A jogszabály a Mentőszolgálathoz rendeli a házi és gyermekorvosi ügyeleti ellátást

Félrevezető információk jutottak el hozzám az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.

Korábban lehetőség volt a helyi önkormányzat által finanszírozott ügyelet fenntartására. Tököl és Szigethalom erről közös rendszerben gondoskodott, amely minimális, 2,5 mFt költséggel járt. Másutt 20-30 mFt-os költséggel létrehoztak helyi ügyeletet, amelynek fenntartása évente szintén 40 mFt összeget igényelt. Tökölön ismerve az egészségügyi átalakítási szándékokat, a közös rendszer mellett maradtunk. Ezzel évente 40 mFt, öt év alatt 200 mFt költségvetési kiadástól mentesült a város.

Mellékeljük a 2023. január 1-től érvényes jogszabály módosítást, mely a 2011. évi CLXXXIX., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény érinti.

„6/A.§. Az állami mentőszolgálat gondoskodik – az 5.§. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.”

A c) pontban meghatározott kivétel:

„c) az alapellátásokhoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás, valamint Budapest területén az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátás „