Terület leválasztás,- ingatlan árverés

  • A Képviselő-testület az 59/2023. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozatban döntött a tököli 0109/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek megosztásáról, a változási vázrajz megrendeléséről, a kiszabályozandó kb. 3 ha méretű terület értékbecslésének elkészítéséről, valamint a kiszabályozandó területet érintő szabályozási terv módosításáról, a terület megközelítését szolgáló utak kialakításáról, a közművesítésre vonatkozó településrendezési szerződés előkészítéséről és annak beterjesztéséről. Az érintett határozatban szerepel még a TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2022-00003 kódszámú „Hulladéktelep rekultivációja Tököl Városában” tárgyú projekttel érintett területtel kapcsolatosan, az Irányító Hatósággal való egyeztetések lefolytatására vonatkozó döntés.

A telek megosztását megelőzően kérni kell a Földhivataltól a leválasztandó terület más célú hasznosításának engedélyezését. Ez az eljárás kérelemre indul, mely kérelemhez csatolni kell egy talajvédelmi tervet és egyszeri földvédelmi járulékot is meg kell fizetni az aranykorona érték kb. aranykoronánként 56.000 Ft, összesen kb. 350.000 Ft után.

Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Földhivatalhoz a 0109/3 hrsz-ú ingatlanból a leválasztandó terület más célú hasznosításának engedélyezéséhez, melyhez a szükséges fedezetet a 2023.évi költségvetés terhére biztosítja.

  • Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tököl, 1408/4 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára elkészített értékbecslést tudomásul veszi, azonban az ingatlan induló árát 25 millió Ft-ban határozza meg.

2) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező a Tököl, 1408/4 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítéséhez Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen hozzájárul.

3) az ingatlan Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen való értékesítéséhez szükséges Árverési hirdetményt elfogadja.

  • Tököl Város Képviselő-testülete egy másik Mező utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan is határozatot hozott. A korábbi vonatkozó határozatokat visszavonta, s a tagok megfelelő igazolásáig az értékesítésre vonatkozó döntést elhalasztja.