Nagy munka volt, de zökkenőmentes az átállás

Komoly logisztikai feladat volt a Napsugár Óvoda gyermekeinek ideiglenes elhelyezése a felújítási munkák idejére. Mint arról beszámoltunk, a Horvát Óvoda csoportjai kiválóan érzik magukat a Művelődési Központban. Ezen a héten már a Napsugár Óvoda két csoportja is új helyen, a Szivárvány Óvodában talált otthonra.
A Napsugár Óvoda 2 csoporttal költözött á. A tornatermi csoportszobába 37 fő került elhelyezésre, a lenti nevelői szobában 14 fő nagycsoportos.
Marcsa Ferencné és Rácz Annamária egyeztetése, s munkatársaik közreműködése sikerrel járt, a képeken is látható helyszínek minden igényt kielégítenek.

A hétfői kezdés zökkenőmentesen bonyolódott, s ezért a szülők türelmét is köszönjük.

Óvodák együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a Szivárvány, a Napsugár és a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodák vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2023. szeptember 1. – 2024. október 31. közötti időszakra annak érdekében, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.

Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel

A Napsugár és a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetői tájékoztatása szerint a következő évben is lehetősége nyílik óvodásaiknak arra, hogy „Ovi-birkózás” nevű sportfoglalkozáson vegyenek részt. A Tököli Birkózó SE edzője, térítésmentes foglalkozásokat tartana a gyerekeknek. A foglalkozás heti egy alkalommal történne 1 órában, a birkózás szabályai szerint, a sportág normatíváinak betartásával. A birkózó foglalkozáson résztvevő gyermekek esetleges sérüléseiért, a felelősséget a Tököli Birkózó SE vállalja, illetve az aktuális foglalkoztatást tartó birkózó edző. Az óvoda biztosítja a helyiséget, illetve tájékoztatja az óvodások szüleit a foglalkozás időpontjáról, helyéről, a részvételi lehetőség feltételeiről.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetői, az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza, címe: 2337 Délegyháza, Molnár köz 2., adószám:18596629-1-13) sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi-birkózás” nevű sportfoglalkozást tartson. Tököl Város Képviselő-testülete felkéri intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.