Játszóterek karbantartása

Ebben az évben eddig közel 5 m Ft-ot fordított a Polgármesteri Hivatal az elhasználódott, megrongált játszóterek rendbehozatalára.

A Piac téri, a Polgármesteri Hivatal mögötti, s a Széchenyi és Kun utcai játszóterek mellett a Dr. Papp Károly téren és a Pesti úti lakótelepen váltak biztonságosabbá a gyerekek kedvelt helyszínei.

All-focus

Nyár, pihenés, frissülés

Kisebb beszerzésekkel tette a Polgármesteri Hivatal szórakoztatóbbá a Gyermeküdülő használatát. Képeink az új pingpongasztalt, s röplabda hálókat mutatják. A gyermekek látható ügyességgel versenyen a szabadprogramokon.

 

Szintén kisebb figyelmesség, de az erős melegben jóleső frissülést adnak a városunkban több helyen felállított párakapuk. Az új eszközök nem csak hasznosak, hanem esztétikusak is.

Teltház a Gyermeküdülőben

Már május végén megkezdődött a Kis-Duna melletti üdülőpark igénybevétele.

Ritka lehetőséget biztosít közel 30 éve a Tököli Képviselő-testület a helyi civil közösségek, és óvodások, iskolások számára a hangulatos helyszín térítésmentes használatra adásával.

A képeinken látható Művészeti iskolás táborozást Busch Ildikó tanárnő és segítői tették a gyermekek számára emlékezetessé, de jól érezték magukat egy szombati találkozáson a Tököli Szerb Önkormányzat meghívott vendégei is. Jelenleg a Tököl-Szigetszentmiklós Kick-boksz Egyesület kemény sporttáborát vezeti Gnyálin István vezetőedző.

Veréb Tamás stílusparádé

Magas színvonalú esten szórakoztatta Veréb Tamás a Sztárban Sztár és a Puskás musical ismert énekese.

A rendkívül képzett énekes saját dalaitól Máté Péter számokon át sokféle stílust ismerhettünk meg a zenei utazásban. A záró Bruno Mars sláger után a közönség nagy tapssal köszönte meg az estét.

Vállalt kereszténység – Úrnapi körmenet

Tökölön évszázados hagyománya van az Úrnapi körmenetnek, már az egykori falu idejében is 4 család állított feldíszített Úrnapi sátrat az útvonal mentén, amit magyar és rác egyházi énekek éneklésével, illetve az adott év elsőáldozói gyönyörű virágszirmok szórásával tettek széppé. Ezen útvonalon, és ezen hagyományok mentén zajlott az ez évi Úrnapi körmenet is, ami a végén, a templomba való visszaérkezés után szentségi áldással zárult.

A megváltozó kisadózó vállalkozók tételes adójának új szabályai, érintik az iparűzési adófizetést és adókötelezettségeket is

Az Országgyűlés elfogadta az „új kata” törvényt (2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételesadójáról). Fontos változás lesz, hogy például: csak egyéni vállalkozó lehet „katás”, valamint csak főfoglalkozásként lehet „katázni”.

Az „új kata”, a kisadózó vállalkozók tételes adója az eddiginél magasabb, évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot a legkisebb egyéni vállalkozóknak. Az „új kata” szabályai 2022. szeptember 1-én lépnek hatályba, a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz. Az adóalanyiság a bejelentést követő hónap első napjával jön, jöhet létre.

Az „új kata”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – egy egyszeri bejelentést kell majd tenni az önkormányzati adóhatóság felé is.

Akik, nem tudnak az „új kata”-ba belépni, nekik az idén már semmiféle adóadminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé!

Ha a vállalkozó a kisadózó vállalkozók tételes adóját választja a NAV-nál, akkor 2022. október 15-ig bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat felé.

Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat felé fizetendő helyi iparűzési adó az említett kisadózó vállalkozók tételes adója nem váltja ki automatikusan, így arra vonatkozóan az adózóknak majd különadó kötelezettsége/bejelentési kötelezettsége lesz. A tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig van lehetősége az adózónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdés alapján.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani a kisadózó vállalkozók tételes adóját, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton jelenteni – az előírt nyomtatványon – az önkormányzati adóhatóságnak! Az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton (Elektronikus Önkormányzati Portálról) nyújtható be, kifejezetten az önkormányzati adóhatósághoz.

Helyi iparűzési adófizetés az önkormányzat felé

A Htv. 39/B. § (4) bekezdés b) pontja alapján az időarányos adórészlet esedékessége: 2022. október 15-e, illetve 2023. január 15-e lesz.

Dr. Sárcsevity Rea rendelése 2022.07.25 – 2022.08.02-ig szabadság miatt szünetel. Helyettesít  Dr. Medveczky Sándor 06(30)950-9506, az alábbi rendelési időben:  Hétfő: 12-14
Kedd: 8-10
Szerda: 14-16
Csütörtök: 7-9
Péntek: 7-9

„Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő”

Kövér László beszéde Tökölön a Minibölcsőde átadási ünnepségén

Tököl, 2020. július 20.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ünneplő Közösség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Növekvő és gyötrő bizonytalanságokkal terhelt mindennapjainkban van néhány megnyugtató bizonyosság mindannyiunk számára. Az egyik ilyen bizonyosság egyaránt létező az egyén, a család, a település, országunk és az európai földrész egészének sorsára nézve: ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő.

Ma azért vagyunk együtt, mert Tökölön van gyerek, tehát van jövő, és ugyan most csak egy minibölcsődét avatunk, de az örömünk mégis nagy.

Különös elégtétel, hogy éppen ebben a városrészben avatjuk ezt a bölcsödét, hiszen – és ezt a helyieken kívül mások talán kevesen tudják – Tökölön hosszú évtizedeken keresztül itt volt a szovjet megszálló csapatok laktanyája, és 1956-ban itt tartóztatták le a magyar kormány Maléter Pál vezette tárgyalódelegációját. A rendszerváltoztatás három évtizedének szemmel látható, kézzel fogható eredménye, hogy a környékén ma egy új, kertvárosias településrész magyar családoknak ad élő otthont.

Tisztelt Ünneplő Közösség! „Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hordozza, hogy az Isten még nem vesztette el bizalmát az emberek iránt.” 2014-ben idéztem itt Rabindranáth Tagore gyönyörű gondolatát, s nem tudtam megállni, hogy ma meg ne ismételjem.

Nyolc esztendővel ezelőtt is bölcsődét avattunk Tökölön – de hála Istennek, ismét szükség van rá! Több férőhelyre volt szükség, hiszen több gyermek születik ebben a városrészben, s nem várható el, hogy akinek a maga élethelyzete miatt bölcsődébe kell adnia a gyermekét, még külön fél órát utazzon ezért mindennap. Gratulálok az önkormányzatnak, hogy a tököliek lélekszáma gyarapodásából fakadó örömteli kihívásnak eleget tudott tenni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi hiszünk abban, hogy a történelemnek nem célja, hanem értelme van. Ez pedig nem más, mint hogy azt a földdarabot, azt a kultúrát, azt a közösséget, amelyet Isten nekünk rendelt, megvédjük, megőrizzük, és tovább adjuk az utánunk jövők számára.

Egy nemzet életereje a demográfiai mutatóiban tükröződik a legélesebben. A demográfia becsaphatatlan, szigorú, de igazságos tudomány, amely nem fogad el mentő körülményeket, történelmi magyarázatokat, ideológiai mellébeszéléseket, csak idősíkokat és tényszámokat ismer, az élet és a halál tényszámait. Egy felelős állam és egy felelős politika tudja a helyét ebben a helyzetben: nem adunk életvezetési tanácsokat az embereknek, nem mondjuk meg, hogyan éljenek, mikor, hogyan és hány gyermeket vállaljanak. Amint azt sem mondjuk, hogy mosás helyett hogyan szellőztessék a ruhájukat vagy, hogy hány pulóvert húzzanak fel, ha nincs fűtés a lakásukban, mint ahogyan ezt Brüsszelből üzenik az európaiaknak azok az uniós politikusok, akik romba döntik Európa energetikai biztonságát, s akik fontosabbnak tartják, hogy idegen kultúrák fiainak bevándoroltatásával és a magukat nemileg némileg bizonytalannak érzők számára kötelezően elkülönítendő mellékhelyiségekkel tegyék színesebbé és szabadabbá az európaiak életét, semmint hogy egyáltalán megőrizzék Európát az itt őshonos népek hazájaként.

2010 óta a felelős magyar politika számára viszont nincs magától értetődőbb és nemesebb küldetés, mint hogy békés eszközökkel biztosítsa mindazt, amiért az előttünk járó nemzedékek az Árpádoktól a Hunyadiakon, a Zrínyieken, Rákócziakon, a Márciusi Ifjakon át a Pesti Srácokig a vérük és életük feláldozására is készek voltak – azaz, hogy Magyarország magyar ország maradjon. A kormány az elmúlt tizenkét évben mindent megtett azért, hogy a nemzetünk visszanyerje a demográfiai mutatókban is mérhető és kifejezhető életerejét, hogy lehetőségeink szerint társadalmilag megkülönböztetett módon elismerjük és gazdaságilag kiemelten támogassuk a magyar életerő legfontosabb letéteményeseit: a magyar családokat.

Mindenkit abban a helyzetben igyekszünk segíteni, amiben éppen van. GYES, GYED, főállású anyaság, családi adókedvezmény, CSOK, babaváró hitel, iskolai étkeztetés, tankönyvtámogatás, Erzsébet tábor – mindegyik egy-egy élethelyzetben, egy-egy életállapotban segít.

Segítenünk kell abban, hogy a nők – ha úgy döntenek – otthon tudjanak maradni gyermekeikkel, ameddig csak lehet. De segítenünk kell abban is, hogy ha a nők szülés után úgy döntenek, vissza akarnak menni dolgozni, ezt is szabadon megtehessék. A bölcsőde erre a személyes élethelyzetre ad választ. Azok számára segítség, akiknek dolgozniuk kell: biztonságos, jó környezetet ad a legkisebb gyermekeknek.

A magyar állam komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a bölcsődei ellátás mindenki számára elérhető legyen. Hogyan is állunk most? A szolgáltatói nyilvántartás 2022. július 18-i adatai szerint a bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek száma országosan 56 681 – 2010-ben 32 ezer volt. Most 951 településen érhető el a bölcsődei ellátás a családok számára – 2010-ben 326 településen volt. Pest megyében 124 településen 7709 bölcsődei ellátást nyújtó férőhely működik – 2010-ben 2911 működött 44 településen. Tökölön 80 bölcsődei férőhely van – ebből önkormányzati fenntartásban működik 40 bölcsődei ellátást és 16 mini bölcsődei ellátást biztosító férőhely. 2010-ben 20 férőhely volt: négyszer annyi áll most rendelkezésre.

Sok ez, vagy kevés? Ahonnan indultunk és ahová eddig eljutottunk, az kemény munka szép eredménye. Ám ennél is fontosabb, hogy mire van még szükség? Az a 126.607.000 forint, amelyből ez a minibölcsőde létrejött, s amelyből 75.000.000 forintot a pályázati támogatás tesz ki, egy egész városrész számára oldja meg most a bölcsődébe járás lehetőségét. Most úgy tűnik, itt Tökölön egyelőre elég lesz a férőhelyek száma. A 2021-2027 közötti fejlesztési időszakban további jelentős összegű hazai és uniós pályázati források állhatnak rendelkezésre bölcsőde- fejlesztésre, melynek köszönhetően az egész országban nő a helyben biztosított ellátások száma. Ezekben a napokban Pest megyében nagyjából 3 ezer új férőhely kialakítása van folyamatban annak érdekében, hogy a fiatal családok életében a lehető legtöbb anyagi akadályt sikerüljön eltávolítani a vágyott gyermekek megszületése elől.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindaz, ami most a világban, különösen tőlünk keletre történik, különös fénytörésbe állítja a mai találkozásunkat. Miközben borzalmas háború zajlik a szomszédunkban, s e háború következményeként kontinensünkön pusztító erejű gazdasági válság van kibontakozóban, mi itt most egy új bölcsődét adhatunk át.

Bölcsődét, óvodát, iskolát az épít, aki hisz a jövőben. Aki hisz abban, hogy a gyermekeinek van jövője. Aki hisz benne és mélyen meg is éli, hogy a béke az egyetlen járható út az életben: csak így juthatunk előre anyagiakban, és – ami ennél sokkal fontosabb! – csak így élhetünk teljes életet szeretteink körében!

Azért kell dolgoznunk, hogy a magyar embereknek legyen békében megélt, gyarapodó jövője a szülőföldjükön. A gyermekeink holnapjáért viselendő felelősségben osztoznak az állam, az önkormányzatok és a helyi közösségek. Ha az együttműködés megvan, a legnehezebb időkben is eredményesek tudunk lenni.

Ma itt, Tökölön megint előre tudtunk lépni, és meg tudtuk oldani néhány család gondját. Köszönjük Polgármester úrnak és mindenkinek, aki részt vett az épület, és aztán a gyerekekre vigyázó szakmai közösség felépítésében!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Eljön az idő, amikor újra béke lesz Európában, és a világ figyelmének központjába a következményekkel való küzdelem kerül. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de azt már tudjuk, hogy keserves áron fog mindez bekövetkezni.

Akik a nagyhatalmi erőpolitika játszmáit irányítják, újra meg fogják érteni, hogy milyen felmérhetetlen pusztulással és szenvedéssel jár a háború, s hogy végső soron egy háborúnak csak vesztesei vannak.

Addig azonban nekünk, magyaroknak meg kell őriznünk a magunk békéjét.

A mai nap is itt, a tököli új minibölcsődében pontosan azt mutatja, hogy van miért – van kikért – dolgoznunk, küzdenünk és helytállnunk!

Legyen béke, szabadság és egyetértés Európában és a hazában! Legyen még több magyar gyermek Tökölön és szerte a Kárpát-medencében! Nekünk pedig adjon az Isten elég erőt és bölcsességet, hogy gondoskodhassunk az emberhez méltó jövőjükről!

 

 

Átadták a tököli Minibölcsődét

Hoffman Pál köszöntője

Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget!
Külön köszöntöm Kövér László urat a Magyar Országgyűlés elnökét.
Elnök úr látogatásai mindig nagy örömöt jelentenek nekünk, mert mindig Tököl gyarapodásához kapcsolódnak. Nemcsak azért, mert részt vesz az eseményeinken, hanem mert mindig számíthatunk segítő figyelmére. Így volt ez már több mint húsz éve a várossá válás folyamatában, azután a Fő utcai aszfaltozás idején, majd a Városi Bölcsőde avatásakor.
Köszönjük elnök úr figyelmét, most a Minibölcsőde átadásánál is.

Van egy ismert mondás: „A dolgok megvalósulásának kezdete, hogy gondolunk rájuk.”
Ismerve a tököli családok helyzetét, s keresve a lehetőségeket természetesen a Minibölcsőde építési pályázatra is azonnal rákészültünk. Sipiczki Zoltán tervezővel, Kánai Gergely projektmenedzserrel, Gaál Ágnes jegyzővel terveket, sőt a mai kornak megfelelően 3D-s modellt is készítettünk.
A céltudatos, átgondolt munka a Képviselő-testület számára könnyebb felelőségvállalást tett lehetővé.

Köszönöm a Képviselő-testület és a bizottságok tagjainak és Pest-megye Önkormányzatának, hogy a költségvetés biztosításával és a kivitelező kiválasztásával megadták az esélyt erre a beruházásra.

Mi úgy dolgozunk, hogy ígérünk és teljesítünk. Szerencsére nem csak mi vagyunk így, hanem a MK Unit Kft. tulajdonosa Murvai László úr is. Köszönet jár Neki, munkatársainak és mindenkinek, akinek része volt abban, hogy ez a szép épület a színvonalas tervek alapján, a szerződésben vállalt áron, kiváló minőségben, határidőre elkészült.

Természetesen köszönöm a Polgármesteri Hivatal és a Bölcsőde vezetőinek és munkatársainak odaadó munkáját is.

Most egy ciklus félidejében vagyunk. Kerékpárút és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, Sportcsarnok, Sport Klubház, Kormányablak, iskolai felújítás és most már a Minibölcsőde építése is a hátunk mögött van.

Jogosan érezzük, hogy a sikerek erősítenek bennünket. Ígérjük, hogy a Napsugár Óvoda bővítését, a további út-és járdaépítési feladatokat is meg fogjuk oldani.

Mert, ahogy korábban mondtam: Ígérünk és teljesítünk!

Köszönöm Kövér László úrnak az országgyűlés elnökének, Bóna Zoltán képviselő úrnak s mindannyiuknak, hogy osztoznak örömünkben.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. július 19. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022 július 20-21.napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelettel tájékoztatjuk Városunk Lakóit és Ügyfeleinket, hogy a Tököli Polgármesteri Hivatal Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(I.31.) számú rendelete alapján

2022. július 18 – 2022. augusztus 19. között

igazgatási szünetet tart,

ezért az ügyfélfogadás ügyeleti rendszerben, csökkentett létszámmal történik az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Elérhetőségeik:
e-mail: hivatal@tokol.hu,
KRID: 603068756
Elektronikus ügyintézés: https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok

Megértésüket köszönjük!

Hoffman Pál s.k.                          Gaál Ágnes s.k.
polgármester                                         jegyző

 

A 2. számú háziorvosi körzet rendelése 2022.07.13 – 2022.07.15-ig szabadság miatt szünetel. 

Helyettesít:  Dr. Sárcsvity Rea 06(24)737-420 – az alábbi rendelési időben:
2022.07.13.    Szerda: 10-12
2022.07.14.    Csütörtök: 14-16
2022.07.15.    Péntek: 9-11

A Fővárosi Vízművek hibajavítást végez

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. július 12-én 8.00 óra és július 13-án 14.00 óra között a város ivóvíz-szolgáltatásában meghatározó szerepet betöltő tököli gépház és medence ellátását biztosító vezeték hibajavítását végzi.

A Vízművek – tájékoztatásuk szerint – minden lehetséges előzetes intézkedést megtesz a vízellátás zavartalansága érdekében, de – különösen, ha az időjárás ismét melegebbre fordul, és a vízfogyasztás jelentősen megnő – a munkálatok idején a városban esetlegesen előfordulhat víznyomáscsökkenés.

…az élhető kisváros

akadálymentes