Átadták a tököli Minibölcsődét

Hoffman Pál köszöntője

Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget!
Külön köszöntöm Kövér László urat a Magyar Országgyűlés elnökét.
Elnök úr látogatásai mindig nagy örömöt jelentenek nekünk, mert mindig Tököl gyarapodásához kapcsolódnak. Nemcsak azért, mert részt vesz az eseményeinken, hanem mert mindig számíthatunk segítő figyelmére. Így volt ez már több mint húsz éve a várossá válás folyamatában, azután a Fő utcai aszfaltozás idején, majd a Városi Bölcsőde avatásakor.
Köszönjük elnök úr figyelmét, most a Minibölcsőde átadásánál is.

Van egy ismert mondás: „A dolgok megvalósulásának kezdete, hogy gondolunk rájuk.”
Ismerve a tököli családok helyzetét, s keresve a lehetőségeket természetesen a Minibölcsőde építési pályázatra is azonnal rákészültünk. Sipiczki Zoltán tervezővel, Kánai Gergely projektmenedzserrel, Gaál Ágnes jegyzővel terveket, sőt a mai kornak megfelelően 3D-s modellt is készítettünk.
A céltudatos, átgondolt munka a Képviselő-testület számára könnyebb felelőségvállalást tett lehetővé.

Köszönöm a Képviselő-testület és a bizottságok tagjainak és Pest-megye Önkormányzatának, hogy a költségvetés biztosításával és a kivitelező kiválasztásával megadták az esélyt erre a beruházásra.

Mi úgy dolgozunk, hogy ígérünk és teljesítünk. Szerencsére nem csak mi vagyunk így, hanem a MK Unit Kft. tulajdonosa Murvai László úr is. Köszönet jár Neki, munkatársainak és mindenkinek, akinek része volt abban, hogy ez a szép épület a színvonalas tervek alapján, a szerződésben vállalt áron, kiváló minőségben, határidőre elkészült.

Természetesen köszönöm a Polgármesteri Hivatal és a Bölcsőde vezetőinek és munkatársainak odaadó munkáját is.

Most egy ciklus félidejében vagyunk. Kerékpárút és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, Sportcsarnok, Sport Klubház, Kormányablak, iskolai felújítás és most már a Minibölcsőde építése is a hátunk mögött van.

Jogosan érezzük, hogy a sikerek erősítenek bennünket. Ígérjük, hogy a Napsugár Óvoda bővítését, a további út-és járdaépítési feladatokat is meg fogjuk oldani.

Mert, ahogy korábban mondtam: Ígérünk és teljesítünk!

Köszönöm Kövér László úrnak az országgyűlés elnökének, Bóna Zoltán képviselő úrnak s mindannyiuknak, hogy osztoznak örömünkben.