Felmérés barnakőszén iránti lakossági igényről

Tisztelt Lakosság!

A Belügyminisztérium az önkormányzatok bevonásával felmérést készít a barnakőszén iránti lakossági igényről, hogy a lakosság téli fűtéséhez biztosítható legyen a szükséges tüzelőanyag.
Kérjük a településen élő barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosokat, hogy a 2022-2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan szíveskedjenek bejelenteni a várható felhasználandó barnakőszén mennyiségét az Önkormányzat felé.

Ennek határideje: 2022. szeptember 29. 12.00 óra  

A Belügyminisztérium által meghatározott, lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
háztartás alatta szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

A bejelentéshez szükséges adatok:

  • bejelentő neve, címe (e-mail címe), telefonszáma
  • a fűtési szezonban felhasználandó barnakőszén mennyisége mázsában kifejezve

A kitöltött adatlap benyújtható elektronikus úton a hivatal@tokol.hu e-mail címen vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán található gyűjtődobozba történő elhelyezéssel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felmérésben való részvétel egyúttal hozzájárulást is jelent az érintettek személyes adatainak kezelésére.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tököl, 2022. szeptember 20.

Hoffman Pál sk.
polgármester

Az igényléshez szükséges adatlap ITT  érhető el!