Új kerékpárút nyomvonalterv készül

Valótlan információként terjed, hogy a Tököl-Szigetújfalu közötti kerékpárút kialakításához területeket vettek el a gazdáktól. A valóságot a mellékelt Földhivatali döntés igazolja.

„Az …. azonosítókkal rendelkező változási vázrajz záradékolási, nyilvántartásba vételi eljárást visszautasítom.

Indokolás

A fenti táblázatban felsorolt helyrajzi számokhoz tartozó ügyiratszámok szerint készített változási vázrajz vizsgálati és záradékolás iránti kérelmet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI.29.) AM rendelet (a továbbiakban: Amr.) 47. § (1) bekezdés alapján visszautasítottam, tekintettel arra, hogy nem teljesültek az (Amr.47 § (5) bekezdésében foglaltak. Termőföldet érintő változás esetén a változási vázrajzot a földmérési vizsgálattal egy eljárásban mezőgazdászi szempontból is vizsgálni és záradékolni kell. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdász záradékával a vázrajzot nem látta el, a 17609-21/2024. ügyiratszámon kelt határozata alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az Ákr. 112. § (2) c) pontja alapján a hatóság eljárást visszautasító végzése ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A fellebbezés kizárásáról az Ákr. 116. § (1) bekezdés alapján adtam tájékoztatást. Az Ákr. 114- § (V bekezdés alapján az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.”

Ez figyelemmel a tulajdonosok és a képviselő-testület közös álláspontjára, a beterjesztett nyomvonal elutasításáról ad tájékoztatást.

Hoffman Pál polgármester és Gabara János, a Gazdakör elnöke továbbra is a kerékpárút állami területeken történő építését javasolja.