Idén is nagy siker volt a Piknik mozi

A tavalyihoz hasonlóan a Városi Sportpályán kiépített helyszínre már kora este érkeztek a nézől.

Az érdeklődést nem csökkentette az sem, hogy eső miatt egy nappal eltolódott a rendezvény. A filmre főként fiatal társaságok és gyermekes családok érkeztek.

A napsütés utáni kellemes idő erősítette a közös szórakozás jó hangulatát.

Nagy sikerű sportnapot tartott a VSK labdarúgó szakosztálya a városi sporttelepen

A nap színes forgatagában került sor a Pest vármegyei III. osztályban bajnokságot nyert felnőtt csapat köszöntésére, s az utánpótlás csapatok gálaprogramjára. A fiatal focisták szülei és a szakosztályvezetés közreműködésével szervezett nap gazdag volt emlékezetes részletekben, ilyen volt a főzőverseny, az ügyességi vetélkedők egész sora. A gyerekek számára nagy esemény volt, hogy Gergényi Bence a Székesfehérvár tököli származású labdarúgója is elfogadta Jaszenovits Balázs szakosztályvezető és Márczy Gábor VSK elnök meghívását, s élménybeszámolóval, dedikálással lopta be magát a gyerekek szívébe.

Az eseményen nagy számban megjelentek azok a volt labdarúgó játékosok, akik egykor Tököl magasabb osztályú csapataiban, a Pest megye I-ben, az NB-III-ban és az NB II-ben játszottak.

1 Ft hiány sincs a 2024. évi költségvetésben – Tököl hitelterhe a legalacsonyabb a környező településekkel összevetve!

Az interneten továbbra is valótlan állítások jelennek meg az Önkormányzat hiteléről és a városi költségvetés megismerhetőségéről.

 • Tény, hogy a város 2024-ben fennálló hiteltartozása 193 mFt,
 • Tény, hogy ez minden képviselő előtt ismert,
 • Tény, hogy ennek ellenére a nyilvánosságban mást mondanak,
 • Tény, hogy ugyanezt tették öt éve is, de nem tudták félrevezetni a tökölieket.

Tényekről szól az alábbi, a 2024. évi költségvetésről szóló rendelettervezet vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés is.

„Összegzés

A könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy a tervezett előirányzatok a jelenlegi adatok alapján alátámasztottak, mind a bevételi oldalon, mint pedig a kiadási oldalon.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerültek a jelenleg ismert jogszabályi változások, a 2023. évi várható teljesítési adatok, illetve a szakirodák és intézmények számításai, elemzései, indoklásai.

A kiadások tervezése az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez hasonlóan szintén a szakirodák, az intézmények támogatásával, figyelembe véve a források biztosította lehetőségeket.

Jelen időpontban és állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított, amennyiben év közben a teljesíthetőség bármilyen (külső, vagy belső) okból változik, úgy költségvetési rendeletmódosítást szükséges végrehajtani, figyelemmel a rendeletben rögzített hatásköri és eljárási szabályokra is.

A könyvvizsgáló a fentiekben leírtakat figyelembe véve, a könyvvizsgálói jelentésben részletezettek szerint a rendelettervezetet vitára és rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.”

 Tény, hogy a valótlan hitelszám mellett 800 millió Ft – 1 milliárd Ft költségvetési hiányról is írnak, miközben tudják, hogy csak egyensúlyban lévő költségvetést lehet elfogadni. Nem számítanak szakmai indokok, nem számít a Könyvvizsgálói jelentés, terjesztik a valótlanságot.

A zavarkeltés mellett céljuk könnyen átlátható: nem akarják, hogy a tököliek a sikeres öt év több, mint 2 mdFt-os fejlesztéseiről beszéljenek.

Szerintük nem épült meg a Minibölcsőde, nem valósult meg a sittlerakó rekultiváció, nem újították fel a Sportcsarnokot, Sportklubházat sem. Nem létezik nekik csapadékvíz elvezetés, a kerékpárút építés, de járdák és utak építése sem.  Az írások a pénzügyi felkészültség teljes hiányát mutatják.

A látványtervek és a megvalósult beruházások képei, a valóság mégis mindig meggyőzte a tökölieket. Most is egyértelmű a város fejlődése.

Nemhogy 1 mdFt hiány nincs, 1 Ft sem hiányzik a költségvetési egyensúlyhoz.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

 Hoffman Pál polgármester a képviselő-testület tagjai, s Erdélyből elszármazott tököliek előtt emlékezett a 104. évvel ezelőtti eseményre.

A családi történetek mellett szó esett két megdöbbentő számról is, jelesen arról, hogy a szégyenteljes Trianoni diktátum az akkori Európa hatodik nemzetéből az országcsonkítással Európa tizenhatodik államát hozta létre.

A koszorút a Székelykapura Hoffman Pál polgármester, Dr. Vass Lucia alpolgármester és Gergics Illés alpolgármester helyezte el.

Az ünnepséget a jelenlévők a Székely Himnusz éneklésével zárták.

Újabb dilettáns álhír, most az energiafelhasználásról

A tököliek az elmúlt öt évről szóló beszámolókban jelentős környezetvédelmi beruházásokról kaptak tájékoztatást.

A csapadékvíz elvezetés, az illegális hulladékgyűjtés mellett nagy horderejű, 300 mFt-os beruházás volt a sitlerakó rekultivációja. A munkálatok során 200 ezer m3 hulladék került őrlésre, deponálásra. Ez jól illeszkedett a korábbi fejlesztések sorába.

 • Csatornáztuk a Kis-Dunaparti ingatlanokat.
 • Térségi összefogással öt település számára oldjuk meg a szennyvíztisztítást. A TVCS Kft évi 50 mFt-os igénye helyett a Fővárosi Vízművekkel együttműködve 10 év alatt 500 mFt költségvetési támogatási igényt és évi 15 mFt, összesen 150 mFt környezetszennyezési bírságot takarítottunk meg.
 • Az intézmény felújítások során homlokzat és tetőszigeteléssel, korszerű kazánokkal és műanyag nyílászárókkal szintén nagyot léptünk előre.

Az intézmény korszerűsítés, a LED-es közvilágítás és a napenergia felhasználás szintén jelentős környezetvédelmi előrelépés volt, és költségmegtakarítást eredményezett.

 

 

 

 

 

 

 

 

A fentiek, s a kiváló konzorciumi gázbeszerzési közbeszerzési eljárás eredményezte azt a városunknak viszonylag kedvező szolgáltatási szerződést, amely az energiaválság idején is megfizethető közüzemi díjakat tartalmazott.

A támogatások nem pályázatra, hanem számításokat tartalmazó dokumentumokra, s személyes tárgyalásra épültek. A megemelkedett költségekből vállalt át a kormány. Természetes, hogy ez Tökölön kevesebb volt azon településekhez képest,

 • ahol régi kazánok és nyílászárók vannak,
 • ahol nincs még LED-es közvilágítás,
 • ahol nem használnak napenergiát,
 • s ahol a gázszerződések miatt nem három, hanem nyolcszorosára emelkedtek a gázárak.

Az eltérő számok bizonyítják, a kormány nem tett különbséget kormánypárti és ellenzéki települések között!!

Mindenki a helyzetétől függően számíthatott segítségre.

A jogszabály a Mentőszolgálathoz rendeli a házi és gyermekorvosi ügyeleti ellátást

Félrevezető információk jutottak el hozzám az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.

Korábban lehetőség volt a helyi önkormányzat által finanszírozott ügyelet fenntartására. Tököl és Szigethalom erről közös rendszerben gondoskodott, amely minimális, 2,5 mFt költséggel járt. Másutt 20-30 mFt-os költséggel létrehoztak helyi ügyeletet, amelynek fenntartása évente szintén 40 mFt összeget igényelt. Tökölön ismerve az egészségügyi átalakítási szándékokat, a közös rendszer mellett maradtunk. Ezzel évente 40 mFt, öt év alatt 200 mFt költségvetési kiadástól mentesült a város.

Mellékeljük a 2023. január 1-től érvényes jogszabály módosítást, mely a 2011. évi CLXXXIX., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény érinti.

„6/A.§. Az állami mentőszolgálat gondoskodik – az 5.§. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.”

A c) pontban meghatározott kivétel:

„c) az alapellátásokhoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás, valamint Budapest területén az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti ellátás „