Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közút tervezése

A Cívis Komplex Mérnök Kft. kérelmére 17609/2024. ügyiratszám alatt eljárást indított az ingatlanügyi hatóság (PVKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali osztály 10., a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) a Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése című projekt keretében, a termőföld végleges más célú hasznosítása iránti kérelem ügyében.

A kérelem Tököl és Szigetcsép települések külterületén összesen 78 önálló helyrajzi számú ingatlant/termőföldet érint. A kérelem benyújtását követően ingatlanügyi hatóság az előzetes egyeztetéseket elvégezte a Kérelmező Cívis Komplex Mérnök Kft-vel, majd 17609-6/2024. ügyiratszám alatt értesítést küldött minden érintett Ügyfélnek az eljárás megindításáról, illetőleg az eljárás során szükséges helyszíni szemle kezdeményezéséről is.

Tekintettel arra, hogy több érintett ingatlan-tulajdonos, vagy haszonélvező lakcíme hiányos az ingatlan-nyilvántartásban, vagy az érintett ügyfél külföldi értesítési címmel rendelkezik, a 17609-7/2024. számú Hirdetmény a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is kifüggesztésre került.

A tényállás tisztázása érdekében az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény 68.§ (1) bekezdés, továbbá a Tfvt. 7.§ (2) bekezdés alapján ingatlanügyi hatóság helyszíni szemlét tart az Ingatlanok területén.

A szemle tárgya: Az ügyben érintett Ingatlanok helyszíni állapotának, továbbá a Projekt kapcsán felmerülő termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos körülmények helyszíni vizsgálata.

A szemle megkezdésére 2024. április 11. (csütörtök) napján kerül sor, a következők szerint:

Tököl település esetében a szemle kezdő időpontja 09.00 – 09.10. óra között, a találkozó helyszíne: Tököl külterület 0228/47 helyrajzi számú ingatlan helyszíne.

Szigetcsép település esetében a szemle kezdő időpontja megközelítőleg 10.00 – 10.15. óra között, a találkozó helyszíne: Szigetcsép külterület 0192/1 helyrajzi számú ingatlan helyszíne. A helyszíni szemle során minden kérelemmel érintett Ingatlan tételes helyszíni vizsgálatára sor kerül.