Hírek röviden

Széleskörű médianyilvánosság

A Tököl Magazin televíziós műsor gyártójával, a Media Technology Zrt-vel kötött műsoridő vásárlási szerződéses kapcsolatát változatlan feltételekkel 2023. december 31-ig meghosszabbították a szerződést. A költségvetés módosítás a szükséges forrást biztosítja.

A Duna-Média Televízió műsoridő vásárlási szerződésének hosszabbítását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen és  Farkas Zsuzsanna 1 nem szavazatával elfogadta.

 

A tököli hulladéklerakó rekultivációs munkáit a Globe Aqua Szolgáltató Kft. végzi

A közbeszerzési eljárásban 10 ajánlat érkezett, 8 érvényes és 2 érvénytelen lett. A legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Globe Aqua Szolgáltató Kft. adta be és csatolta a szükséges dokumentumokat is. A bíráló bizottság javaslata a Globe Aqua 247.500.000 Ft ajánlatának elfogadása. A rendelkezésre álló anyagi fedezet és a nyertes ajánlati ár közötti különbözet 26,8 mFt, ennek biztosítására Tököl város képviselő-testülete többlettámogatási igényt nyújt be a pályázat kiírójához.

A Tököli hulladéklerakó rekultivációja tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetését Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta.

 

Meghidették a „Szép város, rendezett környezet” 2023. versenyt

A 2022. évhez hasonlóan a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése és megőrzése céljából „Szép város, rendezett környezet” 2023. címmel versenyt hirdetett. Ennek keretében összesen 550 eFt kerül a díjazásra. A korábbi bírálóbizottsági tagok az idei bírálók is.

„Szép város, rendezett környezet” 2023. verseny kiírását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta.

 

Ellenszavazat nélküli támogatás a Békepárti határozathoz

Javasoltam a Képviselő-testület számára a csatlakozást az Országgyűlés Békepárti határozatához.

Az Országgyűlés békapárti határozathoz csatlakozását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István,  Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen, Farkas Zsuzsanna 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

Hírek röviden

Elindul a ravatalozó tetőfelújítása

Három cégtől érkezett árajánlat a munka elvégzésére. A megadott határidőig a Kisép-Generál Kft és a Koncsár Bt. részéről érkezett ajánlat. A beérkezett ajánlatok alapján 19,889 eFt a legkedvezőbb. A felújítási munkára a költségvetési módosításban felhalmozási tartalékként szereplő 10 mFt összeget erre a célra átcsoportosították. A Gyertyaláng Kft. 4 mFt-tal járul hozzá a munkálatokhoz.

A Tököl, Csépi úti temető ravatalozójának tetőfelújítási munkáira a nyertes ajánlattevő kiválasztását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta.

A SPAR parkolónál női, férfi mosdók létesülnek

Értékelték a Tököl, Fő utca 92. szám alatt található üzletháznál (temetkezési iroda mellett) a WC építési munkáira kiírt ajánlatok eredményét. A legjobb ajánlattevő a Kis-ép Generál Kft. nettó 7,150 eFt ajánlattal.  A tájékoztatás során egyéb munkálatok igénye is felmerült. A domb elhordásával és a két parkoló összekötésével plusz 14 új parkoló kialakítására lenne lehetőség. Erre az Alkotmány utcai forgalom lassításra és az Árpád közi forgalom átszervezésre készült tervek értékelése során térnek vissza.

A Tököl, Fő utca 92. szám alatt található üzletháznál létesítendő központi WC építési munkáira nyertes ajánlattevő kiválasztását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta.

Újabb kukatárolók a lakótelepen
A korábbiakhoz hasonlóan a Pesti úti lakótelepen a Mátyás király utca 9. sz.– 2640/11 hrsz. alatti társasház mellett 4 állásos kukatároló alapjait biztosítjuk. A forrás a 2023. évi költségvetési módosításban szerepel.

A Pesti úti lakótelepen létesítendő társasházi kukatároló részére átadandó földterület használatát Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta. 

Tulajdonba vették a Szent Imre utcai víziközműveket

A víziközmű építtetője a P&P Kft. az Önkormányzatnál jelezte, hogy a Szent Imre utcában megépült vezetékeket térítésmentesen tulajdonba kívánja adni. A műszaki átadás megtörtént. Víz 5 mFt, csatorna 9,9 mFt értékű vagyonátvétele történik meg a javaslat elfogadásával. A döntés megfelel az eddigi gyakorlatnak.

A Szent Imre utcai víziközművek térítésmentes felajánlását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta.

Belterületbe csatolás szigorú feltételekkel

A Képviselő-testület az 53/2023. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozattal úgy döntött, hogy Guth László tulajdonát képező, tököli 086/349. hrsz-ú 1.1181 m2 területű szántó művelési ágú telek belterületbe vonására vonatkozó kérelmét elnapolják és felkértek az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéshez kapcsolódó javaslatok összegyűjtésére és bedolgozására.

Guth László belterületbe csatolási kérelmét Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával elfogadta.

16 igen, két nem és két tartózkodás mellett elfogadták a Helyi esélyegyenlőségi programot és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót

Az Esélyegyenlőségi Program és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció jóváhagyását javasolta Hoffman Pál polgármester és a bizottságok is. Előző testületi ülésen már tárgyalták, írásbeli kiegészítés, új javaslat nem érkezett, így többségi támogatása egyértelmű volt.

A részletes és mély elemzés erősségét a számok, grafikonok adják Értékes a térségi, társulási kapcsolatok bemutatása és a szolgálat által ellátott négy terület: a jelzőrendszeri működés, a családban történő nevelés elősegítése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása is. Az esélyegyenlőség kulcselemei a foglalkoztatottság és a munkavégzés. Megismerhető az anyagból az esélyteremtő városfejlesztés folyamata.

Három eleme hangsúlyos ezek közül:

 • 1000 lakás – Magyarország legkedvezőbb áru lakásvásárlási lehetősége a Pesti úti lakótelepen,
 • 1000 munkahely a munkahelyteremtő szabályozási döntéseink alapján: ipari parkok, kereskedelmi övezetek a város északi és déli övezetében,
 • 1000 gyermek számára biztosított korszerű oktatási, nevelési szociális intézmények, európai színvonalú iskola, óvodai, bölcsődei ellátás.

Két idősotthonban 250 férőhely, széles körű, piaci alapú és a jogszabályoknak is megfelelő önkormányzati szociális ellátás.

Különleges tököli támogatás az idősek karácsonya, a születési támogatás, a díjmentes bölcsődei ellátás, a Bursa ösztöndíj, a speciális ellátást igénylők utazási és ellátási támogatása, a teljes körű egészségügyi ellátás, a mindenki számára elérhető alacsony díjú közszolgáltatások.

A kormány rezsi csökkentési döntéseinek köszönhetően szegregációs terület nincs, de a Szigetmajorban élő családok helyzetének figyelemmel kísérése, javítása fontos feladat. A támogatást igénylő családok segítése a szociális ellátás keretében folyamatos. Nagy léptékű változást pályázati forrásból lehet csak elérni. Az óvodás korúak fejlesztő és rehabilitációs ellátása is megoldott, fenntartunk helyeket az óvodákban az integráltan nevelhető gyerekek számára. Az SNI-s gyermekek ellátását is biztosítjuk a Narancsliget Óvodával, a Beszélj Velem Alapítvánnyal kötött szerződéseinkkel. A fogyatékkal élő felnőttek igényeit a szigethalmi intézménnyel kialakított együttműködés keretében támogatjuk. Szerződéssel személyes gondoskodást nyújtó ellátásról is gondoskodunk a Nyírfaliget Idősotthonban. Ebbe a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, és átmeneti ellátás tartozik bele.

A dokumentum precízen mutatja be a tököli gyermekek kiváló helyzetét, az óvodai, iskolai ellátást, a közétkeztetést, de a védőnők, a gyermekorvosok munkáját, s a fiatalok sport és kulturális lehetőségeit is. A helyi fejlesztő csoport kialakításának lehetőségét is vizsgálja a város vezetése. Célok, fejlesztési lehetőségek: a fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítése, járdák, zöldterületek, játszóterek akadálymentesítése, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása az önkormányzati városgondozási munkák keretében. Térfigyelőrendszer kiterjesztése, a közlekedésbiztonság javítása, forgalom lassítás, átszervezés, járdaépítés-felújítás, korszerű zebrák kialakítása is a feladatok közé tartozik.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz Farkas Zsuzsanna két módosító javaslatot fogalmazott meg, melyek a képviselő-testület 8 nem, 2 igen szavazatával nem kaptak többségi támogatást.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

Megnövekedett források, újabb vállalások

Nyolc igen a 2023. évi költségvetés módosítására

Májusban megtörtént a költségvetés idei első módosítása, mely szerint a költségvetés főösszege 2,848 M Ft-ról 3,016 M Ft-ra módosult.

A költségvetési bevételek 86 M Ft-tal emelkedtek. A két legnagyobb tétel a 2023. évi bérintézkedés finanszírozására kapott 57 M Ft, valamint 25,4 M Ft a Napsugár Óvoda pályázat előlegen felüli része.

A finanszírozási bevételek 81,5 M Ft-tal emelkedtek, melyből a folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevétele 76,5 M Ft, valamint a 2022. évi maradvány további 5 M Ft-tal emelkedett.

A költségvetési kiadások 91,4 M Ft-tal emelkedtek, melyből néhányat felsorolok:

 • orvosi ügyeleti ellátás költsége 2,9 M Ft,
 • könyvvizsgálói díj 1,1 M Ft,
 • Media-Technology 2,5 M Ft,
 • Lakihegy Rádió 1,3 M Ft,
 • épületkarbantartás 3,9 M Ft,
 • kamerarendszer vásárlás és beüzemelés 6,7 M Ft,
 • csapadékvíz rendezés 2,5 M Ft,
 • a szennyvíztisztító telep véderdő karbantartási költsége 1 M Ft,
 • érintés- és villámvédelem 2,5 M Ft,
 • óvodai kerítések építése 1,8 M Ft,
 • rendezvényi kiadások 2 M Ft,
 • Bölcsőde klimatizálása 3,1 M Ft,
 • új buszmegálló beszerzése 1,5 M Ft,
 • a Pesti úti lakótelepen társasházi igény alapján kukatárolók alapozása 2 M Ft,
 • köztéri hulladékgyűjtők beszerzésére 2,8 M Ft,
 • a Család- és Gyermekjóléti Központ működési támogatásának kiegészítése 6,4 M Ft,
 • a VSK Tököl Egyesület II. félévi működési támogatása 10,5 M Ft,
 • a Szigetszentmiklós-Tököl SE II. félévi működési támogatása 1,5 M Ft,
 • a Tököli Polgárőr Egyesület II. félévi működési támogatása 1,5 M Ft,
 • Urbanicza-szigeti területvásárlás 2 M Ft,
 • a 2022. évi állami támogatás visszafizetése az igényelt, de fel nem használt intézményi létszámok miatt 16,9 M Ft.

A felhalmozási céltartalékba 10 M Ft-ot helyeztünk, melyet a testületi ülésen a ravatalozó felújításra átvezettünk.

A finanszírozási kiadások 76,5 M Ft-tal emelkedtek, mely a folyószámlahitel és munkabérhitel visszafizetése.

A rendeletmódosításhoz természetesen van támogató könyvvizsgáló vélemény is, az előterjesztést rendeletalkotásra alkalmasnak ítélték.

A 2023. évi költségvetés módosítását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén  Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

Jól működő Gyermekvédelmi Szolgálat

Tököl Város képviselő-testülete a jogszabályok szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosította. Az előterjesztésben látható a bölcsődei és óvodai férőhely kihasználásra kialakított helyi gyakorlat sikere. Az, hogy a 2 és fél éves szobatiszta gyermekeket fogadják az óvodák. Ennek köszönhetően az óvodák évközben 30 gyermeket vettek át. A központi bölcsődébe 60 gyermek, a minibölcsődébe 14 gyermek jár. A bölcsődei gondozási díj tekintetében a képviselő-testület korábban sem állapított meg térítési díjat. A jogszabály előírja a gondozási szolgáltatás önköltségének megállapítását, ez 2883 Ft/nap. 2022-re sem állapítottunk meg gondozási díjat. A térítési díj összege 0 Ft.

Tökölön jelenleg 329 óvodás gyermek és 635 iskolás van.
Biztosítottak a pénzbeli és természetbeni ellátások, így minden benyújtott gyermeknevelési segélykérelmet (rendkívüli települési támogatás keretében) befogadtunk. Támogatjuk a végzős gimnazistákat és az egyetemistákat, a Bursa ösztöndíjra 2 mFt-ot fordítottunk. 15 diák/hallgató, 2×5 hónapon keresztül havi 9.000- 15.000 Ft/ fő közötti összeget kapott. A gyermekétkeztetés megoldott, azt igény szerint szünidőben is biztosítjuk.

Kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre megállapított összeg 20.669e Ft
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma    14 fő
Családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján ingyenesen étkező gyermekek száma  155fő
Három- vagy többgyermekes családból származó gyermekek száma  200fő
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek száma    11fő
Sajátos nevelésű oktatásban részesülő gyermekek száma      5 fő

Ismert, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást a Szigetszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ tököli szolgálata látja el. Jól működő jelzőrendszer üzemel: 202-ben 99 alkalommal érkezett jelzés elsődleges veszélyeztetettségről. A veszélyeztetettség oka leggyakrabban a család helyzete, a szülők életvitele. Egyre hatékonyabb a lakosság és az intézmények közötti tájékoztatási kapcsolat. A város a napközbeni ellátást mind a bölcsődés, mind az óvodás, iskolás korú gyermekek számára biztosítja. A tököli szolgálat, a rendőrség és a civil szervezetek között a kapcsolat is rendkívül jó. Javaslatok, jelzések, anyagi források, s ha szükséges határozott intézkedések biztosítják a gyermekek jogainak érvényesülését, vagyis, hogy képességeiknek megfelelően fejlődhessenek.

Az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 egyhangú igen szavazatával elfogadta.

Gyomirtás a HÉV vonalán

Kedvezőek az adóterhek Tökölön. Tájékoztatás az önkormányzati vagyonról és a 2022. évi helyi adóbevételekről

A 2022. évi zárszámadási rendelethez a vagyonállapotról is tájékoztatást kell adni. AZ elkészített vagyonleltár az önkormányzati törzsvagyont, ezen belül a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont, valamint az üzleti vagyont tételesen, illetve összesített mérleg szerinti értékben szerepelteti.

A tervezett adóbevétel a négy adójogcímből és bírságból 571 M Ft volt, mely a szükséges előirányzat módosítások után 493 M Ft-ra változott. Ebből teljesült 490 M Ft, amihez számítódik még az iparűzési adó kompenzáció, mely 126 M Ft volt. A szinte minden esetben 100% körüli teljesülés kiváló tervezési és behajtási munkát mutat. A hátralék kimutatás szerint 2022 előttről 37 M Ft, 2022-ről 48 M Ft, összesen 86 M Ft esedékes követelésünk van. Tököl a környezetünk egyik legkedvezőbb adózási feltételeit biztosítja. A kivethető maximumokhoz képest az építmény és a kommunális adó 34-38 % közötti teher. Az iparűzési adóval kapcsolatban álhírként futtatták, hogy az 50 %-át elvették az önkormányzattól. Tököl a 25 ezer fő alatti városok között 126 M Ft kompenzációban részesült. Iparűzési adóbevételünk 2022-ben a kompenzációval együtt 495 M Ft volt, ezzel a teljes adókhoz kapcsolódó bevételünk 616 M Ft összegben realizálódott.

A helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István, és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazatával tudomásul vette.

Stabil költségvetés, biztonságos gazdálkodás. Elfogadta a képviselő-testület a 2022. évi beszámolót

 

Nehéz évek vannak mögöttünk. Nagy eredmény, hogy megmaradtak a normális élet keretei. Nem zártuk be a Művelődési Központot, a sportcsarnokot, s az uszodát sem. 2022-ben is szigorú takarékossági, működési, energiafelhasználási program működött. Ennek s a korábbi jó döntéseknek köszönhetően az energia áremelkedés, és az infláció ellenére is stabil a költségvetés.

Röviden összegezve a helyzetet: a tavalyi és az idei év nagy részére is érvényesek a gáz és áram beszerzési áraink. Sokat számítanak az épület szigetelések, ajtó-és ablak cserék, a fűtésrendszerek korszerűsítése, a napelemek telepítése, s a LED-es közvilágítás. A 2022 évben nagy eredmény, hogy a sittlerakó rekultiváció, illetve a Napsugár és Horvát óvoda projektjeinek kormányzati felfüggesztése fel sem merült. A beruházások 1 mrdFt-ja elkülönített számlán rendelkezésre áll. Nekünk ez természetes, de nincs mindenhol így. Felfüggesztett milliárdos építkezésekről tudunk, visszaadott pályázati százmilliókról értesülünk.  Több helyen milliárdos költségvetési forrást igénylő világítási, épületenergia hatékonysági akciókat láttunk. A 2022-es eredeti költségvetés 1,7 mrdFt volt, ez év végére 3 mrdFt fölé emelkedett. A beszámoló számai és a könyvvizsgálói megállapítások pontos végrehajtásáról, s a visszafogott gazdálkodás és az energiaár emelkedés miatti újra tervezés sikerességéről tanúskodnak. A kiadási oldal l,9 mrdFt-ja mellé a jelenleg még fel nem használt pályázati támogatói előleg kerül. A három évközi módosítást jogszabályi előírás alapján végeztük.

Mint a korábbi években, évtizedekben, a bevételi és kiadási oldal most is egyensúlyban van. Az éves gazdálkodás likviditási problémáktól mentes volt. Az intézményeket biztonságosan működtettük, az emblematikus rendezvényeinket, s a közösségi, egyházi, nemzetiségi támogatásainkat megtartottuk. Hiteltörlesztéseinket teljesítettük, a maradvány felhasználása korábbi kötelezettségek, illetve új döntések alapján történik. A könyvvizsgálói vélemény szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a város vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A működési és felhalmozási egyenleg pozitív, a működési bevételek fedezetet biztosítanak az önkormányzat feladatellátáshoz szükséges kiadásokra. A zárszámadási rendelet, rendeletalkotásra, azaz elfogadásra alkalmas.

A 2022. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás és maradvány elszámolást a képviselő-testület a 2023. május 30-ai ülésén Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen,  Farkas Zsuzsanna 1 nem,  Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.

Nyitottak az együttműködésre a polgármesterek – Egyeztető megbeszélés Tököl és Szigetújfalu között kerékpározható közutak tervezése című projekttel kapcsolatban

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft megbízásából a Civis Komplex Mérnök Kft végzi a Tököl és Szigetújfalu között kerékpározható közutak tervezése című projekt feladatait.

A megbeszélésen részt vett Iski László és Varga Ágnes a Civix Kft képviselője, Hoffman Pál Tököl polgármestere, Tóthné Kriszt Judit Szigetcsép polgármestere és Paulheim Vilmos Szigetújfalu polgármestere.

A polgármesterek tájékoztatást kaptak, hogy tervezési folyamat indult a területükhöz tartozó dunai védőtöltésen, illetve mellette elhaladó kerékpárút megvalósulása első lépéseként.

A tököli szakaszon a templomtól a kápolnáig a töltésen, azt követően szigetcsépi, szigetújfalusi szakaszokon részben a töltésen, részben mellette vegyes forgalmú mezőgazdasági út szolgálja majd a kerékpárosokat.

A tervező cég az engedélyes és kiviteli terveket átadja az önkormányzatoknak, amelyek közösen pályázhatnak a várhatóan a TOP Plusz kiírás forrásaira. A tervezésről és a beruházás részleteiről a polgármesterek részletes írásos tájékoztatást kapnak, melyet a saját képviselő-testületeik elé terjesztenek.

Tájékoztató a központi földi szúnyoggyérítésről

Tökölön az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül

2023. július 11. napján,

a napnyugta utáni órákban földi kémiai védekezésre kerül sor.

Rossz idő esetén a védekezés 2023. július 12-13. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

A méhészek kiértesítése közvetlenül, egyenként megtörtént.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

Lakossági tájékoztatás a MOL Nyrt. Dunai Finomítóban történő karbantartási munkákról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Dunai Finomító bizonyos üzemeiben
július és augusztus folyamán előre ütemezett, időszakos karbantartást végzünk Százhalombattán.

Mikor várható a nyári finomítói karbantartás?

Az érintett üzemeink leállása július 1. és 16. között szakaszosan történik, majd a karbantartás és nagyjavítások elvégzése után a várható visszaindítás is szakaszosan valósul meg, augusztus utolsó hetében fejeződik be.

Az időszakos karbantartás a finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét és élettartam növelését szolgálja. Szakembereink mindent megtesznek azért, hogy tevékenységünk ne zavarja a környéken élő szomszédaink mindennapjait.

Miért van szükség a finomítóban ütemezett karbantartásra?

Az időszakos karbantartás az üzemeink biztonságos üzemmenetét szolgálja, annak érdekében, hogy az ország számára stratégiai fontossággal bíró üzemanyag ellátást a Dunai Finomító a jövőben is folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja, az év 365 napján. További haszna, hogy a leállások alatti technológiai fejlesztéseink révén hatékonyabban, biztonságosabban és fenntarthatóbban tudunk működni. A karbantartási időszak alatt üzemeinkben a technológiát beszállító cégek által javasolt katalizátor cserékre, javításokra, felújításokra, cserékre kerül sor, melyet az adott üzem irányított és felügyelt leállása mellett végzünk el, egészséget, környezetet, biztonságot nem veszélyeztető körülmények között. Ezt nagyleállásnak nevezzük.

A lakosság számára mi érzékelhető Százhalombattán és a környező településeken a karbantartások idején?

A munkálatok a finomító környezetében elsősorban a leállásra való felkészülés és a visszaindulás idején okozhatnak a szokásostól eltérő jelenséget. Az üzemek előkészítése 3-6 napig, valamint a javítást követően az újraindításuk 2-3 napig tart, amely időszak alatt több olyan technológiai tevékenységet hajtunk végre, amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat, mint például fokozott zajhatás, látványos fáklyázás, kellemetlen szaghatás.

Tisztelt Betegeink!

dr.  Turopoli Éva rendelése 2023. június 30. és július 3. között szabadság miatt szünetel.

Helyettesíti: dr. Részegh-Staufer Norbert a saját rendelési idejében.

Telefonos bejelentkezés szükséges: 06-24/406-997

Fogászati ügyelet: Budapest VIII., Szentkirályi u. 40.

Megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ez úton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja:

2023.július 3. napján, napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén a védekezés 2023. július 4. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV vagy Deltasect Plus 2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tájékoztatás

Hoffman Pál polgármester tárgyalást folytatott Csefkó Annával, a Széchenyi Programiroda Nemzeti Programok Igazgatóságának tanácsadójával.

A beszélgetés célja a különböző ágazati pályázatok megismerésében, sikeres pályázat esetén lebonyolításában való együttműködés előkészítése válik, de szóba került a szervezetfejlesztési lehetőségek kihasználása is.

Hoffman Pál polgármester jelezte, hogy Tökölnek az út és járdaépítés, s az energiahatékonyság területén vannak előkészítés alatt dokumentációi.

Helyszíni bejárással zárult Hoffman Pál polgármester és a Demanding Kft képviselője megbeszélése, melyen Tökölre telepítendő elektromos autótöltő állomás lehetőségeiről tárgyaltak.

A városközpontban két-három helyszínt is alkalmasnak talált a cég képviselője a beruházásra. Írásbeli ajánlatuk döntésre a Képviselő-testület elé kerül.

…az élhető kisváros

akadálymentes