Ferenc pápa Magyarországon

Tököliek százai a Kossuth téri szentmisén

Több száz tököli a Kossuth téren, s üres padsorok, félig telt templom a tököli vasárnapi szentmisén. A példás szervezettség megkönnyítette a hajnali indulás nehézségeit. Az ügyesebb tököliek az első sorokból fotózták Ferenc pápa érkezését. A hatalmas tömeg a pápa őszinte, mosolygós karakterétől megilletődve utolérhetetlen hangulatú szertartás részese lehetett. Ferenc pápa homíliájában kiemelte a béke fontosságát és újra a Szűzanya kegyelmébe ajánlotta hazánkat. A szentmise és a záróhimnuszok közös éneklése életre szóló élmény volt a híveknek.

Közösségi pályázati kiírás 2023

Pályázati kiírás

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.

A pályázaton részt vehetnek:
– azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyeknek működési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban: bejegyzett szervezet),
– továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi, gyermek és / vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi személyiséggel rendelkező szervek, vagyis háttér szervezetek segítségével végzik (pl. önkormányzati költségvetési szervek), (továbbiakban: közösségek).

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázati adatlap ide kattintva letölthető vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A pályázathoz csatolni kell:
– a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója,
– a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes költséget feladatonként – részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb támogatásokat),
– a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött megállapodást, melyben a háttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel.

A pályázat beküldési határideje: 2023. május 31.

A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatalba (2316 Tököl, Fő utca 117.) kell eljuttatni.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.

A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidő lejártától számított 30 napon belül, az elbírálásról, a támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodás megkötéséről a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája, a megállapodás aláírását követő 30 napon belüli átutalásról pedig a Tököli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt összeggel minden esetben el kell számolni.

A 2023. évi támogatás pénzügyi elszámolási, valamint beszámolási határideje: 2024. január 31. napja. Az elszámolás 2023. január 1. – december 31. között kelt, a Támogatott nevére szóló, záradékolt és hitelesített számlamásolatok benyújtásával történhet. Átutalással teljesített kiadások esetében a kapcsolódó záradékolt és hitelesített bankszámlakivonat csatolása is szükséges. Az el nem számolt összeget vissza kell téríteni! Azok a közösségek, melyek elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidőre nem tesznek eleget a 2024. évi támogatási lehetőségekből kizárják magukat.

Bővebb felvilágosítást a (24)520-905-ös telefonszámon, Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezetőtől lehet kérni.