Tököl Városi Programok

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

 

 

 

 

 

 

2024. május 4. (szombat) 18,00 óra:

Tököl – Nagykanizsa NB II. férfi kézilabda mérkőzés

2024. május 5. (vasárnap) 11,30 óra:

SZISE-DVSC női kézilabda mérkőzés

Tököl Focipálya (2316 Tököl Sport u.)

 

 

 

 

 

2024. május 4. (szombat) 10,00 óra:

Tököl – Nyársapát U19 labdarúgó mérkőzés

2024. május 5. (vasárnap) 10,00 óra:

Tököl – Dabas Gyón U16 labdarúgó mérkőzés

2024. május 5. (vasárnap) 13,00 óra:

Tököl – Ráckeve U13 labdarúgó mérkőzés

Még egyszer az idősellátásról

Nagyon kártékony, hogy egyes facebook csoportokban valótlanságokkal, riogatással próbálják rombolni a tököli szociális ellátórendszer, különösen az idősgondozás iránti bizalmat.

Nem kívánom megismételni a korábbi tájékoztatómat, de kihangsúlyozom, a Polgármesteri Hivatal korrekt módon nemcsak irányítja, de összehangoltan működteti is a szolgáltatást. Nem természetes, hogy képviselői esküt tett emberek a személyes egyeztetések helyett homályos feltevéseket osztanak meg a facebookon.

Megismétlem, hogy munkatársaink tevékenysége megfelel az összes előírásnak. Mindenki tisztességesen és emberségesen végezte a munkáját az udvaron elesett idős néni esetében is. Személyes napi kapcsolatban vagyunk, mert délben visszük a szociális étkeztetés keretében az ebédet (ami nem moslék). A Nyírfaliget Idősotthon péntekenként a házi szociális ellátás keretében (ami a vádaskodók szerint nincs, és mégis van) látogatják, s felmérik a teendőket.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának munkatársai intézik az állandó szociális otthoni elhelyezést Ráckevén, ahol a 2022-es hiánypótlás után a nyilvántartásba vétel megtörtént.  A várakozási idő alatt a Nyírfaliget Idősotthonban az önkormányzati négy átmeneti férőhely (ami a hamis állítások szerint nincs, – és mégis van!) egyike bármikor elfoglalható.

Ebben az esetben a személyi térítési díj a szociális törvény szerint legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 60 %-a.

Az alaptalan vádaskodást visszautasítom, javasolom az intézményi beszámolók megismerését, illetve kérdés esetén a vezető munkatársaink megkeresését.

Méltóságteljessé váltak a ravatalozó belső helyiségei

A Csépi úti temető külső felújításának első ütemét, a tetőjavítási munkálatokat befejezte a kivitelező tököli vállalkozó. Koncsár Őrs munkájával párhuzamosan a belső helyiségek is megújultak.

A festési alapmunkák után a helyhez illő, a szertartások hangulatát emelő tapéta került a falakra. A felújítás a következő időszakban az épület külső festésével válik majd teljessé.

22 napirendet tárgyalt a képviselő-testület, két napirend esetében új szavazásra kerül sor

2024. április 25-én ülést tartott a város képviselő-testülete. Az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.

Részt vett 8 képviselő: Hoffman Pál, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Kiss László, Gergics Illés, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté. Bejelentéssel távol 3 képviselő: Ágics Antal, Füle Zoltán, Malaczkó István. Bejelentés nélkül távol: Karászi László.

Napirend Szavazások
1.)    Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 8 egyhangú igen
2.)    Összefoglaló a 2023. évben végzett ellenőrzésekről 8 egyhangú igen
3.)    Tájékoztatás az önkormányzati vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.) 8 egyhangú igen
4.)    Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 8 egyhangú igen
5.)    2023. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás, valamint a 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása 6 igen, 2 tartózkodó szavazattal nem fogadták el
6.)    2024. évi költségvetési rendelet módosítása 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal nem fogadták el
7.)    Állásfoglalás a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” tárgyban kezdeményezett termőföld végleges más célú hasznosítás iránti kérelem ügyében 8 egyhangú igen
8.)    Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői gyámhatóság) 8 egyhangú igen
9.)    Beszámoló a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának 2023. évi munkájáról 8 egyhangú igen
10.) Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2023. évi munkájáról 8 egyhangú igen
11.) Rendőrségi gépjármű használati és üzemeltetési módjának módosítása 8 egyhangú igen
12.) Tököl Város útjainak szilárd burkolattal történő kiépítéséhez közbeszerzési eljárás megindítása 8 egyhangú igen
13.)  Útkarbantartási, árok és padkarendezési ajánlatok elbírálása 8 egyhangú igen
14.) Tököli Motocross és Enduro Sportegyesület Tököl név használatára vonatkozó kérelme 8 egyhangú igen
15.) „Szép város, rendezett környezet” 2024. verseny kiírása 8 egyhangú igen
16.) Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 Felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása 8 egyhangú igen
17.) Ivóvíz és szennyvíz vezetékek térítésmentes felajánlása az önkormányzat részére 8 egyhangú igen
18.) Tököl, Mester utca 1. szám, 587 hrsz. alatti iroda és raktárra leadott ajánlatok elbírálása 8 egyhangú igen
19.) Megállapodás a Pesti úti lakótelepen létesítendő társasházi kukatároló részére átadandó földterület használatáról – Duna utca 3., Mátyás király utca 7. és Duna utca 14. 8 egyhangú igen
20.) Akácos úton található 421/20 hrsz. alatti ingatlan értékesítése árverés útján 8 egyhangú igen
21.) A Pesti út baloldalán telepítendő platánsor előkészítési földmunkájára a nyertes ajánlattevő kiválasztása 8 egyhangú igen
22.) Közösségi támogatás elszámolási határideje módosítására vonatkozó kérelem 8 egyhangú igen

 

Meghívó a Képviselő-testület 2024. május 6-ai rendkívüli ülésére

Stokol.pmh.24050208010

 

 

 

Meghívó

 

Tököl Város Képviselő-testülete

2024. május 6-án (hétfőn) 8,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő u. 117.)

 

Javaslat a napirendi pontokra:
1.)    2023. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás, valamint a 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása
2.)    2024. évi költségvetési rendelet módosítása
3.)    Bizottsági tag megválasztása
4.)    Tököl, Fő utca 92. és a Fő utca 117. mögötti központi WC létesítésével kapcsolatos tervek megvalósítása
5.)    Egyebek

Tököl, 2024. április 30.

Hoffman Pál sk.

Polgármester