Módosították a Gördülő Fejlesztési Tervet

A 120/2022. (IX.20.) számú határozatukkal jóváhagyta a képviselő testület a település víziközmű hálózatát üzemeltető és szolgáltatást nyújtó Fővárosi Vízművek (továbbiakban FVM) 2023-2037 időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervet. Az üzemeltető FVM arról tájékoztatott, hogy a tervrészben szereplő és a 2023. év során megvalósult felújítási, pótlási munkák eltérést mutatnak, az év során bekövetkező külső és belső változások miatt (például: források rendelkezésre állása, prioritás módosulás, versenyeztetési eljárások eredménye, egyéb tényezők).

Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 90/C. § vonatkozó rendelkezései értelmében a GFT-ben történő módosulásokat a MEKH felé jelezni kell, 20% változásig a Hivatal tájékoztatásával, 20%-ot meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával.

Ennek érdekében a FVM a 2023. évi ténylegesen megvalósult és jelenleg folyamatban lévő felújítási és pótlási munkái aktualizálásra kerültek víziközmű rendszerenként a 2023-2037 közötti időszakra benyújtott gördülő fejlesztési terveken.

Tököl Város Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó 2023-2037. időszakra vonatkozó Tököl, ivóvízellátó, szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű rendszer Felújítási Pótlási Tervrészek módosításait jóváhagyta. Felkéri Hoffman Pál polgármestert, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) pontja alapján intézkedjen a víziközmű szolgáltató felé a Hivatalhoz történő benyújtás okán.