Környezetvédelmi Program lakossági véleményezése

Tisztelt Lakosság!

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. január 25-iki ülésén elfogadta Tököl Város 2023-2028. időszakra szóló környezetvédelmi programjának véleményezési változatát.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/F. § (1) bekezdésében előírt kötelező véleményezések mellett a képviselő-testület szükségesnek találta, hogy a programtervet Tököl Város lakossága is véleményezhesse.

A program ide kattintva elérhető!

Tisztelettel kérjük a kedves lakosságot, amennyiben véleménye van a programtervvel kapcsolatban, úgy véleményét juttassa el Önkormányzatunkhoz írásban a hivatal@tokol.hu e-mail címre, vagy nyújtsa be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, vagy postai utón (cím: 2316. Tököl, Fő u. 117.) 2024.február 29-ig.

A véleményeket a program végleges változatának elfogadásában figyelembe fogjuk venni.

Segítő közreműködést előre is köszönjük!

Tisztelettel: 

Hoffman Pál sk.
polgármester

Szüleink generációjának meghurcolására emlékeztünk

A Tököl Város Képviselő-testülete nevében Hoffman Pál polgármester koszorút helyezett el a Fő utcai Marlyn pince bejáratánál lévő emléktáblánál.

A háború idején még éppen csak a Tököl szovjet elfoglalását követő napokban kényszerítettek tökölieket szovjet kényszertáborokba. A Novi Donbaszi bányák gyakran -30-40 fokos hidegében elsősorban sváb származású férfiakat és nőket dolgoztattak háborús jóvátételként „malenkij roboton”. A három-öt évig tartó kényszermunkán a legújabb kutatások szerint nem hét, hanem több, mint harminc tökölit tartottak fogva. A listán lévő nevekből kiderül, hogy személyes bosszúból nemcsak sváb, hanem rác és magyar embereket is elvitettek a helyi kommunista vezetők. Többen közülük sosem tértek vissza, és a hazajutottak is örökre megbélyegeztettek maradtak. Az emléktábla helyszínén nem csak a tököliekről, hanem az innen elhurcolt 300 csepeli áldozatról is megemlékeztünk.

Tisztelettel őrizzük emléküket.

Újabb gazdasági terület terve a Dunai Repülőgépgyár Magyarország KFT. igényeként

2024. január 23-án Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. szabályozási tervmódosítási javaslatainak és az ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok költségviselésére vonatkozó ajánlatunk egyeztetésére tárgyalást tartottunk a Polgármesteri Hivatalban.

Tököl Város Képviselő-testülete 17/2002. (IX.17) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott szabályozási tervet és építési szabályzatot módosítását kezdeményezték a Tököl 0323/41 hrsz. ingatlan esetében oly módon, hogy a „víztározó” elhelyezésére szolgáló (KM) övezet át lenne minősítve gazdasági (IG8 jelú) övezetre.

A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal azzal a feltétellel, ha azt a szabályozási terv megalapozó munkarésze is alátámasztja a kezdeményezés indokoltságát. Egyben felhatalmazást adott arra, hogy településrendezési szerződést kössünk a Kft.- vel és három oldalú tervezői szerződést a Kft.- vel a Bau-Urb Kft-vel ha a Kft. a rendelet módosítás minden költségét (különösen a tervezési költségek/díjak) viseli.

Eredményt hirdettünk a Napsugár és Horvát Óvoda bővítése, korszerűsítése közbeszerzési eljárásban

2024. január 25-én ülést tartott a város képviselő-testülete, az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.

Részt vett 10 képviselő: Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté.

Bejelentéssel távol 2 képviselő: Füle Zoltán, Karászi László.

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Posta partneri tevékenységünk keretében a Tököl, Kisfaludy S. utca 1/7. szám alatt elérhető szolgáltatások 2024. január 17-től:

-Levél, és csomag feladása
-csekk-és utalvány befizetés
-kereskedelmi áruértékesítés (boríték, képeslap)
-kártyás készpénz felvétel.

A lakcímre érkező küldeményeket (levél, utalvány, csomag) továbbra is a központi postán tudják átvenni értesítővel, a Tököl Kossuth Lajos u. 2/a. szám alatt.

Tököl Város Önkormányzata
Posta Partner

TÁJÉKOZTATÓ

A Tököl, Kisfaludy utcai háziorvosi rendelő rendelési ideje 2024. február 1-től átmenetileg az alábbiak szerint változik.

Hétfő: 8-12-ig asszisztensi rendelés Barbi, 12-16-ig rendelés.
Kedd: 8-12-ig asszisztensi rendelés Ági, 12-16-ig rendelés.
Szerda: 8-12-ig rendelés, 12-16-ig asszisztensi rendelés Ági.
Csütörtök: 8-12-ig asszisztensi rendelés Ági, 12-16-ig rendelés.
Péntek: 8-12-ig rendelés, 12-16-ig asszisztensi rendelés Ági.

Recept, beutaló és egyéb kéréseket a rendelolakotelep@gmail.com címre írják, vagy telefonon az asszisztensi időben kérjék. Használhatják változatlanul a postaládát is.
A rendelési idő alatt csak nagyon sürgős esetben telefonáljanak.  Facebook és Messenger üzenetekre nincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük: Doktornő, Barbi, Ági

Látlelet

Tököl város közterület-felügyelője és lakossági jelzések alapján illegálisan kihelyezett lomot, hulladékot takarítottunk el. A képek elrettentő helyszínek kellene legyenek, de mindig vannak, akik követendő példaként hasonló módon szemetelnek. Az összegyűjtés elszállítás, a MOHU-n keresztül történik, a költségeket a város fedezi.
Bízunk benne, hogy a most felszerelésre kerülő térfigyelő kamerákkal az elkövetők súlyos büntetést kapnak.

Tököl Városi Programok

Tököli Művelődési Központ és Könyvtár (2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.)

 

 

 

 

 

 

2024. január 20. 19:00 – Sváb bál
Közreműködnek: Takser Spatzen, Sváb Énekegyüttes, Művészeti Iskola, Sankt Martin Néptáncegyüttes

 

 

Bővül a Sziget Center kereskedelmi park

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt a Sziget Center kereskedelmi parkban található légvédelmi kocka lebontásáról és a terület hasznosításával kapcsolatos terveiről.
Az alábbi, Mihály Balázs úr által készített országos és tököli összefoglaló alapján a terület kereskedelmi célú hasznosítását indítják el.

Tököl BGS óvóhely összefoglaló

BGS óvóhelyek és műszaki paramétereik II. világháború végéig

Az óvóhelyek közül az egyik legnagyobb védőképességgel rendelkezők az úgynevezett bomba, gáz és szilánk ellen védelmet nyújtó (rövidítve: BGS) óvóhelyek. Ezek ugyanis már a II. világháború során is védelmet nyújtottak a hagyományos bombák telitalálata ellen is. Ugyanakkor ez csak a 250-300 kg-os bombákra vonatkozott, miközben ekkor már 1.000 kg-os vagy ennél is nehezebb bombákat is használtak a szövetségesek. Emiatt létezett az úgynevezett fokozottan bombabiztos (BBGS) óvóhely is, ez utóbbiak már az 500, 1.000 és 1.800 kg-os hagyományos bombák ellen is védelmet biztosítottak.
A BGS („bombabiztos”) óvóhelyek létesítését csak a különös fontosságú parancsnokságok és vezetőségek, valamint a nagy tömegeket befogadó nyilvános és egyéb óvóhelyek számára tekintették szükségesnek. A II. világháború idejében a mai értelemben vett precíziós bombázás nem volt megoldható, egy viszonylag kis alapterületű felszíni óvóhelyen direkt találat elérése megoldhatatlan feladatot jelentett. Ezért is volt felvállalható kockázat ezeket felszín fölé építeni.
A föld feletti BGS óvóhelyek tervei a német minták alapján (hochbunker) német típustervek átdolgozásával, honosításával, műszaki áttervezésével, módosításával készültek. A korabeli szakirodalom épület óvóhelynek is nevezte őket, az épületekhez hasonló kivitelezésük nyomán. Mára a téglatest alakú formájuk miatt a köznyelvben „kockaóvó- hely”, „légókocka” vagy „légoltalmi kocka” elnevezés a gyakoribb.
A föld feletti kialakításuknak egyszerűen költségtakarékossági okai voltak. Hasonló befogadó képességű BGS óvóhely kiépítése sokkal olcsóbb felszín felett, mint alatta. Ugyanis az építésükhöz nem kellett különlegesen képzett szakembergárda, mint a mélyépítési létesítmények esetén: vájárok, bányászok, alagútépítők stb. Az alakjuk pedig azért lett kocka, mert a maximális belső tér kialakításához a legkevesebb anyagfelhasználásnál ez az optimális forma (a gömbformát kivéve). Az építésük ugyan költséges volt a nagy anyagfelhasználás miatt, de védő- és befogadóképességükhöz képest még így is ezek voltak a leggazdaságosabb szerkezetek.
A felszín feletti kialakítás hátránya viszont, hogy az oldalfalak mellé, a talajba behatoló, fojtva robbanó bomba hatása nagy, amit csak nagyon vastag fal tud kivédeni. Például 300 kg-os bomba esetében 1,5 m vasbeton falra van szükség. A tesztek azt mutatták, hogy egy 250 kg-os bomba 6 cm-rel mélyebbre hatolt be a vasalatlan betonba, mint a vasbetonba. Ezért a falaknál és födém felső részében elhelyezett vasalás nagy szerepe van a védelem fokozásában. Ezek kívül elengedhetetlen volt a legfelső zárófödém alsó síkján elhelyezett 4-5 cm tengelytávolsággal 2-3 mm átmérőjű sodronyháló elhelyezése az esetleges (bombatalálat következtében fellépő) rezgések okozta lepattogzás megakadályozásához. A födémben profilvas vagy nagy keresztmetszetű gombvas alkalmazása tilos volt. Csakis sűrűn, kis átmérőjű betonacél kiosztással lehetett ezeket kivitelezni. A védelem elérését nem a vasalással, hanem a beton törőszilárdságával érték el. A lemez legfelsőbb harmada legalább 400 kg/cm2 törőszilárdságú volt. Az oldalfalak esetében nagyobb falvastagságra volt szükség, mint a födémnél, ugyanis a fojtással a fal mellett robbanó bomba nagyobb pusztító hatást gyakorol. A fenék vastagsága az oldalsó falvastagsághoz hasonló volt, ugyanis a földbe mélyre behatoló és ott robbanó bombák alulról is megsemmisítették volna meg az építményt a benne tartózkodókkal együtt. A fal, födém és a fenéklemez vastagsága 2-2,7 méter között változott. A belső tereket fel kellett szabdalni legalább 45 cm-es falakkal úgy, hogy egy belső térben lévők száma ne haladja meg a 200 főt.
A II. világháború során föld feletti BGS óvóhelyek legnagyobb számban a csepeli Weiss Manfréd Művek területén létesültek (25.000 fő számára), több mint egy tucat ilyen óvóhely készült, továbbá Budapesten a Kőbányai u. 21 -ben a MÁVAG Mozdonygyárban 5.000 fő számára volt még BGS óvóhely. Ezenkívül a Diósgyőri Erőműben egy 1.500 fős, Győrben a Győri Wagon és Gépgyár területén egy 1.000 fős és Almásfüzitőn a Vacum Oil telephelyén egy 300 fős, föld feletti BGS óvóhely létesült, valamint Tökölön a repülőtér mellett is épült egy.

BGS óvóhelyek és műszaki paramétereik a hidegháborúban

1950-ben a háborús helyzet ismét fokozódott, ami magával vonta a légoltalom fejlesztését. 1950 júniusában a belügyminiszter kezdeményezésére létrejött egy tárcaközi bizottság, mely célja az üzemek (légoltalmi szempontból történő) besorolásának elvégzése és az óvóhely ellátás megtervezése volt. A sorolásnál az üzem nagyságát, a dolgozók számát, a gyártási profilt és az elhelyezkedését a légitámadással szembeni kitettséggel együtt vették figyelembe. Ezek alapján három kategóriát hoztak létre, az I. kategóriába a pótolhatatlan hadianyagot gyártó üzemek kerültek.
Az osztályba sorolást követően a tárcaközi bizottság döntött arról, hogy az I. kategóriába sorolt üzemeket bombabiztos óvóhellyel kell ellátni. 1951-ben 34 db BGS, 1952-ben pedig 21 üzemben terveztek BGS óvóhelyet építeni összesen 115.000 fő számára. Ennek a kiépítési költségei hatalmasak voltak: 1951-ben 70,1 millió Ft (5.763.600 kg betonacél és 144.100 m3 beton felhasználásával), 1952- ben 43,56 millió Ft (3.597.600 kg betonacél és 89.900 m3 beton felhasználásával).
A BM VI. Főosztályának műszaki alosztálya készítette el az óvóhelyek típusterveit. Ezek befogadóképessége 500, 1.000 és 2.000 fő volt, de amennyiben a lépcsők is felhasználásra kerülnek (mint ülőhely) a befogadóképesség maximum 20%-kal volt növelhető. A tervek kidolgozásánál a Haditechnikai Intézet útmutatását is figyelembe vették, valamint a technikai fejlődést. Ugyanis már nemcsak a hagyományos bombák, hanem az atombomba elleni védekezésre is fel kellett készülni. Az új építésű bombabiztos óvóhelyek 1.000 kg-os romboló-vagy aknabomba telitalálata ellen adott védelmet. Továbbá egy atombomba (nem kontakt találata) esetében az atombomba hő- és radioaktív hatása ellen is védett. Azonban az atombomba elleni méretezéshez a szovjetek biztosítottak adatokat. Egy 1000 fős óvóhely építéséhez 4.800 m3 betonra és 144 tonna betonacélra volt szükség. Az óvóhely építési költsége a felszereléssel és berendezésekkel együtt 1,7 millió Ft volt.
Az 1. osztályú védőképességű óvóhely meghatározott súlyú, de legalább 1.000 kg-os bomba egyszeri közvetlen telitalálatának állt ellen, továbbá atombombarobbanás esetében 20 atmoszféra léglökés és az atombomba összes egyéb járulékos hatása ellen védelmet nyújtott teljes elzárkózással 12 óráig.
Az 1951-1952-ben tervezett BGA óvóhelyek közül azonban közel sem tudott minden épült meg a jelentős anyag- és pénzügyi forrásigény miatt az építések azonban még 1960-ig elhúzódtak. A ferencvárosi pályaudvar vezetési pontjának szolgáló BGS kivitelezési munkái 1958-ban került befejezésre. A későbbiek során történtek még korszerűsítések a már felépültek esetében, azonban a rendszerváltást követően ezek jelentős része privatizációra került azon gyárakkal, üzemekkel, amelyek területén az óvóhelyek álltak. A Miskolci Vasgyár területén lévő BGS óvóhelyet 3500 Ft/m2 áron árulták pár éve. A MÁV területén lévő BGS óvóhelyek maradtak legnagyobb számban állami tulajdonban. Azonban ezek sincsenek korszerűsítve. Polgári védelmi tekintetben a BGS óvóhelyek már nem számítanak védelmi tekintetben korszerűek, a gépészetük teljesen elavult, már ahol még megmaradt belőle valami.

Tököl BGS óvóhely „műemléki”, történeti értéke

A Tökölön épült BGS óvóhely a II. világháború óvóhelyépítési programjának részeként készült el. Nem a lakosság részére létesült összhangban a BGS óvóhelyek általános céljával. A létesítmény két szintes, szintenként 4-4 teremmel. A BGS óvóhely típusterv alapján készült, föld alatti részel, alagúttal nem rendelkezik. Csak a Csepel-szigeten közel tucatnyi BGS óvóhely található még többségük az egykori Csepel Művek területén. Egyedinek így nem nevezhető. A Citadellában is étesült a II. világháború idején egy légoltalmi óvóhely. Ez a Citadella rekonstrukciója során elbontásra került.
Polgári védelem számára már a hidegháború során az 1960-es évektől világossá vált, hogy ezen létesítmények már nem feleltek meg az egyre nagyobb rombolásra képes bombák ellen. Részben ezért is maradt abba az óvóhelyépítés és helyette egy háború esetében a lakosság tömeges kitelepítésével védekeztek volna a nagyvárosokban az atomtámadás ellen. A Tökölön lévő BGS óvóhely, mára már kibelezett épülete nem képvisel sem történeti sem légoltalmi szempontból különleges értéket. Mindössze egy az országban lévő leromlott állapotú BGS óvóhelyek közül.

Tökölön is forgatott a Zágrábi televízió

Kedves program várt a tököli Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a hagyományőrző közösség tagjaira.

Szilágyi-Gólya Márta elnök és Ágics-Farkas Katinka a nemzetiségi önkormányzat tagja mellett Hoffman Pál Tököl polgármestere is fogadta a forgatásra érkező zágrábi tévéseket. A Művelődési Központ nagytermében már hangolt a Tököli Délszláv együttes férfikórusa, akik aztán a felvételek során a vendégek elismerését kiváltó hangzással énekeltek. A forgatás során Szilágyi-Gólya Márta nemzetiségi önkormányzati elnök a nemzetiségi életről, Halász László kórusvezető a kórus életéről beszélt.

Nagy hatást váltottak ki az idős tököliek – Joszkin János, Cseperkáló István, Patarcsics Sándor, Istvános István anyanyelven folytatott beszélgetései. A televíziósok megörökítették a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola tanulójának irodalmi horvát nyelven elmondott versét is, s tájékoztatást kaptak a vendégek a történelmi hagyományokról is.

A horvát televízió összeállítása a Budapest környéki horvátok életének bemutatását célozza, bízunk benne, hogy az Ercsi, Érdi „rokonok” pillanatai mellett a tököli hagyományőrzés is átütő sikert arat a nézők körében.

 

A magyar hadtörténet egyik legnagyobb tragédiájára emlékeztünk

Tisztelettel, koszorúzással emlékeztünk a második világháborús doni katasztrófa áldozatainak, hőseinek emléknapja alkalmából a Hősök terén.

A tököli emlékhely volt a záróhelyszíne a Don kanyarban elesett, eltűnt, megsebesült vagy hazatérés után meghurcolt katonák emlékére végrehajtott emléktúrának. Gergics Illés alpolgármester koszorúzott a díszszakasz előtt, majd fogadás volt a Polgármesteri Hivatalban. Az ünnepségen elhangzott, hogy mint az akkori Magyarországon, Tökölön sem nagyon volt család, amelyet nem érintett volna a tragédia. A világháborút követő kommunista diktatúra elhazudta a történelmi valóságot. Azt, hogy Magyarországnak nem adtak esélyt rá, hogy kimaradjon a Szovjetunió elleni támadásból, s hogy a Don kanyarban harcoló II. Magyar Hadsereg messze a lehetőségeket meghaladó helytállást mutatott. Családunk, rokonságunk férfitagjaitól az idősebb generáció még személyes élményként hallott az orosz bekerítésből való kitörésről.

A rendszerváltoztatás hozta el a történelmi valóság bemutatásának lehetőségét, ezért nem mulaszthatjuk el, hogy a mínusz 30 fokos hidegben a Szovjet túlerő ellen emberfeletti módon küzdő hősök emléke előtt fejet hajtsunk.

XXIV. Doni Hősök Emléktúra

Csepel menetszázad (Pest Vármegye, Csepel-sziget) a v. Mikecz Kálmán Huszár Bandérium, a Vitézi Rend Pest vármegyei Törzskapitánysága, a Dunaharaszti Hagyományőrző Szövetség; a Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kadétiskola, a Kisdunamenti Betyárok Lovas Hagyományőrző Egyesület által szervezett emléktúra 2024. január 12-23 között Csepel-Ráckeve, Bp. Fiumei sírkert, Szigetszentmárton, Szigetújfalu után érkezett Tökölre. A Hősök terén megkoszorúzták az I. és II. világháborús emlékművet, majd zárófogadás keretében Gergics Illés alpolgármester fogadta a résztvevőket.

A túrát v. Kiss László huszár őrnagy vezette.

Kényelmes, új helyen a Horvát Óvoda

A Csépi úti épületben bővítési, korszerűsítési munkák kezdődnek a közeljövőben, így szükségessé vált a csoportok áthelyezése.

A változást jelzi, hogy horvát nyelvű tábla került a Művelődési Központ homlokzatára, miután itt talált ideiglenes otthonra a több, mint 40 óvodás gyermek.

Az átköltözés igen komoly feladatot jelentett a pedagógusoknak, s a Városgondozási Csoport munkatársainak. Nagy segítséget jelentett a szülői összefogás is. A napokig tartó költözésben több, mint húszan vettek részt. Az új év első hetére minden a helyére került. Az átalakított helyiségek megfelelő körülményeket biztosítanak a nevelői munkához.

Köszönjük mindazok segítségét, akik az átalakításban, s költözésben közreműködtek.