Terület leválasztás,- ingatlan árverés

  • A Képviselő-testület az 59/2023. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozatban döntött a tököli 0109/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek megosztásáról, a változási vázrajz megrendeléséről, a kiszabályozandó kb. 3 ha méretű terület értékbecslésének elkészítéséről, valamint a kiszabályozandó területet érintő szabályozási terv módosításáról, a terület megközelítését szolgáló utak kialakításáról, a közművesítésre vonatkozó településrendezési szerződés előkészítéséről és annak beterjesztéséről. Az érintett határozatban szerepel még a TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2022-00003 kódszámú „Hulladéktelep rekultivációja Tököl Városában” tárgyú projekttel érintett területtel kapcsolatosan, az Irányító Hatósággal való egyeztetések lefolytatására vonatkozó döntés.

A telek megosztását megelőzően kérni kell a Földhivataltól a leválasztandó terület más célú hasznosításának engedélyezését. Ez az eljárás kérelemre indul, mely kérelemhez csatolni kell egy talajvédelmi tervet és egyszeri földvédelmi járulékot is meg kell fizetni az aranykorona érték kb. aranykoronánként 56.000 Ft, összesen kb. 350.000 Ft után.

Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Földhivatalhoz a 0109/3 hrsz-ú ingatlanból a leválasztandó terület más célú hasznosításának engedélyezéséhez, melyhez a szükséges fedezetet a 2023.évi költségvetés terhére biztosítja.

  • Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tököl, 1408/4 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára elkészített értékbecslést tudomásul veszi, azonban az ingatlan induló árát 25 millió Ft-ban határozza meg.

2) a Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező a Tököl, 1408/4 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítéséhez Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen hozzájárul.

3) az ingatlan Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen való értékesítéséhez szükséges Árverési hirdetményt elfogadja.

  • Tököl Város Képviselő-testülete egy másik Mező utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan is határozatot hozott. A korábbi vonatkozó határozatokat visszavonta, s a tagok megfelelő igazolásáig az értékesítésre vonatkozó döntést elhalasztja.

Hoffman Pál polgármester méltatta Giczi Miklós iskolaigazgató tevékenységét, aki 20 évi igazgatói munka után leköszönt vezetői pozíciójáról

Az együttműködés Giczi Miklóssal, mint igazgatóval megszűnik, de örömteli, hogy két évig még az iskolában marad, mint testnevelő tanár. Igazgató úrral jó volt az együttműködés, mert értékrend, gondolkodás közel állt egymáshoz. Szakmai tudása garancia volt ahhoz, hogy az iskolában szervezetten mentek a dolgok. Jó volt az iskolai ünnepségeken részt venni, mert profi módon, szervezetten, szeretettel készültek a diákok. A tököli iskola úgy ér el jó eredményeket, hogy a jó képességű tanulók közül sokakat a szülők elvisznek 12. évfolyamos iskolákba. Giczi Miklós az iskolában kialakult nehéz helyzeteket, konfliktusokat a jogszabályokat helyesen alkalmazva oldotta meg. Elismertsége, tapasztalata a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megalakulása idején is nagy segítséget jelentett dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató asszonynak. Büszkeség volt, hogy Giczi Miklós lett a térségi igazgatói testület vezetője. Igazgató munkájának köszönhetően az iskolai létszám stabil volt, az iskolában kiváló tanárok, tanítók dolgoznak. A tanárok képviseletében is erős volt. Úgy védte a tanárok érdekeit, hogy nem engedte meg az anarchiát, a jogszerűtlen kezdeményezéseket, a szükséges órák megtartásáról mindig gondoskodott. Nagy érték volt számunkra, hogy részt vett a város közéletében, lehetett számítani az iskolásokra nemzeti ünnepeken és a művészeti iskola közreműködésével kiváló programokat szerveztek.

Hoffman Pál polgármester a tököliek nevében is megköszönte az elmúlt 20 éves kiemelkedő igazgatói munkát, s további sikereket kívánt Giczi Miklósnak.

Megnyugtató igazgatóváltás

Solymosi Nikolettet nevezték ki a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának

Hoffman Pál polgármester, s a jelenlévők nevében gratulált Solymosi Nikolett igazgató asszonynak, akit a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának megválasztott. Hosszú ideje dolgozik az iskolában, rendelkezik azzal a tudással és tapasztalattal, ami ehhez a feladathoz szükséges és az intézmény működésében biztonságot jelent.

A közösség vezetők teljesítménye pótolhatatlan

Fogadás a Polgármesteri Hivatalban

Hoffman Pál polgármester baráti hangulatú fogadást adott a Képviselő-testületi támogatást elnyert közösségek vezetői számára. A családias hangulatú találkozó során kifejtette a közösségek értékteremtő, hagyományőrző és önazonosságot erősítő szerepének fontosságát.

A közösségekben megszerezhető, megerősödő képességek, jellemvonások az élet bármely területén hasznos erényeket jelentenek. Kiemelte a közösségvezetők teljesítményének pótolhatatlanságát, s afeletti örömét, hogy a tököli közösségek vonzó eseményei, rendezvényei sok embert érintenek meg, s hogy a képviselő-testület kifejezett célja a közösségi élet erősítése.

A kötetlen beszélgetés során a jelenlévők örömmel állapították meg, hogy a jövőben kedvező változás áll be, mert a támogatásukat a képviselő-testület már a költségvetésben biztosítja.

Magyar Bronz Érdemkereszt a huszár hagyományok ápolásáért

Hoffman Pál polgármester a képviselő-testület, bizottságok, s Tököl polgárai nevében gratulált és elismerését fejezte ki Kiss Lászlónak, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a huszár hagyományok megőrzése, ápolása és széles körű megismertetése érdekében végzett önzetlen munkája elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Büszkék vagyunk Kiss László kitüntetésére.

Pedagógiai Szolgálati Emlékérem Schleerné Szegedi Annának

Szép elismerést hozott az a kezdeményezés, mely mutatja egy munkahelyi közösség együttműködését. Marcsa Ferencné, a Szivárvány Óvoda új vezetője kezdeményezésére, melyet a Belügyminiszter 37/2012.(VIII.2.) sz. rendeletének 2022. november 23-a óta hatályos 26/C. §-a tett lehetővé.  Schleerné Szegedi Anna korábbi intézményvezető a gyermekek, tanulók oktatása, nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként nyugállományba vonulása alkalomból Dr. Pintér Sándor Belügyminisztertől Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. A kitüntetést a képviselő-testület ülésén adták át Schleerné Szegedi Annának.

Tököl Városi Programok

Sportpálya (Tököl, Sport utca)

2023. szeptember 9. (szombat) 10,00 órától:

VSK Tököl – Halásztelki FC U13

 2023. szeptember 9. (szombat) 16,30 órától:

VSK Tököl – Dabas-Gyón FC felnőtt

2023. szeptember 10. (vasárnap) 10,00 órától:

VSK Tököl – Ócsa VSE U16

2023. szeptember 9-10. (szombat-vasárnap)

Tököli Búcsú

Városi Sportcsarnok (2316 Tököl, Aradi u. 56.)

2023. szeptember 9. (szombat) 13,00 órától:

Tököl – Somorja Öregfiúk foci

 2023. szeptember 10. (vasárnap) 11,00 órától:

VSK Tököl – XVI. Ker KMSE férfi U18 kézilabda

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja:

2023. szeptember 12. napján, napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén a védekezés 2023. szeptember 13-14. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV vagy Deltasect Plus 2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

  • A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
  • A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.
  • A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
  • A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.

A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.