Fontos ügyekben döntöttek a képviselők

2024. február 15-én ülést tartott a város képviselő-testülete, az alábbiakban mutatjuk a napirendeket és a szavazások eredményeit.

Részt vett 10 képviselő: Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté.

Bejelentéssel távol 2 képviselő: Farkas Zsuzsanna, Karászi László.

 

Napirend Szavazások
1.)    A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása 10 egyhangú igen
2.)    2024. évi költségvetési rendelet 9 igen, 1 tartózkodás
3.)    Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi rendezvényterve 10 egyhangú igen
4.)    Hagyományőrző Óvoda igazgatói álláspályázatának kiírása 10 egyhangú igen
5.)    A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet módosítása 10 egyhangú igen
6.)    Polgármester szabadságtervének jóváhagyása 10 egyhangú igen
7.)    Dr. Turopoli Éva fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérése 10 egyhangú igen
8.)    Közösségi támogatás elszámolására vonatkozó határidő módosítási kérelem – Komsije Népdalkör 10 egyhangú igen
9.)    Üzlethelyiség bérbeadás – Tököl, Mester utca 1. 10 egyhangú igen
10.) Horvát Óvoda együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 10 egyhangú igen
11.) Javaslat a Tököl-Szigetújfalu kerékpárút szabályozási terv módosítását lehetővé tevő településrendezési, tervezési szerződésre 10 egyhangú igen
12.) Kölcsey utcai kereskedelmi egységek építési övezet módosítási és az érintett telekterületek értékesítési kérelme 10 egyhangú igen
13.)  Kolozsvári utcai kereskedelmi egység építési övezet módosítási és az érintett telekterület értékesítési kérelme 10 egyhangú igen

2024-ben is gyarapodik a város – Biztonságos, átlátható költségvetést fogadott el a képviselő-testület

Több héten keresztül tartó, többkörös egyeztetés eredményeként készült az előterjesztés. Megállapíthatjuk, hogy ez a költségvetés is Tököl gyarapodásáról szól. Ha külön vesszük a működést a fejlesztésektől és a beruházásoktól, akkor jól látjuk, hogy a ciklus záró évében is 1 mdFt-ot közelíti a beruházásokból fakadó önkormányzati gyarapodás. Ha a ciklus egészére nézünk vissza, akkor ez több, mint 2,5 mdFt, Tököl emelkedése továbbra is lendületes. Az eredményeink és a város stabil helyzete sok év egymásra épülő munkájának köszönhető. Összetett és nehéz feladat volt a Covid járvány következményeinek, feladatainak kezelése, a megemelkedett energiaárak és most a magasabb vízdíj költségeinek előteremtése, és az inflációs áremelkedés ellensúlyozása. Mindezt úgy kellett elvégeznünk, hogy versenyképes béreket, juttatásokat akarunk adni a munkatársainknak is.

Tovább visszük a közösségi együttműködés minden formáját, a kulturális és sportegyesületekkel, a horvát, a szerb és a német nemzetiségi önkormányzatokkal, és a történelmi, vagyis a katolikus, református, görögkatolikus és baptista egyházakkal.

Az elmúlt években az Önkormányzati működésben is jelentős átalakításokat hajtottunk végre. Zökkenőmentesen váltottunk szolgáltatót a közétkeztetésben, az új céggel is rendezett maradt a hulladékszállítás, s néhány hónap után helyreállt a kompközlekedés. Óriási erőfeszítéssel és költségvállalással megmentettük, önkormányzati működtetésbe vettük a lakótelepi kispostát. Problémás csapadékgyűjtő helyszíneket számoltunk fel. Kerékpárutat, járdát építettünk, térfigyelőkamerákat telepítettünk. Elkészült a Környezetvédelmi Program véleményezési dokumentuma, s folyik a szintén stratégiai jelentőségű Helyi Építési Szabályozási dokumentum véglegesítésének előkészítése is.

Hitelterheink teljesítése is garantált. Tapasztalataink szerint joggal optimisták a cégek Tökölön, így adóbevételeink reálisan tervezhetők.

Holisztikus, távlatos gondolkodásunknak köszönhetően a beruházásaink pozitív költségvetési kihatásokkal járnak. Az energiahatékonyságot eredményező korszerűsítések költségmegtakarítást eredményeztek a rekultivált sittlerakó területe beruházást vonzó helyszínné vált, s új munkahelyeket és adóbevétel növekedést hoz majd. Ugyanez mondható el a Csépi úti ipari-kereskedelmi területre hozott döntésünkről is. A legnagyobb változást azonban a repülőtéri 40 HA-s logisztikai terület hasznosulásától várhatunk.

Folytatjuk az intézményi korszerűsítést, s emellett kiemelten fontos az út és járdaépítési lakossági igény teljesítése is. Keressük azt a költségvetési megoldást, amely előre hozza ezen fejlesztések megvalósítását.

A könyvvizsgálói véleményhez szükséges dokumentumok, adatok rendelkezésre álltak, a rendelet-tervezetet a hivatal előkészítését követően hatéridőre benyújtottam, előterjesztettem. Ez azt mutatja, hogy az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges forrásokat biztosítjuk. A tervezett bevételek teljesítéséhez kell igazítani a kiadásokat. Egyébként a tervezett előirányzatok mind a bevételi, mind a kiadási oldalon alátámasztottak.

A tervszámok alapján a költségvetési egyensúly és a likviditás is biztosított. Az a korábbi gyakorlatunk, mely szerint munkabér és likvidhitel kerettel működünk, megmaradt, ezeket a hiteleinket év végén visszafizetjük.  Vannak évek, amikor igénybe sem vesszük. Természetes, hogy változás esetén a helyzetet költségvetési módosítások során kezelni fogjuk. A Képviselő-testület többségét adó FIDESZ-KDNP csoport tárgyalta, de nyilván minden képviselő megismerte a költségvetést. Nem kívánok semmit kiemelni ebből a költségvetésből, mert cikluszáró költségvetés, s az ágazati részletekről folyamatos tájékoztatást kívánok adni. A testület dönt majd a következő év költségvetéséről. Ez egy biztonságos, kiegyensúlyozott, jó előterjesztés, csakúgy, mint az elmúlt több, mint 30 évben, az elmúlt 4 évben is. A költségvetési keretek Tököl számára előrelépést és biztonságos, kiegyensúlyozott működést tesz lehetővé.

Megnyugtató, hogy a képviselő-testület kilenc igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a költségvetést.

 

Fantasztikus szellemi frissesség – Hoffman Pál polgármester a 100 éves Mozsgai Jánosnét köszöntötte

Hoffman Pál polgármester az unokák, dédunokák otthonában köszöntötte Mozsgai Jánosnét, 100. születésnapja alkalmából.

Vera néni unokája és unokaveje társaságában szeretettel fogadta a köszöntést. Hoffman Pál polgármester átadta a város ajándékait és az emléklapot, melyen Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte az ünnepeltet.

A „centenárius” ünnepelt, ahogy a családtagok emlegették, örömmel emlékezett vissza életének arra az éveire is, amikor 1950 előtt még tököliként lakott az erdészházban, hordta fiatal postásként a leveleket, csomagokat a kerékpárján. Pontosan visszaidézte Vera néni Tököl egykori orvosa, a ma már díszpolgári címmel kitüntetett Dr. Bácsújlaky Dezsővel kapcsolatos emlékeit, s a fiatalon megélt II. világháború tököli, s Szilágyi-telepi történéseit. Szinte hihetetlen történeteket hallottunk a 95. születésnapi sétarepülésről, az unokák által számára szervezett jetskizésről, motorozásról.

Derűs személyisége mindenkit lenyűgözött. Távozáskor nagy örömmel kívántunk jó egészséget, s szép éveket.

Isten éltesse Vera nénit!