Gazdaságélénkítők a helyi vállalkozások – A tököli gazdaság köszöni szépen, jól van!

Még a Covid-időszak és az infláció sem rendítette meg a helyi vállalkozásokat. Gazdasági, kereskedelmi területkijelöléseink sikeresek. A vállalkozások munkahelyeket teremtettek, és a helyi adóbevétel növekedéséhez is hozzájárultak. A volt TSZ telepek visszaszerzése, hasznosítása, a PG Ipari Park, a Csépi úti kereskedelmi és ipari területek, az Airport Üzletközpont létrejötte ezen döntések eredménye. További beruházásvonzás várható a repülőtéri logisztikai terület és a Csép út melletti területek kihasználásával. A vállalkozások jelentős kedvezményként kezelik az őket érintő helyi adó mértékek maximálishoz képest 30 %-on tartását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Világvárosok bevált példáinak figyelembevétele hasznos lehet, de nem árt két lábbal állni a földön, s tisztában lenni Tököl valóságos adottságaival.

Több milliárdos járda és kerékpárút építés

A Tescotól a Csépi úti temetőig tartó kerékpárút ígérete megalomániás lufieregetés. Az út, melyről az elképzelés szól, állami kezelésű főútvonal. Nem önkormányzati tulajdon, és az útszakasz több kilométeren Szigethalom közigazgatási területe. A járda- és kerékpárútépítés mellett legalább olyan fontos a biztonságos parkolás megteremtése az út mellett. Ez a jelenlegi műszaki, területi viszonyok között több milliárd forintos költség. Nyilvánvaló, hogy ez nem lehetséges önkormányzati forrásból. Az ígéret a következő 40 év homályába vesző gondolat.

23 éve történt

2001. június 8-án hatalmas több ezres ünnepséget tartottak a Sportcsarnok előtti területen.
A felhőtlen öröm és büszkeség képei mellett megszívlelendő ma is érvényes gondolatokat ismerhetünk meg a filmrészletekből.

 

https://www.facebook.com/tokolvarosonkormanyzata/videos/375425855003794

 

Lóerők éjszakája

2024. május 14-én a szervező, Negyedmérföld Kft. figyelmét felhívtuk arra, hogy a lakosság pihenésének a megzavarására alkalmas, hangos autós rendezvények megtartása miatt
a terület tulajdonosa felé folyamatos tiltakozásunkat fejezzük ki.
Továbbá tájékoztattuk, hogy az idén, illetve a múlt években nemcsak a tököli lakosság részéről, hanem a környező településen élőktől is több panasz érkezett hivatalunkba a repülőtéren megrendezett egyéb szabadidős sportrendezvények által okozott elviselhetetlen zajok miatt.
Az ide vonatkozó jogszabályok és helyi rendeletek megalkotása során a szem előtt tartott érdek, az érintett területeken élők zavartalan nyugalma, pihenése. Ezzel párhuzamba állítva a repülőtér magánterületén több éve fennálló tevékenységek gyakorlati oldalát, a lakossági visszajelzések alapján elmondható, hogy az ominózus területen eddig megrendezésre került egyéb rendezvények a védeni kívánt céllal összeegyezhetetlenek
voltak.
Mindezért felhívtuk a szervező figyelmét a szabadidős tevékenységek megszervezésének, lebonyolításának szabályait deklaráló joganyagokra.
A tököli önkormányzat a közérdeket szolgálva, így kiemelt figyelmet fordítva a pihenésre, kikapcsolódásra szolgáló hétvégi napok, illetve az ünnepnapok zajtól mentességének biztosítására, a jövőben is hatáskörébe tartozó minden olyan szükséges
jogszabályi intézkedést megtesz, amellyel a lakosság pihenését biztosítani tudja.
A rendezvény megtartásában Tököl Város Önkormányzata a közreműködő támogatását
nem adta meg.

Lakótelep-fejlesztések, elképzelések

A Pesti úti lakótelepen élők, csakúgy, mint a közelmúltban Tökölre költöző családok teljes értékű tagjai Tökölnek.
A lakótelepi fejlesztések folyamatosak, orvosi rendelő, óvoda, iskola, uszoda, védőnői ellátás szolgálja
az ott élőket. Nagy öröm a nemrégiben átadott minibölcsőde, s az új helyre került, s így megmentett
kisposta. Tárgyalásban vagyunk a megszűnt bankautomata pótlásán, s amint a lakosságszámhoz
igazodó jogszabály lehetővé teszi, biztosítjuk gyógyszertár létesítését.
A BV lakótelep területe nincs a ,,börtön” vagyis a BV intézet tulajdonában. A terület/területek
önkormányzati tulajdonba adását a tulajdonosnál már korábban kezdeményeztük. A tárgyalások folynak, a kialakult helyzetben, ami önkormányzati fejlesztésként megvalósítható, arra intézkedtünk. A területen lévő Gyöngyvirág utcában az útalappal rendelkező szakaszokat aszfaltozzuk, ennek során a csapadékvíz-elvezetést is megoldjuk.
Megtörténtek az előkészületek az Alkotmány és József Attila utcák forgalomlassítására is.

Vezetői bejárás a Napsugár és Horvát Óvoda építkezésén

Hoffman Pál polgármester, Dr. Vass Lucia alpolgármester, Gergics Illés alpolgármester, Sipiczki Zoltán az építésvezetők társaságában tekintette meg a 700 mFt-os bővítési, korszerűsítési munkák állását.
A Pharos 95 Kft jól halad a munkálatokkal. Egyszerre folyik a régi helyiségek átalakításához szükséges
bontás, az elektromos hálózat bővítés, s az új helyiségek építése. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy a beruházásban a Mester-Szaki KFT csapata révén tököli alvállalkozók is részt vesznek a
munkálatokban.
Ez illeszkedik és igazolja a képviselő-testület törekvését a helyi cégek bevonására a tököli
beruházásoknál.
Ugyanerre volt példa a Bölcsőde és a Minibölcsőde építése, s a Ravatalozó felújítása is. Ez a törekvés
kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet. Az ilyen 700 mFt-os nagyberuházás
esetén, mint láttuk, a nyílt közbeszerzés tizenkét ajánlattevő céget hozott. A helyi vállalkozások
támogatása a város beszerzéseinél is megvalósul. A legutóbbi ilyen döntés 2024. május 6-án az
útépítésre vonatkozóan született.
Az előterjesztés szerinti cégek mellé a képviselők további cégek bevonására tehettek és tettek is
javaslatot.
Elemzési adatok és hirdetések megtekintése
Bejegyzés kiemelése
Az összes reakció:

1

Továbbra sem akarunk szemét konténereket a város körül

Korábban már nyugvópontra jutott kezdeményezés került ismét a közéletbe. A képviselő-testület
elutasította azt a javaslatot, melyben konténereket kértek a város körülölelő külterületekre állandó
hulladékgyűjtési célra.
A képviselő-testület nem támogatta az elképzelést, mert az egyöntetű álláspont szerint ez nem
kívánatos szeméthegyeket hozna létre a város körül. Az újabb elképzelés szerint kommunális
hulladékgyűjtést is kialakítanának, ami egyébként a vízbázis védelme miatt tiltott.
Az előzőhöz hasonlóan elutasító álláspont célszerű a Dunapartra tervezett hulladékgyűjtő konténerek
kihelyezésére vonatkozóan is.

Sok szerencsét kívánt Tökölnek Bill Murray

A múlt hétvégén Magyarországon tartózkodó sokoldalú amerikai művész egy tököli család, Ásin Éva és férje Stenger Mihály otthonában pihent néhány napig. Változatos programja során természetesen Tököllel is megismerkedett.
Hoffman Pál polgármesterrel a tököli Duna-parton folytatott beszélgetést. A Golden Globe díjas színész a háttérben látható reklám és kiégett kishajó láttán elmondta, hogy valamikor ő is vásárolt 1 dollárért egy roncshajót, melyet saját kezűleg hozott rendbe. A hajó most is meg van s a fia jár halászni vele. Hoffman Pál reményét fejezte ki, hogy legközelebb közönség találkozón is megismerhetnek Bill Murray-vel a tököliek.
Bill Murray gratulált Hoffman Pál polgármester úr különlegesen hosszú 34 éves polgármesteri pályafutásához és sok szerencsét kívánt Tökölnek a választásokhoz.

Megkezdődik a Gyöngyvirág, Szent Erzsébet, Barackos, Szent Margit, Szent László, Szent Imre, Puskás, Buzánszky, Grosics, Csokonai és Berkenye utcák aszfaltozása

74 millió Ft kiinduló forrás az útépítési feladatokra
2024. május 6-án elfogadta a képviselő-testület a 2024. évi költségvetés módosítást, amelyben megemelt összeg, 74 millió Ft áll rendelkezésre útépítésre, aszfaltozásra. A Polgármesteri Hivatal munkatársai szerint a legfontosabb igények a Gyöngyvirág u., Szent Erzsébet u., Barackos u., Szent Margit, Szent László, Szent Imre, Puskás, Buzánszky, Grosics, Csokonai és Berkenye utcákra fogalmazódtak meg. Az előkészítés és a döntés során láthatóvá vált, hogy a teljeskörű aszfaltozáshoz ennél magasabb összegre lesz szükség, ezért a közbeszerzési kiírás előtt megvizsgálják a kiegészítő lehetőségeket. A közbeszerzési eljárásban résztvevő cégekre bárki tehetett javaslatot, s volt is a kört bővítő javaslattétel
Az biztos, hogy az idei évben ez a 74 millió Ft utak aszfaltozására fordítódik.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Füle Zoltán és Vukov Máté 2 tartózkodó szavazatával elfogadta az előterjesztett költségvetési rendelet módosítását.

Bizonyított az idősgondozói és családsegítő rendszer

Néhány héttel korábban már beszámoltunk arról, hogy egy idős hölgy konkrét élethelyzete során bebizonyosodott, Tököl rendelkezik a jogszabályok által előírt idősgondozási, szociális ágazati ellátásokkal. Az ellátás színvonala, díjai megfelelnek a környezetünkben működő hasonló intézmények kínálatának.
Az időshölgy eset során mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy
Számára minden délben ebéd házhoz szállítását biztosítottuk
A hét egy napján a Nyírfaliget Idősotthon házi szociális gondozásra kötött megállapodásunk értelmében segített a hölgynek
A Nyírfaliget Idősotthonban. Az ideiglenes egy éves időtartamú elhelyezést is biztosítottunk azonban ezt a család nem igényelte
Az új helyzetben az állandó szociálisotthoni elhelyezéséről intézkedtünk. Ezt a kiskunlacházi otthonban biztosították. Az elhelyezésre 2024. február 4-én került sor
Köszönöm a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Nyírfaliget Idősotthon és a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában dolgozó munkatársunk korrekt segítségét.

Folyamatos közterület helyreállítás

Az elmúlt hetekben lehangoló képeket kaptunk az Uszodai teraszt ért rongálásról, de hasonló látványt tapasztalunk a Piac téri lépcsősornál is. Motorosok, rolleresek rongálásait kell helyreállítanunk itt és a játszóterek környékén is.
A Piac téren a játszótér, a Pavilon, s a padok javítása, festése megtörtént, a burkolatjavítási munkák felmérése folyik.
Az uszodai a terasz a javításnak a költsége a Piac téri burkolat javítások több millió forintos forrást igényelnek. A kisebb költségű munkákat a városgondozási csapat munkatársai elvégzik. Az uszodánál készült képek már az általuk rendezett, virágokkal szépített teraszt mutatják.