Hétvégi városi programok

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2024. június 2. (vasárnap) 18,00 óra:

TÖKÖL-NAGYKANIZSA női kézilabda mérkőzés

 

 

 

 

 

 

Tököl Focipálya (2316 Tököl Sport u.)

2024. június 1. (szombat) 10,00 óra:

Tököl-Dány U19 labdarúgó mérkőzés

 2024. június 1. (szombat) 16,15 óra:

VSK Tököl – Tárnok KSK BAJNOKAVATÓ

 2024. június 1. (szombat) 19,30: PIKNIK MOZI vendégvárás

20,30: Indiana Jones és a sors tárcsája film vetítése – Esőnap: 2024. június 2. (vasárnap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024. június 2. (vasárnap) 10,00 óra:

Tököl-Gyál U16 labdarúgó mérkőzés

 2024. június 2. (vasárnap) 13,00 óra:

Tököl-Dabas Gyón U13 labdarúgó mérkőzés

 

 

 

 

 

Tököli Művelődési Központ és Könyvtár (2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.)

2024.  május 31. (péntek) 20,00 óra: Nyárköszöntő bál a Tököli Horvát Önkormányzat szervezésében. A rendezvény ingyenes.

Folyik a ciklusprogram összegzése és a következő időszak feladatainak meghatározása

Tapasztalataim szerint sajnálatosan nagy a tájékozatlanság az internetes nyilvánosságban a városirányítás, városfejlesztési munkát, programot illetően.

A tájékozott közéleti szereplők tudják, hogy Tököl vezetését a hosszútávú tudatos tervezés, a rendszerszintű, holisztikus gondolkodás jellemezte.

Ez két konkrét hosszútávú programban is megjelent, az első Otthonunk Tököl címmel, a második, mely  jelenleg is aktuális Tököl Gyarapodó Kertváros gondolattal.

A nagyszabású munkát természetesen lakossági véleménykérés, ötletbörze, szervezetfejlesztési vizsgálatok alapozták meg, melyekről a helyi információs csatornákon folyamatos tájékoztatást adtunk.

A mellékelt tartalomjegyzék mutatja a szerteágazó munka szakmai megalapozottságát, a következőkben ismertetésre kerülő ágazati bemutatás pedig az elvégzett tervezői munkamélységét, eredményeit mutatja.

A jelenlegi feladatok két irányt mutatnak. A ciklus végére, 2024. szeptember 30-ra megtörténik az elért eredmények összegzése, s az is természetes, hogy elfogadásra kerül a 2030-ig aktualizált program.

Miután a Városfejlesztési Stratégia ágazati, illetve tematikus csoportosításban 15 évre fogalmazódott meg az új, 2024-2029-es ciklusprogram akcióterve is egy hosszútávú gondolkodás része. A mai bizonytalanná vált világban is törekszünk arra, hogy az elképzelések, tervek forintosított költségfedezetét is bemutassuk.

Integrált Városfejlesztési Stratégia (Akció terv)

Ágazati, illetve tematikus programok:

 1. Városközpont rekonstrukciós program
 2. Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
 3. Intézmény fejlesztési program
 4. Játszótér és zöldfelület fejlesztési program
 5. Parkoló építési program
 6. Útépítési program, helyi közutak, közterületek fenntartása, valamint a helyi tömegközlekedés biztosítása
 7. Idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős fejlesztések
 8. Energia megtakarítás
 9. Lakásgazdálkodás, ingatlanhasznosítás
 10. Vízi közmű program
 11. Levegő minőséget javító program
 12. Föld és talajvédelem, termőföld védelmi program
 13. A város lakosságmegtartó képességét javító, élhetési feltételek javulását megteremtő program
 14. Köztemető fenntartás, revitalizáció program
 15. Köztisztasági és településtisztasági program
 16. Helyi közbiztonsági, helyi tűzvédelmi program
 17. Foglalkoztatási lehetőségek növelése, munkahelyteremtés feltételein javító program
 18. Óvodai, bölcsődei, alapfokú oktatási, nevelési, nemzetiségi és művészeti nevelési program
 19. Egészségügyi ellátás, egészséges életmód terjesztése program
 20. Szociális ellátás, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás programja
 21. Közösségi terek fejlesztési programja
 22. Közművelődés, művészet és sporttámogatás program
 23. Nemzetiségi kisebbségek jogai érvényesítésének programja
 24. Kommunikációs fejlesztési program
 25. E-önkormányzati rendszer kialakítási programja
 26. Egyéb igazgatási feladatok programja

1. Városközpont rekonstrukciós program

 • Mester út, Piac tér, Kossuth L. u. I. ütem
 • Pozsonyi út, Állomás u., Csépi út II. ütem

2. Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

 • Nyárigát megerősítés, ártéri vízelvezető rendszer kialakítása (nyári gát)
 • Jelenlegi vízelvezetési csatornarendszer tisztítása
 • Gyűjtőrendszer rendezése
 • Fő úti szakasz fedett rendszerűvé alakítása
 • Kritikus pontok rendezése (Akácos út, Csépi út: Szivárvány Óvoda, Hősök tere Fő út tüzéptelep, Kossuth L. u: posta, Piac tér
 • Vizes élőhelyek rekultivációja, sóderbányák, Urbanicza, holtág
 • Vizeket veszélyeztető szennyező források felszámolása, BV, volt szovjet lakótelep, Kis-Duna, repülőtér

3. Intézmény fejlesztési program

 • Szivárvány Óvoda bővítés, rekonstrukció (71 mFt)
 • Napsugár Óvoda bővítés, rekonstrukció
 • Oktatási intézmények belső világítás rekonstrukciója, „Szemünk fénye” program
 • Oktatási intézmények fűtés rekonstrukciója, korszerűsítése, akadálymentesítése
 • GAMESZ épület felújítás, bővítés
 • Teleház emelet ráépítés
 • Régi Egészségház átalakítás, ráépítés
 • Uszoda fejlesztés, szabadtéri medence, homokos sportpályák, extrém játszótér
 • Sportcsarnokban felújítás, parkoló, homlokzat átépítés, műfüves labdarúgópálya
 • Katolikus templom külső-belső rekonstrukció
 • Református templom külső homlokzat befejezés
 • Sportklubház felújítás folytatás, műfüves labdarúgópálya építése
 • Gyermeküdülő korszerűsítés, bővítés
 • Művelődési Központ és Könyvtár parkoló építés
 • Régi idősotthon átalakítás igazgatási célokra
 • Régi iskola hasznosítása

4. Játszótér és zöldfelület fejlesztési program

 • 48-as emlékmű
 • Katolikus templom (átépítés, parkoló, kertépítés)
 • Hősök tere (látvány fejlesztés
 • Kegyeleti parkok kialakítása, Vásártéren, Csépi úton
 • HÉV állomás környéke (tereprendezés, parkoló, parképítés)
 • Uszoda környék (extrém játszótér., szabadtéri sportpályák, szabadtéri színpad, mini golfpálya)
 • Kun utcai játszótér
 • Pozsonyi úti játszótér
 • Széchenyi úti játszótér
 • Kossuth L. utcai játszótér
 • Lakótelepi játszótér
 • Papp Károly téri játszótér
 • Lakótelepi park
 • Gyermeküdülő játszótérépítés
 • Piac tér, városközpont
 • Polgármesteri Hivatal hátsó udvar. Okmányiroda, katolikus templomkert
 • Fő úti fasor
 • Kegyeleti parkok, Vásártéri temető, Csépi úti régi temető
 • Zabástya, Okop dűlőkben terület vásárlás (kereskedelmi, ipari övezet)
 • Diana sétány kitisztítása, rendbehozatala
 • Felhagyott sóderbányák rekultivációja
 • Urbanicza-sziget ÖKO-park terve
 • Védett növények megőrzése
 • Sittlerakó rekultiváció
 • Építészeti és természeti értékek védettségének kiterjesztése

5. Parkoló építési program

 • HÉV P+R parkoló
 • Sportcsarnok parkoló
 • Művelődési Központ parkoló
 • Posta, takarékpénztár parkoló (Kossuth L. u.)
 • Uszoda parkoló (bővítés, korszerűsítés)
 • Piac tér
 • Malom parkoló
 • Templom és 48-as emlékmű parkoló

6. Útépítési program, helyi közutak, közterületek fenntartása, valamint a helyi tömegközlekedés biztosítása

 • Rakéta utca, Beton Epag, Betlehem köz, Toldi köz, Nefelejcs utca ,Új szakaszok: pl Klein Rönnau utca és a behajtások, Határ út, Kölcsey utca, Kolozsvári utca, Ledina út folytatás, Dunai lehajtók (Vásár téri, csordalejáró), mezőgazdasági utak, parkerdei úthálózat, Pesti út-Duna utca kanyarodósáv kialakítása, repülőtér bejáró körforgalom kialakítása és a reptéri út közúti közlekedésre való bevonása
 • Csepel-szigeti gerincút nyomvonalának biztosítása, gerincút 5. sz. körforgalom kiépítésének elősegítése
 • Vasút út felújítása (átmenő forgalom szétterítése érdekében)
 • HÉV-állomáson P+R építésének segítése
 • Kistérségi kerékpárút
 • Mezőgazdasági úthálózat rendezése
 • Járdaépítési program

7. Idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős fejlesztések

 • Gyermeküdülő téliesítése, új épület
 • Kishajó leeresztő
 • Szálláshelyek kialakítása az uszodában
 • Sport helyszínek fejlesztése, minigolf, extrém játszótér
 • Kerékpárút program
 • Kerékpár túra helyszínek, tájékoztató pontok, szövegek.
 • Nagy-Dunai strand, Jetski pálya áthelyezése
 • Rendezvények (Lovasnap, Summerfest, Borverseny, Szüreti felvonulás, Kerítéstárlat) helyszín korszerűsítése
 • Uszoda szabadtéri medence, strandfoci, strandkézilabda pályák
 • Műfüves labdarúgópálya a sporttelepen
 • Uszodai fittness és erősítő centrum kialakítása
 • Tökölt népszerűsítő kiadványok
 • Szabadtéri mezőgazdasági kiállítóhelyek létrehozása
 • Állandó kiállítóhely, új rendezvényi helyszín kialakítása
 • Turisztikai kínálatot nyújtó intézmények, vállalkozások kínálatának összehangolása (uszoda, sportcsarnok, művelődési központ, horgászat)
 • Tájképi karakter feltárása
 • Teleház idegenforgalmi információs központtá fejlesztése
 • Helytörténeti nevezetességek, helyszínek, információs pontok kialakítása, létrehozás
 • Kiemelt rendezvényeket népszerűsítő kiadványok, térképek megjelentetése
 • Kistérségi Tourinform Iroda teveékenységének támogatása
 • Turisztikai marketing

8. Energia megtakarítás

 • Városi intézményekben nyílászáró csere lebonyolítása
 • Tervek alternatív energiahordozók felhasználására:

= napkollektor elhelyezés

= geotermikus energianyerés

= bioenergia hasznosítás

 • Fűtésrendszer korszerűsítés
 • Energiatakarékos világítóberendezés alkalmazása az intézményekben
 • Szélerőmű
 • Elektromos áram liberalizálási lehetőségeinek kihasználása

9. Lakásgazdálkodás, ingatlanhasznosítás

 • Piaci alapú bérlakás kialakítás a régi Egészségházban
 • Építési telek kialakítás (Vásár tér, Madách u.,m Akácos út, Bem utca)
 • Szociális bérlakás kialakítás a Szigetmajorban
 • Tartozással terhelt ingatlanok helyzetének rendezése (Akácos út)
 • Nem értékesíthető önkormányzati lakások felújítása

10. Vízi közmű program

 • Önálló vízkivételi mű létrehozása
 • Mezőgazdasági területek vízrendezése
 • Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés
 • Víz és csatornahálózatok feladatainak ütemezése
 • Víz és csatornahálózatok amortizációból adódó karbantartási feladatainak ütemezése

11. Levegő minőséget javító program

 • Peres eljárás folytatása a százhalombattai légszennyezés ügyében
 • Környezetbarát közlekedés-fejlesztés, Hév-várók, P+R parkolók kialakítása
 • Belterületen minőségi zöldterület fejlesztése (Pesti úti lakótelep, BV lakótelep)
 • Megújuló energiahordozók hasznosítása
 • Fő úti forgalom csökkentése
 • Lakótelepi repülőtéri út forgalomba vonása

12. Föld és talajvédelem, termőföld védelmi program

 • Illegális hulladéklerakók feltérképezése, felszámolása
 • Mezővédő erdősávok, fásítások, erdőterület növelés
 • Parlagfű irtás gyomnövények irtásának biztosítása
 • Termőföld védelme

13. A város lakosságmegtartó képességét javító, élhetési feltételek javulását megteremtő program

 • Élettér, lakókörnyezet fejlesztés, közterület rendezés, arculat fejlesztés
 • Városközpont rehabilitációs program ütemezett megvalósítása
 • Bevásárlóközpont, kereskedelmi ellátás feltételeinek javítása, a városban és a lakótelepen
 • Munkahelyteremtés, ipari park fejlesztésben való együttműködés
 • Közbiztonság növelés
 • Térfigyelő rendszer kialakítása
 • Természeti, társadalmi örökség megóvás, katolikus templom felújítása, református templom és környékének rendezése
 • Temetők, kegyeleti parkok korszerűsítése, rekultivációja
 • HÉV fejlesztés, P+R parkolók
 • Gázellátás fejlesztés
 • Életminőség javítás, munkahely lehetőségek

14. Köztemető fenntartás, revitalizáció program

 • Temető rendezés, fejlesztés (Csépi út)
 • Világítás, vízhálózat bővítés, kerítés kialakítása
 • Parkolási feltételek javítása
 • Belső park rendezés
 • Kegyeleti parkok kialakítása, Csépi út, Vásár tér

15. Köztisztasági és településtisztasági program

 • A racionális hulladékkezelést elősegítő intézkedések meghatározása. Terv a hulladék hasznosításra, összehangolás a településfejlesztési tervekkel
 • Hulladékudvar létesítése
 • A szelektív hulladékgyűjtés, és komposztálás rendszerének fejlesztése

16. Helyi közbiztonsági, helyi tűzvédelmi program

 • Térfigyelő kamera rendszer kiépítése
 • Polgárőrség tevékenységének támogatása
 • Rendőrséggel való együttműködés erősítése
 • Rendőrőrs új helyszínre költöztetése
 • Intézményi riasztórendszerek korszerűsítése

17. Foglalkoztatási lehetőségek növelése, munkahelyteremtés feltételein javító program

 • Ipari park fejlesztés támogatása
 • Nap Hold Kht tevékenységének segítése
 • Ingatlan fejlesztés segítése
 • Közhasznú foglalkoztatási program lehetőségeinek kihasználása

18. Óvodai, bölcsődei, alapfokú oktatási, nevelési, nemzetiségi és művészeti nevelési program

 • Óvodák fejlesztése, Szivárvány óvoda bővítése, felújítása
 • Napsugár Óvoda felújítása
 • Lakótelepi iskola fűtés korszerűsítése, felújítása
 • Az oktatási, nevelési intézmények eszközfejlesztése, pótlása
 • Erdei iskola kialakítása
 • Óvoda, iskola belső világítás korszerűsítése
 • Intézményi játszóhelyek korszerűsítése
 • Művészeti iskola eszközfejlesztés támogatása, működési kiegészítés
 • Gyerekétkeztetés minőségi javítása, gazdaságossá tétele
 • A nemzetiségi nyelvoktatás horvát, német, kiemelt programként kezelése

19. Egészségügyi ellátás, egészséges életmód terjesztése program

 • Városi Egészségterv készítése
 • Egészség Központban a házi és gyermekorvosok, fogászat elhelyezése
 • Központi összevont ügyelet kialakítása
 • Új gyermekorvosi körzet létesítése
 • Védőnői Szolgálat új helyiségeinek kialakítása
 • Az Egészség Központban egy napos, piaci alapú orvosi szolgáltatások kialakítása
 • Helyi vérvételi lehetőség megteremtése

20. Szociális ellátás, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás programja

 • A kistérségi együttműködési lehetőségek kihasználása
 • A Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése
 • Krízisház létesítés kezdeményezése
 • Nap-Hold szociális foglalkoztató pályázathoz telek biztosítás, kötelezettségvállalás, működési támogatás
 • Máltai Szeretet Szolgáltat ingatlan fejlesztésének támogatása
 • A Nevelési tanácsadó kistérségi működtetése, a logopédiai szolgáltatók támogatása

21. Közösségi terek fejlesztési programja

 • Szabadtéri sport játékterek és közművelődési rendezvény helyszín a lakótelepi parkban
 • Extrém játszótér létesítése
 • Pincekiállító terem kialakítása
 • Szabadtéri Helytörténeti kiállító helyszín kialakítása
 • Labdarúgó pálya korszerűsítés folytatása
 • Művelődési Központ, Sportcsarnok parkoló, szabadtéri helyszín fejlesztése
 • Könyvtár informatikai fejlesztés
 • Labdarúgó pálya korszerűsítés folytatása
 • Művelődési Központ parkoló, és szabadtéri rendezvényhelyszín fejlesztése
 • Sportcsarnok felújítás, parkoló, szabadtéri rendezvényhelyszín fejlesztése
 • Művészeti iskola részére folyamatos helyiségbiztosítás
 • Templompark kialakítása
 • Szabadtéri strand a Nagy-Dunán
 • Uszodafejlesztés, szabadtéri medence

22. Közművelődés, művészet és sporttámogatás program

 • Délszláv Tánc és Ének hagyományokat ápoló Summerfest rendezését biztosító alapítvány létrehozása
 • Mezőgazdasági és ipari hagyományok gondozása
 • Kulturális és sport rendezvények, események szervezése, összehangolása
 • Művészeti, oktatás, nevelés bemutatkozási lehetőségeinek fejlesztése
 • Régészeti, helytörténeti gyűjtemény fejlesztése

23. Nemzetiségi kisebbségek jogai érvényesítésének programja

 • Horvát, német, szerb közösségi események támogatása
 • Nemzetiségi helyi hagyományokat őrző kiadványok megjelentetése
 • A helyi nemzetiségi építészeti hagyományok megőrzése
 • Nemzetiségi nyelvi és zenei kultúra megőrzése

24. Kommunikációs fejlesztési program

 • A Tököl honlap továbbfejlesztése
 • Tökölt népszerűsítő kiadványok megjelentetése
 • Városi kábeltelevíziós műsor létrehozása
 • Kistérségi rádióhoz kapcsolódva helyi rádióműsor biztosítása
 • Ügyfélszolgálati tájékoztató füzet megjelentetése
 • Az országos média folyamatos tájékoztatása
 • Helyi sajtó illetve lakossági tájékoztató. Helyi újság fejlesztése

25. E-önkormányzati rendszer kialakítási programja

 • E-önkormányzati rendszer kialakítása
 • Információ áramlást és tájékoztatást segítő rendszerek fejlesztése
 • Kistérségi és országos rendszerekbe való csatlakozás
 • Helyi informatikai infrastruktúra fejlesztése és elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése

26. Egyéb igazgatási feladatok programja

 • Program kialakítása a lakosság és a helyi vállalkozókkal való együttműködésre
 • Munkaerőpiaci képzés segítése
 • A reintegrációs folyamatok erősítése
 • A pályaválasztási döntések segítése
 • A kistérségi programok támogatása
 • Kistérségi klaszterek létrehozásának segítése, a meglévőhöz való csatlakozás
 • Komplex PR stratégia megalkotása a város és a kistérség elismertségének növelése érdekében
 • A kistérségi menedzsmenttel együttműködő turisztikai térségmenedzsment támogatása
 • Turisztikai marketing stratégia és arculat kialakítása
 • Infrastrukturális beruházások a turisztikai vonzerők fejlesztésében
 • Turisztikai szálláshely bővítés
 • Környezetbarát térségi ipar és szolgáltatás fejlesztő programokhoz csatlakozás
 • P+R parkoló létesítés

 

 

A közösségek fontos, a tököliek büszkeségét erősítő szerveződések

Mottó: „Védd meg a közösséged és a közösség megvéd Téged”

Idén is fogadás keretében tájékoztatta Hoffman Pál polgármester a tököli közösségek, civil szervezetek vezetőit arról a támogatásról, melyet számukra 2024-re a képviselő-testület biztosít. Elmondta, hogy egy közösséget, a tökölieket is, legyen az családi vagy egyházi, nemzetiségi, kulturális, sport közösség, a hagyományai határoznak meg és tartanak egyben. Általuk lehetőség van a hagyományok megismerésére, megélésére, továbbadására. Jelentős az önazonosságot formáló és erősítő szerepük is.

A közösségvezetők kiemelkedő személyiségek az értékek megfogalmazásában és a közösség tagjait összekapcsoló tudásban, szervezőkészségben. A tököli közösségek ráadásul fontos, a tököliek büszkeségét erősítő szerveződések is.

A jó hangulatú beszélgetésen már nyoma sem volt a Covid időszak nehézségeinek. A jelenlévők félelem nélkül örömmel számoltak be sikereikről, Ivancsics Géza a Bírkózó Egyesület vezetője Gyuricza Marcell sumo Európa Bajnoki sikereit várta. Azóta Gyuricza Mercell korosztályában Európa Bajnokságot nyert. Ezúton is gratulálunk.

A közösségvezetők és Hoffman Pál polgármester együttérzését fejezte ki Firnigel Jánosnénak férje elhalálozása miatt.

A beszélgetés során szóba került az a nagyszabású, közel 100 mFt-os pályázat is, melynek során közel húsz tököli közösség számíthat három év alatt, egyenként 4-5 mFt-os program támogatásra.

A helyi humán fejlesztések programcsomag a városvezetés támogatásával a Polgármesteri Hivatal és a Projekt Expert Kft. pályázatíró cég együttműködésével készült.

A közösségek a városi támogatással már most is tevékenykednek vállalt programjaik megvalósításán. Sok sikert kívánunk mindannyiuknak.

Nagy részvét mellett búcsúztatták Firnigel Jánost

Firnigel János a tököli sportélet emblematikus alakja volt. Egész életét meghatározta a sakk szeretete. Baráti társaságban s magasabb osztályú versenyeken egyaránt sikereket ért el. Hosszú ideig a maga alapította tököli szakosztály vezetőjeként versenyzett, majd annak megszűnése után a Csepel Autógyár, majd a Dunaharaszti sakkcsapat elismert versenyzőjeként járta az országot.

Életének fontos része volt a sport, figyelemmel kísérte a tököli fiatalok szereplését, a Nemzeti Sportból tájékozódva sosem felejtett el gratulálni a jó eredményekhez.

Feleségével Firnigel Jánosnéval, aki férjéhez hasonlóan szívvel-lélekkel közösségi ember, s a Sváb Asszonykórus vezetője, a tököli kulturális és sportélet kimagasló személyiségei. Felesége mellett lányai, Andrea és Edit, vejei és unokája Noel gyászolják.

Firnigel Jánost a szigetszentmiklósi katolikus templom altemplomában nagy számú tököli gyászoló részvételével helyezték örök nyugalomra.

Nyugodjék békében!

Emlékezés tököli hősökre és áldozatokra

A 2024. május utolsó vasárnapján tartott megemlékezésen azokra a katonákra és civilekre emlékeztünk, akik az I. és a II.  világháborúban áldozták életüket családjukért, Magyarországért.

Dr. Vass Lucia megemlékezése után a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola egykori és jelenlegi tanítványa: Lehoczky Balázs és Bernáth Szonja Alsó-Tisza vidéki katonadalokat adtak elő kobozkísérettel. Külön öröm és büszkeség az iskola számára, hogy Balázs a népzenei továbbtanulás útjára lépett tőlünk, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium elvégzése után épp zeneakadémiai felvételi előtt áll. Felkészítő tanáruk: Török-Ábrahám Brigitta

Reméljük, hogy Városi Ünnepségeink színvonalához sokszor és sokáig hozzájárulnak ilyen tehetséges helyi fiatalok.

A koszorúzási szertartáson Tököl Város nevében Hoffman Pál polgármester és Dr. Vass Lucia alpolgármester, a Tököli Református Misszió Egyházközség nevében Horváth Dániel lelkész, és ifj. és id. Kálmán Antal helyezte el a megemlékezés koszorúit.

Díszőrséget adtak a Tököli Mikecz Kálmán Huszárbandérium tagjai.

Dr. Vass Lucia alpolgármester ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékező Közösség!

Ma 2024. május utolsó vasárnapja van, a Magyar Hősök Emléknapja, mely nemzetünk, múltunk, jövőnk és reményeink ünnepe. Az a nép, amely megtagadja múltját, elveszti létjogosultságát a jövő nemzetei sorában, aki pedig őseit tagadja meg, az elkótyavetyéli utódai tiszteletét. Az elesett hősöknek köszönhető, hogy “él nemzet e hazán”.

Végig tekintve az ezeréves magyar történelmen az államalapítástól napjainkig, az ország lakossága rengeteget szenvedett, sok-sok áldozatot hozott azért, hogy békében, biztonságban, szabadon élhessenek a magyarok. Emlékezni kell a hősökre, de nemcsak azért, mert őseink, elődeink, dédapáink voltak, hanem mert a legdrágábbat, az életüket adták Istenért, a hazáért, a családért. Szükségünk van arra, hogy megismerjük és elismerjük nagyszerű eleink hősies, áldozatos, a nemzetet, hazát szerető, azt megvédő, gyarapító cselekedeteit, legyenek azok világra szólóak, vagy csak szűk körben ismertek.  Helyénvaló, hogy időről időre felelevenítjük nagyszerűségüket, hogy emlékhelyek hirdetik hősiességüket, hűségüket és kitartásukat, mint ahol most vagyunk, itt a Hősök terén. Mi több, a hősi példamutatás életünk részévé kell váljon, napi gyakorlattá, gondolkodásunk meghatározó elemévé. Az a társadalom, amelyik nem tudja ezt megtenni, akkor annak jövője sem lesz. Fontos, hogy a múltunkkal tisztában legyünk.

A mai generációknak rendbe kell tenniük a múltat, a történelem rostáján megszűrni azt, és csak az igaz nemes értékeket kell megőrizniük, továbbadniuk a jövőnek. Nem könnyű a rostálás, a nemesnek a talmitól való szétválasztása. Unokáinkra bízzuk a haza sorsát, ezért rendkívül fontosak az olyan megemlékezések, ahol ezek az unokák szembesülhetnek a tényekkel, hogy nem is oly rég, az első és második világháborúban, az ’56-os forradalomban magyarok vesztették életüket a hazáért. A felnövekvő nemzedékeknek érteni, érezni kell, hogy elődeiknek mit jelentett a haza, annak szeretete, az elkötelezettség és hűség a nemzetért.

Nemzeti ünnepeken, emléknapokon a Himnuszt és a Szózatot hallgatva koszorúk és lobogók díszletében sokszor eszembe jutnak Márai Sándor írásai: „A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, Nem.

A haza te vagy, ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja.”

„Mindegy, kik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat, a haza nevében beszélni? Te ne rájuk hallgass, hallgass hazádra!”

A hősként tisztelt magyar emberek életüket adták azért, hogy helytállásukból az utókor erőt és példát merítve mindig tovább haladjon a történelem útján. Miközben tiszteletteljes hangon szólunk róluk, emberi nagyságukról, bátorságukról tudjuk, hogy ők sem születtek hősnek, ők is esendő emberek voltak, akárcsak mi. Csak megszólította őket az idő, a haza és akkor a saját bőrükön érezték, amit Márai Sándor írt. „Nem születtek hősnek, de amikor a hely és az idő megkívánta, akkor talán félve, fázva, de vállalták a sorsukat.”

Se nemzet, se ország rég nem lenne már, ha hősök minden időben és helyen nem áldozták volna érte magukat. Ma ezeknek a hősöknek a napja van.

„Nem sírni jöttünk ma e szent szoborhoz, az emlékezés az mi minket ide késztet” – kezdődik B. Szabó István „A tizenhetesek szobránál” című verse, melyet 1936-ban írt a Nagy Háborúban hősi halált halt székesfehérvári honvédek emlékére.

Nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni” – mondták ki 1917-ben. A személyes gyászon, családi gyászon túl a kollektív emlékezet is gondoskodni kívánt a halottak emlékéről, ezért már a harcok ideje alatt felmerült, hogy a hátországban hogyan tudnának megemlékezni és emléket állítani a fronton életüket vesztett katonáknak.

A hosszas parlamenti viták után, 1924-től május utolsó vasárnapját a „Hősök emlékünnepe” néven nemzeti ünnepé nyilvánították és ennek megfelelően országszerte megemlékezéseket tartottak, majd a hősök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. 1945-ben még megtartották a hősök emlékünnepét, de már szerényebb keretek között.

A szocializmusban nacionalista eseménynek bélyegezték és betiltották. A rendszerváltás után azonban a budapesti Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök emlékművét, és az emberek, az emlékezők, ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottainak, katonai és polgári áldozatainak emléke előtt.

Az Országgyűlés 2001. június 19-én fogadta el a törvényt és erősítette meg a hagyományt a magyar hősök emlékének megörökítéséről, és a magyar hősök emlékünnepéről május utolsó vasárnapján, a Hősök napján.

Balassival szólva: „Az jó hírért névért, s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak, Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak.”

Ma közös hőseire emlékezik a magyar nemzet. Azokra a hősökre, akik közül sokuknak nem ismerjük a tetteit, mert

befedi azokat a háború örök homálya,

a fedezékbe beomló föld,

a robbanás mindent szétszaggató ereje,

a hadifogság kiszolgáltatottságának nyomasztó terhe,

vagy a szemtanúk halála.

A mai napon rájuk emlékezünk.  Rájuk ezekre a férfiakra és ezekre a nőkre. Sokan vannak tőlünk is, innen Tökölről, akik elmentek, s nem jöttek vissza.

Nem kárpótolhatjuk őket veszteségeikért, nem tudjuk megjutalmazni bátorságukat, csak köszönetünket, hálánkat, tiszteletünket tudjuk leróni emlékművük előtt.

Annyival tartozunk nekik, hogy megbecsüljük nyugalmas hétköznapjainkat, szabadságunkat és boldogságunkat, és ha kell, akkor mi is felvesszük a harcot a bennünket elnyomni kívánó helyzetekben, kinyilvánítjuk, vállaljuk véleményünket és tesszük ezt majd két hét múlva a szavazófülkékben is a haza védelmében.

ISONZÓ, DOBERDÓ, CAPORETTO, PIAVE, GORLITZE,

 1. nyarán még senki nem gondolta, hogy ezek a települések és földrajzi nevek örökre bevésődnek a magyar emberek fejébe. Igen, ezek a nevek, ezek a helyszínek jelentik számunkra a magyar golgotát….

Néhányan a Don-kanyar poklában vesztek oda, másoktól a koncentrációs táborokban vették el az életüket. Aztán voltak közülük olyanok is, akiket kétnapos munkára, a „málenkij robotra” vittek és sajnos voltak olyanok is, akik általunk ismeretlen helyen várják a feltámadást.

A mai emléknap azoknak az ismert és ismeretlen hősöknek állít emléket, akik életüket áldozták a hazáért, akik többségükben névtelen sírokban nyugszanak, és akiknek sírhantjaira ma már senki sem visz virágot.

Sok százezer magyar család, tököli család fájdalommal emlékezik egykori hozzátartozóira, akiknek hősi üzenete a ma élők számára az, hogy csak az összetartás, egymás méltóságának a tisztelete hozhat nyugodt és békés jövőt a magyar nemzet számára.

Ez a hősök üzenete és áldozatvállalásuk értelme, ez az ajándékuk az utókornak. Emlékük most is szívünkben él, s lelkünknek erőt ad, az eljövendő idők harcaihoz.

Az emlékezés mellett azzal nyújthatunk igazi elégtételt, ha életünkkel, munkánkkal megerősítjük mindazt, amiért ők az életüket adták.

Tisztelt Emlékezők!

Halál, borzalom. Csak azt tudom, nem akarom. Nem akarja az én nemzedékem.  Mi békét akarunk, új barátokat, szép szerelmeket, boldog családokat.

Anyákként mi nem akarunk háborúban megrokkant hősöket, és azt sem akarjuk, hogy díszpompás temetéssel búcsúztassuk el barátainkat, hogy besorozzák és elvigyék fiainkat.

Tehát: Miről is szólhat ez az ünnep?

Egyrészt a dicső múltról, ahol emberek áldozták életüket hazánk védelmében,

másrészről viszont a jelenről, amelyben végre meg kell találnunk az utat, hogy az ország ismét elfoglalhassa Európában, az őt megillető helyét.

Most részei lehetünk annak a nagy közös uniónak, amely a mai világban lehetőség a felemelkedésre és a boldogulásra.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy beolvadunk valami nagy kohóba, sőt éppen ellenkezőleg.

Őrizzük nemzetünk kultúráját, és védjük a soknemzetiségű Magyarországot.

Tökölön különös jelentősége van ezeknek a szavaknak és gondolatoknak, hiszen itt példás házasságban, barátságban élnek együtt svábok, rácok, magyarok, horvátok és szerbek a már 10.000 lélekszám fölé emelkedett városunkban.

Tisztelt Ünneplő Tököliek!

Ma a Hősök Napja van, emlékezésre, tiszteletadásra jöttünk össze, de ma május utolsó vasárnapján, a gyermeknapon, a gyermekeket is ünnepeljük, és mához két hétre döntünk hazánk, és Európa sorsáról.Ma már másfajta csatákat, háborúkat vívunk nap mint nap.

a családunk összetartásáért,

a gyerekeink jövőjéért,

a tisztességes megélhetésért.

a hazánkért, keresztény, nemzeti értékeinkért,

a világ embertelenné válása ellen vívjuk meg mindennapi harcunkat,

a több, mint két éve tartó háború ellen, a békéért kell küzdenünk, a békéért kell voksolnunk.

Még nem véres csaták ezek, de ugyanolyan jelentősek, mint az elődeink általi harcok.

Most éppúgy, mint akkor, a szabadságunk a tét. Mert az emberhez méltó élet a szabadságban és a békében rejlik. Nekünk még nem a harctéren kell küzdenünk a hazáért, hanem itt kell helytállnunk és boldogulnunk. Nekünk most kell megmutatni, hogy le tudjuk győzni a láthatatlan ellenségeket, mi most az életünkért küzdünk a béke oldalán. Ebben segít elődeink példája, és segítenek a mindennapok hősei.

Katonák, Hősök nyugodjatok békében!

Köszönöm figyelmüket!

Fogathajtó verseny, főzőverseny, gyermek programok, a Kossuth Rádió Tökölön, EDDA koncert = KÖZÖSSÉGI EGYMÁSRA TALÁLÁS

Komoly dicséreteket kapott az elmúlt napokban a Tököli Lovasnap eseménysorozata. A valóban látványos közösségi megmozdulás sok örömöt és megható pillanatokat hozott.

Nagyszerű érzés volt találkozni Csurcsia Imrével, aki a 90-es években volt alapító elnöke a Tököli Lovasklubnak, s múltidéző beszélgetéseket folytatott barátaival az akkori alapítókkal és segítőkkel, Pesuth Antallal, Pesuth Pállal, Gnyálin Jánossal, Szécsi Sándorral, Dants Péterrel. Felidézték a „hőskor” népi fogathajtó versenyeit, az emlékezetes malac és kiscsikó sorsolásokat, a vendégfogathajtók barátságokat eredményező családi elhelyezését, de az egykori vadászhajtások veszélyes pillanatait is.

Sétáló látogatók is köszöntötték a beszélgetőket. Sajnálták, hogy Pesuth Pál befejezi a versenyzést, köszönték Gnyálin Jánosnak, hogy több évi szünet után mindent megmozgatott, s 2021-ben polgármesteri, s képviselő-testületi támogatással újraéledt a fogathajtó verseny Tökölön.

A két nagysikerű verseny megalapozta a lósport tököli híveinek ismételt egymásra találását, s 2023-ban megalakult a Tököli Lovas Sport Egyesület Tóth Zoltán elnökletével.

A városvezetés mert és tudott nagyot álmodni, s az egykori Juniálisok hangulatát idéző eseménysorozatra biztosította a költségvetést.

Köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult a nagyszabásúvá vált városi rendezvény sikeréhez. A facebookon elterjedt tévedések miatt táblázatban bemutatjuk az esemény kiadásait, melyeket a városi költségvetés fedezett.

Külön köszönjük Gnyálin Jánosnak a lovasversenyre felhasznált összegek precíz felhasználását és Tóth Zoltánnak, Burlovics Attilának, Szécsi Sándornak, hogy mintegy 1 mFt szponzori támogatást is biztosítottak a versenyhez.

Tököli Fogathajtó Verseny eredményei

 Kettes fogat akadályverseny

 1. Besze Károly Kunszentmiklós
 2. Taligás Menyhért Sárbogárd
 3. Vadóc Zsolt Szentágota
 4. Schwarz Béla Zamárdi
 5. Semjén Attila Mezőszilas
 6. Ócsai Csaba Tápiószentmárton

Kettes fogat Vadászhajtás

 1. Viszus Szabolcs Fülöpháza
 2. Pergel Imre Tápiószentmárton
 3. Besze Károly Kunszentmiklós
 4. Semjén Attila Mezőszilas
 5. Taligás Menyhért Sárbogárd
 6. Vadóc Zsolt Szentágota

Egyes fogat Akadályverseny

 1. Halász Gábor Vecsés
 2. Mihló János Paks
 3. Csepelszigeti Adrienn Sárbogárd
 4. Kaszás Sándor Alfa Lovas
 5. Miklósné Paks
 6. Nagy Gábor Tápiószentmárton

Egyes fogat vadászhajtás

 1. Nagy Gábor Tápiószentmárton
 2. Kaszás Sándor Alfa Lovas
 3. Miklós János Paks
 4. Csepelszigeti Adrienn Sárbogárd

 

Gyermeknapi hangulat a Vásártéren

Szívet melengető gyermeki öröm volt érzékelhető a Lovas napot családi eseménnyé emelő forgatagban. A dodzsem, az ugrálóvár, a trambulinok sok-sok gyermeket és szülőt vonzott a helyszínre. A nap során gyermekek tucatjait megállás nélkül szállító hordóvasút és kisvonat is nagyszerű élményt nyújtottak, s jó döntés volt a tavalyi tapasztalatok alapján meghosszabbított működés is.

Köszönjük Tököl…

Számolt be az EDDA Művek internetes oldala a tököli fellépésről. Az együttes fergeteges koncertje bizonyította, Pataki Attila és zenész társai a zenekar 50 éves jubileumának évében is óriási energiákkal szórakoztatják a közönséget.

A Vásártéri koncert bizonyította, nem kell szabadtéri közösségi helyszíneket keresgélni, több ilyen bevált parkja, tere is van a városnak.

A Millenniumi Park és parkoló, a Művelődési Központ belső udvara, a Sportpálya, s a Piac téri sétány kiváló eseményeknek adnak otthont évről évre. Közösségi napok, zenés nyári koncertek, a Summerfest eseménye, a tököli búcsú megannyi emlékezetes élmény helyszíne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tököliek tudják, hogy a Vásár tér is ilyen kincse a városnak, nem véletlenül készült számítás, látványterv a helyszín korszerűsítésére.

 

Az EDDA koncert és a családi programok fényesen bizonyították, hogy a Lovas nap mellett látványos zenei programok is szervezhetők ide. A városvezetés részéről kiváló választás volt az EDDA felkérése, amit a fotókon is látható több ezres rajongótábor mutat.

Fanyalgókból a koncert hatása alá kerülve lelkesedők lettek, mert a zenekar egybeforrasztott fiatalokat és időseket, s mindannyian a közös élmény örömével tértünk haza.

 

Profi és amatőr szakácsok, ügyes háziasszonyok garantálták a jó ízeket

Nagy siker volt a tököli lovas napra szervezett főzőverseny. Már a jelentkezések során látszott, hogy a kakaspörkölt főzése megmozgatta az ízmesterek fantáziáját. Végül is 21 csapat vette át Burlovics Attilától a város által biztosított 2 db 3 kg-os kakast. Összeszokottnak látszó társaságok rakodtak ki, s kezdték el a munkát. Nem hiányzott a hangulatjavító pálinka, bor és sör sem, de a lényeg, hogy a szépen felvágott hús kellően puhára főtt, jól megkülönböztethető ízesítésű versenyműveket kóstolhatott a zsűri. Ezt a feladatot Turcsány Andrea, Ferencz Beatrix, Farkas Judit, Demeter Zsanett és Schneider Zoltán látták el. Az eredményt délután Schneider Zoltán hirdette ki, segítői adták át a díjakat. Az első helyet a szigetszentmiklósi Horkai Attila csapata nyerte el, második a tököli Káldi Csaba csapata lett. Nagy öröm és meglepetés volt a Tököli Horvát Önkormányzat harmadik helye.

A főzőverseny résztvevőinél sokkal korábban kezdett munkához a Varsányi Lajos és Major József szakácspáros, akik a versenyzők és meghívott vendégek étkezéséről gondoskodtak. Varsányi Lajos szabadságát kihasználva vett részt a lovasnapon, s mindketten megelégedettséggel fogadták az általuk készített babgulyást dicsérő köszöneteket.

Színesítette a programot, hogy bemutatókat tartott a Nemzeti Művelődési Intézet csapata is. Czipperer Zsófia, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Vármegyei igazgatója és munkatársai, Dr. Kun László Károlyné, Tolik Havros valamint Ötvös Bianka. A szigetbecsei Deminger Ágnes nemezelő kézműves-foglalkozással kötötte le a gyerekeket, de a felnőttekre komoly próba várt.

„Keressük az ország pogácsáját!” címmel hirdettek versenyt, amely Tökölön is nagy sikert aratott. 14 háziasszony vagy csapat adta át zsűrizésre a szebbnél szebb formájú remekműveket. A kóstolást és pontozást Hoffman Pál polgármester, Czipperer Zsófia és Szusics György vállalták. A sajtos, káposztás, hússal töltött, és egyéb ízes remekművek közül a zsűri Krizsanovics Andrásné pogácsáját hirdette ki győztesnek.

A Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére Szusics György szerb speciális húsétellel lepte meg a vendégeket. Mint elmondta, tartalékolt a pljeskavicából az est vendégeinek az EDDA együttes tagjainak is.

Kossuth Rádió-Országjáró képekben

Kellemes meglepetés volt a Kossuth Rádió megkeresése, hogy a sokak által hallgatott szombati Országjáró műsorukat Tököl bemutatásának kívánják szentelni. A legcélszerűbbnek a Lovasnapi forgatag látszott, s örömmel vettük, hogy elfogadták ajánlatunkat.

Nagy feladat volt azoknak a tökölieknek, érdekes embereknek, közösségeknek, közösségvezetőknek a megkeresése, akikről úgy gondoltuk, szívesen vállalják a beszélgetéseket. Mint az összeállításból látszik, remek műsor alakult ki szereplésükkel.

https://www.facebook.com/mr1kossuthradio/posts/pfbid0MsjkiX7Vr2utqyuZ1f1c5dkfHcwXTDTS9mRNbwfE3Hu1uUYzDX5GsQnZo8vzveVal

Köszönjük mindenkinek, hogy erősítették a város jó hírét.

Városnappá nőtt a Tököli Lovasnap eseménysorozata

Óriási sikert aratott az idei Tököli Lovasnap. Az esemény, mely Tököl város rendezvénye, a színesebbé tett programkínálattal szinte minden generációt megmozgatott.

A következőkben összefoglaljuk a nap eseményeit, majd részletesen beszámolunk a Fogathajtó Verseny eredményeiről, a főzőverseny ízeiről, hangulatáról, a Kossuth Rádió egész napos Tökölről, tököliekről szóló műsorfolyamáról, a Nemzeti Művelődési Intézet gasztro és kézműves kínálatáról, a gyermekek számára biztosított szórakozási lehetőségekről, és az esti EDDA koncertről is.

A sok elismerő vélemény, gratuláció megerősíti a város vezetését abban, hogy jó döntés volt a korábban megszűnt Lovasnap városi rendezvényként történt újraindítása. Ebben múlhatatlan érdemei vannak az akkori szervező bizottságnak, Gnyálin Jánosnak, Pesuth Antalnak, Pesuth Pálnak, Csepelszigeti Ferenc, Szécsi Sándornak, Bakó Jánosnak és Hoffman Pál polgármesternek. Az idei verseny szervezését már segítette a tapasztalat, s a 2023-ban megalakult Tököli Lovas Sport Egyesület is.

Köszönjük a Szervező Bizottság munkáját, a Tököli Lovas Sport Egyesület odaadó, precíz közreműködését.

Köszönjük a vendégek étkezését fantasztikusan megoldó Varsányi Lajos és Major József munkáját. A főzőversenyen, a Város pogácsája versenyen résztvevők és a díjakhoz jelentős segítséget nyújtó Demeter István támogatását is.

Burlovics Attila és csapata a Vásár tér rendbetételével, a résztvevők elhelyezésével, a feladatok koordinálásával profi módon birkózott meg. Minden elismerést megérdemelnek.

A siker láttán a résztvevőknek, vezetőknek egyöntetű álláspontja, hogy évente egy ilyen nagy szórakoztató rendezvényre mindenképpen szükség van Tökölön.

Látványterven a jövő Fő utcája

Mint az a munkánk során általános, az idei év fejlesztéseit is bemutatjuk látványterveken. Átlapozva a régieket jó érzés látni az Uszoda, a Városközpont, s a parkok, terek képi előzményeit.

Az elmúlt napokban elfogadott költségvetési módosítás felgyorsította néhány idénre tervbe vett városszépítési, korszerűsítési feladat megvalósítását.

A fotókon a Fő utcai fasor látványterve jelenik meg. A befelé jövő Fő út baloldala a magántulajdonban lévő „Bíróház” esztétikus felújítása után most tovább szépül. Természetesen a munkálatok, s a látványos változás türelmet igényel, de mint a Hősök tere újjávarázsolása mutatja, néhány év alatt ez az útszakasz is a város emblematikus helyszínévé válik.

Első lépésben a bokros rész kerül felújításra, a folytatásra ősszel, lombhullás után kerül sor.

Tököl Városi Programok

Hősök tere  2024. május 26. (vasárnap) 10,00 óra:

Hősök napja megemlékezés a világháborúkban elhunyt hősök tiszteletére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.) 2024. május 25. (szombat) 18,00 óra: SZISE – Komárom NBI/B női kézilabda mérkőzés

Halasztódik a tüdőszűrés

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet mai tájékoztatása alapján a május 27 – június 6. között Tökölre tervezett tüdőszűrés a gép meghibásodása miatt elmarad.

A tüdőszűrést a tököliek számára továbbra is igényeljük. Bízunk benne, hogy csakúgy, mint tavaly, erre egy későbbi időpontban sor kerül.

Megnyugtató, hogy az Intézet ígérete szerint ez még ebben az évben megvalósul.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Tökölön az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül 2024. május 21. napján, napnyugta utáni órákban földi kémiai védekezésre kerül sor.

Pótnapok: 2024. május 22-23.napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tököl Városi Programok

2024. május 18. (szombat)

9,00 Tököli Fogathajtó Verseny, főzőverseny és családi nap a Vásár téren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 EDDA koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2024. március 18. (szombat) 16,00 óra:

Tököl-Nagykanizsa NB II.női kézilabda mérkőzés

 

 

 

 

 

 

Tököli Művelődési Központ és Könyvtár (2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.)

2024. május 16. (csütörtök) 18,30 óra: Kiss Ádám önálló estje

50 éves jubileum a Szivárvány Óvodában

Kedves ünnepséggel készült az óvoda vezetője, Marcsa Ferencné, s minden munkatársa a jelentős dátumra.

A 2019-ben megújult, bővített intézmény tetőtéri tornatermében, – melyben a hétköznapokon most a Napsugár Óvoda vendégcsoportjai élnek – tartották a megemlékezést. A meghívott vendégek között voltak jelenlegi és egykori munkatársak, óvodavezetők, s a város vezetői is. A gyermekek táncai, versei magukkal ragadták a nézőket, mindannyian érzelmes időutazást élhettek át.

Dr. Vass Lucia alpolgármester köszöntője is ezt tükrözte, miután felidézte az ebben az óvodában eltöltött éveit.

Hoffman Pál polgármester történeti visszatekintésében elismeréssel beszélt Szusics Péter egykori tanácselnök 1970-es évekbeli sikeres időszakáról, amelynek, mint Művelődési Ház igazgató, részese volt. Felidézte, hogy 1974 januárjában került sor a nagy eseményre, az óvoda átadására, de beszélt arról is, hogy a 74-75-76-os években valósult meg a Művelődési Ház átépítése, a Mozi és az Aradi utcai Általános Iskola megépítése is.

A meghívott vendégekkel folytatott beszélgetésekben felidézte, hogy az óvodák munkáját, miután nem rendelkeztek a jelenlegi önállósággal, Bíró Vince iskolaigazgató és Mózes Józsefné igazgatóhelyettes fogták össze. Az intézmény akkori elindítása is Bíró Vince irányításával történt.  Emelte az ünnep hangulatát, hogy külön köszöntötték Fábiánné Révai Mária nyugdíjas óvodapedagógust, s átadták neki az Aranydiplomát, melyet az 1973-ban szerzett óvodapedagógusi diplomája után kapott. Megemlékeztek a korábbi igazgatók, így Horváth Györgyné Marika, Szilágyi Simonné Mándé, Duldner Albertné Éva, Kiss Tiborné Kurán Teréz, és Schleerné Szegedi Anna munkájáról is.

A kiválóan szervezett nap a gyermekek számára is emlékezetes maradt nemcsak a szereplések, hanem a közös kísérő programok miatt is. Az 50-es szám gyermekek általi kiírása, a légifelvétel, az emlékfa ültetése mind-mind maradandó élmény a résztvevőknek, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

DCIM100MEDIADJI_0078.JPG

Szúnyogirtás

A Lovasnap eseményei miatt előrehozott szúnyoggyérítésre kerül sor holnap, azaz 2024. május 16-án, csütörtökön.

Mint azt korábbi tájékoztatónkban megírtuk, a központi gyérítések mellett, mint minden évben, most is rendelünk helyi földi szúnyoggyérítést. Ez nemcsak a lovasverseny helyszínét érinti természetesen, hanem a város teljes belterületére kiterjed. Bízunk benne, hogy az időjárás is segíti a munkát.

Virágokkal minden szebb

Jól halad a Városgondozási csoport a virágosítással, miközben a Vásár tér rendbetételén is dolgoznak- A Tököli Lovasnap eseményeire fogadókész a helyszín, a verseny szervezési feladatokkal is jól áll a Tököli Lovassport Egyesület rendező csapata.

Bízunk benne, hogy az időjárás is segíti az esemény sikeres lebonyolítását.