Egyeztetés a mérnökség képviselőivel

Közép Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. szakasz

 Hoffman Pál polgármester megbeszélést tartott Juhász Attila és Benhardt Gyula részvételével a dunai védőgát, a tököli árterület, s a Nagy-Dunai partszakasz használatával kapcsolatban. Az egyeztetés eredményeként az önkormányzat segíti a védőtöltés koronájának rendben tartásán, s közreműködik a töltés állagában kárt okozó gépjármű forgalom távoltartásában. Szó esett a tárgyaláson a korábban a város és a gazdák által rendben tartott nyárigát állapotáról, s az ott is megtapasztalt természetkárosító motorizációs használat megakadályozásával. A feladat összetettsége miatt a résztvevők a következő hetekben helyszíni bejárás megtartását vállalták.

Földmunka az utakon

A Polgármesteri Hivatal kérésére jelentősen megváltozott néhány külterületi és belterületi út. Több földutat is felújítottak. A legnagyobb változás az Urbanicza-sziget felújítása volt, ennek köszönhetően könnyebben megközelítő lett a Dunapart, autóval is könnyebbé és kényelmesebbé vált a lejutás.

Kerékpárút fejlesztési tervek

Együtt gondolkodásról szólt a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalba szervezett tanácskozás, melyen Hoffman Pál, Tököl polgármestere is részt vett.

A BFK Budapest Fejlesztési Központ megbízásából a Mobilissimus Kft és Értékterv Kft konzorciuma készíti a „Budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégiát. A cég képviselői a térség polgármestereivel egyeztettek a már korábban bekért kerékpárút javaslatokról. A tervlapok pontosan jelzik a tököli javaslatokat, amelyekről évtizedek óta beszélünk. A tervezés szempontjainál a turisztikai célok mellett a kötöttpályás közlekedés kerékpáros megközelítésének elősegítése is szerepel.

Tököl a repülőtér melletti útszakasz kerékpárúttal bővítését, s egy a Dunai védőgátat felhasználó fejlesztést preferál. Ezek a javaslatok 30éve terítéken vannak, lehetséges, hogy a Szigetszentmiklós Gyártelepi HÉV-fejlesztés új megvilágításba helyezi őket.

Természetesen a harmadik, sikeresen megkezdett turisztikai célú kerékpárút szakasz felújítása is térségi érdek. Bíztató, hogy a Taksony Vezér hídtól a Parkerdei útra Szigethalom is megtette javaslatát. A teljes kör Szigetcsépet is bevonja, mert a 6-os Tököl, Ledina úti, s Csépi úti szakasza után a Szigetcsépi strandot és a Kis-Duna szakaszt elérve alakul ki, s tér vissza a Kis-Dunai hídhoz.

Megbeszélés a Földhivatal vezetőjével

Hoffman Pál polgármester jelentős előre lépésnek tartja a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Ráckevei vezetőjével Tóth Károllyal folytatott tárgyalást.

A szerteágazó témák közül kiemelkedő az erdőgazdálkodás és az osztatlan közös tulajdonok rendezése.

Mindezek mellett a földek művelésből történő kivonását, a belterületi minősítések témáját is elemezték.

Hoffman Pál polgármester tájékoztatta Tóth Károly urat az Urbanicza szigeti osztatlan közös tulajdonokból történt önkormányzati vásárlásokról, és a város terület kijelölési elképzeléseiről.

Vázolható, hogy az eddigi megvásárolt több, mint 13 hektárnyi területet közösségi célra, Ökopar kialakítására a sziget északi csúcsától a kompátkelőtől délre haladva kívánják megvalósítani.

A Képviselő-testület eddig a vásárlásokra 27 mFt-ot fordított.

Játszóterek karbantartása

Ebben az évben eddig közel 5 m Ft-ot fordított a Polgármesteri Hivatal az elhasználódott, megrongált játszóterek rendbehozatalára.

A Piac téri, a Polgármesteri Hivatal mögötti, s a Széchenyi és Kun utcai játszóterek mellett a Dr. Papp Károly téren és a Pesti úti lakótelepen váltak biztonságosabbá a gyerekek kedvelt helyszínei.

All-focus