Lomtalanítás a Pesti úti lakótelepen

Felhívjuk a figyelmét a Pesti úti társasházak lakóinak, hogy az ÉTH tájékoztatása szerint 2023.május hónapban az alábbi ütemezés alapján történik a lomtalanítás.

Karinthy u.1.szám alatti társasház 2023.05.10.
Mátyás király u. 11.szám alatti társasház 2023.05.17.
Duna u. 2.és 4.szám alatti társasházak 2023.05.24.
Máltai u. 1.szám alatti társasház 2023.05.31.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem kerül elszállításra:
-gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi- és állati hulladék, építési-bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
-veszélyes elektromos és elektronikai hulladék
-veszélyes hulladékok, gumiabroncs,
-heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék