Szervezett munka a bizottsági és képviselő-testületi üléseken

A Képviselő-testület augusztus 24-én csütörtökön tartotta soron következő ülését. Az elmúlt napokban olvasható döntések, s a viták az eddigi 30 ülésünkhöz hasonlóan nyilvánosak voltak. Kivételt csupán a zárt ülés vitái képeznek, de ezen ülések határozatai is nyilvánosak.

A valótlan facebook állításokkal szemben az eddigi összes előterjesztés a képviselők számára a jogszabályi határidőben, tehát 5 nappal az ülés előtt elérhető volt. Ülés előtti kiegészítő indítvány csak sürgősségi esetben fordul elő, 2019-től az eddigi 30 ülés 556 napirendjét megelőzően erre 35 alkalommal került sor.

A képviselői hozzászólásokból ismeretes, hogy az együtt induló csoportok, így a Fidesz-KDNP képviselői és a CKE képviselői is előzetesen tárgyalják az előterjesztéseket, s a bizottsági ülésekre vagy egyeztetett, vagy egyéni állásponttal érkeznek. A vélemények a bizottsági üléseken ütköznek, szükség esetén módosító javaslatok születnek, és így többségi bizottsági álláspont alakul ki. A képviselő-testület a bizottsági véleményről szavaz, de még ekkor is tehetők módosító javaslatok. Ezekről az eredeti javaslat előtt kell szavaznia a testületnek.

Teljes tájékozatlanságot vagy tudatos félrevezetést mutatnak azok a facebook buborékos felvetések, melyek titkos előterjesztésekről, meg levél vagy internetes szavazásról szólnak. Egy-egy napirend zárt ülésen történő tárgyalása sem az érdeklődők, hanem az érintettek érdekei miatt, a jogszabályi előírások szerint történik. Az előterjesztések és döntések visszamenőleg is elérhetők, tehát bárki meggyőződhet róla, hogy a költségvetések és az éves költségvetési beszámolók is a képviselők rendelkezésére álltak és állnak.

A képviselő-testületi ülésekről videófelvételek Tököl Város honlapján keresztül archiválásra kerülnek, s elérhetők. Az aktuális felvétel a jegyzőkönyv aláírásával azonos időpontban válik elérhetővé.

https://www.tokol.hu/tokolrol/videofelvetelek/

https://www.youtube.com/@tokol7363/videos

Összeállításunk a képviselő-testületi ülésről készült videófelvételek induló képeit mutatják.