Rendelési, működési időváltozások

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl 3. számú felnőtt háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetésére megkötött Feladatellátási szerződését módosította.

„6.) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 20 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:

       Hétfő: 8,30-12,30 óráig,

       Kedd: 8,30-12,30 óráig,

       Szerda 11,00-15,00 óráig,

       Csütörtök: 12,00-16,00 óráig,

       Péntek: 8,30-12,30 óráig.

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben szereplő ellátási terület meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.

 

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Városi Uszoda nyitva tartását a 2023. október 1. -2023. december 31. napjáig tartó időszakban az alábbiak szerint fogadja el:

Szokásos nyitva tartás:

Hétköznap                 6.00-21.00                                                     

Szombat                      8.00 – 21.00

Vasárnap                    8.00 – 19.00

Kivételek:

2023. november 1. (szerda ): Zárva

2023. december 24. (vasárnap) – 2023. december 26. (kedd): Zárva

2023. december 31. (vasárnap): Zárva

Hírek röviden

  • Elfogadta a Képviselő-testület a 2023-as évre vonatkozó II. féléves munkatervét
  • Utólagos hatásvizsgálat történt egyes önkormányzati rendeletekre vonatkozóan. AZ elavult, párhuzamos, tartalmilag kiüresedett, egyszerűsíthető, stb. okok miatt azok hatályon kívül helyezéséről döntöttek. A technikai jogtisztítás során 106 db hatályos rendelet került felülvizsgálatra.
  • Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyta

1.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó Beruházási tervet

2.) döntöttek arról is, hogy a Beruházási Tervben szereplő 2024. évre tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges költségeket, valamint a Vhr. 90/D § (4) bekezdésében a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az előzetes költségvetés 1-5 %-át a 2024. évi költségvetés tervezése során figyelembe veszik, s a 2024. évi költségvetésbe beépítésükről lehetőség szerint gondoskodnak.

  • Engedélyezte a Bölcsődében megüresedett dajka álláshely betöltését 2023.02.15.napjával.

A Szivárvány Óvodában 2023. szeptember 1. napján megüresedő óvodapedagógus álláshely, továbbá a tartósan távol lévő dajka álláshely határozott idejű, illetve határozott feltétellel történő betöltéséhez is 2023. szeptember 1. napjával hozzájárul.

Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Süni Csoportja esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal (5 fő) történő eltéréséhez hozzájárul.

Újabb közösségek kaptak támogatást

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2023. (IV.27.) számú határozata alapján pályázatot hirdetett a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában. A pályázat benyújtásának határideje 2023. május 31. napja volt. A pályázati kiírás szerint a képviselő-testület a beküldési határidő lejártától számított 30 napon belüli döntéshozatalt határozott meg. Változtatásként javasoltuk, hogy a jövőben a közösségi pályázatra állandó jelleggel jelentkezők részére a mindenkori költségvetésben biztosítsunk támogatást. A közösségi pályázatokra 1.500eFt állt rendelkezésre, melyet 400eFt összeggel megemelt a képviselő-testület.

Pályázó Felhasználás célja 2023. évi támogatás (Ft)
Tököli Darts Klub Sportegyesület szövetségi tagdíjak, versenyengedélyek, nevezési díjak 150.000.-
Tököli Sváb Hagyományőrző Énekkar kórustagok részére fellépő blúz vásárlása 150.000.-
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja tököli rászoruló iskolás gyermekek Balatoni táboroztatása 250.000.-
Tököl Népművészetéért Egyesület táncházak, énekes és táncos családi programok tartása 250.000.-
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány szakkörök, Vöröskereszt Bázisiskola, diákönkormányzat működésének segítése 350.000.-
Tököli Lovassport Egyesület pálya karbantartás 150.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvirág” nyugdíjas Klub kistérségi találkozó, buszköltség, fürdőbelépők 200.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Komšije” népdalkör fellépő ruhák, útiköltség 150.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: Baba-mama Klub eszközbeszerzés 50.000.-
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium egyenruhák, felszerelések, pótlása, javítása, készítése 200.000.-
ÖSSZESEN   1.900.000.-

 

Védőnői szolgálat, Gyermekvédelem és Óvodai beszámolók

 

  • A korábban tárgyalt és elfogadott Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékeléshez a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya kiegészítő adatokat kért. A Polgármesteri Hivatal a kért pontosítást elkészítette, s egységes szerkezetbe foglalta.
  • A védőnői feladatok állam általi ellátásához a képviselő-testület biztosította az ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatba adását, valamint a felmerülő kiadások megosztási elveiről is tárgyaltak.
  • Elfogadták az Óvodák beszámolóját a 2022-23-as nevelési évről. Az őszi induláshoz szükséges hatóságok által meghatározott javítási munkák is elkészültek. A nyári munkálatok elsősorban ezekre korlátozódtak. Az előírtak fölötti igények forrásbővülés esetén lesznek teljesíthetők.