Az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.

Részt vett 8 képviselő: Hoffman Pál, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Kiss László, Gergics Illés, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté. Bejelentéssel távol 3 képviselő: Ágics Antal, Füle Zoltán, Malaczkó István. Bejelentés nélkül távol: Karászi László.

Napirend Szavazások
1.)    Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 8 egyhangú igen
2.)    Összefoglaló a 2023. évben végzett ellenőrzésekről 8 egyhangú igen
3.)    Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.) 8 egyhangú igen
4.)    Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 8 egyhangú igen
5.)    2023. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás, valamint a 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása 6 igen, 2 tartózkodó szavazattal nem fogadták el
6.)    2024. évi költségvetési rendelet módosítása 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal nem fogadták el
7.)    Állásfoglalás a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” tárgyban kezdeményezett termőföld végleges más célú hasznosítás iránti kérelem ügyében 8 egyhangú igen
8.)    Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői gyámhatóság) 8 egyhangú igen
9.)    Beszámoló a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának 2023. évi munkájáról 8 egyhangú igen
10.) Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2023. évi munkájáról 8 egyhangú igen
11.) Rendőrségi gépjármű használati és üzemeltetési módjának módosítása 8 egyhangú igen
12.) Tököl Város útjainak szilárd burkolattal történő kiépítéséhez közbeszerzési eljárás megindítása 8 egyhangú igen
13.)  Útkarbantartási, árok és padkarendezési ajánlatok elbírálása 8 egyhangú igen
14.) Tököli Motocross és Enduro Sportegyesület Tököl név használatára vonatkozó kérelme 8 egyhangú igen
15.) „Szép város, rendezett környezet” 2024. verseny kiírása 8 egyhangú igen
16.) Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 Felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása 8 egyhangú igen
17.) Ivóvíz és szennyvíz vezetékek térítésmentes felajánlása az önkormányzat részére 8 egyhangú igen
18.) Tököl, Mester utca 1. szám, 587 hrsz. alatti iroda és raktárra leadott ajánlatok elbírálása 8 egyhangú igen
19.) Megállapodás a Pesti úti lakótelepen létesítendő társasházi kukatároló részére átadandó földterület használatáról – Duna utca 3., Mátyás király utca 7. és Duna utca 14. 8 egyhangú igen
20.) Akácos úton található 421/20 hrsz. alatti ingatlan értékesítése árverés útján 8 egyhangú igen
21.) A Pesti út baloldalán telepítendő platánsor előkészítési földmunkájára a nyertes ajánlattevő kiválasztása 8 egyhangú igen
22.) Közösségi támogatás elszámolási határideje módosítására vonatkozó kérelem 8 egyhangú igen