Újabb gazdasági terület terve a Dunai Repülőgépgyár Magyarország KFT. igényeként

2024. január 23-án Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. szabályozási tervmódosítási javaslatainak és az ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok költségviselésére vonatkozó ajánlatunk egyeztetésére tárgyalást tartottunk a Polgármesteri Hivatalban.

Tököl Város Képviselő-testülete 17/2002. (IX.17) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott szabályozási tervet és építési szabályzatot módosítását kezdeményezték a Tököl 0323/41 hrsz. ingatlan esetében oly módon, hogy a „víztározó” elhelyezésére szolgáló (KM) övezet át lenne minősítve gazdasági (IG8 jelú) övezetre.

A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal azzal a feltétellel, ha azt a szabályozási terv megalapozó munkarésze is alátámasztja a kezdeményezés indokoltságát. Egyben felhatalmazást adott arra, hogy településrendezési szerződést kössünk a Kft.- vel és három oldalú tervezői szerződést a Kft.- vel a Bau-Urb Kft-vel ha a Kft. a rendelet módosítás minden költségét (különösen a tervezési költségek/díjak) viseli.